Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Impuls voor drie vernieuwende onderzoeken Rotterdam

Datum nieuwsfeit: 30-01-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Erasmus Universiteit Rotterdam

30 januari 2003

Impuls voor drie vernieuwende onderzoeken

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft in het kader van de Vernieuwingsimpuls 2002 subsidie toegekend aan drie excellente wetenschappers: dr. Suzanne Janssen, universitair hoofddocent bij de vakgroep Algemene Cultuurwetenschappen van de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen, en prof.dr. Elaine Dzierzak en dr. Bert van der Horst, beiden verbonden aan de afdeling Celbiologie en Genetica van Erasmus MC.

Zij behoren tot de 27 onderzoekers die de zogeheten VICI-subsidie ontvangen. Elk krijgt de beschikking over 1.250.000 euro. Hiermee moeten zij in vijf jaar een eigen onderzoeksgroep vormen.

Suzanne Janssen

De waardering van het publiek voor kunst en cultuur, zoals film, beeldende kunst, literatuur en popmuziek, is tussen 1950 en 2000 ingrijpend gewijzigd. In deze jaren hebben zich een aantal veranderingen voorgedaan in de rangorde van kunst- en cultuuruitingen. Hedendaagse culturele classificatiesystemen onderscheiden zich door een grotere internationale oriëntatie en een verminderde gerichtheid op de eigen nationale cultuurproductie; ze zijn minder hiërarchisch en tegelijkertijd steeds gedifferentieerder geworden; en ze worden in sterkere mate gedomineerd door commerciële principes en praktijken. Deze ontwikkelingen vallen zowel in Nederland als in andere westerse landen te signaleren, maar ze hebben zich niet overal in dezelfde mate of op een zelfde manier gemanifesteerd.

Centraal in het onderzoeksprogramma, getiteld 'Cultural Classification Systems in Transition. The Social Valuation of Cultural Goods in France, Germany, the Netherlands and the United States 1950-2000', staat de vraag hoe processen van internationalisering, verandering in de rangorde, differentiëring en commercialisering sinds 1950 hebben doorgewerkt in de classificatie van cultuurproducten in uiteenlopende westerse landen. Om dit omvattende, comparatieve project te realiseren zullen in de loop van 2003 vier onderzoekers worden aangetrokken. Er zal intensief worden samengewerkt met acht Franse, Duitse en Amerikaanse kunst- en cultuurwetenschappers. De onderzoekers gaan per land onder meer studie maken van de wijze waarop uiteenlopende culturele vormen en genres waaronder film, beeldende kunst, literatuur, popmuziek en bepaalde subcategorieën daarbinnen zijn gecoverd in de landelijke pers. De aandacht richt zich ook op de behandeling en waardering die ze van de kant van het publiek en van overheidswege hebben ondervonden..

Elaine Dzierzak en Bert van der Horst

Prof.dr. Elaine Dzierzak, van Amerikaanse origine, doet bij het Instituut Celbiologie onderzoek naar stamcellen. Uit deze basiscellen in het lichaam ontwikkelen zich cellen met specifieke functies, zoals de cellen van bloed, hersenen, spieren. Doel van haar onderzoek is inzicht verwerven in de processen die bij de specialisatie van stamcel tot gespecificeerde cel een rol spelen. Daarbij richt ze zich vooral op bloedstamcellen. Kennis over de ontwikkeling van bloedstamcellen kan in de toekomst bijdragen aan mogelijkheden voor de behandeling van ernstige bloedziekten, waaronder leukemie.

Dr. Bert van der Horst, verbonden aan het Instituut Genetica, richt zich op de werking van de biologische klok in de hersenen die verantwoordelijk is voor het aansturen van het dag-nacht ritme in gedrag, fysiologie en stofwisseling. Eerder heeft Van der Horst twee genen ontdekt die van essentieel belang zijn voor het functioneren van de biologische klok. Het onderzoek zal zich richten op het moleculaire werkingsmechanisme van de biologische klok op het niveau van de individuele zenuwcel, alsmede op het ontstaan en de mogelijke behandeling van patiënten met slaapstoornissen die worden veroorzaakt door een niet goed functionerende biologische klok. Tevens zal de invloed van biologische klok op de gevoeligheid van mens en dier voor toxische stoffen in relatie tot het tijdstip van de dag nader worden onderzocht.

Het Vernieuwingsimpulsprogramma is een gezamenlijke actie van het ministerie van OC&W, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, NWO en de universiteiten. De VICI-subsidie is een van de drie subsidievormen van de Vernieuwingsimpuls, bestemd voor excellente, zeer ervaren onderzoekers. De andere twee subsidie zijn de VENI-subsidie (voor pas gepromoveerden) en de VIDI-subsidie (voor ervaren postdocs).

Noot voor de pers
Informatie: afdeling Communicatie,
tel. (010) 408 1216/ 1777

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie