Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wijziging maximale electriciteitstarieven

Datum nieuwsfeit: 01-08-2002
Vindplaats van dit bericht
Bron: Dienst uitvoering en toezicht Energie
Zoek soortgelijke berichten

Dienst uitvoering en toezicht Energie


BESLUIT

Nummer: 101079/3
Betreft: Besluit tot wijziging van de vergoeding als bedoeld in artikel 70 van de Elektriciteitswet 1998 voor het jaar 2002

AANLEIDING TOT WIJZIGING


1. Op 28 juni 2002 heeft de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie (hierna: de directeur DTe), namens de Minister van Economische zaken (hierna: de Minister), op grond van artikel 58 van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: de E-wet) de tarieven gewijzigd vastgesteld die een vergunninghouder ten hoogste mag berekenen voor levering van elektriciteit aan beschermde afnemers in het jaar 2002 (hierna: leveringstarieven).


2. Bij besluit van 28 juni 2002, kenmerk 101079/1, heeft de directeur DTe, namens de Minister, de vergoedingen zoals bedoeld in artikel 70 van de E-wet (hierna: terugleveringsvergoedingen), gewijzigd vastgesteld voor het jaar 2002.


3. De directeur DTe heeft geconstateerd dat voor een aantal vergunninghouders de terugleveringsvergoedingen voor het jaar 2002 of specifiek voor de tweede helft van het jaar 2002 abusievelijk niet conform de meest recent ingediende tariefvoorstellen voor levering aan huishoudens in het jaar 2002 zijn vastgesteld. Het betreft de vergunninghouders N.V. Delta Nutsbedrijven, Eneco Energie Delfland N.V., Eneco Energie Midden-Holland N.V., Eneco N.V., Eneco Energie Zuid-Kennemerland en Remu Levering B.V.


4. De directeur DTe heeft voor de vergunninghouders N.V. Nutsbedrijf Regio Eindhoven en N.V. ONS Energie de ingediende tariefvoorstellen voor levering aan huishoudens specifiek in de tweede helft van het jaar 2002 ambtshalve gecorrigeerd, respectievelijk bij besluit 100892/16 en besluit 100894/15 d.d. 1 augustus 2002.

BEOORDELING


5. Overwegende dat de leveringstarieven voor huishoudens, ingevolge de formule uit artikel 71 van de E-wet, de basis vormen voor de terugleveringsvergoedingen komt de directeur DTe tot het oordeel dat de terugleveringsvergoedingen voor het jaar 2002 dienen vastgesteld te worden zoals deze staan vermeld in bijlagen 1 en 2.


1
6. De directeur DTe heeft, gelet op het technische karakter van deze ambtshalve correctie gemeend de in het algemeen door hem gevolgde openbare voorbereidingsprocedure, bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, achterwege te moeten laten.

BESLUIT


7. Gelet op het bovenstaande worden de bij besluit nummer 101079/1 behorende bijlagen 1 en 2 vervangen door de bij dit besluit behorende bijlagen 1 en 2.


8. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant en het wordt gepubliceerd op de Internetpagina van DTe.


9. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na zijn bekendmaking en werkt terug tot en met 1 juli 2002.

Den Haag,

De Minister van Economische Zaken,
voor deze:

drs. J.J. de Jong
De directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang daarbij rechtstreeks is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Juridische Dienst van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie