Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

's-Hertogenbosch trots op behalen ISO-14001-certificaat

Datum nieuwsfeit: 30-01-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente 's-Hertogenbosch
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente 's-Hertogenbosch

30-01-2003

's-Hertogenbosch trots op behalen ISO-14001-certificaat

Eén certificaat voor de totale gemeentelijke organisatie

Zaterdag 25 januari jongstleden heeft staatssecretaris Van Geel, tijdens een feestelijke bijeenkomst het ISO-certificaat aan de gemeente 's-Hertogenbosch uitgereikt. 's Hertogenbosch is de eerste gemeente in Nederland die deze norm voor de totale gemeentelijke organisatie heeft behaald! Het ISO-14001 certificaat staat voor kwaliteit en structurele aandacht voor milieuzorg, zowel intern als extern. Hiermee toont de gemeente aan dat het beheersen van milieurisico's en het verminderen van de milieubelasting een belangrijk onderdeel uitmaakt van haar dagelijkse bedrijfsvoering. Een prestatie waar de gemeente met recht trots op is.

Duurzaamheid en leefbaarheid. Het zijn twee sleutelbegrippen die nadrukkelijk doorklinken in de ambities die door het stadsbestuur, de gemeentelijke organisatie én de inwoners van
's-Hertogenbosch zijn verwoord. Beide begrippen lopen dan ook door alle (milieu)beleidsterreinen heen, met als doel de maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook de milieubelasting van de gemeentelijke organisatie, de burgers en het bedrijfsleven positief te beïnvloeden.

Milieumanagementsysteem
Milieu verdient én krijgt in de gemeente 's-Hertogenbosch een hoge prioriteit. Dit blijkt onder andere uit het feit dat voor de gehele gemeentelijke organisatie één milieumanagementsysteem is opgezet, conform de eisen van de norm ISO-14001. Het beheersen van milieurisico's en het verminderen van de milieubelasting is echter geen aparte taak, maar maakt onderdeel uit van de dagelijkse bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie. Daarom is ervoor gekozen om het milieuzorgsysteem in te passen in de kwaliteitssystemen die in steeds meer delen van de organisatie ingevoerd worden.

Het milieumanagementsysteem beheerst, bewaakt, stuurt bij en zal een belangrijke bijdrage leveren aan de aandacht voor milieu bij de uitvoering van de dagelijkse ambtelijke werkzaamheden. Het milieumanagementsysteem bevordert daarnaast een integrale afstemming en heeft betrekking op de processen en producten van de gemeente, maar ook op de inrichting van de gemeentelijke organisatie zelf.

Verbetercyclus
Het continue streven naar verbetering van de milieuprestaties wordt ondersteund door de opgezette verbetercyclus. Daarbij is het belangrijk dat verbeterpunten tijdig worden gesignaleerd, gerapporteerd en opgepakt. Verbeterpunten kunnen ontstaan uit controles van technische voorzieningen, onderhoudswerkzaamheden, keuringen en meetresultaten, maar ook uit klachten, calamiteiten, audits en spontane ideeën. Voor elk verbeterpunt wordt een verbeterformulier ingevuld. Sommige punten kunnen direct worden opgelost, voor andere is tijd of budget nodig. Deze laatste groep verbeterpunten vormt input voor het jaarplan van de betreffende afdeling. De voortgang van de verbetercyclus wordt besproken in het afdelingsoverleg. Als een verbeterpunt is uitgevoerd, betekent dit meestal dat een procedure of instructie is aangepast of een beheersmiddel is toegevoegd. Het overzicht van beheersmiddelen moet daarom jaarlijks worden geactualiseerd.

Om de goede werking en het onderhoud van het systeem te garanderen zijn coördinatoren en auditors aangewezen, met specifieke taken en verantwoordelijkheden. Jaarlijks wordt over de stand van zaken gerapporteerd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie