Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Vergunning voor bouw Versleijen Participaties in Stadskanaal

Datum nieuwsfeit: 31-01-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Stadskanaal
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Stadskanaal

Nieuwsberichten

31-01-2003
Versleijen Participaties B.V.

Versleijen Participaties B.V. heeft ongeveer een jaar geleden vergunning gekregen voor de bouw van kantoren en winkels op de percelen Hoofdstraat 120 en 121.

De vergunninghouder heeft steeds aangegeven, dat de winkelruimte benut zal gaan worden als computerzaak. Aangezien daarmee een aanzienlijke hoeveelheid werkgelegenheid is gemoeid heeft het college van b. en w. gemeend zich sterk te moeten maken voor het volgen van een vrijstellingprocedure; het bouwplan is namelijk strijdig met de bepalingen van het geldende bestemmingsplan.

Omdat de beoogde nieuwbouw zich ook leent voor andere doeleinden is in de bouwvergunning onder meer als voorwaarde opgenomen, dat detailhandel in de foodsector niet is toegestaan. De gemeente speelt daarmee op zeker om de vestiging van een supermarkt te voorkomen op een locatie waar dit uit planologisch oogpunt ongewenst wordt geacht.

De vergunninghouder heeft met name tegen deze beperkende gebruiksbepaling bezwaar aangetekend. Eventuele alternatieve gebruiksmogelijkheden zouden daarmee worden gefrustreerd op een met de wet strijdige wijze.

De gemeente beroept zich daarbij op consistent beleid, dat ook als zodanig is vastgelegd en kenbaar gemaakt. Dit beleid komt er in algemene zin op neer, dat, een enkele uitzondering daargelaten, detailhandel zich zoveel mogelijk in het centrum moet vestigen. Uit recente jurisprudentie blijkt, dat het opnemen van een dergelijke bepaling wel degelijk wettelijk is toegestaan; dit neemt natuurlijk niet weg, dat er sprake moet zijn van een behoorlijke onderbouwing.

Om formele redenen is het bezwaar van Versleijen gegrond verklaard; de motivering was volgens de commissie rechtsbescherming ontoereikend en bovendien niet (tijdig) kenbaar gemaakt aan de vergunninghouder. Met het nemen van een nieuwe beschikking zijn deze onvolkomenheden hersteld.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie