Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Breda waarborgt kwaliteit peuterwerk ondanks tekort

Datum nieuwsfeit: 29-01-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Breda
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda

Persberichten

29-01-2003

Breda waarborgt kwaliteit peuterwerk ondanks tekort

Het tekort op het peuterspeelzaalwerk van ruim 400.000,- in Breda is kwaliteit en kwantiteit van de peuterspeelzalen. Zowel de gemeente, de Kobergroep (voorheen COKB) als de ouders dragen hier door diverse maatregelen hun steentje aan bij. Het resterende tekort wordt in 2003 nog één keer betaald door een bijdrage van het rijk. Eind 2003 moet er een structurele dekking voor het peuterwerk zijn. Dat is in grote lijnen de inhoud van het collegevoorstel aan de gemeenteraad.

In januari 2002 gaf de raad het college opdracht voor een kostenbesparing van 4 ton in het peuterspeelzaalwerk te zorgen. Dat tekort is ontstaan door forse prijsstijgingen. Er is bijvoorbeeld een CAO voor leidsters van kracht geworden, die een verhoging van de salarissen tot gevolg had. Daarnaast zijn de kwaliteitseisen aan het peuterspeelzaalwerk hoger geworden, waardoor er tegenwoordig niet één maar twee gekwalificeerde leidsters per groep zijn. Verder zijn er brandpreventieve maatregelen genomen om de veiligheid van peuterspeelzalen te waarborgen.

Kwaliteit handhaven
Het college doet zijn uiterste best ondanks de kostenbesparingen de kwaliteit van het peuterwerk te handhaven en wil geen peuterspeelzalen afstoten. De gemeente vindt het peuterspeelzaalwerk heel belangrijk omdat het goed is voor de ontwikkeling van kinderen van 2 tot 4 jaar. Het moet voor alle kinderen in de stad beschikbaar zijn. Professionaliteit is een absolute voorwaarde: vandaar de eis van twee leidsters per groep.
Door diverse maatregelen is het grootste deel van het tekort weggewerkt. De peuterspeelzalen zijn beter bezet waardoor er minder leegstand is, de tijden waarbinnen de ouders hun kinderen kunnen brengen en halen zijn iets ingekort en bepaalde risicos die de Kobergroep (de organisatie die kinderopvang in Breda regelt) in haar prijs incalculeerde heeft de gemeente voor haar rekening genomen.

Ouderbijdragen
Ouders zullen ook hun steentje moeten bijdragen. De ouderbijdragen gaan met 10% omhoog. Ook worden enkele inkomensklassen aan de ouderbijdragentabel toegevoegd waardoor de hogere inkomens vanaf dit jaar meer gaan betalen.Tijdens de consultatie van de notitie waarin de bezuinigingsplannen stonden omschreven, hebben vertegenwoordigers van ouderraden ingestemd om bij te dragen om de kwaliteit te handhaven op het huidige niveau.
De verhoging van de ouderbijdragen wordt ingevoerd per 1 mei 2003.

Nieuwe wet
In 2004 zal naar verwachting de nieuwe wet op de kinderopvang van kracht zijn. Het geld dat het rijk beschikbaar stelt voor de reguliere kinderopvang wordt dan in de belastingregeling opgenomen en gaat niet meer rechtstreeks naar de gemeenten. Het college wil aan het eind van dit jaar kijken wat de (financiële) gevolgen van de nieuwe wet voor Breda zijn.

Breda, 29 januari 2003

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie