Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

4,5 Jaar wachten op niertransplantatie onacceptabel

Datum nieuwsfeit: 28-01-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

NIERSTICHTING NEDERLAND

4,5 jaar wachten op niertransplantatie onacceptabel

Nierstichting vindt 4,5 jaar wachten op niertransplantatie onacceptabel

27 januari 2003, Bussum - Nierstichting Nederland richt zich in het jaar van haar 35-jarige bestaan vooral op het terugdringen van het aantal patiënten dat afhankelijk is van de dialysebehandeling. Dat wil de Nierstichting doen door het bevorderen van orgaandonatie. Daarnaast wordt ook preventie van nierziekten een belangrijk speerpunt voor de Nierstichting. De Nierstichting werd 35 jaar geleden opgericht met als primaire doel de dialysebehandeling te verbeteren en de capaciteit ervan te vergroten. Op dat gebied heeft de Nierstichting de afgelopen jaren veel bereikt. Maar aangezien dialyse een zeer intensieve en belastende behandeling blijft, wil de Nierstichting er nog meer aan doen om deze behandeling te voorkomen. De wachttijd voor een niertransplantatie is 4,5 jaar, waardoor nierpatiënten onnodig lang moeten dialyseren en zelfs overlijden op de wachtlijst. Een andere wet voor orgaandonatie betekent volgens de Nierstichting de enige structurele oplossing voor de orgaandonatieproblematiek in Nederland.

De huidige Wet op de orgaandonatie (WOD) die in 1998 is ingevoerd - met als doel het bevorderen van het aanbod van geschikte organen en weefsels - functioneert niet volgens de Nierstichting. Toen de wet werd ingevoerd was de wachttijd voor een niertransplantatie ongeveer 3 jaar en stonden er 1.000 mensen op de wachtlijst. Nu zijn dat 1.300 nierpatiënten en is de wachttijd opgelopen tot gemiddeld viereneenhalf jaar. De groei van de wachtlijst lijkt de laatste tijd te stagneren. Niet omdat er geen patiënten meer bijkomen, maar omdat het aantal sterfgevallen op de lijst toeneemt. Ook vinden patiënten hun situatie soms zo uitzichtloos dat ze stoppen met dialyseren en als gevolg daarvan overlijden. De lange wachttijden hebben ook gezorgd voor een sterke toename van het aantal transplantaties met levende donoren. Paul Beerkens, algemeen directeur Nierstichting Nederland: 'Wij vinden dit niet alleen medisch maar ook maatschappelijk volstrekt onacceptabel en zullen er dan ook alles aan doen om de wachttijd voor een niertransplantatie te verkorten tot maximaal 1 jaar. Onze focus ligt hierbij op het overtuigen van de overheid van de noodzaak van een andere wetgeving. Resultaten uit andere Europese landen met een 'geen bezwaarwet' - daarbij is iedereen donor tenzij hij of zij aangeeft geen donor te willen zijn - hebben aangetoond dat die reductie ook haalbaar is. Minstens zo belangrijk vinden wij voorlichting naar alle Nederlanders over het belang van orgaandonatie. Want er is een groot tekort aan donororganen, doordat te weinig mensen hebben aangegeven donor te willen zijn. En teveel nabestaanden weigeren toestemming te geven voor orgaandonatie, omdat ze niet weten wat de overledene had gewild. De Nierstichting werkt daarom aan een voorlichtingscampagne die ervoor moet zorgen dat orgaandonatie in onze samenleving als een goede en vanzelfsprekende zaak wordt gezien.'

Voorkomen van nierziekte
De Nierstichting gaat zich ook sterker richten op preventie van nierziekten, omdat door vroege preventie de ingrijpende dialysebehandelingen uitgesteld of zelfs voorkomen kunnen worden. Onderzoek heeft aangetoond dat urineweginfecties bij jonge kinderen op latere leeftijd tot nierziektes en dialyse kunnen leiden. De Nierstichting start daarom dit jaar een voorlichtingsprogramma 'Preventie van nierschade bij kinderen met urineweginfecties', gericht op artsen bij consultatiebureaus en huis- en kinderartsen.

Een nieuw programma, 'Preventie bij volwassenen', streeft tijdige behandeling van beginnende nieraandoeningen na, waarmee dialyse in veel gevallen tien tot twintig jaar kan worden uitgesteld. Tevens blijft de Nierstichting medisch wetenschappelijk onderzoek stimuleren en financieren, dat gericht is op het voorkomen van nierziektes en het zo vroeg mogelijk ingrijpen in het ziekteproces om de gevolgen van de ziekte tegen te gaan of te vertragen.

Noot voor de redactie,

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie