Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Populieren Industrieweg Papendrecht worden vervangen

Datum nieuwsfeit: 27-01-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Papendrecht
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Papendrecht

Populieren Industrieweg worden vervangen
Bij de aanpassing van de Industrieweg aan het gewijzigde, doorgaande karakter van de weg en aan de parkeerbehoefte van de sport- en industriële activiteiten worden de populieren in het talud tussen weg en sportvelden gerooid. In het nieuwe talud wordt beplanting teruggebracht.
Uitgangspunt bij het ontwerp van de Industrieweg was dat de populieren zouden blijven staan. Dit werd mede ingegeven door de discussies over de structuurvisie Slobbengors waarbij bleek dat de lokale bevolking en de gemeenteraad van Papendrecht zeer grote waarde toekennen aan behoud van het groen op het Slobbengors. In het onderzoek naar de precieze uitvoering van de herstructurering is vervolgens aandacht besteed aan de positie en de staat van de bestaande rij imposante populieren onder aan het talud. Het oorspronkelijke uitgangspunt van handhaving werd in eerste instantie verwezenlijkt, maar in de tussentijd rezen twijfels over de vraag of handhaven van de populieren verantwoord was. Onderzoek van bureau Van Jaarsveld Van Scherpenzeel (januari 2001) toonde dat om veiligheidsredenen het vellen van de bomen inmiddels tussen de 40 en 45 jaar oud, de gemiddelde leeftijd van de Canadese populier - de beste keuze was. Na de storm van 27 november 2002 adviseerde ook het bureau Boomverzorging de gemeente de bomen te vellen, terwijl voetbalvereniging Papendrecht ook haar bezorgdheid uitte over de veiligheid van passanten.
Volgens de planning wordt nu in februari 2003 - voordat het broedseizoen begint - de begroeiing langs de zuidzijde van de Industrieweg gerooid. Omdat tegelijkertijd ook de populieren worden geveld, is het visuele effect ingrijpend. Dit en het ontstaan van een (tijdelijke) kale vlakte had weliswaar voorkomen kunnen worden door bijvoorbeeld het leven van de bomen nog te rekken, maar daarmee blijft het risico bestaan van het afbreken van (zware) takken, en dus de kans op lichamelijk letsel en materiële schade. Ook de mogelijkheid tot het zogenaamde kandelaberen (de zware takken op korte afstand van de stam afzagen zodat een soort totempaal overblijft) is bekeken, maar brengt als nadelen mee dat de uitstraling van de populieren zonder bladerkroon zeer beperkt is en dat de levensduur niet of nauwelijks wordt verlengd (of zelfs wordt bekort). De keuze om alleen de gevaarlijke takken af te zagen - waarbij meer bladerkroon overblijft, het risico voor de omgeving wordt verminderd en de bomen nog 1 of 2 jaar kunnen blijven staan heeft als nadelen dat het risico dat takken afbreken aanwezig blijft en dat de resterende takken door het extra zonlicht versneld zijtakken aanmaken en zo een verhoogd afbreukrisico gaan vormen.
Het college van B & W heeft daarom toch gekozen voor de optie de populieren met wortel en tak te verwijderen. Wel wordt één nieuwe rij populieren (of vergelijkbare grote en landschappelijke bomen) geplant aan de noordkant van het voetpad. Bij de nieuwe beplanting wordt rekening gehouden met de omvang: niet te groot i.v.m. het aanslaan van de bomen en niet te klein i.v.m. het visuele effect. Met deze oplossing verdwijnt het gevaar voor de omgeving. Weliswaar toont het gebied dus tijdelijk zeer kaal, maar daar tegenover staat dat de visuele kwaliteit van de nieuwe, aaneengesloten rij over enige tijd hoger is dan de huidige.
De omwonenden zijn schriftelijk op de hoogte gesteld.

Wijkspreekuur Kraaihoek en Middenpolder 2003
Wie als bewoner van Kraaihoek en Middenpolder vragen, klachten of hele goede ideeën over de leefbaarheid en veiligheid in de wijk heeft, is dinsdag 4 februari tussen 19.00 en 20.00 uur van harte welkom op het (inloop) wijkspreekuur in de Résidence Gerbrandy. De wijkcoördinator, een medewerker van de gemeentelijke afdeling Beheer en Onderhoud, de wijkagent en het wijkplatform Kraaihoek/Middenpolder zitten klaar om vragen zoveel mogelijk te beantwoorden en ideeën te inventariseren. Onder het genot van een kopje koffie kunt u van gedachten wisselen met deze functionarissen over de leefbaarheid en veiligheid in uw wijk of kunt u gewoon uw verhaal kwijt over een ergernis die u veranderd zou willen zien. In de Résidence Gerbrandy, in het kantoor van de Stichting Welzijn Ouderen Papendrecht,
P.S. Gerbrandystraat 31, wordt evenals vorig jaar voor de bewoners van Kraaihoek/Middenpolder iedere eerste dinsdag van de maand, behalve in juli en augustus, tussen 19.00 en 20.00 uur het (inloop) wijkspreekuur gehouden.
De data van het wijkspreekuur Kraaihoek en Middenpolder 2003 zijn: 4 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni, 2 september, 7 oktober, 4 november. 2 december.
Voor nadere informatie over het wijkspreekuur en het wijkgericht werken in het algemeen kan men bellen met Betty Wolt, wijkcoördinator gemeente Papendrecht, tel. 078-6418290.

Lampionnenoptocht vrijdagavond 31 januari
De jaarlijkse lampionnenoptocht (van het Oranjecomité) ter gelegenheid van de verjaardag van de Koningin vindt plaats op vrijdagavond 31 januari vanaf 19.00 uur. Na de start in de Heidezoom wordt onder muzikale begeleiding van Excelsior en Graafstrooms fanfare een tocht van ongeveer een uur gemaakt.

Burgmeester neemt boek over A. Visser in ontvangst Dinsdag 28 januari neemt burgemeester De Bruin (op zijn kamer in het gemeentehuis) om 15.00 uur een boek over leven en werk (o.m. schilderen en architectuur) van de bekende oud-inwoner van Papendrecht A. Visser in ontvangst uit handen van zijn kleinzoon, dhr. M. Visser uit Amsterdam. Vertegenwoordigers van de pers zijn welkom bij deze handeling.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie