Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Besluitenlijst burgemeester en wethouders Doorn

Datum nieuwsfeit: 30-01-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Doorn
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Doorn


Besluitenlijst burgemeester en wethouders

Hieronder treft u een overzicht aan van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 21 januari 2003. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw B. Odijk van de afdeling B.A.Z., telefoonnummer 473 157.

1

besluitenlijst openbare stukken d.d. 14 januari 2003

conform vaststellen

2.

verslag overleg Inspectie Werk en Inkomen inzake uitvoering Abw, Ioaw en Ioaz


* verslag IWI voor kennisgeving aannemen

* t.k.n. commissie Bevolking

3

Afnemen verklaring onder ede of belofte

inhuurkracht aanwijzen als persoon die een verklaring onder ede of belofte ingevolge de wet GBA kan afnemen

4

voorbereidingsbesluit Dorpsstraat Zuid-West

aan de raad voorstellen een voorbereidingsbesluit voor het in ontwikkeling zijnde bestemmingsplan Dorpsstraat Zuid-West, 1e herziening te nemen

5

Aanvraag kapvergunning Paulus Potterlaan 15

kapvergunning weigeren voor: 3 grove dennen in de zijtuin en kapvergunning te verlenen voor 1 berk en 1 grove den eveneens in de zijtuin

6

landgoedontwikkeling Het Wildeland


* medewerking toezeggen aan landgoedontwikkeling Het Wildeland
* t.k.n. aan commissie Grondgebied

7

beroep procedure Postweg 5


* in te stemmen met legalisering van het bijgebouw van 111m2 op de bestemming "Bosgebied III"

* geen medewerking verlenen aan de loods van 87 m2
* geen medewerking verlenen aan het legaliseren van de loods van 76 m2

* uitvoering geven aan de bestuursdwang- aanschrijving voor wat betreft de manegebak en lichtmasten en het gebruik als manegebak

8

herwaardering in het kader van de Wet waardering onroerende zaken naar waardepeildatum 1 januari 2003

het taxatiebureau WozTax consultancy uit Hillegom opdracht te verstrekken voor het uitvoeren van de waardering, de permanente marktanalyse en de mutatiebijhouding naar de waardepeildatum 1 januari 2003, en de gemeenteraad middels bijgaand raadsvoorstel hiervoor een krediet te vragen

9

voortgangsinventarisatie november 2002 uitvoering Wet WOZ


* kennisnemen van brief en rapport Waarderingskamer
* waarderingskamer berichten over de huidige stand van zaken en de planning van de werkzaamheden

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie