Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Vaststelling uitslag verkiezingen Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 31-01-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Zoek soortgelijke berichten
Pagina 1

Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau tot het vaststellen van de uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer.

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft overeenkomstig artikel P 20 van de Kieswet op maandag 27 januari 2003, om 15.00 uur 's middags, in de daarvoor aangewezen ruimte zitting gehouden.
Het centraal stembureau heeft op deze zitting de uitslag vastgesteld van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 22 januari 2003.
Het centraal stemburau heeft deze uitslag op grond van de processen-verbaal die ingevolge artikel O 4, eerste lid, van de Kieswet door de voorzitters van de hoofdstembureaus zijn toegezonden, als volgt vastgesteld:

 
Pagina 2

A. OVERZICHT VAN DE INGELEVERDE KANDIDATENLIJSTEN

De volgende groeperingen hebben aan de verkiezing deelgenomen: Lijst- Aanduiding De groepering Kieskring(en) nummer heeft ingediend: 1) een lijstengroep 2) een stel gelijk- luidende lijsten 3) een op zichzelf staande lijst. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 1415 16 17 1819 1 Christen Democratisch Appèl (CDA) 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2 Lijst Pim Fortuyn (LPF) 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3 VVD 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 GROENLINKS 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 6 SP (Socialistische Partij) 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 7 Democraten 66 (D66) 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 8 ChristenUnie 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 9 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 10 LEEFBAAR NEDERLAND 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 11 De Conservatieven.nl 2 . . * * . . * * * * . . * * * . * * * 12 Nieuwe Communistische Partij - NCPN 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 13 DUURZAAM NEDERLAND 2 * * * . * * * * * * * * * * * * * * * 14 Partij van de Toekomst (PvdT) 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 15 Partij voor de Dieren 2 * * * . * * * * * * * * * * * * * * * 16 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 17 VIP Vooruitstrevende Integratie Partij 2 . . . . . . . * * . . * * * * . * * . 18 "Alliantie Vernieuwing en Democratie" 1 * * . . * . * * * * * * . * * . * * . 20 Lijst Veldhoen 2 . . . . . . . . . . . * * * . . . . .


Pagina 3

Kieskringen en naam van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd: 1. Groningen
2. Leeuwarden
3. Assen
4. Zwolle
5. Lelystad
6. Nijmegen
7. Arnhem
8. Utrecht
9. Amsterdam
10. Haarlem
11. Den Helder
12. 's-Gravenhage
13. Rotterdam
14. Dordrecht
15. Leiden
16. Middelburg
17. Tilburg
18. 's-Hertogenbosch
19. Maastricht


Pagina 4

B. OVERZICHT VAN DE AANTALLEN OP DE VERSCHILLENDE LIJSTEN UITGEBRACHTE STEMMEN

Kieskring ->
Lijst-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 . 74555 129190 75297 250104 47260 86491 297610 192546 36352 133790 2 . 12136 14875 11604 23162 13384 15241 35486 34150 21658 31219 3 . 47194 50889 51010 92231 40749 51784 148091 143796 58528 136523 4 . 143333 134887 114759 186612 48882 90744 232353 166116 143188 134636 5 . 21804 17951 12538 28532 9198 20450 41768 47283 41289 31148 6 . 26299 24356 15377 33713 10279 23760 46651 41712 37127 31415 7 . 14100 11184 10312 20678 7859 12637 31221 36698 26439 32147 8 . 17126 12946 8726 29833 6894 3233 27302 21834 2670 6943 9 . 1106 1819 864 15149 4057 8482 27183 14448 237 1943 10 . 1081 2251 1065 2054 999 1079 2861 2426 1146 2227 11 . . . 56 186 . . 202 192 138 190 12 . 895 278 109 294 110 99 237 216 460 239 13 . 101 80 68 . 107 454 415 444 1012 213 14 . 442 584 370 991 236 465 1160 680 553 629 15 . 1620 1525 1107 . 1038 1265 3737 3205 3211 3597 16 . 251 299 202 400 231 242 783 514 490 591 17 . . . . . . . . 97 218 . 18 . 47 45 . . 42 . 105 80 59 82 20 . . . . . . . . . . . Totaal aantal
stemmen per
kieskring 362090 403159 303464 683939 191325 316426 897165 706437 374775 547532 Totaal aantal
uitgebrachte
stemmen


Pagina 5

Kieskring -> Totaal aantal Lijst- stemmen per 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 . 147079 46197 43639 202376 206476 72545 191655 285999 244319 2763480 2 . 37110 21449 41304 64029 47599 11918 35914 42956 34781 549975 3 . 127264 56995 44159 141875 153248 35538 116200 140840 91793 1728707 4 . 156837 73502 108252 186252 151593 53928 150217 181788 173484 2631363 5 . 31427 17064 16837 28056 33072 8514 26433 33378 29060 495802 6 . 36005 14754 20504 36863 33373 11408 44802 74209 47116 609723 7 . 26675 14208 11861 26765 34199 6093 22757 28461 19039 393333 8 . 5677 2796 4261 20747 16748 6643 4731 3412 2172 204694 9 . 1010 1158 2135 29826 17952 17521 4649 455 311 150305 10 . 3285 850 1158 3471 2670 819 2827 3722 2903 38894 11 . . . 230 401 253 . 210 235 228 2521 12 . 378 143 186 281 185 105 178 243 218 4854 13 . 383 414 1140 734 188 89 569 602 258 7271 14 . 798 199 361 770 730 239 1299 2502 837 13845 15 . 3554 2245 2307 4348 3824 1274 2637 3325 3935 47754 16 . 584 343 420 909 716 201 626 576 667 9045 17 . . 533 302 161 157 . 80 75 . 1623 18 . 99 30 . 73 98 . 116 114 . 990 20 . . 49 107 140 . . . . . 296 Totaal aantal
stemmen per
kieskring 578165 252929 299163 748077 703081 226835 605900 802892 651121 Totaal aantal
uitgebrachte
stemmen 9654475


Pagina 6

C. VASTSTELLING VAN DE KIESDELER

Het totaal van de uitgebrachte stemmen bedraagt: 9654475 Aangezien 150 zetels te verdelen zijn, bedraagt de kiesdeler: 9654475 : 150 = 64363 25/150


Pagina 7

D. LIJSTENCOMBINATIES

De volgende lijstencombinaties zijn overeenkomstig artikel I 10 van de Kieswet aangegaan onderscheidenlijk zijn ingevolge artikel P 4, tweede lid, van die wet in aanmerking genomen: Nummer Nummers Aantal Lijsten ten aanzien Aantal lijsten- van de stemmen waarvan deze combinatie stemmen van combinatie verbonden in aanmerking wordt de lijsten- 1 8 204694 8 9 150305 9 354999 2 5 495802 5 6 609723 6 1105525


Pagina 8

E. VERDELING VAN DE ZETELS OVER DE LIJSTENCOMBINATIES EN DE NIET TOT EEN LIJSTENCOMBINATIE VERBONDEN LIJSTEN
Lijstencombinatie, lijst Aantal Quotiënt stemmen bij deling door de kiesdeler 1 (8, 9) 354999 5 2 (5, 6) 1105525 17 1 2763480 42 2 549975 8 3 1728707 26 4 2631363 40 7 393333 6 10 38894 0 11 2521 0 12 4854 0 13 7271 0 14 13845 0 15 47754 0 16 9045 0 17 1623 0 18 990 0 20 296 0 Overeenkomstig artikel P 6 van de Kieswet wordt aan elke lijstencombinatie en aan elke lijst toegewezen het aantal zetels gelijk aan het bovenvermelde quotiënt.
Het aantal toegewezen zetels bedraagt derhalve: 144
Het aantal restzetels bedraagt: 6


Pagina 9

F. VERDELING VAN DE RESTZETELS OVER DE LIJSTENCOMBINATIES EN DE NIET TOT EEN LIJSTENCOMBINATIE VERBONDEN LIJSTEN
De restzetels zijn met toepassing van artikel P 7 van de Kieswet toegewezen aan de lijstencombinaties onderscheidenlijk lijsten die na toewijzing van de zetel het grootste gemiddelde aantal stemmen per zetel hebben. Lijstencombinatie, lijst Reeds Gemiddeld aantal stemmen bij Toegewezen toegewezen toewijzing van restzetels restzetels zetels +1 +2 +3 1 (8, 9) 5 59166 3/6 50714 1/7 44374 7/8 2 (5, 6) 17 61418 1/18 58185 10/19 55276 5/20 1 42 64266 42/43 62806 16/44 61410 30/45 2 2 8 61108 3/9 54997 5/10 49997 8/11 3 26 64026 5/27 61739 15/28 59610 17/29 2 4 40 64179 24/41 62651 21/42 61194 21/43 2 7 6 56190 3/7 49166 5/8 43703 6/9


Pagina 10

G. VERDELING VAN DE AAN DE LIJSTENCOMBINATIES TOEGEWEZEN ZETELS OVER DE VERBONDEN LIJSTEN
De aan de lijstencombinaties toegewezen zetels zijn ingevolge artikel P 11 van de Kieswet als volgt verdeeld over de verbonden lijsten. Eerst is de combinatiedeler vastgesteld door het stemcijfer van de lijstencombinatie te delen door het aantal aan die combinatie toegewezen zetels. Vervolgens is de combinatiedeler gedeeld op de stemcijfers van de verbonden lijsten. Aan elk van de lijsten is het aantal zetels toegewezen overeenkomend met het aldus voor de desbetreffende lijst verkregen quotiënt. De restzetels zijn toegewezen aan de lijsten die bij genoemde deling de grootste overschotten hebben. Lijstencombinatie Aantal Aantal plaatsen Combinatie- Quotiënt Overschot Toegewezen stemmen lijstencombinatie kiesdeler restzetels combinatie 1 354999 5 70999 4/5 Lijst 8 204694 2 62694 2/5 1 Lijst 9 150305 2 8305 2/5 combinatie 2 1105525 17 65030 15/17 Lijst 5 495802 7 40585 14/17 1 Lijst 6 609723 9 24445 1/17


Pagina 11

H. VERDELING VAN DE ZETELS OVER DE ONDERSCHEIDENE GROEPERINGEN

Aanduiding van de groepering Lijstnummer Aantal zetels Christen Democratisch Appèl (CDA) 1 44 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 4 42 VVD 3 28 SP (Socialistische Partij) 6 9 Lijst Pim Fortuyn (LPF) 2 8 GROENLINKS 5 8 Democraten 66 (D66) 7 6 ChristenUnie 8 3 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 9 2 LEEFBAAR NEDERLAND 10 0 De Conservatieven.nl 11 0 Nieuwe Communistische Partij - NCPN 12 0 DUURZAAM NEDERLAND 13 0 Partij van de Toekomst (PvdT) 14 0 Partij voor de Dieren 15 0 16 0 VIP Vooruitstrevende Integratie Partij 17 0 "Alliantie Vernieuwing en Democratie" 18 0 Lijst Veldhoen 20 0


Pagina 12

I. VERDELING VAN DE AAN DE LIJSTENGROEPEN TOEGEWEZEN ZETELS OVER DE LIJSTEN DIE DEEL UIT MAKEN VAN DIE LIJSTENGROEPEN
De aan de lijstengroepen toegewezen zetels zijn ingevolge artikel P 12 van de Kieswet als volgt verdeeld over de verbonden lijsten. Eerst is de groepskiesdeler vastgesteld door het stemcijfer van de lijstengroep te delen door het aantal aan die groep toegewezen zetels. Vervolgens is de groepskiesdeler gedeeld op de stemcijfers van de lijsten waaruit de groep bestaat. Aan elk van de lijsten is het aantal zetels toegewezen overeenkomend met het aldus voor de desbetreffende lijst verkregen quotiënt. De restzetels zijn toegewezen aan de lijsten die bij genoemde deling de grootste overschotten hebben.


Pagina 13

Aanduiding van de groepering: VVD
Lijstengroepnummer: 3
Totaal aantal stemmen: 1728707
Toegewezen aantal zetels: 28
Groepskiesdeler: 61739 15/28
Lijst c.q. stel Stemmenaantal Quotiënt Overschot Toegewezen Totaal gelijkluidende lijsten restzetels toegewezen zetels Kieskring 1 47194
Kieskring 2 50889
Kieskring 3 51010
Kieskring 4 92231
Kieskring 5 40749
Totaal stel 1 282073 4 35114 24/28 1 5 Kieskring 6 51784
Kieskring 7 148091
Kieskring 17 116200
Kieskring 18 140840
Kieskring 19 91793
Totaal stel 2 548708 8 54791 20/28 1 9 Kieskring 8 143796
Kieskring 9 58528
Kieskring 10 136523
Kieskring 11 127264
Totaal stel 3 466111 7 33934 7/28 7 Kieskring 12 56995
Kieskring 13 44159
Kieskring 14 141875
Kieskring 15 153248
Kieskring 16 35538
Totaal stel 4 431815 6 61377 22/28 1 7


Pagina 14

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroepnummer: 4
Totaal aantal stemmen: 2631363
Toegewezen aantal zetels: 42
Groepskiesdeler: 62651 21/42
Lijst c.q. stel Stemmenaantal Quotiënt Overschot Toegewezen Totaal gelijkluidende lijsten restzetels toegewezen zetels Kieskring 1 143333 2 18030 2 Kieskring 2 134887 2 9584 2 Kieskring 3 114759 1 52107 21/42 1 2 Kieskring 4 186612 2 61309 1 3 Kieskring 5 48882 48882 1 1 Kieskring 6 90744 1 28092 21/42 1 Kieskring 7 232353 3 44398 21/42 1 4 Kieskring 8 166116 2 40813 1 3 Kieskring 9 143188 2 17885 2 Kieskring 10 134636 2 9333 2 Kieskring 11 156837 2 31534 1 3 Kieskring 12 73502 1 10850 21/42 1 Kieskring 13 108252 1 45600 21/42 1 2 Kieskring 14 186252 2 60949 1 3 Kieskring 15 151593 2 26290 2 Kieskring 16 53928 53928 1 1 Kieskring 17 150217 2 24914 2 Kieskring 18 181788 2 56485 1 3 Kieskring 19 173484 2 48181 1 3


Pagina 15

Aanduiding van de groepering: SP (Socialistische Partij) Lijstengroepnummer: 6
Totaal aantal stemmen: 609723
Toegewezen aantal zetels: 9
Groepskiesdeler: 67747
Lijst c.q. stel Stemmenaantal Quotiënt Overschot Toegewezen Totaal gelijkluidende lijsten restzetels toegewezen zetels Kieskring 1 26299
Kieskring 2 24356
Kieskring 3 15377
Totaal stel 1 66032 66032 1 1 Kieskring 4 33713
Kieskring 6 23760
Kieskring 7 46651
Totaal stel 2 104124 1 36377 1 Kieskring 5 10279
Kieskring 8 41712
Totaal stel 3 51991 51991 1 1 Kieskring 9 37127
Kieskring 10 31415
Kieskring 11 36005
Totaal stel 4 104547 1 36800 1 Kieskring 12 14754
Kieskring 13 20504
Kieskring 14 36863
Kieskring 15 33373
Totaal stel 5 105494 1 37747 1 2 Kieskring 16 11408 11408 Kieskring 17 44802 44802 1 1 Kieskring 18 74209 1 6462 1 Kieskring 19 47116 47116 1 1


Pagina 16

Aanduiding van de groepering: Democraten 66 (D66)
Lijstengroepnummer: 7
Totaal aantal stemmen: 393333
Toegewezen aantal zetels: 6
Groepskiesdeler: 65555 3/6
Lijst c.q. stel Stemmenaantal Quotiënt Overschot Toegewezen Totaal gelijkluidende lijsten restzetels toegewezen zetels Kieskring 1 14100 14100 Kieskring 2 11184 11184 Kieskring 3 10312 10312 Kieskring 4 20678 20678 Kieskring 5 7859 7859 Kieskring 6 12637 12637 Kieskring 7 31221 31221 1 1 Kieskring 8 36698 36698 1 1 Kieskring 9 26439 26439 Kieskring 10 32147 32147 1 1 Kieskring 11 26675 26675 Kieskring 12 14208 14208 Kieskring 13 11861 11861 Kieskring 14 26765 26765 1 1 Kieskring 15 34199 34199 1 1 Kieskring 16 6093 6093 Kieskring 17 22757 22757 Kieskring 18 28461 28461 1 1 Kieskring 19 19039 19039


Pagina 17

J. AANTALLEN STEMMEN UITGEBRACHT OP KANDIDATEN VAN LIJSTEN VAN GROEPERINGEN WAARAAN EEN OF MEER ZETELS ZIJN TOEGEWEZEN, TOEWIJZING VAN DE ZETELS AAN DE KANDIDATEN EN RANGSCHIKKING VAN DE KANDIDATEN PER LIJST


Pagina 18

Aanduiding van de groepering: Christen Democratisch Appèl (CDA) Stel gelijkluidende lijsten: 1
Totaal aantal stemmen: 2763480
Toegewezen aantal zetels: 44
Volgnummer Kandidaten Aantal stemmen 1 2 3 4 5 6 7 1 Balkenende, J.P. (Jan Peter) (m) 66113 106576 67183 219692 42201 79652 270095 2 van der Hoeven, M.J.A. (Maria) (v) 2903 3633 2926 6623 1992 3452 10308 3 Verhagen, M.J.M. (Maxime) (m) 242 256 238 611 154 283 836 4 Ross-van Dorp, C.I.J.M. (Clémence) (v) 126 158 154 427 102 198 3494 5 van Geel, P.L.B.A. (Pieter) (m) 80 70 72 224 47 202 355 6 Verburg, G. (Gerda) (v) 220 273 206 390 117 147 580 7 Atsma, J.J. (Joop) (m) 1392 13916 552 360 193 66 375 8 Ferrier, K.G. (Kathleen) (v) 83 217 67 164 76 72 341 9 Wijn, J.G. (Joop) (m) 89 70 55 153 55 81 241 10 Rietkerk, T.W. (Theo) (m) 46 40 58 3475 110 30 465 11 Buijs, S. (Siem) (m) 25 19 23 78 240 28 82 12 Eurlings, C.M.P.S. (Camiel) (m) 59 24 33 107 36 160 196 13 Meijer, T.A.M. (Theo) (m) 82 54 85 196 74 199 401 14 van Ardenne-van der Hoeven, A.M.A. (Agnes) (v) 45 59 41 117 30 47 139 15 Çörüz, C. (Coskun) (m) 32 11 18 126 20 38 145 16 van der Knaap, C. (Cees) (m) 22 16 6 35 9 17 44 17 van Oerle-van der Horst, N.W. (Niny) (v) 10 37 9 35 6 18 34 18 Mosterd, A. (Aart) (m) 24 19 18 74 18 31 1153 19 Schreijer-Pierik, J.M.G. (Annie) (v) 187 267 408 11205 145 163 2366 20 van Bochove, B.J. (Bas Jan) (m) 6 14 7 35 575 8 48 21 Joldersma, F. (Cisca) (v) 11 18 19 116 7 10 56 22 van Haersma Buma, S. (Sybrand) (m) 13 28 11 14 2 8 15 23 de Haan, H. (Henk) (m) 332 18 72 27 8 6 18 24 van de Camp, W.G.J.M. (Wim) (m) 21 25 15 50 18 29 64 25 van Vroonhoven-Kok, J.N. (Nicolien) (v) 17 16 11 38 19 21 46 26 ten Hoopen, J. (Jan) (m) 2 4 3 14 4 6 25 27 Sterk, W.R.C. (Mirjam) (v) 32 34 19 56 15 46 100 28 van Lith, M.T.J.M. (Erik) (m) 5 8 12 8 4 28 11 29 de Pater-van der Meer, M.L. (Marleen) (v) 6 17 11 83 6 25 403 30 van Winsen, B.P.J. (Bart) (m) 32 25 29 783 8 24 145 31 de Nerée tot Babberich, F.J.F.M. (Frans) (m) 178 223 190 648 94 240 660 32 Kortenhorst, R.W.F. (Roland) (m) 73 940 83 151 35 41 134 33 Mastwijk, J.J. (Jan) (m) 46 25 1507 80 17 16 45 34 Koopmans, G.P.J. (Ger) (m) 32 25 53 87 16 41 95 35 Rambocus, N. (Nirmala) (v) 22 18 11 41 29 13 48 36 Ormel, H.J. (Henk Jan) (m) 29 52 49 245 22 53 2637 37 Spies, J.W.E. (Liesbeth) (v) 20 19 11 45 12 16 60 38 Hessels, J.W.M.M.J. (Jos) (m) 5 8 9 16 4 6 20 39 Vietsch, C.A. (Antoinette) (v) 7 3 3 17 2 7 26 40 de Vries, J.M. (Jan) (m) 22 21 13 31 10 23 39 41 Jager, H. (Rikus) (m) 1057 21 50 22 3 5 20 42 Bruls, H.M.F. (Hubert) (m) 3 4 1 19 1 480 129


Pagina 19

Aanduiding van de groepering: Christen Democratisch Appèl (CDA) Stel gelijkluidende lijsten: 1
Totaal aantal stemmen: 2763480
Toegewezen aantal zetels: 44
Volgnummer Kandidaten Aantal stemmen 1 2 3 4 5 6 7 43 Algra, R.H. (Rendert) (m) 39 1438 20 18 11 3 24 44 Haverkamp, M.C. (Maarten) (m) 2 7 6 30 14 4 36 45 Aasted-Madsen-van Stiphout, J.D.M.P. (Ine) (v) 9 11 9 23 6 9 39 46 van Fessem, W.M.M. (Wim) (m) 4 1 2 3 2 2 10 47 van Loon-Koomen, M.G.E. (Myra) (v) 3 4 4 8 3 6 16 48 Smilde, M.C.A. (Margreeth) (v) 225 36 626 20 6 4 29 49 van Dijk, J.J. (Jan Jacob) (m) 7 6 8 13 8 134 30 50 Eski, N. (Nihat) (m) 4 2 34 88 4 1 66 51 Omtzigt, P.H. (Pieter) (m) 5 9 1 233 2 3 11 52 Brinkel, T.B.F.M. (Theo) (m) 2 3 2 5 0 2 7 53 van Hijum, Y.J. (Eddy) (m) 3 14 9 120 10 4 12 54 Jonker, C.W.A. (Corien) (v) 3 7 1 13 4 9 16 55 Willemse-van der Ploeg, A.A.M. (Ans) (v) 12 20 17 44 15 9 34 56 Knops, R.W. (Raymond) (m) 58 72 55 242 49 76 267 57 Donders-de Leest, M.J.D. (Rianne) (v) 10 13 13 31 6 17 33 58 Simonse, H.R. (Hennie) (v) 9 24 14 40 509 7 37 59 Kempen-van Dommelen, G.J.M. (Gerda) (v) 2 3 7 17 7 73 54 60 Kamp, A.J. (Ton) (m) 8 9 8 780 2 3 43 61 Mes, H.J. (Henk) (m) 2 3 2 7 4 7 10 62 Kuiper, C.K. (Corina) (v) 2 6 2 19 4 3 8 63 Verheijen, J.A.G. (Joost) (m) 0 3 2 10 1 3 7 64 Bolhuis, C.A.P. (Alex) (m) 7 5 4 9 6 6 82 65 Smulders, J.C.G.J. (Hans) (m) 5 3 8 9 2 2 13 66 Visser, M.K. (Martine) (v) 312 15 50 16 4 4 13 67 Weigand-Timmer, H.A.C. (Jet) (v) 2 3 3 3 2 20 12 68 Beuckens-Vries, M. (Martha) (v) 2 2 1 2 4 1 6 69 Haitsma, F.S. (Foka) (v) 7 124 3 13 2 2 12 70 Cornelisse-Putter, E.C.M. (Elly) (v) 3 1 1 7 2 1 7 71 Zomer, H. (Han) (m) 11 9 14 1374 1 3 30 72 Bastiaansen, C.A.J. (Carla) (v) 2 1 0 7 0 1 4 73 Geluk-Poortvliet, L.W.D. (Lenny) (v) 2 4 5 13 7 4 13 74 Crooijmans, M.J.A. (Maud) (v) 7 8 3 18 4 9 17 75 van der Veen, A.M. (Arie) (m) 35 43 22 151 23 23 118 Totaal 74555 129190 75297 250104 47260 86491 297610


Pagina 20

Aanduiding van de groepering: Christen Democratisch Appèl (CDA) Stel gelijkluidende lijsten: 1
Totaal aantal stemmen: 2763480
Toegewezen aantal zetels: 44
Totaal aantal 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 174626 31013 121601 136071 40185 39408 186707 189489 66785 176456 253506 126443 2393802 9692 2087 6701 6006 2713 2100 8194 9397 1776 6016 10117 31797 128433 730 248 540 513 376 182 696 1069 149 649 898 945 9615 388 128 304 319 171 118 373 476 97 274 387 187 7881 327 111 165 149 124 89 226 267 65 2520 8343 362 13798 1491 167 389 313 195 164 457 958 103 272 343 212 6997 198 62 124 259 58 14 131 147 51 126 164 80 18268 720 87 245 142 162 100 198 264 41 125 188 91 3383 338 618 581 438 151 97 184 277 38 151 196 90 3903 99 25 62 53 34 15 100 104 31 62 53 49 4911 59 24 50 48 33 28 94 53 1309 104 76 115 2488 251 76 115 70 147 72 162 197 32 203 480 66106 68526 109 16 49 80 41 29 101 94 89 599 5475 356 8129 129 66 129 93 118 141 1088 270 40 101 152 149 2954 110 169 202 128 89 99 196 60 9 119 109 81 1761 32 11 20 17 31 182 125 78 17 45 25 42 774 52 33 272 90 14 7 34 45 69 83 37 48 933 124 14 73 26 13 20 57 96 20 73 36 26 1915 382 27 130 250 22 11 177 193 108 269 345 207 16862 39 4 7 13 5 3 17 16 12 60 15 19 903 21 13 18 22 14 5 21 18 13 607 206 46 1241 30 19 14 11 43 4 26 107 11 39 10 20 425 19 3 17 9 10 4 12 16 1 18 15 15 620 78 31 57 28 130 18 77 132 19 61 274 36 1163 86 42 53 28 122 28 58 80 11 42 57 39 814 22 5 16 17 15 12 27 189 7 12 13 14 407 328 30 66 51 38 29 56 78 21 55 38 29 1121 7 3 1 7 5 6 7 9 2 71 1059 14 1267 29 14 25 11 21 15 28 22 2 26 24 25 793 59 4 47 42 34 19 56 61 11 45 53 46 1523 398 10 414 414 178 130 551 532 118 374 690 325 6367 77 6 101 82 44 23 107 97 31 70 124 81 2300 48 3 15 31 14 12 57 53 25 28 52 32 2106 40 8 42 53 22 13 69 49 21 41 165 5629 6501 189 77 72 47 376 117 90 122 14 48 49 44 1427 133 5 40 55 20 3 45 52 25 139 129 43 3776 49 7 42 30 28 16 58 349 11 35 31 24 863 16 2 9 11 5 3 11 10 4 30 40 3193 3402 62 10 20 12 7 5 56 25 5 16 30 15 328 24 6 18 29 10 15 434 55 7 38 35 22 852 15 4 11 13 14 3 9 23 4 6 17 11 1308 25 2 6 6 9 3 11 8 2 15 42 142 908


Pagina 21

Aanduiding van de groepering: Christen Democratisch Appèl (CDA) Stel gelijkluidende lijsten: 1
Totaal aantal stemmen: 2763480
Toegewezen aantal zetels: 44
Totaal aantal 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 5 15 16 11 2 8 13 1 9 12 8 1674 33 9 301 14 5 9 10 13 2 4 13 13 525 33 10 21 19 26 13 29 35 8 20 69 1797 2186 17 4 2 2 5 4 9 9 8 495 56 15 650 16 9 12 12 5 11 18 20 1103 27 9 10 1296 9 15 13 5 6 3 12 10 4 8 7 8 1046 28 10 7 6 15 3 18 14 3 9 13 14 346 145 55 22 32 32 57 110 16 17 31 53 69 838 11 644 4 10 9 1 9 10 5 8 26 9 1010 14 48 65 6 15 1 10 92 1 5 7 7 292 11 21 1 3 4 5 6 3 0 7 8 6 247 13 45 8 6 10 8 12 18 2 26 299 38 538 39 26 60 393 10 14 44 36 6 23 30 32 864 191 13 162 133 55 39 221 198 71 171 347 4416 6836 30 7 26 26 9 9 41 38 6 312 66 21 714 25 9 21 19 9 3 17 20 8 14 18 15 818 14 7 10 11 6 0 6 19 3 10 60 20 329 14 11 11 20 10 2 17 13 3 10 19 9 992 13 3 3 4 12 19 347 26 1 20 9 5 497 12 7 6 12 3 6 10 8 0 8 174 19 309 14 8 7 7 16 4 11 44 2 24 20 11 194 5 1 4 7 2 3 6 6 1 9 8 11 182 5 4 3 3 2 5 4 4 5 15 395 28 515 15 8 5 6 12 1 10 20 5 8 6 7 517 4 3 6 1 8 1 11 8 0 2 3 2 94 8 1 1 3 4 2 54 9 1 4 5 3 113 9 4 4 4 7 4 10 9 5 6 7 8 240 3 9 29 131 1 3 3 2 0 2 7 6 218 11 2 3 6 4 4 5 4 1 7 8 5 1502 8 6 2 5 8 2 9 7 5 147 41 4 259 15 12 16 5 10 10 25 12 48 17 16 9 243 23 6 20 14 4 8 15 23 5 11 26 394 615 86 40 57 51 21 21 76 80 9 63 64 50 1033 192546 36352 133790 147079 46197 43639 202376 206476 72545 191655 285999 244319 2763480


Pagina 22

Aanduiding van de groepering: Christen Democratisch Appèl (CDA) Lijst: 1
Toegekend aantal zetels: 44
Met toepassing van de artikelen P 15 en P 16 van de Kieswet zijn de volgende kandidaten van deze lijst die op de gezamenlijke lijsten waarop zij voorkomen een aantal stemmen hebben verkregen, groter dan 25% van de kiesdeler, gekozen:
Naam Woonplaats Aantal stemmen op de gezamen- lijke lijsten Balkenende, J.P. (Jan Peter) (m) Capelle a/d IJssel 2393802 van der Hoeven, M.J.A. (Maria) (v) Maastricht 128433 Eurlings, C.M.P.S. (Camiel) (m) Valkenburg (L) 68526 Atsma, J.J. (Joop) (m) Surhuisterveen 18268 Schreijer-Pierik, J.M.G. (Annie) (v) Hengevelde 16862 Vervolgens zijn de aan de lijst toegewezen zetels die nog niet aan een kandidaat zijn toegewezen, met toepassing van de Naam Woonplaats Verhagen, M.J.M. (Maxime) (m) Voorburg Ross-van Dorp, C.I.J.M. (Clémence) (v) Breedenbroek van Geel, P.L.B.A. (Pieter) (m) Helmond Verburg, G. (Gerda) (v) Woerden Ferrier, K.G. (Kathleen) (v) Leusden Wijn, J.G. (Joop) (m) Amsterdam Rietkerk, T.W. (Theo) (m) Kampen Buijs, S. (Siem) (m) Goes Meijer, T.A.M. (Theo) (m) Nistelrode van Ardenne-van der Hoeven, A.M.A. (Agnes) (v) Vlaardingen Çörüz, C. (Coskun) (m) Haarlem van der Knaap, C. (Cees) (m) Rotterdam van Oerle-van der Horst, N.W. (Niny) (v) Haarlem Mosterd, A. (Aart) (m) Putten van Bochove, B.J. (Bas Jan) (m) Lelystad Joldersma, F. (Cisca) (v) Tilburg van Haersma Buma, S. (Sybrand) (m) Voorburg de Haan, H. (Henk) (m) Lettelbert van de Camp, W.G.J.M. (Wim) (m) 's-Gravenhage van Vroonhoven-Kok, J.N. (Nicolien) (v) 's-Gravenhage ten Hoopen, J. (Jan) (m) Zoetermeer Sterk, W.R.C. (Mirjam) (v) Utrecht van Lith, M.T.J.M. (Erik) (m) Geffen de Pater-van der Meer, M.L. (Marleen) (v) Zutphen van Winsen, B.P.J. (Bart) (m) Haaksbergen de Nerée tot Babberich, F.J.F.M. (Frans) (m) Leefdaal (B) Kortenhorst, R.W.F. (Roland) (m) Joure Mastwijk, J.J. (Jan) (m) Hoogeveen Koopmans, G.P.J. (Ger) (m) Velden Rambocus, N. (Nirmala) (v) Utrecht Ormel, H.J. (Henk Jan) (m) Hengelo (Gld)


Pagina 23

Naam Woonplaats Spies, J.W.E. (Liesbeth) (v) Alphen a/d Rijn Hessels, J.W.M.M.J. (Jos) (m) Montfort Vietsch, C.A. (Antoinette) (v) Utrecht de Vries, J.M. (Jan) (m) Goudriaan Jager, H. (Rikus) (m) Appingedam Bruls, H.M.F. (Hubert) (m) Nijmegen Algra, R.H. (Rendert) (m) Jubbega Haverkamp, M.C. (Maarten) (m) Nederhorst den Berg De kandidaten zijn met toepassing van artikel P 19 van de Kieswet gerangschikt in de volgorde van de hierna te vermelden lijst:


Pagina 24

Aanduiding van de groepering: Christen Democratisch Appèl (CDA) Stel gelijkluidende lijsten: 1
Naam
Balkenende, J.P. (Jan Peter) (m)
van der Hoeven, M.J.A. (Maria) (v)
Eurlings, C.M.P.S. (Camiel) (m)
Atsma, J.J. (Joop) (m)
Schreijer-Pierik, J.M.G. (Annie) (v)
Verhagen, M.J.M. (Maxime) (m)
Ross-van Dorp, C.I.J.M. (Clémence) (v)
van Geel, P.L.B.A. (Pieter) (m)
Verburg, G. (Gerda) (v)
Ferrier, K.G. (Kathleen) (v)
Wijn, J.G. (Joop) (m)
Rietkerk, T.W. (Theo) (m)
Buijs, S. (Siem) (m)
Meijer, T.A.M. (Theo) (m)
van Ardenne-van der Hoeven, A.M.A. (Agnes) (v)
Çörüz, C. (Coskun) (m)
van der Knaap, C. (Cees) (m)
van Oerle-van der Horst, N.W. (Niny) (v)
Mosterd, A. (Aart) (m)
van Bochove, B.J. (Bas Jan) (m)
Joldersma, F. (Cisca) (v)
van Haersma Buma, S. (Sybrand) (m)
de Haan, H. (Henk) (m)
van de Camp, W.G.J.M. (Wim) (m)
van Vroonhoven-Kok, J.N. (Nicolien) (v)
ten Hoopen, J. (Jan) (m)
Sterk, W.R.C. (Mirjam) (v)
van Lith, M.T.J.M. (Erik) (m)
de Pater-van der Meer, M.L. (Marleen) (v)
van Winsen, B.P.J. (Bart) (m)
de Nerée tot Babberich, F.J.F.M. (Frans) (m)
Kortenhorst, R.W.F. (Roland) (m)
Mastwijk, J.J. (Jan) (m)
Koopmans, G.P.J. (Ger) (m)
Rambocus, N. (Nirmala) (v)
Ormel, H.J. (Henk Jan) (m)
Spies, J.W.E. (Liesbeth) (v)
Hessels, J.W.M.M.J. (Jos) (m)
Vietsch, C.A. (Antoinette) (v)
de Vries, J.M. (Jan) (m)
Jager, H. (Rikus) (m)
Bruls, H.M.F. (Hubert) (m)
Algra, R.H. (Rendert) (m)
Haverkamp, M.C. (Maarten) (m)
Aasted-Madsen-van Stiphout, J.D.M.P. (Ine) (v)


Pagina 25

Aanduiding van de groepering: Christen Democratisch Appèl (CDA) Stel gelijkluidende lijsten: 1
Naam
van Fessem, W.M.M. (Wim) (m)
van Loon-Koomen, M.G.E. (Myra) (v)
Smilde, M.C.A. (Margreeth) (v)
van Dijk, J.J. (Jan Jacob) (m)
Eski, N. (Nihat) (m)
Omtzigt, P.H. (Pieter) (m)
Brinkel, T.B.F.M. (Theo) (m)
van Hijum, Y.J. (Eddy) (m)
Jonker, C.W.A. (Corien) (v)
Willemse-van der Ploeg, A.A.M. (Ans) (v)
Knops, R.W. (Raymond) (m)
Donders-de Leest, M.J.D. (Rianne) (v)
Simonse, H.R. (Hennie) (v)
Kempen-van Dommelen, G.J.M. (Gerda) (v)
Kamp, A.J. (Ton) (m)
Mes, H.J. (Henk) (m)
Kuiper, C.K. (Corina) (v)
Verheijen, J.A.G. (Joost) (m)
Bolhuis, C.A.P. (Alex) (m)
Smulders, J.C.G.J. (Hans) (m)
Visser, M.K. (Martine) (v)
Weigand-Timmer, H.A.C. (Jet) (v)
Beuckens-Vries, M. (Martha) (v)
Haitsma, F.S. (Foka) (v)
Cornelisse-Putter, E.C.M. (Elly) (v)
Zomer, H. (Han) (m)
Bastiaansen, C.A.J. (Carla) (v)
Geluk-Poortvliet, L.W.D. (Lenny) (v)
Crooijmans, M.J.A. (Maud) (v)
van der Veen, A.M. (Arie) (m)


Pagina 26

Aanduiding van de groepering: Lijst Pim Fortuyn (LPF)
Stel gelijkluidende lijsten: 2
Totaal aantal stemmen: 549975
Toegewezen aantal zetels: 8
Volgnummer Kandidaten Aantal stemmen 1 2 3 4 5 6 7 1 Herben, M. (Mat) (m) 9970 12612 9481 19655 11533 13403 30351 2 Eerdmans, B.J. (Joost) (m) 179 184 161 264 158 176 410 3 Kraneveldt, M. (Margot) (v) 124 115 111 164 146 97 261 4 van As, G.P. (Gerard) (m) 41 41 28 58 30 41 95 5 Varela, J.M. (João) (m) 298 358 249 557 454 322 781 6 van den Brink, W. (Wien) (m) 393 399 514 733 187 391 1637 7 Hermans, M.J.L.M. (Max) (m) 32 37 22 45 41 24 61 8 Koster, H.F.M. (znes van Oudenallen, G. (Gonny) (v) 17 23 13 37 31 10 36 9 Bonke, F.I.M. (Vic) (m) 10 13 10 25 2 8 16 10 Stuger, O.F. (Olaf) (m) 6 10 2 5 3 6 14 11 Simonis, L.W.M. (Laetitia) (v) 13 7 11 23 18 7 30 12 Smulders, H.J.C. (Harry) (m) 5 6 4 15 9 12 28 13 Palm, F.A. (Frits) (m) 5 9 5 12 7 14 23 14 Teeuw, M.M. (Marcel) (m) 6 8 5 11 5 4 13 15 Odink, B.J. (Jan) (m) 9 11 12 15 43 7 10 16 Spaargaren, S.A.S. (Sven) (m) 3 8 3 6 5 3 6 17 van Duijn, J.G. (Jaco) (m) 3 1 0 13 6 4 6 18 Alblas, T. (Ton) (m) 2 2 1 3 1 5 7 19 van Lambalgen-van Overeem, M.J.H. (Marjan) (v) 5 4 8 7 3 3 7 20 van der Wal, R.H. (Richard) (m) 37 10 49 129 12 2 22 21 Maronier, H.G. (Harry) (m) 6 2 1 3 2 5 5 22 Phoa, K.L. (Khee Liang) (m) 6 7 8 6 9 2 15 23 Boot, E.C.A.M. (Elise) (v) 5 4 3 10 7 7 15 24 Seeverens, P.J.A.M. (Pierre) (m) 2 1 0 0 1 2 8 25 Tersmette, R.L.V. (Rick) (m) 0 0 1 1 0 0 4 26 Sassen, P.L.M. (Peter) (m) 2 1 2 0 0 3 2 27 Aniba, J.W.F. (Hans) (m) 0 0 1 0 1 0 2 28 Herfkens, B.C.J.L. (Bert) (m) 2 6 5 3 5 6 6 29 van Ruiten, J.H.S. (Jan) (m) 21 123 9 4 12 3 6 30 Hessing, R.H. (Rob) (m) 8 9 8 22 8 8 19 31 Wullink, O.G.H. (Olof) (m) 70 78 72 143 100 103 244 32 Nawijn, H.P.A. (Hilbrand) (m) 793 691 746 1075 489 505 1190 33 Maas, E.A.M. (Ed) (m) 12 48 10 25 10 9 28 34 Hammerstein, O. (Oscar) (m) 21 16 25 28 23 21 53 35 Both, R.P. (Ruud) (m) 3 2 1 4 1 4 6 36 van Dillen, A.F. (Ton) (m) 3 2 4 3 2 2 7 37 van Eijck, J. (Johan) (m) 4 2 4 1 4 3 3 38 de Jong, A. (Andre) (m) 8 5 7 10 7 2 17 39 van der Veld, P. (Patrick) (m) 7 2 3 13 3 5 7 40 Janssen Van Raaij, J.L. (Jim) (m) 5 18 5 34 6 12 35 Totaal 12136 14875 11604 23162 13384 15241 35486


Pagina 27

Aanduiding van de groepering: Lijst Pim Fortuyn (LPF)
Stel gelijkluidende lijsten: 2
Totaal aantal stemmen: 549975
Toegewezen aantal zetels: 8
Totaal aantal 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30035 18715 27340 32341 18305 36017 55817 40846 10198 31523 37627 29701 475470 434 228 369 432 414 482 812 610 158 503 590 354 6918 244 165 256 293 221 216 483 356 108 248 329 252 4189 74 67 87 96 80 98 169 458 32 115 111 103 1824 940 595 881 1092 673 2030 2712 1586 294 761 827 607 16017 414 51 187 569 48 97 498 333 234 356 954 682 8677 43 336 87 92 30 67 91 80 14 62 70 104 1338 40 329 88 76 18 40 64 54 4 45 44 36 1005 21 11 73 21 14 16 30 25 6 20 28 25 374 78 4 8 8 8 7 12 8 5 13 14 14 225 41 22 35 24 54 40 69 55 5 20 18 23 515 23 19 25 35 16 22 40 28 26 295 109 40 757 22 7 18 22 20 15 34 53 10 21 29 32 358 16 7 13 18 13 168 96 22 15 21 19 17 477 8 1 8 17 13 4 32 47 8 27 22 12 306 10 7 86 14 3 14 21 24 3 19 17 12 264 4 4 8 7 4 11 21 19 4 21 13 11 160 7 4 9 5 7 13 12 74 2 13 8 14 189 7 3 9 16 6 14 19 35 5 19 12 16 198 4 3 4 10 5 2 10 10 3 7 14 12 345 7 4 3 3 7 101 47 20 4 13 8 5 246 19 17 22 30 14 71 76 86 5 17 13 9 432 92 4 9 15 6 11 24 16 5 19 15 15 282 5 2 5 5 9 10 2 8 2 13 32 913 1020 1 0 2 1 14 3 11 3 1 4 4 3 53 1 5 2 3 4 3 6 2 4 90 47 9 186 1 2 0 2 7 3 2 7 2 4 3 1 38 6 7 5 12 14 4 9 40 5 12 11 16 174 6 3 5 9 7 2 9 6 0 5 12 8 250 31 2 17 17 28 40 29 44 8 23 29 25 375 176 9 146 200 93 154 329 214 58 189 344 211 2933 1201 829 1201 1401 1095 1278 2112 2152 626 1273 1379 1173 21209 26 15 35 53 107 42 91 106 13 32 28 35 725 56 131 70 83 48 48 62 67 15 32 67 54 920 10 8 2 6 2 45 27 22 0 8 9 8 168 6 1 3 3 5 6 23 6 5 5 3 10 99 8 3 48 14 5 11 14 11 5 5 11 6 162 9 1 11 14 8 14 16 10 6 11 20 166 342 5 4 6 10 6 15 40 9 4 12 18 8 177 19 33 36 41 18 70 58 47 16 38 48 39 578 34150 21658 31219 37110 21449 41304 64029 47599 11918 35914 42956 34781 549975


Pagina 28

Aanduiding van de groepering: Lijst Pim Fortuyn (LPF)
Lijst: 2
Toegekend aantal zetels: 8
Met toepassing van de artikelen P 15 en P 16 van de Kieswet zijn de volgende kandidaten van deze lijst die op de gezamenlijke lijsten waarop zij voorkomen een aantal stemmen hebben verkregen, groter dan 25% van de kiesdeler, gekozen:
Naam Woonplaats Aantal stemmen op de gezamen- lijke lijsten Herben, M. (Mat) (m) Linschoten 475470 Nawijn, H.P.A. (Hilbrand) (m) Zoetermeer 21209 Vervolgens zijn de aan de lijst toegewezen zetels die nog niet aan een kandidaat zijn toegewezen, met toepassing van de Naam Woonplaats Eerdmans, B.J. (Joost) (m) 's-Gravenhage Kraneveldt, M. (Margot) (v) 's-Gravenhage van As, G.P. (Gerard) (m) Alphen a/d Rijn Varela, J.M. (João) (m) Maassluis van den Brink, W. (Wien) (m) Putten Hermans, M.J.L.M. (Max) (m) Amsterdam De kandidaten zijn met toepassing van artikel P 19 van de Kieswet gerangschikt in de volgorde van de hierna te vermelden lijst:


Pagina 29

Aanduiding van de groepering: Lijst Pim Fortuyn (LPF)
Stel gelijkluidende lijsten: 2
Naam
Herben, M. (Mat) (m)
Nawijn, H.P.A. (Hilbrand) (m)
Eerdmans, B.J. (Joost) (m)
Kraneveldt, M. (Margot) (v)
van As, G.P. (Gerard) (m)
Varela, J.M. (João) (m)
van den Brink, W. (Wien) (m)
Hermans, M.J.L.M. (Max) (m)
Koster, H.F.M. (znes van Oudenallen, G. (Gonny) (v)
Bonke, F.I.M. (Vic) (m)
Stuger, O.F. (Olaf) (m)
Simonis, L.W.M. (Laetitia) (v)
Smulders, H.J.C. (Harry) (m)
Palm, F.A. (Frits) (m)
Teeuw, M.M. (Marcel) (m)
Odink, B.J. (Jan) (m)
Spaargaren, S.A.S. (Sven) (m)
van Duijn, J.G. (Jaco) (m)
Alblas, T. (Ton) (m)
van Lambalgen-van Overeem, M.J.H. (Marjan) (v)
van der Wal, R.H. (Richard) (m)
Maronier, H.G. (Harry) (m)
Phoa, K.L. (Khee Liang) (m)
Boot, E.C.A.M. (Elise) (v)
Seeverens, P.J.A.M. (Pierre) (m)
Tersmette, R.L.V. (Rick) (m)
Sassen, P.L.M. (Peter) (m)
Aniba, J.W.F. (Hans) (m)
Herfkens, B.C.J.L. (Bert) (m)
van Ruiten, J.H.S. (Jan) (m)
Hessing, R.H. (Rob) (m)
Wullink, O.G.H. (Olof) (m)
Maas, E.A.M. (Ed) (m)
Hammerstein, O. (Oscar) (m)
Both, R.P. (Ruud) (m)
van Dillen, A.F. (Ton) (m)
van Eijck, J. (Johan) (m)
de Jong, A. (Andre) (m)
van der Veld, P. (Patrick) (m)
Janssen Van Raaij, J.L. (Jim) (m)


Pagina 30

Aanduiding van de groepering: VVD
Lijstengroep: 3
Stel: 1
Totaal aantal stemmen: 282073
Toegewezen aantal zetels: 5
Volgnummer Kandidaten Aantal stemmen Totaal aantal 1 2 3 4 5 1 Zalm, G. (Gerrit) (m) 27888 37653 34007 66764 27986 194298 2 Remkes, J.W. (Johan) (m) 6331 1859 3606 2273 948 15017 3 Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, M.H. (Melanie) (v) 1441 1478 1417 2531 1313 8180 4 Terpstra, E.G. (Erica) (v) 3498 4847 5047 8421 5898 27711 5 Nijs, A.D.S.M. (Annette) (v) 219 293 205 371 233 1321 6 Kamp, H.G.J. (Henk) (m) 997 929 1103 4664 610 8303 7 de Grave, F.H.G. (Frank) (m) 494 503 475 931 542 2945 8 van Aartsen, J.J. (Jozias) (m) 138 118 72 192 106 626 9 Weisglas, F.W. (Frans) (m) 133 126 143 239 128 769 10 Hoogervorst, J.F. (Hans) (m) 154 113 142 222 126 757 11 Rutte, M. (Mark) (m) 78 67 96 132 64 437 12 Griffith, L.J. (Laetitia) (v) 62 42 37 83 86 310 13 Cornielje, C.G.A. (Clemens) (m) 33 26 27 103 46 235 14 Wilders, G. (Geert) (m) 17 17 17 38 20 109 15 Nicolaï, A. (Atzo) (m) 28 35 33 31 31 158 16 Ali, A.H. (Ayaan) (v) 768 770 678 1084 727 4027 17 van Beek, W.I.I. (Willibrord) (m) 9 19 7 24 15 74 18 Hofstra, P.H. (Pieter) (m) 419 159 1114 60 46 1798 19 Aptroot, C.B. (Charlie) (m) 15 14 10 17 7 63 20 van Miltenburg, A. (Anouchka) (v) 18 22 27 37 19 123 21 van Baalen, J.C. (Hans) (m) 14 17 8 22 7 68 22 Rijpstra, J. (Jan) (m) 94 66 1075 161 13 1409 23 Oplaat, G.J. (Gert Jan) (m) 23 94 154 2001 35 2307 24 de Vries, B.M. (Bibi) (v) 27 19 39 65 505 655 25 Blok, S.A. (Stef) (m) 12 2 10 17 8 49 26 de Krom, P. (Paul) (m) 14 6 8 9 6 43 27 Örgü, F. (Fadime) (v) 24 22 19 96 32 193 28 Geluk, J.M. (Jan) (m) 61 100 83 132 74 450 29 Weekers, F.H.H. (Frans) (m) 5 6 6 18 10 45 30 Schippers, E.I. (Edith) (v) 31 46 39 68 51 235 31 Dezentjé Hamming-Bluemink, I. (Ineke) (v) 90 94 137 275 88 684 32 Snijder-Hazelhoff, J.F. (Janneke) (v) 3410 343 571 112 65 4501 33 Visser, A.P. (Arno) (m) 28 10 14 49 20 121 34 Luchtenveld, R. (Ruud) (m) 6 10 8 20 18 62 35 Szabo, F.Z. (Zsolt) (m) 5 11 3 12 10 41 36 Balemans, E.R.M. (Eric) (m) 7 12 2 25 7 53 37 Veenendaal, J. (Jelleke) (v) 5 6 6 26 14 57 38 van Egerschot, E. (Eske) (v) 20 15 3 37 13 88 39 van der Sande, E.A.W. (Ed) (m) 7 7 6 14 8 42 40 van Schijndel, A.H.J.W. (Anton) (m) 234 326 263 535 277 1635 41 Lenards, J.M. (Janmarc) (m) 6 22 2 18 440 488 42 Muijs, I.E.J. (Ingrid) (v) 1 14 7 15 14 51


Pagina 31

Aanduiding van de groepering: VVD
Lijstengroep: 3
Stel: 1
Totaal aantal stemmen: 282073
Toegewezen aantal zetels: 5
Volgnummer Kandidaten Aantal stemmen Totaal aantal 1 2 3 4 5 43 Deighton, J.P. (John) (m) 5 1 5 9 3 23 44 Goeman Borgesius, B.C. (Bart) (m) 24 301 13 21 4 363 45 Kouwenhoven, R.D.J. (Remco) (m) 230 15 61 13 1 320 46 Korthuis, S.E. (Sandra) (v) 17 17 141 31 11 217 47 Perquin, F.J. (Frank) (m) 6 7 12 137 6 168 48 Knot, M.H. (Menno) (m) 48 210 52 76 58 444 Totaal 47194 50889 51010 92231 40749 282073


Pagina 32

Aanduiding van de groepering: VVD
Lijstengroep: 3
Stel: 2
Totaal aantal stemmen: 548708
Toegewezen aantal zetels: 9
Volgnummer Kandidaten Aantal stemmen Totaal aantal 6 7 17 18 19 1 Zalm, G. (Gerrit) (m) 38248 106905 87565 105354 60617 398689 2 Remkes, J.W. (Johan) (m) 1096 3162 2492 3287 1440 11477 3 Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, M.H. (Melanie) (v) 1509 4251 3061 3633 1873 14327 4 Terpstra, E.G. (Erica) (v) 5244 15614 12654 13214 7373 54099 5 Nijs, A.D.S.M. (Annette) (v) 236 640 598 674 363 2511 6 Kamp, H.G.J. (Henk) (m) 1110 7352 1645 1879 1099 13085 7 de Grave, F.H.G. (Frank) (m) 531 1545 1246 1393 815 5530 8 van Aartsen, J.J. (Jozias) (m) 111 316 232 281 222 1162 9 Weisglas, F.W. (Frans) (m) 178 462 397 410 245 1692 10 Hoogervorst, J.F. (Hans) (m) 143 443 262 367 187 1402 11 Rutte, M. (Mark) (m) 85 244 198 192 133 852 12 Griffith, L.J. (Laetitia) (v) 45 160 127 143 95 570 13 Cornielje, C.G.A. (Clemens) (m) 75 152 86 89 74 476 14 Wilders, G. (Geert) (m) 41 69 77 161 3532 3880 15 Nicolaï, A. (Atzo) (m) 26 78 71 65 34 274 16 Ali, A.H. (Ayaan) (v) 822 2149 1479 1823 1172 7445 17 van Beek, W.I.I. (Willibrord) (m) 25 41 201 839 117 1223 18 Hofstra, P.H. (Pieter) (m) 24 90 69 63 38 284 19 Aptroot, C.B. (Charlie) (m) 15 17 36 26 29 123 20 van Miltenburg, A. (Anouchka) (v) 567 144 122 222 36 1091 21 van Baalen, J.C. (Hans) (m) 12 44 41 39 21 157 22 Rijpstra, J. (Jan) (m) 19 55 25 27 18 144 23 Oplaat, G.J. (Gert Jan) (m) 31 378 46 98 37 590 24 de Vries, B.M. (Bibi) (v) 33 82 52 67 62 296 25 Blok, S.A. (Stef) (m) 18 29 21 16 20 104 26 de Krom, P. (Paul) (m) 1 70 21 21 10 123 27 Örgü, F. (Fadime) (v) 41 113 60 112 55 381 28 Geluk, J.M. (Jan) (m) 87 209 201 154 117 768 29 Weekers, F.H.H. (Frans) (m) 8 23 65 186 8419 8701 30 Schippers, E.I. (Edith) (v) 35 112 100 97 85 429 31 Dezentjé Hamming-Bluemink, I. (Ineke) (v) 118 318 286 378 196 1296 32 Snijder-Hazelhoff, J.F. (Janneke) (v) 47 176 58 95 49 425 33 Visser, A.P. (Arno) (m) 22 60 37 43 29 191 34 Luchtenveld, R. (Ruud) (m) 12 53 25 18 15 123 35 Szabo, F.Z. (Zsolt) (m) 6 16 16 17 14 69 36 Balemans, E.R.M. (Eric) (m) 13 20 22 42 31 128 37 Veenendaal, J. (Jelleke) (v) 15 31 20 31 15 112 38 van Egerschot, E. (Eske) (v) 5 38 36 41 12 132 39 van der Sande, E.A.W. (Ed) (m) 86 49 1133 3059 34 4361 40 van Schijndel, A.H.J.W. (Anton) (m) 340 944 681 717 286 2968 41 Lenards, J.M. (Janmarc) (m) 3 26 13 14 7 63 42 Muijs, I.E.J. (Ingrid) (v) 10 25 30 41 1870 1976


Pagina 33

Aanduiding van de groepering: VVD
Lijstengroep: 3
Stel: 2
Totaal aantal stemmen: 548708
Toegewezen aantal zetels: 9
Volgnummer Kandidaten Aantal stemmen Totaal aantal 6 7 17 18 19 43 Deighton, J.P. (John) (m) 577 697 4 12 4 1294 44 Verhoeven, J.A. (Jan) (m) 5 22 61 457 26 571 45 Stallaert, A.P.C.J. (Annemieke) (v) 21 448 33 27 10 539 46 Groenestein, P.R. (Peter) (m) 3 18 31 160 8 220 47 de Ridder, M.P.J. (Marnix) (m) 11 24 101 49 753 938 48 Spermon-Marijnen, H.E.M. (Renee) (v) 74 177 363 707 96 1417 Totaal 51784 148091 116200 140840 91793 548708


Pagina 34

Aanduiding van de groepering: VVD
Lijstengroep: 3
Stel: 3
Totaal aantal stemmen: 466111
Toegewezen aantal zetels: 7
Volgnummer Kandidaten Aantal stemmen Totaal aantal 8 9 10 11 1 Zalm, G. (Gerrit) (m) 99968 36154 94861 94374 325357 2 Remkes, J.W. (Johan) (m) 3385 939 2861 2720 9905 3 Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, M.H. (Melanie) (v) 6426 2986 5250 3229 17891 4 Terpstra, E.G. (Erica) (v) 17184 5671 16521 14733 54109 5 Nijs, A.D.S.M. (Annette) (v) 880 401 808 564 2653 6 Kamp, H.G.J. (Henk) (m) 3014 1267 2659 1701 8641 7 de Grave, F.H.G. (Frank) (m) 2023 2805 2503 1742 9073 8 van Aartsen, J.J. (Jozias) (m) 415 276 419 306 1416 9 Weisglas, F.W. (Frans) (m) 670 514 809 324 2317 10 Hoogervorst, J.F. (Hans) (m) 633 337 672 333 1975 11 Rutte, M. (Mark) (m) 525 299 497 199 1520 12 Griffith, L.J. (Laetitia) (v) 267 839 397 194 1697 13 Cornielje, C.G.A. (Clemens) (m) 133 126 142 92 493 14 Wilders, G. (Geert) (m) 103 148 151 56 458 15 Nicolaï, A. (Atzo) (m) 141 193 359 70 763 16 Ali, A.H. (Ayaan) (v) 2967 2951 3140 1915 10973 17 van Beek, W.I.I. (Willibrord) (m) 57 41 46 36 180 18 Hofstra, P.H. (Pieter) (m) 114 38 103 66 321 19 Aptroot, C.B. (Charlie) (m) 80 32 67 23 202 20 van Miltenburg, A. (Anouchka) (v) 125 55 77 60 317 21 van Baalen, J.C. (Hans) (m) 68 26 54 39 187 22 Rijpstra, J. (Jan) (m) 65 28 29 34 156 23 Oplaat, G.J. (Gert Jan) (m) 53 8 44 75 180 24 de Vries, B.M. (Bibi) (v) 119 69 119 60 367 25 Blok, S.A. (Stef) (m) 50 30 45 23 148 26 de Krom, P. (Paul) (m) 29 19 30 16 94 27 Örgü, F. (Fadime) (v) 195 215 116 71 597 28 Geluk, J.M. (Jan) (m) 207 88 203 178 676 29 Weekers, F.H.H. (Frans) (m) 40 19 35 14 108 30 Schippers, E.I. (Edith) (v) 132 36 139 94 401 31 Dezentjé Hamming-Bluemink, I. (Ineke) (v) 333 40 383 323 1079 32 Snijder-Hazelhoff, J.F. (Janneke) (v) 99 20 106 91 316 33 Visser, A.P. (Arno) (m) 66 61 72 61 260 34 Luchtenveld, R. (Ruud) (m) 585 19 41 25 670 35 Szabo, F.Z. (Zsolt) (m) 34 31 461 67 593 36 Balemans, E.R.M. (Eric) (m) 490 8 29 15 542 37 Veenendaal, J. (Jelleke) (v) 36 40 72 1639 1787 38 van Egerschot, E. (Eske) (v) 51 32 65 28 176 39 van der Sande, E.A.W. (Ed) (m) 47 29 49 14 139 40 van Schijndel, A.H.J.W. (Anton) (m) 1125 1376 1451 1006 4958 41 Lenards, J.M. (Janmarc) (m) 20 11 30 36 97 42 Muijs, I.E.J. (Ingrid) (v) 44 22 39 22 127


Pagina 35

Aanduiding van de groepering: VVD
Lijstengroep: 3
Stel: 3
Totaal aantal stemmen: 466111
Toegewezen aantal zetels: 7
Volgnummer Kandidaten Aantal stemmen Totaal aantal 8 9 10 11 43 Deighton, J.P. (John) (m) 37 4 14 5 60 44 van den Bosch, A. (Albert) (m) 226 6 27 6 265 45 van Tuyll van Serooskerken, S.E. (Sammy) (m) 36 42 203 28 309 46 Bottenheft, C.E.M. (Christel) (v) 129 20 49 20 218 47 Blaauw, J.D. (Jan Dirk) (m) 187 28 53 59 327 48 Zomers, F. (Frans) (m) 183 129 223 478 1013 Totaal 143796 58528 136523 127264 466111


Pagina 36

Aanduiding van de groepering: VVD
Lijstengroep: 3
Stel: 4
Totaal aantal stemmen: 431815
Toegewezen aantal zetels: 7
Volgnummer Kandidaten Aantal stemmen Totaal aantal 12 13 14 15 16 1 Zalm, G. (Gerrit) (m) 36705 29956 103787 107010 26572 304030 2 Remkes, J.W. (Johan) (m) 1252 987 3264 2994 642 9139 3 Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, M.H. (Melanie) (v) 2854 1917 4299 9093 876 19039 4 Terpstra, E.G. (Erica) (v) 7060 4560 16817 17263 3209 48909 5 Nijs, A.D.S.M. (Annette) (v) 491 310 707 844 165 2517 6 Kamp, H.G.J. (Henk) (m) 1740 1132 2521 3045 467 8905 7 de Grave, F.H.G. (Frank) (m) 853 563 1581 1888 299 5184 8 van Aartsen, J.J. (Jozias) (m) 354 146 335 409 86 1330 9 Weisglas, F.W. (Frans) (m) 593 916 778 837 135 3259 10 Hoogervorst, J.F. (Hans) (m) 390 187 428 612 76 1693 11 Rutte, M. (Mark) (m) 381 249 340 465 53 1488 12 Griffith, L.J. (Laetitia) (v) 163 103 193 232 29 720 13 Cornielje, C.G.A. (Clemens) (m) 135 56 112 153 19 475 14 Wilders, G. (Geert) (m) 90 45 79 83 19 316 15 Nicolaï, A. (Atzo) (m) 120 63 94 140 23 440 16 Ali, A.H. (Ayaan) (v) 1567 1318 2142 2854 432 8313 17 van Beek, W.I.I. (Willibrord) (m) 29 12 42 47 16 146 18 Hofstra, P.H. (Pieter) (m) 66 34 97 108 14 319 19 Aptroot, C.B. (Charlie) (m) 185 49 99 1150 4 1487 20 van Miltenburg, A. (Anouchka) (v) 57 31 97 82 17 284 21 van Baalen, J.C. (Hans) (m) 108 25 61 92 12 298 22 Rijpstra, J. (Jan) (m) 31 10 34 38 9 122 23 Oplaat, G.J. (Gert Jan) (m) 29 7 41 54 11 142 24 de Vries, B.M. (Bibi) (v) 62 31 68 98 12 271 25 Blok, S.A. (Stef) (m) 82 25 42 81 2 232 26 de Krom, P. (Paul) (m) 52 31 15 28 4 130 27 Örgü, F. (Fadime) (v) 131 212 415 127 41 926 28 Geluk, J.M. (Jan) (m) 87 88 280 255 1799 2509 29 Weekers, F.H.H. (Frans) (m) 51 10 23 23 5 112 30 Schippers, E.I. (Edith) (v) 112 77 174 400 52 815 31 Dezentjé Hamming-Bluemink, I. (Ineke) (v) 132 278 1027 443 93 1973 32 Snijder-Hazelhoff, J.F. (Janneke) (v) 40 39 79 117 21 296 33 Visser, A.P. (Arno) (m) 184 56 121 101 16 478 34 Luchtenveld, R. (Ruud) (m) 12 6 18 21 2 59 35 Szabo, F.Z. (Zsolt) (m) 15 10 14 29 4 72 36 Balemans, E.R.M. (Eric) (m) 14 7 15 27 2 65 37 Veenendaal, J. (Jelleke) (v) 13 12 38 27 2 92 38 van Egerschot, E. (Eske) (v) 24 30 59 145 14 272 39 van der Sande, E.A.W. (Ed) (m) 46 16 59 60 11 192 40 van Schijndel, A.H.J.W. (Anton) (m) 409 324 1014 1229 194 3170 41 Lenards, J.M. (Janmarc) (m) 4 7 14 17 5 47 42 Muijs, I.E.J. (Ingrid) (v) 31 11 18 26 7 93


Pagina 37

Aanduiding van de groepering: VVD
Lijstengroep: 3
Stel: 4
Totaal aantal stemmen: 431815
Toegewezen aantal zetels: 7
Volgnummer Kandidaten Aantal stemmen Totaal aantal 12 13 14 15 16 43 Deighton, J.P. (John) (m) 9 6 4 5 4 28 44 Regts, D. (Det) (v) 58 4 16 23 1 102 45 Bonnewits-de Jong, L. (Laurine) (v) 14 38 103 100 3 258 46 Kuperus, K.J. (Karina) (v) 51 30 68 64 6 219 47 Faber, J.M. (Jan Maurits) (m) 36 79 92 70 11 288 48 Manusama, J.J. (Joost) (m) 73 56 151 239 42 561 Totaal 56995 44159 141875 153248 35538 431815


Pagina 38

Aanduiding van de groepering: VVD
Lijst: 3
Toegekend aantal zetels: 28
Met toepassing van de artikelen P 15 en P 16 van de Kieswet zijn de volgende kandidaten van deze lijstengroep die op de gezamenlijke lijsten waarop zij voorkomen een aantal stemmen hebben verkregen, groter dan 25% van de kiesdeler, gekozen:
Naam Woonplaats Aantal stemmen Lijst waarop de zetel op de gezamen- wordt toegewezen lijke lijsten Zalm, G. (Gerrit) (m) 's-Gravenhage 1222374 Stel 2 Terpstra, E.G. (Erica) (v) 's-Gravenhage 184828 Stel 3 Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, M.H. (Melanie Leiden 59437 Stel 4 Remkes, J.W. (Johan) (m) Groningen 45538 Stel 1 Kamp, H.G.J. (Henk) (m) Zutphen 38934 Stel 2 Ali, A.H. (Ayaan) (v) Leiden 30758 Stel 3 de Grave, F.H.G. (Frank) (m) Amsterdam 22732 Stel 3 Vervolgens zijn de aan de lijstengroep toegewezen zetels die nog niet aan een kandidaat zijn toegewezen, met toepassing Naam Woonplaats Stel: 1 Hofstra, P.H. (Pieter) (m) Paterswolde Rijpstra, J. (Jan) (m) Meppel Oplaat, G.J. (Gert Jan) (m) Markelo de Vries, B.M. (Bibi) (v) Almere Stel: 2 Cornielje, C.G.A. (Clemens) (m) 's-Gravenhage Wilders, G. (Geert) (m) Venlo van Beek, W.I.I. (Willibrord) (m) Maarheeze Aptroot, C.B. (Charlie) (m) Wassenaar van Miltenburg, A. (Anouchka) (v) Zaltbommel Blok, S.A. (Stef) (m) 's-Gravenhage Geluk, J.M. (Jan) (m) Schuddebeurs Stel: 3 Nijs, A.D.S.M. (Annette) (v) 's-Gravenhage van Aartsen, J.J. (Jozias) (m) 's-Gravenhage Hoogervorst, J.F. (Hans) (m) 's-Gravenhage Örgü, F. (Fadime) (v) Vlaardingen Stel: 4 Weisglas, F.W. (Frans) (m) Rotterdam Rutte, M. (Mark) (m) 's-Gravenhage Griffith, L.J. (Laetitia) (v) Amsterdam Nicolaï, A. (Atzo) (m) Amstelveen van Baalen, J.C. (Hans) (m) 's-Gravenhage de Krom, P. (Paul) (m) Weybridge (GB) De kandidaten zijn met toepassing van artikel P 19 van de Kieswet gerangschikt in de volgorde van de hierna te vermelden lijsten:


Pagina 39

Aanduiding van de groepering: VVD
Lijstengroep: 3
Stel: 1
Naam
Zalm, G. (Gerrit) (m)
Terpstra, E.G. (Erica) (v)
Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, M.H. (Melanie) (v) Remkes, J.W. (Johan) (m)
Kamp, H.G.J. (Henk) (m)
Ali, A.H. (Ayaan) (v)
de Grave, F.H.G. (Frank) (m)
Nijs, A.D.S.M. (Annette) (v)
van Aartsen, J.J. (Jozias) (m)
Weisglas, F.W. (Frans) (m)
Hoogervorst, J.F. (Hans) (m)
Rutte, M. (Mark) (m)
Griffith, L.J. (Laetitia) (v)
Cornielje, C.G.A. (Clemens) (m)
Wilders, G. (Geert) (m)
Nicolaï, A. (Atzo) (m)
van Beek, W.I.I. (Willibrord) (m)
Hofstra, P.H. (Pieter) (m)
Aptroot, C.B. (Charlie) (m)
van Miltenburg, A. (Anouchka) (v)
van Baalen, J.C. (Hans) (m)
Rijpstra, J. (Jan) (m)
Oplaat, G.J. (Gert Jan) (m)
de Vries, B.M. (Bibi) (v)
Blok, S.A. (Stef) (m)
de Krom, P. (Paul) (m)
Örgü, F. (Fadime) (v)
Geluk, J.M. (Jan) (m)
Weekers, F.H.H. (Frans) (m)
Schippers, E.I. (Edith) (v)
Dezentjé Hamming-Bluemink, I. (Ineke) (v)
Snijder-Hazelhoff, J.F. (Janneke) (v)
Visser, A.P. (Arno) (m)
Luchtenveld, R. (Ruud) (m)
Szabo, F.Z. (Zsolt) (m)
Balemans, E.R.M. (Eric) (m)
Veenendaal, J. (Jelleke) (v)
van Egerschot, E. (Eske) (v)
van der Sande, E.A.W. (Ed) (m)
van Schijndel, A.H.J.W. (Anton) (m)
Lenards, J.M. (Janmarc) (m)
Muijs, I.E.J. (Ingrid) (v)
Deighton, J.P. (John) (m)
Goeman Borgesius, B.C. (Bart) (m)
Kouwenhoven, R.D.J. (Remco) (m)


Pagina 40

Aanduiding van de groepering: VVD
Lijstengroep: 3
Stel: 1
Naam
Korthuis, S.E. (Sandra) (v)
Perquin, F.J. (Frank) (m)
Knot, M.H. (Menno) (m)


Pagina 41

Aanduiding van de groepering: VVD
Lijstengroep: 3
Stel: 2
Naam
Zalm, G. (Gerrit) (m)
Terpstra, E.G. (Erica) (v)
Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, M.H. (Melanie) (v) Remkes, J.W. (Johan) (m)
Kamp, H.G.J. (Henk) (m)
Ali, A.H. (Ayaan) (v)
de Grave, F.H.G. (Frank) (m)
Nijs, A.D.S.M. (Annette) (v)
van Aartsen, J.J. (Jozias) (m)
Weisglas, F.W. (Frans) (m)
Hoogervorst, J.F. (Hans) (m)
Rutte, M. (Mark) (m)
Griffith, L.J. (Laetitia) (v)
Cornielje, C.G.A. (Clemens) (m)
Wilders, G. (Geert) (m)
Nicolaï, A. (Atzo) (m)
van Beek, W.I.I. (Willibrord) (m)
Hofstra, P.H. (Pieter) (m)
Aptroot, C.B. (Charlie) (m)
van Miltenburg, A. (Anouchka) (v)
van Baalen, J.C. (Hans) (m)
Rijpstra, J. (Jan) (m)
Oplaat, G.J. (Gert Jan) (m)
de Vries, B.M. (Bibi) (v)
Blok, S.A. (Stef) (m)
de Krom, P. (Paul) (m)
Örgü, F. (Fadime) (v)
Geluk, J.M. (Jan) (m)
Weekers, F.H.H. (Frans) (m)
Schippers, E.I. (Edith) (v)
Dezentjé Hamming-Bluemink, I. (Ineke) (v)
Snijder-Hazelhoff, J.F. (Janneke) (v)
Visser, A.P. (Arno) (m)
Luchtenveld, R. (Ruud) (m)
Szabo, F.Z. (Zsolt) (m)
Balemans, E.R.M. (Eric) (m)
Veenendaal, J. (Jelleke) (v)
van Egerschot, E. (Eske) (v)
van der Sande, E.A.W. (Ed) (m)
van Schijndel, A.H.J.W. (Anton) (m)
Lenards, J.M. (Janmarc) (m)
Muijs, I.E.J. (Ingrid) (v)
Deighton, J.P. (John) (m)
Verhoeven, J.A. (Jan) (m)
Stallaert, A.P.C.J. (Annemieke) (v)


Pagina 42

Aanduiding van de groepering: VVD
Lijstengroep: 3
Stel: 2
Naam
Groenestein, P.R. (Peter) (m)
de Ridder, M.P.J. (Marnix) (m)
Spermon-Marijnen, H.E.M. (Renee) (v)


Pagina 43

Aanduiding van de groepering: VVD
Lijstengroep: 3
Stel: 3
Naam
Zalm, G. (Gerrit) (m)
Terpstra, E.G. (Erica) (v)
Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, M.H. (Melanie) (v) Remkes, J.W. (Johan) (m)
Kamp, H.G.J. (Henk) (m)
Ali, A.H. (Ayaan) (v)
de Grave, F.H.G. (Frank) (m)
Nijs, A.D.S.M. (Annette) (v)
van Aartsen, J.J. (Jozias) (m)
Weisglas, F.W. (Frans) (m)
Hoogervorst, J.F. (Hans) (m)
Rutte, M. (Mark) (m)
Griffith, L.J. (Laetitia) (v)
Cornielje, C.G.A. (Clemens) (m)
Wilders, G. (Geert) (m)
Nicolaï, A. (Atzo) (m)
van Beek, W.I.I. (Willibrord) (m)
Hofstra, P.H. (Pieter) (m)
Aptroot, C.B. (Charlie) (m)
van Miltenburg, A. (Anouchka) (v)
van Baalen, J.C. (Hans) (m)
Rijpstra, J. (Jan) (m)
Oplaat, G.J. (Gert Jan) (m)
de Vries, B.M. (Bibi) (v)
Blok, S.A. (Stef) (m)
de Krom, P. (Paul) (m)
Örgü, F. (Fadime) (v)
Geluk, J.M. (Jan) (m)
Weekers, F.H.H. (Frans) (m)
Schippers, E.I. (Edith) (v)
Dezentjé Hamming-Bluemink, I. (Ineke) (v)
Snijder-Hazelhoff, J.F. (Janneke) (v)
Visser, A.P. (Arno) (m)
Luchtenveld, R. (Ruud) (m)
Szabo, F.Z. (Zsolt) (m)
Balemans, E.R.M. (Eric) (m)
Veenendaal, J. (Jelleke) (v)
van Egerschot, E. (Eske) (v)
van der Sande, E.A.W. (Ed) (m)
van Schijndel, A.H.J.W. (Anton) (m)
Lenards, J.M. (Janmarc) (m)
Muijs, I.E.J. (Ingrid) (v)
Deighton, J.P. (John) (m)
van den Bosch, A. (Albert) (m)
van Tuyll van Serooskerken, S.E. (Sammy) (m)


Pagina 44

Aanduiding van de groepering: VVD
Lijstengroep: 3
Stel: 3
Naam
Bottenheft, C.E.M. (Christel) (v)
Blaauw, J.D. (Jan Dirk) (m)
Zomers, F. (Frans) (m)


Pagina 45

Aanduiding van de groepering: VVD
Lijstengroep: 3
Stel: 4
Naam
Zalm, G. (Gerrit) (m)
Terpstra, E.G. (Erica) (v)
Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, M.H. (Melanie) (v) Remkes, J.W. (Johan) (m)
Kamp, H.G.J. (Henk) (m)
Ali, A.H. (Ayaan) (v)
de Grave, F.H.G. (Frank) (m)
Nijs, A.D.S.M. (Annette) (v)
van Aartsen, J.J. (Jozias) (m)
Weisglas, F.W. (Frans) (m)
Hoogervorst, J.F. (Hans) (m)
Rutte, M. (Mark) (m)
Griffith, L.J. (Laetitia) (v)
Cornielje, C.G.A. (Clemens) (m)
Wilders, G. (Geert) (m)
Nicolaï, A. (Atzo) (m)
van Beek, W.I.I. (Willibrord) (m)
Hofstra, P.H. (Pieter) (m)
Aptroot, C.B. (Charlie) (m)
van Miltenburg, A. (Anouchka) (v)
van Baalen, J.C. (Hans) (m)
Rijpstra, J. (Jan) (m)
Oplaat, G.J. (Gert Jan) (m)
de Vries, B.M. (Bibi) (v)
Blok, S.A. (Stef) (m)
de Krom, P. (Paul) (m)
Örgü, F. (Fadime) (v)
Geluk, J.M. (Jan) (m)
Weekers, F.H.H. (Frans) (m)
Schippers, E.I. (Edith) (v)
Dezentjé Hamming-Bluemink, I. (Ineke) (v)
Snijder-Hazelhoff, J.F. (Janneke) (v)
Visser, A.P. (Arno) (m)
Luchtenveld, R. (Ruud) (m)
Szabo, F.Z. (Zsolt) (m)
Balemans, E.R.M. (Eric) (m)
Veenendaal, J. (Jelleke) (v)
van Egerschot, E. (Eske) (v)
van der Sande, E.A.W. (Ed) (m)
van Schijndel, A.H.J.W. (Anton) (m)
Lenards, J.M. (Janmarc) (m)
Muijs, I.E.J. (Ingrid) (v)
Deighton, J.P. (John) (m)
Regts, D. (Det) (v)
Bonnewits-de Jong, L. (Laurine) (v)


Pagina 46

Aanduiding van de groepering: VVD
Lijstengroep: 3
Stel: 4
Naam
Kuperus, K.J. (Karina) (v)
Faber, J.M. (Jan Maurits) (m)
Manusama, J.J. (Joost) (m)


Pagina 47

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 1
Totaal aantal stemmen: 143333
Toegewezen aantal zetels: 2
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 Bos, W.J. (Wouter) (m) 111843 2 van Nieuwenhoven, J. (Jeltje) (v) 10328 3 de Vries, K.G. (Klaas) (m) 564 4 Albayrak, N. (Nebahat) (v) 1644 5 Bussemaker, M. (Jet) (v) 342 6 Tichelaar, J. (Jacques) (m) 141 7 Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m) 64 8 van Dijken, M.J. (Marjo) (v) 7448 9 Samsom, D.M. (Diederik) (m) 289 10 Adelmund, K.Y.I.J. (Karin) (v) 194 11 Duivesteijn, A.T. (Adri) (m) 72 12 Arib, K. (Khadija) (v) 141 13 Crone, F.J.M. (Ferd) (m) 44 14 Kalsbeek, N.A. (Ella) (v) 104 15 Koenders, A.G. (Bert) (m) 102 16 Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v) 304 17 Leerdam, J.A.W.J. (John) (m) 109 18 Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v) 19 19 Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m) 32 20 Kruijsen, J.H.J. (Joanneke) (v) 18 21 Wolfsen, A. (Aleid) (m) 10 22 Hamer, M.I. (Mariëtte) (v) 16 23 van Heemst, E.P. (Peter) (m) 15 24 Verbeet, G.A. (Gerdi) (v) 10 25 Straub, P.A.J. (Piet) (m) 43 26 van Heteren, G.M. (Godelieve) (v) 16 27 Depla, G.C.F.M. (Staf) (m) 6 28 Smits, J.C. (José) (v) 29 29 Dubbelboer, J.N. (Niesco) (m) 124 30 Blom, L. (Luuk) (m) 37 31 Smeets, P.E. (Pauline) (v) 286 32 Tjon A Ten, V.T. (Varina) (v) 73 33 Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m) 37 34 Vijg, F. (Frank) (m) 9 35 Noorman-den Uyl, S.E.A. (Saskia) (v) 257 36 Douma, K. (Kris) (m) 55 37 Heemskerk, F. (Frank) (m) 17 38 Timmer, A.J. (Anja) (v) 59 39 Waalkens, H.E. (Harm Evert) (m) 7692 40 Fierens, T.O. (Thea) (v) 23 41 van Dam, M.H.P. (Martijn) (m) 16 42 Stuurman, J. (Hannie) (v) 15


Pagina 48

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 1
Totaal aantal stemmen: 143333
Toegewezen aantal zetels: 2
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 43 Verdaas, J.C. (Co) (m) 18 44 Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v) 10 45 le Roy, M. (Maria) (v) 38 46 Brongers, J.R.R. (Johan) (m) 620 Totaal 143333


Pagina 49

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 2
Totaal aantal stemmen: 134887
Toegewezen aantal zetels: 2
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 Bos, W.J. (Wouter) (m) 113817 2 van Nieuwenhoven, J. (Jeltje) (v) 13753 3 de Vries, K.G. (Klaas) (m) 585 4 Albayrak, N. (Nebahat) (v) 819 5 Bussemaker, M. (Jet) (v) 306 6 Tichelaar, J. (Jacques) (m) 1763 7 Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m) 43 8 van Dijken, M.J. (Marjo) (v) 352 9 Samsom, D.M. (Diederik) (m) 324 10 Adelmund, K.Y.I.J. (Karin) (v) 192 11 Duivesteijn, A.T. (Adri) (m) 62 12 Arib, K. (Khadija) (v) 125 13 Crone, F.J.M. (Ferd) (m) 26 14 Kalsbeek, N.A. (Ella) (v) 98 15 Koenders, A.G. (Bert) (m) 69 16 Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v) 188 17 Leerdam, J.A.W.J. (John) (m) 59 18 Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v) 13 19 Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m) 33 20 Kruijsen, J.H.J. (Joanneke) (v) 16 21 Wolfsen, A. (Aleid) (m) 8 22 Hamer, M.I. (Mariëtte) (v) 12 23 van Heemst, E.P. (Peter) (m) 11 24 Verbeet, G.A. (Gerdi) (v) 9 25 Straub, P.A.J. (Piet) (m) 627 26 van Heteren, G.M. (Godelieve) (v) 15 27 Depla, G.C.F.M. (Staf) (m) 10 28 Smits, J.C. (José) (v) 22 29 Dubbelboer, J.N. (Niesco) (m) 35 30 Blom, L. (Luuk) (m) 34 31 Smeets, P.E. (Pauline) (v) 292 32 Tjon A Ten, V.T. (Varina) (v) 50 33 Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m) 18 34 Vijg, F. (Frank) (m) 11 35 Noorman-den Uyl, S.E.A. (Saskia) (v) 268 36 Douma, K. (Kris) (m) 24 37 Heemskerk, F. (Frank) (m) 12 38 Timmer, A.J. (Anja) (v) 21 39 Waalkens, H.E. (Harm Evert) (m) 64 40 Fierens, T.O. (Thea) (v) 3 41 van Dam, M.H.P. (Martijn) (m) 12 42 Stuurman, J. (Hannie) (v) 18


Pagina 50

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 2
Totaal aantal stemmen: 134887
Toegewezen aantal zetels: 2
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 43 Verdaas, J.C. (Co) (m) 9 44 Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v) 14 45 le Roy, M. (Maria) (v) 17 46 Westerhof, O. (Oeds) (m) 628 Totaal 134887


Pagina 51

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 3
Totaal aantal stemmen: 114759
Toegewezen aantal zetels: 2
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 Bos, W.J. (Wouter) (m) 96375 2 van Nieuwenhoven, J. (Jeltje) (v) 8323 3 de Vries, K.G. (Klaas) (m) 527 4 Albayrak, N. (Nebahat) (v) 626 5 Bussemaker, M. (Jet) (v) 225 6 Tichelaar, J. (Jacques) (m) 138 7 Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m) 39 8 van Dijken, M.J. (Marjo) (v) 1374 9 Samsom, D.M. (Diederik) (m) 116 10 Adelmund, K.Y.I.J. (Karin) (v) 201 11 Duivesteijn, A.T. (Adri) (m) 70 12 Arib, K. (Khadija) (v) 104 13 Crone, F.J.M. (Ferd) (m) 21 14 Kalsbeek, N.A. (Ella) (v) 113 15 Koenders, A.G. (Bert) (m) 53 16 Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v) 224 17 Leerdam, J.A.W.J. (John) (m) 30 18 Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v) 19 19 Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m) 18 20 Kruijsen, J.H.J. (Joanneke) (v) 13 21 Wolfsen, A. (Aleid) (m) 12 22 Hamer, M.I. (Mariëtte) (v) 7 23 van Heemst, E.P. (Peter) (m) 4 24 Verbeet, G.A. (Gerdi) (v) 7 25 Straub, P.A.J. (Piet) (m) 18 26 van Heteren, G.M. (Godelieve) (v) 7 27 Depla, G.C.F.M. (Staf) (m) 11 28 Smits, J.C. (José) (v) 28 29 Dubbelboer, J.N. (Niesco) (m) 4274 30 Blom, L. (Luuk) (m) 45 31 Smeets, P.E. (Pauline) (v) 247 32 Tjon A Ten, V.T. (Varina) (v) 25 33 Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m) 26 34 Vijg, F. (Frank) (m) 14 35 Noorman-den Uyl, S.E.A. (Saskia) (v) 241 36 Douma, K. (Kris) (m) 23 37 Heemskerk, F. (Frank) (m) 6 38 Timmer, A.J. (Anja) (v) 44 39 Waalkens, H.E. (Harm Evert) (m) 401 40 Fierens, T.O. (Thea) (v) 6 41 van Dam, M.H.P. (Martijn) (m) 15 42 Stuurman, J. (Hannie) (v) 12


Pagina 52

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 3
Totaal aantal stemmen: 114759
Toegewezen aantal zetels: 2
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 43 Verdaas, J.C. (Co) (m) 20 44 Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v) 8 45 le Roy, M. (Maria) (v) 20 46 Zwaan, W. (Wim) (m) 629 Totaal 114759


Pagina 53

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 4
Totaal aantal stemmen: 186612
Toegewezen aantal zetels: 3
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 Bos, W.J. (Wouter) (m) 158126 2 van Nieuwenhoven, J. (Jeltje) (v) 13731 3 de Vries, K.G. (Klaas) (m) 893 4 Albayrak, N. (Nebahat) (v) 5473 5 Bussemaker, M. (Jet) (v) 420 6 Tichelaar, J. (Jacques) (m) 171 7 Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m) 75 8 van Dijken, M.J. (Marjo) (v) 345 9 Samsom, D.M. (Diederik) (m) 304 10 Adelmund, K.Y.I.J. (Karin) (v) 261 11 Duivesteijn, A.T. (Adri) (m) 102 12 Arib, K. (Khadija) (v) 419 13 Crone, F.J.M. (Ferd) (m) 53 14 Kalsbeek, N.A. (Ella) (v) 172 15 Koenders, A.G. (Bert) (m) 88 16 Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v) 2474 17 Leerdam, J.A.W.J. (John) (m) 93 18 Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v) 123 19 Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m) 47 20 Kruijsen, J.H.J. (Joanneke) (v) 39 21 Wolfsen, A. (Aleid) (m) 29 22 Hamer, M.I. (Mariëtte) (v) 18 23 van Heemst, E.P. (Peter) (m) 10 24 Verbeet, G.A. (Gerdi) (v) 9 25 Straub, P.A.J. (Piet) (m) 25 26 van Heteren, G.M. (Godelieve) (v) 16 27 Depla, G.C.F.M. (Staf) (m) 31 28 Smits, J.C. (José) (v) 39 29 Dubbelboer, J.N. (Niesco) (m) 51 30 Blom, L. (Luuk) (m) 57 31 Smeets, P.E. (Pauline) (v) 509 32 Tjon A Ten, V.T. (Varina) (v) 81 33 Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m) 29 34 Vijg, F. (Frank) (m) 17 35 Noorman-den Uyl, S.E.A. (Saskia) (v) 339 36 Douma, K. (Kris) (m) 34 37 Heemskerk, F. (Frank) (m) 33 38 Timmer, A.J. (Anja) (v) 788 39 Waalkens, H.E. (Harm Evert) (m) 38 40 Fierens, T.O. (Thea) (v) 16 41 van Dam, M.H.P. (Martijn) (m) 27 42 Stuurman, J. (Hannie) (v) 24


Pagina 54

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 4
Totaal aantal stemmen: 186612
Toegewezen aantal zetels: 3
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 43 Verdaas, J.C. (Co) (m) 365 44 Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v) 21 45 le Roy, M. (Maria) (v) 49 46 Bugter, L.J. (Jan) (m) 548 Totaal 186612


Pagina 55

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 5
Totaal aantal stemmen: 48882
Toegewezen aantal zetels: 1
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 Bos, W.J. (Wouter) (m) 40676 2 van Nieuwenhoven, J. (Jeltje) (v) 4404 3 de Vries, K.G. (Klaas) (m) 257 4 Albayrak, N. (Nebahat) (v) 892 5 Bussemaker, M. (Jet) (v) 183 6 Tichelaar, J. (Jacques) (m) 56 7 Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m) 30 8 van Dijken, M.J. (Marjo) (v) 81 9 Samsom, D.M. (Diederik) (m) 94 10 Adelmund, K.Y.I.J. (Karin) (v) 139 11 Duivesteijn, A.T. (Adri) (m) 53 12 Arib, K. (Khadija) (v) 307 13 Crone, F.J.M. (Ferd) (m) 14 14 Kalsbeek, N.A. (Ella) (v) 48 15 Koenders, A.G. (Bert) (m) 31 16 Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v) 104 17 Leerdam, J.A.W.J. (John) (m) 409 18 Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v) 7 19 Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m) 19 20 Kruijsen, J.H.J. (Joanneke) (v) 4 21 Wolfsen, A. (Aleid) (m) 9 22 Hamer, M.I. (Mariëtte) (v) 9 23 van Heemst, E.P. (Peter) (m) 4 24 Verbeet, G.A. (Gerdi) (v) 13 25 Straub, P.A.J. (Piet) (m) 4 26 van Heteren, G.M. (Godelieve) (v) 12 27 Depla, G.C.F.M. (Staf) (m) 12 28 Smits, J.C. (José) (v) 243 29 Dubbelboer, J.N. (Niesco) (m) 6 30 Blom, L. (Luuk) (m) 17 31 Smeets, P.E. (Pauline) (v) 140 32 Tjon A Ten, V.T. (Varina) (v) 81 33 Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m) 9 34 Vijg, F. (Frank) (m) 7 35 Noorman-den Uyl, S.E.A. (Saskia) (v) 153 36 Douma, K. (Kris) (m) 7 37 Heemskerk, F. (Frank) (m) 7 38 Timmer, A.J. (Anja) (v) 16 39 Waalkens, H.E. (Harm Evert) (m) 13 40 Fierens, T.O. (Thea) (v) 12 41 van Dam, M.H.P. (Martijn) (m) 15 42 Stuurman, J. (Hannie) (v) 8


Pagina 56

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 5
Totaal aantal stemmen: 48882
Toegewezen aantal zetels: 1
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 43 Verdaas, J.C. (Co) (m) 4 44 Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v) 3 45 le Roy, M. (Maria) (v) 13 46 Spruit, A.W.M. (Lies) (v) 257 Totaal 48882


Pagina 57

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 6
Totaal aantal stemmen: 90744
Toegewezen aantal zetels: 1
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 Bos, W.J. (Wouter) (m) 77257 2 van Nieuwenhoven, J. (Jeltje) (v) 7577 3 de Vries, K.G. (Klaas) (m) 500 4 Albayrak, N. (Nebahat) (v) 1534 5 Bussemaker, M. (Jet) (v) 296 6 Tichelaar, J. (Jacques) (m) 67 7 Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m) 72 8 van Dijken, M.J. (Marjo) (v) 102 9 Samsom, D.M. (Diederik) (m) 229 10 Adelmund, K.Y.I.J. (Karin) (v) 208 11 Duivesteijn, A.T. (Adri) (m) 80 12 Arib, K. (Khadija) (v) 294 13 Crone, F.J.M. (Ferd) (m) 30 14 Kalsbeek, N.A. (Ella) (v) 99 15 Koenders, A.G. (Bert) (m) 77 16 Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v) 148 17 Leerdam, J.A.W.J. (John) (m) 99 18 Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v) 23 19 Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m) 39 20 Kruijsen, J.H.J. (Joanneke) (v) 736 21 Wolfsen, A. (Aleid) (m) 17 22 Hamer, M.I. (Mariëtte) (v) 14 23 van Heemst, E.P. (Peter) (m) 11 24 Verbeet, G.A. (Gerdi) (v) 11 25 Straub, P.A.J. (Piet) (m) 3 26 van Heteren, G.M. (Godelieve) (v) 126 27 Depla, G.C.F.M. (Staf) (m) 60 28 Smits, J.C. (José) (v) 14 29 Dubbelboer, J.N. (Niesco) (m) 10 30 Blom, L. (Luuk) (m) 28 31 Smeets, P.E. (Pauline) (v) 226 32 Tjon A Ten, V.T. (Varina) (v) 46 33 Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m) 28 34 Vijg, F. (Frank) (m) 12 35 Noorman-den Uyl, S.E.A. (Saskia) (v) 208 36 Douma, K. (Kris) (m) 15 37 Heemskerk, F. (Frank) (m) 8 38 Timmer, A.J. (Anja) (v) 18 39 Waalkens, H.E. (Harm Evert) (m) 17 40 Fierens, T.O. (Thea) (v) 7 41 van Dam, M.H.P. (Martijn) (m) 10 42 Stuurman, J. (Hannie) (v) 19


Pagina 58

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 6
Totaal aantal stemmen: 90744
Toegewezen aantal zetels: 1
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 43 Verdaas, J.C. (Co) (m) 52 44 Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v) 67 45 le Roy, M. (Maria) (v) 36 46 Krähe, A.J. (Guus) (m) 214 Totaal 90744


Pagina 59

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 7
Totaal aantal stemmen: 232353
Toegewezen aantal zetels: 4
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 Bos, W.J. (Wouter) (m) 200431 2 van Nieuwenhoven, J. (Jeltje) (v) 18580 3 de Vries, K.G. (Klaas) (m) 1046 4 Albayrak, N. (Nebahat) (v) 4835 5 Bussemaker, M. (Jet) (v) 589 6 Tichelaar, J. (Jacques) (m) 171 7 Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m) 143 8 van Dijken, M.J. (Marjo) (v) 356 9 Samsom, D.M. (Diederik) (m) 364 10 Adelmund, K.Y.I.J. (Karin) (v) 405 11 Duivesteijn, A.T. (Adri) (m) 187 12 Arib, K. (Khadija) (v) 496 13 Crone, F.J.M. (Ferd) (m) 53 14 Kalsbeek, N.A. (Ella) (v) 213 15 Koenders, A.G. (Bert) (m) 169 16 Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v) 558 17 Leerdam, J.A.W.J. (John) (m) 137 18 Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v) 29 19 Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m) 58 20 Kruijsen, J.H.J. (Joanneke) (v) 325 21 Wolfsen, A. (Aleid) (m) 149 22 Hamer, M.I. (Mariëtte) (v) 34 23 van Heemst, E.P. (Peter) (m) 19 24 Verbeet, G.A. (Gerdi) (v) 10 25 Straub, P.A.J. (Piet) (m) 25 26 van Heteren, G.M. (Godelieve) (v) 34 27 Depla, G.C.F.M. (Staf) (m) 52 28 Smits, J.C. (José) (v) 52 29 Dubbelboer, J.N. (Niesco) (m) 37 30 Blom, L. (Luuk) (m) 78 31 Smeets, P.E. (Pauline) (v) 478 32 Tjon A Ten, V.T. (Varina) (v) 85 33 Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m) 237 34 Vijg, F. (Frank) (m) 16 35 Noorman-den Uyl, S.E.A. (Saskia) (v) 466 36 Douma, K. (Kris) (m) 23 37 Heemskerk, F. (Frank) (m) 30 38 Timmer, A.J. (Anja) (v) 109 39 Waalkens, H.E. (Harm Evert) (m) 60 40 Fierens, T.O. (Thea) (v) 32 41 van Dam, M.H.P. (Martijn) (m) 29 42 Stuurman, J. (Hannie) (v) 36


Pagina 60

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 7
Totaal aantal stemmen: 232353
Toegewezen aantal zetels: 4
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 43 Verdaas, J.C. (Co) (m) 49 44 Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v) 26 45 le Roy, M. (Maria) (v) 33 46 Vlam, J. (Jantien) (v) 1009 Totaal 232353


Pagina 61

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 8
Totaal aantal stemmen: 166116
Toegewezen aantal zetels: 3
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 Bos, W.J. (Wouter) (m) 132605 2 van Nieuwenhoven, J. (Jeltje) (v) 18726 3 de Vries, K.G. (Klaas) (m) 1087 4 Albayrak, N. (Nebahat) (v) 5271 5 Bussemaker, M. (Jet) (v) 822 6 Tichelaar, J. (Jacques) (m) 129 7 Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m) 103 8 van Dijken, M.J. (Marjo) (v) 310 9 Samsom, D.M. (Diederik) (m) 630 10 Adelmund, K.Y.I.J. (Karin) (v) 444 11 Duivesteijn, A.T. (Adri) (m) 189 12 Arib, K. (Khadija) (v) 1626 13 Crone, F.J.M. (Ferd) (m) 72 14 Kalsbeek, N.A. (Ella) (v) 260 15 Koenders, A.G. (Bert) (m) 176 16 Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v) 283 17 Leerdam, J.A.W.J. (John) (m) 318 18 Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v) 52 19 Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m) 55 20 Kruijsen, J.H.J. (Joanneke) (v) 54 21 Wolfsen, A. (Aleid) (m) 30 22 Hamer, M.I. (Mariëtte) (v) 29 23 van Heemst, E.P. (Peter) (m) 23 24 Verbeet, G.A. (Gerdi) (v) 25 25 Straub, P.A.J. (Piet) (m) 21 26 van Heteren, G.M. (Godelieve) (v) 74 27 Depla, G.C.F.M. (Staf) (m) 504 28 Smits, J.C. (José) (v) 102 29 Dubbelboer, J.N. (Niesco) (m) 28 30 Blom, L. (Luuk) (m) 73 31 Smeets, P.E. (Pauline) (v) 328 32 Tjon A Ten, V.T. (Varina) (v) 144 33 Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m) 48 34 Vijg, F. (Frank) (m) 16 35 Noorman-den Uyl, S.E.A. (Saskia) (v) 547 36 Douma, K. (Kris) (m) 188 37 Heemskerk, F. (Frank) (m) 39 38 Timmer, A.J. (Anja) (v) 41 39 Waalkens, H.E. (Harm Evert) (m) 32 40 Fierens, T.O. (Thea) (v) 38 41 van Dam, M.H.P. (Martijn) (m) 26 42 Stuurman, J. (Hannie) (v) 31


Pagina 62

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 8
Totaal aantal stemmen: 166116
Toegewezen aantal zetels: 3
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 43 Verdaas, J.C. (Co) (m) 24 44 Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v) 23 45 le Roy, M. (Maria) (v) 32 46 Imming, F.G. (Fleur) (v) 438 Totaal 166116


Pagina 63

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 9
Totaal aantal stemmen: 143188
Toegewezen aantal zetels: 2
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 Bos, W.J. (Wouter) (m) 103281 2 van Nieuwenhoven, J. (Jeltje) (v) 16260 3 de Vries, K.G. (Klaas) (m) 821 4 Albayrak, N. (Nebahat) (v) 7586 5 Bussemaker, M. (Jet) (v) 1644 6 Tichelaar, J. (Jacques) (m) 100 7 Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m) 106 8 van Dijken, M.J. (Marjo) (v) 158 9 Samsom, D.M. (Diederik) (m) 779 10 Adelmund, K.Y.I.J. (Karin) (v) 720 11 Duivesteijn, A.T. (Adri) (m) 303 12 Arib, K. (Khadija) (v) 3609 13 Crone, F.J.M. (Ferd) (m) 99 14 Kalsbeek, N.A. (Ella) (v) 191 15 Koenders, A.G. (Bert) (m) 371 16 Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v) 281 17 Leerdam, J.A.W.J. (John) (m) 4014 18 Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v) 106 19 Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m) 68 20 Kruijsen, J.H.J. (Joanneke) (v) 43 21 Wolfsen, A. (Aleid) (m) 90 22 Hamer, M.I. (Mariëtte) (v) 51 23 van Heemst, E.P. (Peter) (m) 27 24 Verbeet, G.A. (Gerdi) (v) 134 25 Straub, P.A.J. (Piet) (m) 27 26 van Heteren, G.M. (Godelieve) (v) 153 27 Depla, G.C.F.M. (Staf) (m) 76 28 Smits, J.C. (José) (v) 67 29 Dubbelboer, J.N. (Niesco) (m) 78 30 Blom, L. (Luuk) (m) 16 31 Smeets, P.E. (Pauline) (v) 42 32 Tjon A Ten, V.T. (Varina) (v) 347 33 Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m) 73 34 Vijg, F. (Frank) (m) 14 35 Noorman-den Uyl, S.E.A. (Saskia) (v) 649 36 Douma, K. (Kris) (m) 18 37 Heemskerk, F. (Frank) (m) 177 38 Timmer, A.J. (Anja) (v) 24 39 Waalkens, H.E. (Harm Evert) (m) 37 40 Fierens, T.O. (Thea) (v) 22 41 van Dam, M.H.P. (Martijn) (m) 15 42 Stuurman, J. (Hannie) (v) 33


Pagina 64

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 9
Totaal aantal stemmen: 143188
Toegewezen aantal zetels: 2
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 43 Verdaas, J.C. (Co) (m) 11 44 Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v) 38 45 le Roy, M. (Maria) (v) 129 46 Meijer, P.L. (Peter) (m) 300 Totaal 143188


Pagina 65

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 10
Totaal aantal stemmen: 134636
Toegewezen aantal zetels: 2
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 Bos, W.J. (Wouter) (m) 109119 2 van Nieuwenhoven, J. (Jeltje) (v) 14794 3 de Vries, K.G. (Klaas) (m) 808 4 Albayrak, N. (Nebahat) (v) 3910 5 Bussemaker, M. (Jet) (v) 671 6 Tichelaar, J. (Jacques) (m) 105 7 Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m) 78 8 van Dijken, M.J. (Marjo) (v) 196 9 Samsom, D.M. (Diederik) (m) 407 10 Adelmund, K.Y.I.J. (Karin) (v) 366 11 Duivesteijn, A.T. (Adri) (m) 150 12 Arib, K. (Khadija) (v) 705 13 Crone, F.J.M. (Ferd) (m) 109 14 Kalsbeek, N.A. (Ella) (v) 219 15 Koenders, A.G. (Bert) (m) 154 16 Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v) 262 17 Leerdam, J.A.W.J. (John) (m) 352 18 Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v) 25 19 Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m) 32 20 Kruijsen, J.H.J. (Joanneke) (v) 38 21 Wolfsen, A. (Aleid) (m) 42 22 Hamer, M.I. (Mariëtte) (v) 19 23 van Heemst, E.P. (Peter) (m) 17 24 Verbeet, G.A. (Gerdi) (v) 35 25 Straub, P.A.J. (Piet) (m) 5 26 van Heteren, G.M. (Godelieve) (v) 36 27 Depla, G.C.F.M. (Staf) (m) 30 28 Smits, J.C. (José) (v) 71 29 Dubbelboer, J.N. (Niesco) (m) 11 30 Blom, L. (Luuk) (m) 62 31 Smeets, P.E. (Pauline) (v) 308 32 Tjon A Ten, V.T. (Varina) (v) 100 33 Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m) 36 34 Vijg, F. (Frank) (m) 7 35 Noorman-den Uyl, S.E.A. (Saskia) (v) 701 36 Douma, K. (Kris) (m) 18 37 Heemskerk, F. (Frank) (m) 49 38 Timmer, A.J. (Anja) (v) 25 39 Waalkens, H.E. (Harm Evert) (m) 16 40 Fierens, T.O. (Thea) (v) 27 41 van Dam, M.H.P. (Martijn) (m) 17 42 Stuurman, J. (Hannie) (v) 38


Pagina 66

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 10
Totaal aantal stemmen: 134636
Toegewezen aantal zetels: 2
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 43 Verdaas, J.C. (Co) (m) 5 44 Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v) 26 45 le Roy, M. (Maria) (v) 71 46 Haverkort, J.W. (Jan) (m) 364 Totaal 134636


Pagina 67

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 11
Totaal aantal stemmen: 156837
Toegewezen aantal zetels: 3
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 Bos, W.J. (Wouter) (m) 131556 2 van Nieuwenhoven, J. (Jeltje) (v) 14947 3 de Vries, K.G. (Klaas) (m) 828 4 Albayrak, N. (Nebahat) (v) 3319 5 Bussemaker, M. (Jet) (v) 618 6 Tichelaar, J. (Jacques) (m) 137 7 Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m) 63 8 van Dijken, M.J. (Marjo) (v) 228 9 Samsom, D.M. (Diederik) (m) 697 10 Adelmund, K.Y.I.J. (Karin) (v) 440 11 Duivesteijn, A.T. (Adri) (m) 157 12 Arib, K. (Khadija) (v) 325 13 Crone, F.J.M. (Ferd) (m) 56 14 Kalsbeek, N.A. (Ella) (v) 175 15 Koenders, A.G. (Bert) (m) 106 16 Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v) 305 17 Leerdam, J.A.W.J. (John) (m) 399 18 Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v) 22 19 Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m) 37 20 Kruijsen, J.H.J. (Joanneke) (v) 32 21 Wolfsen, A. (Aleid) (m) 20 22 Hamer, M.I. (Mariëtte) (v) 23 23 van Heemst, E.P. (Peter) (m) 13 24 Verbeet, G.A. (Gerdi) (v) 40 25 Straub, P.A.J. (Piet) (m) 10 26 van Heteren, G.M. (Godelieve) (v) 31 27 Depla, G.C.F.M. (Staf) (m) 27 28 Smits, J.C. (José) (v) 42 29 Dubbelboer, J.N. (Niesco) (m) 19 30 Blom, L. (Luuk) (m) 51 31 Smeets, P.E. (Pauline) (v) 351 32 Tjon A Ten, V.T. (Varina) (v) 99 33 Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m) 21 34 Vijg, F. (Frank) (m) 20 35 Noorman-den Uyl, S.E.A. (Saskia) (v) 818 36 Douma, K. (Kris) (m) 20 37 Heemskerk, F. (Frank) (m) 52 38 Timmer, A.J. (Anja) (v) 25 39 Waalkens, H.E. (Harm Evert) (m) 16 40 Fierens, T.O. (Thea) (v) 25 41 van Dam, M.H.P. (Martijn) (m) 18 42 Stuurman, J. (Hannie) (v) 31


Pagina 68

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 11
Totaal aantal stemmen: 156837
Toegewezen aantal zetels: 3
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 43 Verdaas, J.C. (Co) (m) 9 44 Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v) 45 45 le Roy, M. (Maria) (v) 62 46 Stam, J.A. (Jan) (m) 502 Totaal 156837


Pagina 69

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 12
Totaal aantal stemmen: 73502
Toegewezen aantal zetels: 1
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 Bos, W.J. (Wouter) (m) 56575 2 van Nieuwenhoven, J. (Jeltje) (v) 7326 3 de Vries, K.G. (Klaas) (m) 632 4 Albayrak, N. (Nebahat) (v) 4172 5 Bussemaker, M. (Jet) (v) 307 6 Tichelaar, J. (Jacques) (m) 52 7 Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m) 69 8 van Dijken, M.J. (Marjo) (v) 166 9 Samsom, D.M. (Diederik) (m) 204 10 Adelmund, K.Y.I.J. (Karin) (v) 191 11 Duivesteijn, A.T. (Adri) (m) 516 12 Arib, K. (Khadija) (v) 894 13 Crone, F.J.M. (Ferd) (m) 42 14 Kalsbeek, N.A. (Ella) (v) 147 15 Koenders, A.G. (Bert) (m) 105 16 Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v) 156 17 Leerdam, J.A.W.J. (John) (m) 517 18 Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v) 187 19 Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m) 69 20 Kruijsen, J.H.J. (Joanneke) (v) 35 21 Wolfsen, A. (Aleid) (m) 11 22 Hamer, M.I. (Mariëtte) (v) 24 23 van Heemst, E.P. (Peter) (m) 35 24 Verbeet, G.A. (Gerdi) (v) 16 25 Straub, P.A.J. (Piet) (m) 3 26 van Heteren, G.M. (Godelieve) (v) 28 27 Depla, G.C.F.M. (Staf) (m) 33 28 Smits, J.C. (José) (v) 41 29 Dubbelboer, J.N. (Niesco) (m) 10 30 Blom, L. (Luuk) (m) 36 31 Smeets, P.E. (Pauline) (v) 147 32 Tjon A Ten, V.T. (Varina) (v) 199 33 Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m) 32 34 Vijg, F. (Frank) (m) 5 35 Noorman-den Uyl, S.E.A. (Saskia) (v) 248 36 Douma, K. (Kris) (m) 9 37 Heemskerk, F. (Frank) (m) 30 38 Timmer, A.J. (Anja) (v) 22 39 Waalkens, H.E. (Harm Evert) (m) 26 40 Fierens, T.O. (Thea) (v) 18 41 van Dam, M.H.P. (Martijn) (m) 22 42 Stuurman, J. (Hannie) (v) 23


Pagina 70

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 12
Totaal aantal stemmen: 73502
Toegewezen aantal zetels: 1
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 43 Verdaas, J.C. (Co) (m) 10 44 Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v) 13 45 le Roy, M. (Maria) (v) 19 46 Vlug, J.C.W. (Hannie) (v) 80 Totaal 73502


Pagina 71

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 13
Totaal aantal stemmen: 108252
Toegewezen aantal zetels: 2
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 Bos, W.J. (Wouter) (m) 85666 2 van Nieuwenhoven, J. (Jeltje) (v) 6331 3 de Vries, K.G. (Klaas) (m) 652 4 Albayrak, N. (Nebahat) (v) 8987 5 Bussemaker, M. (Jet) (v) 279 6 Tichelaar, J. (Jacques) (m) 76 7 Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m) 80 8 van Dijken, M.J. (Marjo) (v) 194 9 Samsom, D.M. (Diederik) (m) 259 10 Adelmund, K.Y.I.J. (Karin) (v) 184 11 Duivesteijn, A.T. (Adri) (m) 138 12 Arib, K. (Khadija) (v) 1562 13 Crone, F.J.M. (Ferd) (m) 46 14 Kalsbeek, N.A. (Ella) (v) 104 15 Koenders, A.G. (Bert) (m) 112 16 Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v) 182 17 Leerdam, J.A.W.J. (John) (m) 1026 18 Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v) 23 19 Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m) 25 20 Kruijsen, J.H.J. (Joanneke) (v) 23 21 Wolfsen, A. (Aleid) (m) 19 22 Hamer, M.I. (Mariëtte) (v) 33 23 van Heemst, E.P. (Peter) (m) 565 24 Verbeet, G.A. (Gerdi) (v) 5 25 Straub, P.A.J. (Piet) (m) 2 26 van Heteren, G.M. (Godelieve) (v) 16 27 Depla, G.C.F.M. (Staf) (m) 19 28 Smits, J.C. (José) (v) 32 29 Dubbelboer, J.N. (Niesco) (m) 15 30 Blom, L. (Luuk) (m) 42 31 Smeets, P.E. (Pauline) (v) 236 32 Tjon A Ten, V.T. (Varina) (v) 521 33 Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m) 35 34 Vijg, F. (Frank) (m) 49 35 Noorman-den Uyl, S.E.A. (Saskia) (v) 244 36 Douma, K. (Kris) (m) 28 37 Heemskerk, F. (Frank) (m) 15 38 Timmer, A.J. (Anja) (v) 20 39 Waalkens, H.E. (Harm Evert) (m) 17 40 Fierens, T.O. (Thea) (v) 9 41 van Dam, M.H.P. (Martijn) (m) 19 42 Stuurman, J. (Hannie) (v) 46


Pagina 72

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 13
Totaal aantal stemmen: 108252
Toegewezen aantal zetels: 2
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 43 Verdaas, J.C. (Co) (m) 6 44 Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v) 16 45 le Roy, M. (Maria) (v) 37 46 Schrijer, D.J. (Dominic) (m) 257 Totaal 108252


Pagina 73

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 14
Totaal aantal stemmen: 186252
Toegewezen aantal zetels: 3
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 Bos, W.J. (Wouter) (m) 161178 2 van Nieuwenhoven, J. (Jeltje) (v) 12461 3 de Vries, K.G. (Klaas) (m) 1016 4 Albayrak, N. (Nebahat) (v) 5580 5 Bussemaker, M. (Jet) (v) 516 6 Tichelaar, J. (Jacques) (m) 148 7 Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m) 113 8 van Dijken, M.J. (Marjo) (v) 248 9 Samsom, D.M. (Diederik) (m) 382 10 Adelmund, K.Y.I.J. (Karin) (v) 347 11 Duivesteijn, A.T. (Adri) (m) 241 12 Arib, K. (Khadija) (v) 561 13 Crone, F.J.M. (Ferd) (m) 47 14 Kalsbeek, N.A. (Ella) (v) 200 15 Koenders, A.G. (Bert) (m) 127 16 Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v) 271 17 Leerdam, J.A.W.J. (John) (m) 347 18 Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v) 49 19 Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m) 51 20 Kruijsen, J.H.J. (Joanneke) (v) 39 21 Wolfsen, A. (Aleid) (m) 17 22 Hamer, M.I. (Mariëtte) (v) 158 23 van Heemst, E.P. (Peter) (m) 174 24 Verbeet, G.A. (Gerdi) (v) 8 25 Straub, P.A.J. (Piet) (m) 9 26 van Heteren, G.M. (Godelieve) (v) 26 27 Depla, G.C.F.M. (Staf) (m) 31 28 Smits, J.C. (José) (v) 44 29 Dubbelboer, J.N. (Niesco) (m) 21 30 Blom, L. (Luuk) (m) 58 31 Smeets, P.E. (Pauline) (v) 416 32 Tjon A Ten, V.T. (Varina) (v) 137 33 Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m) 82 34 Vijg, F. (Frank) (m) 69 35 Noorman-den Uyl, S.E.A. (Saskia) (v) 488 36 Douma, K. (Kris) (m) 22 37 Heemskerk, F. (Frank) (m) 25 38 Timmer, A.J. (Anja) (v) 23 39 Waalkens, H.E. (Harm Evert) (m) 31 40 Fierens, T.O. (Thea) (v) 19 41 van Dam, M.H.P. (Martijn) (m) 33 42 Stuurman, J. (Hannie) (v) 56


Pagina 74

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 14
Totaal aantal stemmen: 186252
Toegewezen aantal zetels: 3
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 43 Verdaas, J.C. (Co) (m) 12 44 Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v) 14 45 le Roy, M. (Maria) (v) 33 46 van der Loos, J. (Jannie) (v) 324 Totaal 186252


Pagina 75

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 15
Totaal aantal stemmen: 151593
Toegewezen aantal zetels: 2
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 Bos, W.J. (Wouter) (m) 126834 2 van Nieuwenhoven, J. (Jeltje) (v) 14360 3 de Vries, K.G. (Klaas) (m) 1146 4 Albayrak, N. (Nebahat) (v) 2680 5 Bussemaker, M. (Jet) (v) 626 6 Tichelaar, J. (Jacques) (m) 97 7 Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m) 117 8 van Dijken, M.J. (Marjo) (v) 241 9 Samsom, D.M. (Diederik) (m) 384 10 Adelmund, K.Y.I.J. (Karin) (v) 389 11 Duivesteijn, A.T. (Adri) (m) 255 12 Arib, K. (Khadija) (v) 827 13 Crone, F.J.M. (Ferd) (m) 70 14 Kalsbeek, N.A. (Ella) (v) 437 15 Koenders, A.G. (Bert) (m) 136 16 Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v) 238 17 Leerdam, J.A.W.J. (John) (m) 398 18 Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v) 70 19 Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m) 43 20 Kruijsen, J.H.J. (Joanneke) (v) 38 21 Wolfsen, A. (Aleid) (m) 29 22 Hamer, M.I. (Mariëtte) (v) 44 23 van Heemst, E.P. (Peter) (m) 52 24 Verbeet, G.A. (Gerdi) (v) 19 25 Straub, P.A.J. (Piet) (m) 10 26 van Heteren, G.M. (Godelieve) (v) 45 27 Depla, G.C.F.M. (Staf) (m) 63 28 Smits, J.C. (José) (v) 46 29 Dubbelboer, J.N. (Niesco) (m) 11 30 Blom, L. (Luuk) (m) 40 31 Smeets, P.E. (Pauline) (v) 313 32 Tjon A Ten, V.T. (Varina) (v) 301 33 Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m) 49 34 Vijg, F. (Frank) (m) 64 35 Noorman-den Uyl, S.E.A. (Saskia) (v) 529 36 Douma, K. (Kris) (m) 16 37 Heemskerk, F. (Frank) (m) 54 38 Timmer, A.J. (Anja) (v) 26 39 Waalkens, H.E. (Harm Evert) (m) 29 40 Fierens, T.O. (Thea) (v) 108 41 van Dam, M.H.P. (Martijn) (m) 17 42 Stuurman, J. (Hannie) (v) 133


Pagina 76

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 15
Totaal aantal stemmen: 151593
Toegewezen aantal zetels: 2
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 43 Verdaas, J.C. (Co) (m) 8 44 Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v) 29 45 le Roy, M. (Maria) (v) 69 46 Wagner, H.C. (Hans) (m) 103 Totaal 151593


Pagina 77

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 16
Totaal aantal stemmen: 53928
Toegewezen aantal zetels: 1
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 Bos, W.J. (Wouter) (m) 47449 2 van Nieuwenhoven, J. (Jeltje) (v) 3561 3 de Vries, K.G. (Klaas) (m) 246 4 Albayrak, N. (Nebahat) (v) 482 5 Bussemaker, M. (Jet) (v) 178 6 Tichelaar, J. (Jacques) (m) 43 7 Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m) 30 8 van Dijken, M.J. (Marjo) (v) 59 9 Samsom, D.M. (Diederik) (m) 106 10 Adelmund, K.Y.I.J. (Karin) (v) 99 11 Duivesteijn, A.T. (Adri) (m) 43 12 Arib, K. (Khadija) (v) 71 13 Crone, F.J.M. (Ferd) (m) 11 14 Kalsbeek, N.A. (Ella) (v) 53 15 Koenders, A.G. (Bert) (m) 26 16 Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v) 74 17 Leerdam, J.A.W.J. (John) (m) 42 18 Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v) 14 19 Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m) 22 20 Kruijsen, J.H.J. (Joanneke) (v) 13 21 Wolfsen, A. (Aleid) (m) 12 22 Hamer, M.I. (Mariëtte) (v) 11 23 van Heemst, E.P. (Peter) (m) 7 24 Verbeet, G.A. (Gerdi) (v) 11 25 Straub, P.A.J. (Piet) (m) 9 26 van Heteren, G.M. (Godelieve) (v) 11 27 Depla, G.C.F.M. (Staf) (m) 13 28 Smits, J.C. (José) (v) 11 29 Dubbelboer, J.N. (Niesco) (m) 1 30 Blom, L. (Luuk) (m) 320 31 Smeets, P.E. (Pauline) (v) 90 32 Tjon A Ten, V.T. (Varina) (v) 14 33 Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m) 12 34 Vijg, F. (Frank) (m) 3 35 Noorman-den Uyl, S.E.A. (Saskia) (v) 99 36 Douma, K. (Kris) (m) 5 37 Heemskerk, F. (Frank) (m) 9 38 Timmer, A.J. (Anja) (v) 16 39 Waalkens, H.E. (Harm Evert) (m) 8 40 Fierens, T.O. (Thea) (v) 5 41 van Dam, M.H.P. (Martijn) (m) 5 42 Stuurman, J. (Hannie) (v) 12


Pagina 78

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 16
Totaal aantal stemmen: 53928
Toegewezen aantal zetels: 1
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 43 Verdaas, J.C. (Co) (m) 2 44 Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v) 5 45 le Roy, M. (Maria) (v) 352 46 Atmac-Yigit, N. (Nazli) (v) 263 Totaal 53928


Pagina 79

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 17
Totaal aantal stemmen: 150217
Toegewezen aantal zetels: 2
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 Bos, W.J. (Wouter) (m) 129495 2 van Nieuwenhoven, J. (Jeltje) (v) 9612 3 de Vries, K.G. (Klaas) (m) 766 4 Albayrak, N. (Nebahat) (v) 3279 5 Bussemaker, M. (Jet) (v) 464 6 Tichelaar, J. (Jacques) (m) 170 7 Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m) 2038 8 van Dijken, M.J. (Marjo) (v) 215 9 Samsom, D.M. (Diederik) (m) 219 10 Adelmund, K.Y.I.J. (Karin) (v) 248 11 Duivesteijn, A.T. (Adri) (m) 118 12 Arib, K. (Khadija) (v) 492 13 Crone, F.J.M. (Ferd) (m) 35 14 Kalsbeek, N.A. (Ella) (v) 118 15 Koenders, A.G. (Bert) (m) 92 16 Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v) 258 17 Leerdam, J.A.W.J. (John) (m) 268 18 Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v) 36 19 Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m) 100 20 Kruijsen, J.H.J. (Joanneke) (v) 61 21 Wolfsen, A. (Aleid) (m) 42 22 Hamer, M.I. (Mariëtte) (v) 42 23 van Heemst, E.P. (Peter) (m) 36 24 Verbeet, G.A. (Gerdi) (v) 23 25 Straub, P.A.J. (Piet) (m) 14 26 van Heteren, G.M. (Godelieve) (v) 33 27 Depla, G.C.F.M. (Staf) (m) 20 28 Smits, J.C. (José) (v) 49 29 Dubbelboer, J.N. (Niesco) (m) 18 30 Blom, L. (Luuk) (m) 91 31 Smeets, P.E. (Pauline) (v) 358 32 Tjon A Ten, V.T. (Varina) (v) 75 33 Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m) 35 34 Vijg, F. (Frank) (m) 47 35 Noorman-den Uyl, S.E.A. (Saskia) (v) 270 36 Douma, K. (Kris) (m) 20 37 Heemskerk, F. (Frank) (m) 28 38 Timmer, A.J. (Anja) (v) 39 39 Waalkens, H.E. (Harm Evert) (m) 16 40 Fierens, T.O. (Thea) (v) 20 41 van Dam, M.H.P. (Martijn) (m) 106 42 Stuurman, J. (Hannie) (v) 30


Pagina 80

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 17
Totaal aantal stemmen: 150217
Toegewezen aantal zetels: 2
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 43 Verdaas, J.C. (Co) (m) 30 44 Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v) 32 45 le Roy, M. (Maria) (v) 58 46 Wöltgens, E.M.W.J. (Ellen) (v) 601 Totaal 150217


Pagina 81

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 18
Totaal aantal stemmen: 181788
Toegewezen aantal zetels: 3
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 Bos, W.J. (Wouter) (m) 156388 2 van Nieuwenhoven, J. (Jeltje) (v) 13442 3 de Vries, K.G. (Klaas) (m) 904 4 Albayrak, N. (Nebahat) (v) 3349 5 Bussemaker, M. (Jet) (v) 509 6 Tichelaar, J. (Jacques) (m) 119 7 Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m) 853 8 van Dijken, M.J. (Marjo) (v) 234 9 Samsom, D.M. (Diederik) (m) 278 10 Adelmund, K.Y.I.J. (Karin) (v) 319 11 Duivesteijn, A.T. (Adri) (m) 112 12 Arib, K. (Khadija) (v) 565 13 Crone, F.J.M. (Ferd) (m) 50 14 Kalsbeek, N.A. (Ella) (v) 185 15 Koenders, A.G. (Bert) (m) 103 16 Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v) 285 17 Leerdam, J.A.W.J. (John) (m) 222 18 Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v) 29 19 Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m) 76 20 Kruijsen, J.H.J. (Joanneke) (v) 147 21 Wolfsen, A. (Aleid) (m) 14 22 Hamer, M.I. (Mariëtte) (v) 33 23 van Heemst, E.P. (Peter) (m) 13 24 Verbeet, G.A. (Gerdi) (v) 18 25 Straub, P.A.J. (Piet) (m) 12 26 van Heteren, G.M. (Godelieve) (v) 37 27 Depla, G.C.F.M. (Staf) (m) 71 28 Smits, J.C. (José) (v) 35 29 Dubbelboer, J.N. (Niesco) (m) 29 30 Blom, L. (Luuk) (m) 68 31 Smeets, P.E. (Pauline) (v) 586 32 Tjon A Ten, V.T. (Varina) (v) 71 33 Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m) 68 34 Vijg, F. (Frank) (m) 24 35 Noorman-den Uyl, S.E.A. (Saskia) (v) 306 36 Douma, K. (Kris) (m) 19 37 Heemskerk, F. (Frank) (m) 17 38 Timmer, A.J. (Anja) (v) 29 39 Waalkens, H.E. (Harm Evert) (m) 23 40 Fierens, T.O. (Thea) (v) 25 41 van Dam, M.H.P. (Martijn) (m) 1247 42 Stuurman, J. (Hannie) (v) 37


Pagina 82

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 18
Totaal aantal stemmen: 181788
Toegewezen aantal zetels: 3
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 43 Verdaas, J.C. (Co) (m) 20 44 Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v) 71 45 le Roy, M. (Maria) (v) 56 46 Özkanli, D. (Deniz) (m) 690 Totaal 181788


Pagina 83

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 19
Totaal aantal stemmen: 173484
Toegewezen aantal zetels: 3
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 Bos, W.J. (Wouter) (m) 143627 2 van Nieuwenhoven, J. (Jeltje) (v) 9199 3 de Vries, K.G. (Klaas) (m) 1073 4 Albayrak, N. (Nebahat) (v) 2206 5 Bussemaker, M. (Jet) (v) 310 6 Tichelaar, J. (Jacques) (m) 147 7 Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m) 165 8 van Dijken, M.J. (Marjo) (v) 239 9 Samsom, D.M. (Diederik) (m) 194 10 Adelmund, K.Y.I.J. (Karin) (v) 322 11 Duivesteijn, A.T. (Adri) (m) 127 12 Arib, K. (Khadija) (v) 704 13 Crone, F.J.M. (Ferd) (m) 55 14 Kalsbeek, N.A. (Ella) (v) 133 15 Koenders, A.G. (Bert) (m) 83 16 Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v) 215 17 Leerdam, J.A.W.J. (John) (m) 97 18 Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v) 24 19 Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m) 6962 20 Kruijsen, J.H.J. (Joanneke) (v) 133 21 Wolfsen, A. (Aleid) (m) 25 22 Hamer, M.I. (Mariëtte) (v) 66 23 van Heemst, E.P. (Peter) (m) 22 24 Verbeet, G.A. (Gerdi) (v) 13 25 Straub, P.A.J. (Piet) (m) 19 26 van Heteren, G.M. (Godelieve) (v) 20 27 Depla, G.C.F.M. (Staf) (m) 19 28 Smits, J.C. (José) (v) 34 29 Dubbelboer, J.N. (Niesco) (m) 32 30 Blom, L. (Luuk) (m) 59 31 Smeets, P.E. (Pauline) (v) 4871 32 Tjon A Ten, V.T. (Varina) (v) 42 33 Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m) 29 34 Vijg, F. (Frank) (m) 16 35 Noorman-den Uyl, S.E.A. (Saskia) (v) 263 36 Douma, K. (Kris) (m) 27 37 Heemskerk, F. (Frank) (m) 23 38 Timmer, A.J. (Anja) (v) 62 39 Waalkens, H.E. (Harm Evert) (m) 15 40 Fierens, T.O. (Thea) (v) 15 41 van Dam, M.H.P. (Martijn) (m) 75 42 Stuurman, J. (Hannie) (v) 28


Pagina 84

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 19
Totaal aantal stemmen: 173484
Toegewezen aantal zetels: 3
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 43 Verdaas, J.C. (Co) (m) 14 44 Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v) 616 45 le Roy, M. (Maria) (v) 41 46 Zuidgeest, J.F.J. (Jos) (m) 1023 Totaal 173484


Pagina 85

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijst: 4
Toegekend aantal zetels: 42
Met toepassing van de artikelen P 15 en P 16 van de Kieswet zijn de volgende kandidaten van deze lijstengroep die op de gezamenlijke lijsten waarop zij voorkomen een aantal stemmen hebben verkregen, groter dan 25% van de kiesdeler, gekozen:
Naam Woonplaats Aantal stemmen Lijst waarop de zetel op de gezamen- wordt toegewezen lijke lijsten Bos, W.J. (Wouter) (m) Amsterdam 2182298 Kieskring 7 van Nieuwenhoven, J. (Jeltje) (v) 's-Gravenhage 217715 Kieskring 8 Albayrak, N. (Nebahat) (v) Rotterdam 66644 Kieskring 13 Vervolgens zijn de aan de lijstengroep toegewezen zetels die nog niet aan een kandidaat zijn toegewezen, met toepassing Naam Woonplaats Kieskring: 1 van Dijken, M.J. (Marjo) (v) Groningen Douma, K. (Kris) (m) Utrecht Kieskring: 2 Straub, P.A.J. (Piet) (m) Drachten van Heteren, G.M. (Godelieve) (v) Amsterdam Kieskring: 3 Smits, J.C. (José) (v) Almere Dubbelboer, J.N. (Niesco) (m) Assen Kieskring: 4 Tichelaar, J. (Jacques) (m) Oranjewoud Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v) Enschede Timmer, A.J. (Anja) (v) Hengelo (O) Kieskring: 5 van Dam, M.H.P. (Martijn) (m) Eindhoven Kieskring: 6 Stuurman, J. (Hannie) (v) Capelle a/d IJssel Kieskring: 7 Koenders, A.G. (Bert) (m) Amsterdam Kruijsen, J.H.J. (Joanneke) (v) Nijmegen Wolfsen, A. (Aleid) (m) Amsterdam Kieskring: 8 Kalsbeek, N.A. (Ella) (v) Zoetermeer Depla, G.C.F.M. (Staf) (m) Utrecht Kieskring: 9 Bussemaker, M. (Jet) (v) Amsterdam Adelmund, K.Y.I.J. (Karin) (v) Amsterdam Kieskring: 10 Crone, F.J.M. (Ferd) (m) Heemstede Heemskerk, F. (Frank) (m) Amsterdam Kieskring: 11 Samsom, D.M. (Diederik) (m) Broek in Waterland Leerdam, J.A.W.J. (John) (m) Amsterdam Noorman-den Uyl, S.E.A. (Saskia) (v) Heemstede Kieskring: 12 Waalkens, H.E. (Harm Evert) (m) Finsterwolde Kieskring: 13 van Heemst, E.P. (Peter) (m) Rotterdam


Pagina 86

Naam Woonplaats Kieskring: 14 Duivesteijn, A.T. (Adri) (m) 's-Gravenhage Hamer, M.I. (Mariëtte) (v) Maassluis Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m) Wageningen Kieskring: 15 de Vries, K.G. (Klaas) (m) Pijnacker Tjon A Ten, V.T. (Varina) (v) Zoetermeer Kieskring: 16 Blom, L. (Luuk) (m) Sint Annaland Kieskring: 17 Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m) Tilburg Vijg, F. (Frank) (m) Nieuwerkerk a/d IJssel Kieskring: 18 Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v) 's-Gravenhage Verbeet, G.A. (Gerdi) (v) Amsterdam Fierens, T.O. (Thea) (v) Noordwijk Kieskring: 19 Arib, K. (Khadija) (v) Amsterdam Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m) Heerlen Smeets, P.E. (Pauline) (v) Sittard De kandidaten zijn met toepassing van artikel P 19 van de Kieswet gerangschikt in de volgorde van de hierna te vermelden lijsten:


Pagina 87

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 1
Naam
Bos, W.J. (Wouter) (m)
van Nieuwenhoven, J. (Jeltje) (v)
Albayrak, N. (Nebahat) (v)
de Vries, K.G. (Klaas) (m)
Bussemaker, M. (Jet) (v)
Tichelaar, J. (Jacques) (m)
Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m)
van Dijken, M.J. (Marjo) (v)
Samsom, D.M. (Diederik) (m)
Adelmund, K.Y.I.J. (Karin) (v)
Duivesteijn, A.T. (Adri) (m)
Arib, K. (Khadija) (v)
Crone, F.J.M. (Ferd) (m)
Kalsbeek, N.A. (Ella) (v)
Koenders, A.G. (Bert) (m)
Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v)
Leerdam, J.A.W.J. (John) (m)
Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v)
Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m)
Kruijsen, J.H.J. (Joanneke) (v)
Wolfsen, A. (Aleid) (m)
Hamer, M.I. (Mariëtte) (v)
van Heemst, E.P. (Peter) (m)
Verbeet, G.A. (Gerdi) (v)
Straub, P.A.J. (Piet) (m)
van Heteren, G.M. (Godelieve) (v)
Depla, G.C.F.M. (Staf) (m)
Smits, J.C. (José) (v)
Dubbelboer, J.N. (Niesco) (m)
Blom, L. (Luuk) (m)
Smeets, P.E. (Pauline) (v)
Tjon A Ten, V.T. (Varina) (v)
Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m)
Vijg, F. (Frank) (m)
Noorman-den Uyl, S.E.A. (Saskia) (v)
Douma, K. (Kris) (m)
Heemskerk, F. (Frank) (m)
Timmer, A.J. (Anja) (v)
Waalkens, H.E. (Harm Evert) (m)
Fierens, T.O. (Thea) (v)
van Dam, M.H.P. (Martijn) (m)
Stuurman, J. (Hannie) (v)
Verdaas, J.C. (Co) (m)
Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v)
le Roy, M. (Maria) (v)


Pagina 88

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 1
Naam
Brongers, J.R.R. (Johan) (m)


Pagina 89

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 2
Naam
Bos, W.J. (Wouter) (m)
van Nieuwenhoven, J. (Jeltje) (v)
Albayrak, N. (Nebahat) (v)
de Vries, K.G. (Klaas) (m)
Bussemaker, M. (Jet) (v)
Tichelaar, J. (Jacques) (m)
Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m)
van Dijken, M.J. (Marjo) (v)
Samsom, D.M. (Diederik) (m)
Adelmund, K.Y.I.J. (Karin) (v)
Duivesteijn, A.T. (Adri) (m)
Arib, K. (Khadija) (v)
Crone, F.J.M. (Ferd) (m)
Kalsbeek, N.A. (Ella) (v)
Koenders, A.G. (Bert) (m)
Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v)
Leerdam, J.A.W.J. (John) (m)
Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v)
Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m)
Kruijsen, J.H.J. (Joanneke) (v)
Wolfsen, A. (Aleid) (m)
Hamer, M.I. (Mariëtte) (v)
van Heemst, E.P. (Peter) (m)
Verbeet, G.A. (Gerdi) (v)
Straub, P.A.J. (Piet) (m)
van Heteren, G.M. (Godelieve) (v)
Depla, G.C.F.M. (Staf) (m)
Smits, J.C. (José) (v)
Dubbelboer, J.N. (Niesco) (m)
Blom, L. (Luuk) (m)
Smeets, P.E. (Pauline) (v)
Tjon A Ten, V.T. (Varina) (v)
Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m)
Vijg, F. (Frank) (m)
Noorman-den Uyl, S.E.A. (Saskia) (v)
Douma, K. (Kris) (m)
Heemskerk, F. (Frank) (m)
Timmer, A.J. (Anja) (v)
Waalkens, H.E. (Harm Evert) (m)
Fierens, T.O. (Thea) (v)
van Dam, M.H.P. (Martijn) (m)
Stuurman, J. (Hannie) (v)
Verdaas, J.C. (Co) (m)
Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v)
le Roy, M. (Maria) (v)


Pagina 90

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 2
Naam
Westerhof, O. (Oeds) (m)


Pagina 91

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 3
Naam
Bos, W.J. (Wouter) (m)
van Nieuwenhoven, J. (Jeltje) (v)
Albayrak, N. (Nebahat) (v)
de Vries, K.G. (Klaas) (m)
Bussemaker, M. (Jet) (v)
Tichelaar, J. (Jacques) (m)
Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m)
van Dijken, M.J. (Marjo) (v)
Samsom, D.M. (Diederik) (m)
Adelmund, K.Y.I.J. (Karin) (v)
Duivesteijn, A.T. (Adri) (m)
Arib, K. (Khadija) (v)
Crone, F.J.M. (Ferd) (m)
Kalsbeek, N.A. (Ella) (v)
Koenders, A.G. (Bert) (m)
Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v)
Leerdam, J.A.W.J. (John) (m)
Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v)
Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m)
Kruijsen, J.H.J. (Joanneke) (v)
Wolfsen, A. (Aleid) (m)
Hamer, M.I. (Mariëtte) (v)
van Heemst, E.P. (Peter) (m)
Verbeet, G.A. (Gerdi) (v)
Straub, P.A.J. (Piet) (m)
van Heteren, G.M. (Godelieve) (v)
Depla, G.C.F.M. (Staf) (m)
Smits, J.C. (José) (v)
Dubbelboer, J.N. (Niesco) (m)
Blom, L. (Luuk) (m)
Smeets, P.E. (Pauline) (v)
Tjon A Ten, V.T. (Varina) (v)
Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m)
Vijg, F. (Frank) (m)
Noorman-den Uyl, S.E.A. (Saskia) (v)
Douma, K. (Kris) (m)
Heemskerk, F. (Frank) (m)
Timmer, A.J. (Anja) (v)
Waalkens, H.E. (Harm Evert) (m)
Fierens, T.O. (Thea) (v)
van Dam, M.H.P. (Martijn) (m)
Stuurman, J. (Hannie) (v)
Verdaas, J.C. (Co) (m)
Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v)
le Roy, M. (Maria) (v)


Pagina 92

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 3
Naam
Zwaan, W. (Wim) (m)


Pagina 93

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 4
Naam
Bos, W.J. (Wouter) (m)
van Nieuwenhoven, J. (Jeltje) (v)
Albayrak, N. (Nebahat) (v)
de Vries, K.G. (Klaas) (m)
Bussemaker, M. (Jet) (v)
Tichelaar, J. (Jacques) (m)
Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m)
van Dijken, M.J. (Marjo) (v)
Samsom, D.M. (Diederik) (m)
Adelmund, K.Y.I.J. (Karin) (v)
Duivesteijn, A.T. (Adri) (m)
Arib, K. (Khadija) (v)
Crone, F.J.M. (Ferd) (m)
Kalsbeek, N.A. (Ella) (v)
Koenders, A.G. (Bert) (m)
Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v)
Leerdam, J.A.W.J. (John) (m)
Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v)
Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m)
Kruijsen, J.H.J. (Joanneke) (v)
Wolfsen, A. (Aleid) (m)
Hamer, M.I. (Mariëtte) (v)
van Heemst, E.P. (Peter) (m)
Verbeet, G.A. (Gerdi) (v)
Straub, P.A.J. (Piet) (m)
van Heteren, G.M. (Godelieve) (v)
Depla, G.C.F.M. (Staf) (m)
Smits, J.C. (José) (v)
Dubbelboer, J.N. (Niesco) (m)
Blom, L. (Luuk) (m)
Smeets, P.E. (Pauline) (v)
Tjon A Ten, V.T. (Varina) (v)
Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m)
Vijg, F. (Frank) (m)
Noorman-den Uyl, S.E.A. (Saskia) (v)
Douma, K. (Kris) (m)
Heemskerk, F. (Frank) (m)
Timmer, A.J. (Anja) (v)
Waalkens, H.E. (Harm Evert) (m)
Fierens, T.O. (Thea) (v)
van Dam, M.H.P. (Martijn) (m)
Stuurman, J. (Hannie) (v)
Verdaas, J.C. (Co) (m)
Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v)
le Roy, M. (Maria) (v)


Pagina 94

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 4
Naam
Bugter, L.J. (Jan) (m)


Pagina 95

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 5
Naam
Bos, W.J. (Wouter) (m)
van Nieuwenhoven, J. (Jeltje) (v)
Albayrak, N. (Nebahat) (v)
de Vries, K.G. (Klaas) (m)
Bussemaker, M. (Jet) (v)
Tichelaar, J. (Jacques) (m)
Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m)
van Dijken, M.J. (Marjo) (v)
Samsom, D.M. (Diederik) (m)
Adelmund, K.Y.I.J. (Karin) (v)
Duivesteijn, A.T. (Adri) (m)
Arib, K. (Khadija) (v)
Crone, F.J.M. (Ferd) (m)
Kalsbeek, N.A. (Ella) (v)
Koenders, A.G. (Bert) (m)
Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v)
Leerdam, J.A.W.J. (John) (m)
Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v)
Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m)
Kruijsen, J.H.J. (Joanneke) (v)
Wolfsen, A. (Aleid) (m)
Hamer, M.I. (Mariëtte) (v)
van Heemst, E.P. (Peter) (m)
Verbeet, G.A. (Gerdi) (v)
Straub, P.A.J. (Piet) (m)
van Heteren, G.M. (Godelieve) (v)
Depla, G.C.F.M. (Staf) (m)
Smits, J.C. (José) (v)
Dubbelboer, J.N. (Niesco) (m)
Blom, L. (Luuk) (m)
Smeets, P.E. (Pauline) (v)
Tjon A Ten, V.T. (Varina) (v)
Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m)
Vijg, F. (Frank) (m)
Noorman-den Uyl, S.E.A. (Saskia) (v)
Douma, K. (Kris) (m)
Heemskerk, F. (Frank) (m)
Timmer, A.J. (Anja) (v)
Waalkens, H.E. (Harm Evert) (m)
Fierens, T.O. (Thea) (v)
van Dam, M.H.P. (Martijn) (m)
Stuurman, J. (Hannie) (v)
Verdaas, J.C. (Co) (m)
Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v)
le Roy, M. (Maria) (v)


Pagina 96

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 5
Naam
Spruit, A.W.M. (Lies) (v)


Pagina 97

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 6
Naam
Bos, W.J. (Wouter) (m)
van Nieuwenhoven, J. (Jeltje) (v)
Albayrak, N. (Nebahat) (v)
de Vries, K.G. (Klaas) (m)
Bussemaker, M. (Jet) (v)
Tichelaar, J. (Jacques) (m)
Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m)
van Dijken, M.J. (Marjo) (v)
Samsom, D.M. (Diederik) (m)
Adelmund, K.Y.I.J. (Karin) (v)
Duivesteijn, A.T. (Adri) (m)
Arib, K. (Khadija) (v)
Crone, F.J.M. (Ferd) (m)
Kalsbeek, N.A. (Ella) (v)
Koenders, A.G. (Bert) (m)
Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v)
Leerdam, J.A.W.J. (John) (m)
Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v)
Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m)
Kruijsen, J.H.J. (Joanneke) (v)
Wolfsen, A. (Aleid) (m)
Hamer, M.I. (Mariëtte) (v)
van Heemst, E.P. (Peter) (m)
Verbeet, G.A. (Gerdi) (v)
Straub, P.A.J. (Piet) (m)
van Heteren, G.M. (Godelieve) (v)
Depla, G.C.F.M. (Staf) (m)
Smits, J.C. (José) (v)
Dubbelboer, J.N. (Niesco) (m)
Blom, L. (Luuk) (m)
Smeets, P.E. (Pauline) (v)
Tjon A Ten, V.T. (Varina) (v)
Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m)
Vijg, F. (Frank) (m)
Noorman-den Uyl, S.E.A. (Saskia) (v)
Douma, K. (Kris) (m)
Heemskerk, F. (Frank) (m)
Timmer, A.J. (Anja) (v)
Waalkens, H.E. (Harm Evert) (m)
Fierens, T.O. (Thea) (v)
van Dam, M.H.P. (Martijn) (m)
Stuurman, J. (Hannie) (v)
Verdaas, J.C. (Co) (m)
Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v)
le Roy, M. (Maria) (v)


Pagina 98

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 6
Naam
Krähe, A.J. (Guus) (m)


Pagina 99

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 7
Naam
Bos, W.J. (Wouter) (m)
van Nieuwenhoven, J. (Jeltje) (v)
Albayrak, N. (Nebahat) (v)
de Vries, K.G. (Klaas) (m)
Bussemaker, M. (Jet) (v)
Tichelaar, J. (Jacques) (m)
Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m)
van Dijken, M.J. (Marjo) (v)
Samsom, D.M. (Diederik) (m)
Adelmund, K.Y.I.J. (Karin) (v)
Duivesteijn, A.T. (Adri) (m)
Arib, K. (Khadija) (v)
Crone, F.J.M. (Ferd) (m)
Kalsbeek, N.A. (Ella) (v)
Koenders, A.G. (Bert) (m)
Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v)
Leerdam, J.A.W.J. (John) (m)
Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v)
Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m)
Kruijsen, J.H.J. (Joanneke) (v)
Wolfsen, A. (Aleid) (m)
Hamer, M.I. (Mariëtte) (v)
van Heemst, E.P. (Peter) (m)
Verbeet, G.A. (Gerdi) (v)
Straub, P.A.J. (Piet) (m)
van Heteren, G.M. (Godelieve) (v)
Depla, G.C.F.M. (Staf) (m)
Smits, J.C. (José) (v)
Dubbelboer, J.N. (Niesco) (m)
Blom, L. (Luuk) (m)
Smeets, P.E. (Pauline) (v)
Tjon A Ten, V.T. (Varina) (v)
Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m)
Vijg, F. (Frank) (m)
Noorman-den Uyl, S.E.A. (Saskia) (v)
Douma, K. (Kris) (m)
Heemskerk, F. (Frank) (m)
Timmer, A.J. (Anja) (v)
Waalkens, H.E. (Harm Evert) (m)
Fierens, T.O. (Thea) (v)
van Dam, M.H.P. (Martijn) (m)
Stuurman, J. (Hannie) (v)
Verdaas, J.C. (Co) (m)
Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v)
le Roy, M. (Maria) (v)


Pagina 100

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 7
Naam
Vlam, J. (Jantien) (v)


Pagina 101

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 8
Naam
Bos, W.J. (Wouter) (m)
van Nieuwenhoven, J. (Jeltje) (v)
Albayrak, N. (Nebahat) (v)
de Vries, K.G. (Klaas) (m)
Bussemaker, M. (Jet) (v)
Tichelaar, J. (Jacques) (m)
Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m)
van Dijken, M.J. (Marjo) (v)
Samsom, D.M. (Diederik) (m)
Adelmund, K.Y.I.J. (Karin) (v)
Duivesteijn, A.T. (Adri) (m)
Arib, K. (Khadija) (v)
Crone, F.J.M. (Ferd) (m)
Kalsbeek, N.A. (Ella) (v)
Koenders, A.G. (Bert) (m)
Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v)
Leerdam, J.A.W.J. (John) (m)
Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v)
Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m)
Kruijsen, J.H.J. (Joanneke) (v)
Wolfsen, A. (Aleid) (m)
Hamer, M.I. (Mariëtte) (v)
van Heemst, E.P. (Peter) (m)
Verbeet, G.A. (Gerdi) (v)
Straub, P.A.J. (Piet) (m)
van Heteren, G.M. (Godelieve) (v)
Depla, G.C.F.M. (Staf) (m)
Smits, J.C. (José) (v)
Dubbelboer, J.N. (Niesco) (m)
Blom, L. (Luuk) (m)
Smeets, P.E. (Pauline) (v)
Tjon A Ten, V.T. (Varina) (v)
Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m)
Vijg, F. (Frank) (m)
Noorman-den Uyl, S.E.A. (Saskia) (v)
Douma, K. (Kris) (m)
Heemskerk, F. (Frank) (m)
Timmer, A.J. (Anja) (v)
Waalkens, H.E. (Harm Evert) (m)
Fierens, T.O. (Thea) (v)
van Dam, M.H.P. (Martijn) (m)
Stuurman, J. (Hannie) (v)
Verdaas, J.C. (Co) (m)
Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v)
le Roy, M. (Maria) (v)


Pagina 102

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 8
Naam
Imming, F.G. (Fleur) (v)


Pagina 103

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 9
Naam
Bos, W.J. (Wouter) (m)
van Nieuwenhoven, J. (Jeltje) (v)
Albayrak, N. (Nebahat) (v)
de Vries, K.G. (Klaas) (m)
Bussemaker, M. (Jet) (v)
Tichelaar, J. (Jacques) (m)
Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m)
van Dijken, M.J. (Marjo) (v)
Samsom, D.M. (Diederik) (m)
Adelmund, K.Y.I.J. (Karin) (v)
Duivesteijn, A.T. (Adri) (m)
Arib, K. (Khadija) (v)
Crone, F.J.M. (Ferd) (m)
Kalsbeek, N.A. (Ella) (v)
Koenders, A.G. (Bert) (m)
Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v)
Leerdam, J.A.W.J. (John) (m)
Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v)
Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m)
Kruijsen, J.H.J. (Joanneke) (v)
Wolfsen, A. (Aleid) (m)
Hamer, M.I. (Mariëtte) (v)
van Heemst, E.P. (Peter) (m)
Verbeet, G.A. (Gerdi) (v)
Straub, P.A.J. (Piet) (m)
van Heteren, G.M. (Godelieve) (v)
Depla, G.C.F.M. (Staf) (m)
Smits, J.C. (José) (v)
Dubbelboer, J.N. (Niesco) (m)
Blom, L. (Luuk) (m)
Smeets, P.E. (Pauline) (v)
Tjon A Ten, V.T. (Varina) (v)
Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m)
Vijg, F. (Frank) (m)
Noorman-den Uyl, S.E.A. (Saskia) (v)
Douma, K. (Kris) (m)
Heemskerk, F. (Frank) (m)
Timmer, A.J. (Anja) (v)
Waalkens, H.E. (Harm Evert) (m)
Fierens, T.O. (Thea) (v)
van Dam, M.H.P. (Martijn) (m)
Stuurman, J. (Hannie) (v)
Verdaas, J.C. (Co) (m)
Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v)
le Roy, M. (Maria) (v)


Pagina 104

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 9
Naam
Meijer, P.L. (Peter) (m)


Pagina 105

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 10
Naam
Bos, W.J. (Wouter) (m)
van Nieuwenhoven, J. (Jeltje) (v)
Albayrak, N. (Nebahat) (v)
de Vries, K.G. (Klaas) (m)
Bussemaker, M. (Jet) (v)
Tichelaar, J. (Jacques) (m)
Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m)
van Dijken, M.J. (Marjo) (v)
Samsom, D.M. (Diederik) (m)
Adelmund, K.Y.I.J. (Karin) (v)
Duivesteijn, A.T. (Adri) (m)
Arib, K. (Khadija) (v)
Crone, F.J.M. (Ferd) (m)
Kalsbeek, N.A. (Ella) (v)
Koenders, A.G. (Bert) (m)
Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v)
Leerdam, J.A.W.J. (John) (m)
Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v)
Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m)
Kruijsen, J.H.J. (Joanneke) (v)
Wolfsen, A. (Aleid) (m)
Hamer, M.I. (Mariëtte) (v)
van Heemst, E.P. (Peter) (m)
Verbeet, G.A. (Gerdi) (v)
Straub, P.A.J. (Piet) (m)
van Heteren, G.M. (Godelieve) (v)
Depla, G.C.F.M. (Staf) (m)
Smits, J.C. (José) (v)
Dubbelboer, J.N. (Niesco) (m)
Blom, L. (Luuk) (m)
Smeets, P.E. (Pauline) (v)
Tjon A Ten, V.T. (Varina) (v)
Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m)
Vijg, F. (Frank) (m)
Noorman-den Uyl, S.E.A. (Saskia) (v)
Douma, K. (Kris) (m)
Heemskerk, F. (Frank) (m)
Timmer, A.J. (Anja) (v)
Waalkens, H.E. (Harm Evert) (m)
Fierens, T.O. (Thea) (v)
van Dam, M.H.P. (Martijn) (m)
Stuurman, J. (Hannie) (v)
Verdaas, J.C. (Co) (m)
Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v)
le Roy, M. (Maria) (v)


Pagina 106

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 10
Naam
Haverkort, J.W. (Jan) (m)


Pagina 107

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 11
Naam
Bos, W.J. (Wouter) (m)
van Nieuwenhoven, J. (Jeltje) (v)
Albayrak, N. (Nebahat) (v)
de Vries, K.G. (Klaas) (m)
Bussemaker, M. (Jet) (v)
Tichelaar, J. (Jacques) (m)
Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m)
van Dijken, M.J. (Marjo) (v)
Samsom, D.M. (Diederik) (m)
Adelmund, K.Y.I.J. (Karin) (v)
Duivesteijn, A.T. (Adri) (m)
Arib, K. (Khadija) (v)
Crone, F.J.M. (Ferd) (m)
Kalsbeek, N.A. (Ella) (v)
Koenders, A.G. (Bert) (m)
Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v)
Leerdam, J.A.W.J. (John) (m)
Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v)
Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m)
Kruijsen, J.H.J. (Joanneke) (v)
Wolfsen, A. (Aleid) (m)
Hamer, M.I. (Mariëtte) (v)
van Heemst, E.P. (Peter) (m)
Verbeet, G.A. (Gerdi) (v)
Straub, P.A.J. (Piet) (m)
van Heteren, G.M. (Godelieve) (v)
Depla, G.C.F.M. (Staf) (m)
Smits, J.C. (José) (v)
Dubbelboer, J.N. (Niesco) (m)
Blom, L. (Luuk) (m)
Smeets, P.E. (Pauline) (v)
Tjon A Ten, V.T. (Varina) (v)
Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m)
Vijg, F. (Frank) (m)
Noorman-den Uyl, S.E.A. (Saskia) (v)
Douma, K. (Kris) (m)
Heemskerk, F. (Frank) (m)
Timmer, A.J. (Anja) (v)
Waalkens, H.E. (Harm Evert) (m)
Fierens, T.O. (Thea) (v)
van Dam, M.H.P. (Martijn) (m)
Stuurman, J. (Hannie) (v)
Verdaas, J.C. (Co) (m)
Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v)
le Roy, M. (Maria) (v)


Pagina 108

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 11
Naam
Stam, J.A. (Jan) (m)


Pagina 109

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 12
Naam
Bos, W.J. (Wouter) (m)
van Nieuwenhoven, J. (Jeltje) (v)
Albayrak, N. (Nebahat) (v)
de Vries, K.G. (Klaas) (m)
Bussemaker, M. (Jet) (v)
Tichelaar, J. (Jacques) (m)
Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m)
van Dijken, M.J. (Marjo) (v)
Samsom, D.M. (Diederik) (m)
Adelmund, K.Y.I.J. (Karin) (v)
Duivesteijn, A.T. (Adri) (m)
Arib, K. (Khadija) (v)
Crone, F.J.M. (Ferd) (m)
Kalsbeek, N.A. (Ella) (v)
Koenders, A.G. (Bert) (m)
Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v)
Leerdam, J.A.W.J. (John) (m)
Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v)
Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m)
Kruijsen, J.H.J. (Joanneke) (v)
Wolfsen, A. (Aleid) (m)
Hamer, M.I. (Mariëtte) (v)
van Heemst, E.P. (Peter) (m)
Verbeet, G.A. (Gerdi) (v)
Straub, P.A.J. (Piet) (m)
van Heteren, G.M. (Godelieve) (v)
Depla, G.C.F.M. (Staf) (m)
Smits, J.C. (José) (v)
Dubbelboer, J.N. (Niesco) (m)
Blom, L. (Luuk) (m)
Smeets, P.E. (Pauline) (v)
Tjon A Ten, V.T. (Varina) (v)
Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m)
Vijg, F. (Frank) (m)
Noorman-den Uyl, S.E.A. (Saskia) (v)
Douma, K. (Kris) (m)
Heemskerk, F. (Frank) (m)
Timmer, A.J. (Anja) (v)
Waalkens, H.E. (Harm Evert) (m)
Fierens, T.O. (Thea) (v)
van Dam, M.H.P. (Martijn) (m)
Stuurman, J. (Hannie) (v)
Verdaas, J.C. (Co) (m)
Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v)
le Roy, M. (Maria) (v)


Pagina 110

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 12
Naam
Vlug, J.C.W. (Hannie) (v)


Pagina 111

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 13
Naam
Bos, W.J. (Wouter) (m)
van Nieuwenhoven, J. (Jeltje) (v)
Albayrak, N. (Nebahat) (v)
de Vries, K.G. (Klaas) (m)
Bussemaker, M. (Jet) (v)
Tichelaar, J. (Jacques) (m)
Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m)
van Dijken, M.J. (Marjo) (v)
Samsom, D.M. (Diederik) (m)
Adelmund, K.Y.I.J. (Karin) (v)
Duivesteijn, A.T. (Adri) (m)
Arib, K. (Khadija) (v)
Crone, F.J.M. (Ferd) (m)
Kalsbeek, N.A. (Ella) (v)
Koenders, A.G. (Bert) (m)
Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v)
Leerdam, J.A.W.J. (John) (m)
Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v)
Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m)
Kruijsen, J.H.J. (Joanneke) (v)
Wolfsen, A. (Aleid) (m)
Hamer, M.I. (Mariëtte) (v)
van Heemst, E.P. (Peter) (m)
Verbeet, G.A. (Gerdi) (v)
Straub, P.A.J. (Piet) (m)
van Heteren, G.M. (Godelieve) (v)
Depla, G.C.F.M. (Staf) (m)
Smits, J.C. (José) (v)
Dubbelboer, J.N. (Niesco) (m)
Blom, L. (Luuk) (m)
Smeets, P.E. (Pauline) (v)
Tjon A Ten, V.T. (Varina) (v)
Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m)
Vijg, F. (Frank) (m)
Noorman-den Uyl, S.E.A. (Saskia) (v)
Douma, K. (Kris) (m)
Heemskerk, F. (Frank) (m)
Timmer, A.J. (Anja) (v)
Waalkens, H.E. (Harm Evert) (m)
Fierens, T.O. (Thea) (v)
van Dam, M.H.P. (Martijn) (m)
Stuurman, J. (Hannie) (v)
Verdaas, J.C. (Co) (m)
Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v)
le Roy, M. (Maria) (v)


Pagina 112

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 13
Naam
Schrijer, D.J. (Dominic) (m)


Pagina 113

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 14
Naam
Bos, W.J. (Wouter) (m)
van Nieuwenhoven, J. (Jeltje) (v)
Albayrak, N. (Nebahat) (v)
de Vries, K.G. (Klaas) (m)
Bussemaker, M. (Jet) (v)
Tichelaar, J. (Jacques) (m)
Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m)
van Dijken, M.J. (Marjo) (v)
Samsom, D.M. (Diederik) (m)
Adelmund, K.Y.I.J. (Karin) (v)
Duivesteijn, A.T. (Adri) (m)
Arib, K. (Khadija) (v)
Crone, F.J.M. (Ferd) (m)
Kalsbeek, N.A. (Ella) (v)
Koenders, A.G. (Bert) (m)
Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v)
Leerdam, J.A.W.J. (John) (m)
Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v)
Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m)
Kruijsen, J.H.J. (Joanneke) (v)
Wolfsen, A. (Aleid) (m)
Hamer, M.I. (Mariëtte) (v)
van Heemst, E.P. (Peter) (m)
Verbeet, G.A. (Gerdi) (v)
Straub, P.A.J. (Piet) (m)
van Heteren, G.M. (Godelieve) (v)
Depla, G.C.F.M. (Staf) (m)
Smits, J.C. (José) (v)
Dubbelboer, J.N. (Niesco) (m)
Blom, L. (Luuk) (m)
Smeets, P.E. (Pauline) (v)
Tjon A Ten, V.T. (Varina) (v)
Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m)
Vijg, F. (Frank) (m)
Noorman-den Uyl, S.E.A. (Saskia) (v)
Douma, K. (Kris) (m)
Heemskerk, F. (Frank) (m)
Timmer, A.J. (Anja) (v)
Waalkens, H.E. (Harm Evert) (m)
Fierens, T.O. (Thea) (v)
van Dam, M.H.P. (Martijn) (m)
Stuurman, J. (Hannie) (v)
Verdaas, J.C. (Co) (m)
Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v)
le Roy, M. (Maria) (v)


Pagina 114

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 14
Naam
van der Loos, J. (Jannie) (v)


Pagina 115

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 15
Naam
Bos, W.J. (Wouter) (m)
van Nieuwenhoven, J. (Jeltje) (v)
Albayrak, N. (Nebahat) (v)
de Vries, K.G. (Klaas) (m)
Bussemaker, M. (Jet) (v)
Tichelaar, J. (Jacques) (m)
Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m)
van Dijken, M.J. (Marjo) (v)
Samsom, D.M. (Diederik) (m)
Adelmund, K.Y.I.J. (Karin) (v)
Duivesteijn, A.T. (Adri) (m)
Arib, K. (Khadija) (v)
Crone, F.J.M. (Ferd) (m)
Kalsbeek, N.A. (Ella) (v)
Koenders, A.G. (Bert) (m)
Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v)
Leerdam, J.A.W.J. (John) (m)
Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v)
Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m)
Kruijsen, J.H.J. (Joanneke) (v)
Wolfsen, A. (Aleid) (m)
Hamer, M.I. (Mariëtte) (v)
van Heemst, E.P. (Peter) (m)
Verbeet, G.A. (Gerdi) (v)
Straub, P.A.J. (Piet) (m)
van Heteren, G.M. (Godelieve) (v)
Depla, G.C.F.M. (Staf) (m)
Smits, J.C. (José) (v)
Dubbelboer, J.N. (Niesco) (m)
Blom, L. (Luuk) (m)
Smeets, P.E. (Pauline) (v)
Tjon A Ten, V.T. (Varina) (v)
Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m)
Vijg, F. (Frank) (m)
Noorman-den Uyl, S.E.A. (Saskia) (v)
Douma, K. (Kris) (m)
Heemskerk, F. (Frank) (m)
Timmer, A.J. (Anja) (v)
Waalkens, H.E. (Harm Evert) (m)
Fierens, T.O. (Thea) (v)
van Dam, M.H.P. (Martijn) (m)
Stuurman, J. (Hannie) (v)
Verdaas, J.C. (Co) (m)
Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v)
le Roy, M. (Maria) (v)


Pagina 116

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 15
Naam
Wagner, H.C. (Hans) (m)


Pagina 117

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 16
Naam
Bos, W.J. (Wouter) (m)
van Nieuwenhoven, J. (Jeltje) (v)
Albayrak, N. (Nebahat) (v)
de Vries, K.G. (Klaas) (m)
Bussemaker, M. (Jet) (v)
Tichelaar, J. (Jacques) (m)
Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m)
van Dijken, M.J. (Marjo) (v)
Samsom, D.M. (Diederik) (m)
Adelmund, K.Y.I.J. (Karin) (v)
Duivesteijn, A.T. (Adri) (m)
Arib, K. (Khadija) (v)
Crone, F.J.M. (Ferd) (m)
Kalsbeek, N.A. (Ella) (v)
Koenders, A.G. (Bert) (m)
Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v)
Leerdam, J.A.W.J. (John) (m)
Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v)
Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m)
Kruijsen, J.H.J. (Joanneke) (v)
Wolfsen, A. (Aleid) (m)
Hamer, M.I. (Mariëtte) (v)
van Heemst, E.P. (Peter) (m)
Verbeet, G.A. (Gerdi) (v)
Straub, P.A.J. (Piet) (m)
van Heteren, G.M. (Godelieve) (v)
Depla, G.C.F.M. (Staf) (m)
Smits, J.C. (José) (v)
Dubbelboer, J.N. (Niesco) (m)
Blom, L. (Luuk) (m)
Smeets, P.E. (Pauline) (v)
Tjon A Ten, V.T. (Varina) (v)
Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m)
Vijg, F. (Frank) (m)
Noorman-den Uyl, S.E.A. (Saskia) (v)
Douma, K. (Kris) (m)
Heemskerk, F. (Frank) (m)
Timmer, A.J. (Anja) (v)
Waalkens, H.E. (Harm Evert) (m)
Fierens, T.O. (Thea) (v)
van Dam, M.H.P. (Martijn) (m)
Stuurman, J. (Hannie) (v)
Verdaas, J.C. (Co) (m)
Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v)
le Roy, M. (Maria) (v)


Pagina 118

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 16
Naam
Atmac-Yigit, N. (Nazli) (v)


Pagina 119

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 17
Naam
Bos, W.J. (Wouter) (m)
van Nieuwenhoven, J. (Jeltje) (v)
Albayrak, N. (Nebahat) (v)
de Vries, K.G. (Klaas) (m)
Bussemaker, M. (Jet) (v)
Tichelaar, J. (Jacques) (m)
Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m)
van Dijken, M.J. (Marjo) (v)
Samsom, D.M. (Diederik) (m)
Adelmund, K.Y.I.J. (Karin) (v)
Duivesteijn, A.T. (Adri) (m)
Arib, K. (Khadija) (v)
Crone, F.J.M. (Ferd) (m)
Kalsbeek, N.A. (Ella) (v)
Koenders, A.G. (Bert) (m)
Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v)
Leerdam, J.A.W.J. (John) (m)
Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v)
Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m)
Kruijsen, J.H.J. (Joanneke) (v)
Wolfsen, A. (Aleid) (m)
Hamer, M.I. (Mariëtte) (v)
van Heemst, E.P. (Peter) (m)
Verbeet, G.A. (Gerdi) (v)
Straub, P.A.J. (Piet) (m)
van Heteren, G.M. (Godelieve) (v)
Depla, G.C.F.M. (Staf) (m)
Smits, J.C. (José) (v)
Dubbelboer, J.N. (Niesco) (m)
Blom, L. (Luuk) (m)
Smeets, P.E. (Pauline) (v)
Tjon A Ten, V.T. (Varina) (v)
Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m)
Vijg, F. (Frank) (m)
Noorman-den Uyl, S.E.A. (Saskia) (v)
Douma, K. (Kris) (m)
Heemskerk, F. (Frank) (m)
Timmer, A.J. (Anja) (v)
Waalkens, H.E. (Harm Evert) (m)
Fierens, T.O. (Thea) (v)
van Dam, M.H.P. (Martijn) (m)
Stuurman, J. (Hannie) (v)
Verdaas, J.C. (Co) (m)
Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v)
le Roy, M. (Maria) (v)


Pagina 120

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 17
Naam
Wöltgens, E.M.W.J. (Ellen) (v)


Pagina 121

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 18
Naam
Bos, W.J. (Wouter) (m)
van Nieuwenhoven, J. (Jeltje) (v)
Albayrak, N. (Nebahat) (v)
de Vries, K.G. (Klaas) (m)
Bussemaker, M. (Jet) (v)
Tichelaar, J. (Jacques) (m)
Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m)
van Dijken, M.J. (Marjo) (v)
Samsom, D.M. (Diederik) (m)
Adelmund, K.Y.I.J. (Karin) (v)
Duivesteijn, A.T. (Adri) (m)
Arib, K. (Khadija) (v)
Crone, F.J.M. (Ferd) (m)
Kalsbeek, N.A. (Ella) (v)
Koenders, A.G. (Bert) (m)
Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v)
Leerdam, J.A.W.J. (John) (m)
Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v)
Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m)
Kruijsen, J.H.J. (Joanneke) (v)
Wolfsen, A. (Aleid) (m)
Hamer, M.I. (Mariëtte) (v)
van Heemst, E.P. (Peter) (m)
Verbeet, G.A. (Gerdi) (v)
Straub, P.A.J. (Piet) (m)
van Heteren, G.M. (Godelieve) (v)
Depla, G.C.F.M. (Staf) (m)
Smits, J.C. (José) (v)
Dubbelboer, J.N. (Niesco) (m)
Blom, L. (Luuk) (m)
Smeets, P.E. (Pauline) (v)
Tjon A Ten, V.T. (Varina) (v)
Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m)
Vijg, F. (Frank) (m)
Noorman-den Uyl, S.E.A. (Saskia) (v)
Douma, K. (Kris) (m)
Heemskerk, F. (Frank) (m)
Timmer, A.J. (Anja) (v)
Waalkens, H.E. (Harm Evert) (m)
Fierens, T.O. (Thea) (v)
van Dam, M.H.P. (Martijn) (m)
Stuurman, J. (Hannie) (v)
Verdaas, J.C. (Co) (m)
Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v)
le Roy, M. (Maria) (v)


Pagina 122

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 18
Naam
Özkanli, D. (Deniz) (m)


Pagina 123

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 19
Naam
Bos, W.J. (Wouter) (m)
van Nieuwenhoven, J. (Jeltje) (v)
Albayrak, N. (Nebahat) (v)
de Vries, K.G. (Klaas) (m)
Bussemaker, M. (Jet) (v)
Tichelaar, J. (Jacques) (m)
Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m)
van Dijken, M.J. (Marjo) (v)
Samsom, D.M. (Diederik) (m)
Adelmund, K.Y.I.J. (Karin) (v)
Duivesteijn, A.T. (Adri) (m)
Arib, K. (Khadija) (v)
Crone, F.J.M. (Ferd) (m)
Kalsbeek, N.A. (Ella) (v)
Koenders, A.G. (Bert) (m)
Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v)
Leerdam, J.A.W.J. (John) (m)
Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v)
Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m)
Kruijsen, J.H.J. (Joanneke) (v)
Wolfsen, A. (Aleid) (m)
Hamer, M.I. (Mariëtte) (v)
van Heemst, E.P. (Peter) (m)
Verbeet, G.A. (Gerdi) (v)
Straub, P.A.J. (Piet) (m)
van Heteren, G.M. (Godelieve) (v)
Depla, G.C.F.M. (Staf) (m)
Smits, J.C. (José) (v)
Dubbelboer, J.N. (Niesco) (m)
Blom, L. (Luuk) (m)
Smeets, P.E. (Pauline) (v)
Tjon A Ten, V.T. (Varina) (v)
Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m)
Vijg, F. (Frank) (m)
Noorman-den Uyl, S.E.A. (Saskia) (v)
Douma, K. (Kris) (m)
Heemskerk, F. (Frank) (m)
Timmer, A.J. (Anja) (v)
Waalkens, H.E. (Harm Evert) (m)
Fierens, T.O. (Thea) (v)
van Dam, M.H.P. (Martijn) (m)
Stuurman, J. (Hannie) (v)
Verdaas, J.C. (Co) (m)
Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v)
le Roy, M. (Maria) (v)


Pagina 124

Aanduiding van de groepering: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Lijstengroep: 4
Kieskring: 19
Naam
Zuidgeest, J.F.J. (Jos) (m)


Pagina 125

Aanduiding van de groepering: GROENLINKS
Stel gelijkluidende lijsten: 5
Totaal aantal stemmen: 495802
Toegewezen aantal zetels: 8
Volgnummer Kandidaten Aantal stemmen 1 2 3 4 5 6 7 1 Halsema, F. (Femke) (v) 17768 16311 10820 25522 8144 17574 37004 2 Vos, M.B. (Marijke) (v) 1109 649 536 1249 407 1209 2099 3 Duijvendak, A.J.W. (Wijnand) (m) 146 79 52 128 53 145 293 4 Vendrik, C.C.M. (Kees) (m) 56 28 27 62 16 57 88 5 Karimi, F. (Farah) (v) 264 132 104 249 152 378 483 6 Tonkens, E.H. (Evelien) (v) 56 38 27 64 15 63 83 7 van den Brand, A. (Arie) (m) 24 26 17 43 17 29 64 8 van Gent, W. (Ineke) (v) 1869 186 690 165 45 80 133 9 Azough, N. (Naima) (v) 212 120 58 174 156 248 316 10 Jungbluth, P.L.M. (Paul) (m) 15 6 5 21 6 26 23 11 van der Steenhoven, H.J. (Hugo) (m) 11 11 13 19 4 14 24 12 Özütok, N. (Nevin) (v) 67 31 19 380 49 134 446 13 Strik, M.H.A. (Tineke) (v) 20 9 11 42 14 56 261 14 Bonte, A. (Arno) (m) 13 8 4 22 3 12 20 15 van Aartsen, W.J. (Wilna) (v) 10 9 3 9 8 6 17 16 van Ramshorst, G.N. (Nen) (v) 7 3 3 10 2 3 7 17 Gök, D. (Dogan) (m) 19 4 2 55 13 25 81 18 Codrington, W.I. (Wil) (v) 4 1 3 3 18 7 2 19 van Duijn, R.H.G. (Roel) (m) 25 14 10 21 20 23 50 20 Houx, L.P. (Luc) (m) 4 2 3 2 1 5 3 21 Termeer, S.A.M. (Stan) (m) 2 0 2 8 3 8 6 22 van Wijk, P.G. (Nelleke) (v) 3 1 3 8 3 20 10 23 Tabarki, F. (Farid) (m) 5 8 5 11 22 9 32 24 Scholten, H.T.M. (Lenie) (v) 2 3 1 7 1 268 59 25 Janssen, R.F.H. (Raf) (m) 3 2 2 7 2 9 14 26 de Bruin, S. (Symone) (v) 7 15 6 164 4 2 64 27 Blanksma, K.N. (Klaas) (m) 24 13 72 19 2 7 7 28 Hafkamp, H. (Hetty) (v) 19 222 16 10 3 2 8 29 de Bruijn-Reefman, M.G. (Maya) (v) 3 3 10 8 4 8 7 30 de Rijk, M. (Mirjam) (v) 37 17 14 50 11 23 64 Totaal 21804 17951 12538 28532 9198 20450 41768


Pagina 126

Aanduiding van de groepering: GROENLINKS
Stel gelijkluidende lijsten: 5
Totaal aantal stemmen: 495802
Toegewezen aantal zetels: 8
Totaal aantal 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 40242 32602 27483 28280 14307 13882 25000 29224 7754 23719 30170 25389 431195 2978 3149 1625 1469 951 810 1252 1740 361 1089 1372 934 24988 423 469 286 240 127 113 167 219 34 132 163 97 3366 162 233 82 77 62 41 55 109 23 57 54 42 1331 1329 920 410 293 445 393 364 518 74 336 384 382 7610 138 218 103 56 53 46 70 94 28 68 68 60 1348 57 62 29 110 30 23 34 45 16 43 51 119 839 177 116 104 85 83 47 86 129 17 83 75 59 4229 784 1399 343 234 365 567 345 505 57 255 224 252 6614 38 28 11 18 14 12 22 15 2 9 25 603 899 216 40 11 18 22 15 18 19 10 26 30 45 566 272 896 237 235 292 434 288 109 38 122 124 107 4280 56 44 22 22 22 18 27 33 14 32 50 43 796 25 11 20 16 25 189 63 29 9 24 23 12 528 15 36 12 13 10 9 15 20 9 16 10 16 243 15 14 50 6 7 13 8 10 6 13 8 17 202 52 67 114 43 54 77 82 20 6 47 30 27 818 9 303 22 32 9 13 9 17 4 3 5 5 469 50 285 47 61 49 30 25 37 8 31 24 35 845 13 12 4 4 3 0 8 5 0 8 7 11 95 30 8 4 3 5 6 1 2 7 7 9 1 112 16 11 7 5 17 8 14 8 10 165 292 15 616 45 147 15 14 35 35 26 59 3 33 31 41 576 12 14 7 4 7 1 6 8 2 14 26 38 480 5 10 11 4 9 8 5 5 0 12 23 201 332 10 11 8 7 8 4 8 2 3 8 10 12 353 13 7 3 3 1 4 6 5 3 7 5 2 203 6 15 6 8 7 7 6 5 1 10 6 7 364 15 18 12 6 15 5 4 14 4 13 22 430 601 80 144 60 61 30 27 42 67 11 51 57 58 904 47283 41289 31148 31427 17064 16837 28056 33072 8514 26433 33378 29060 495802


Pagina 127

Aanduiding van de groepering: GROENLINKS
Lijst: 5
Toegekend aantal zetels: 8
Met toepassing van de artikelen P 15 en P 16 van de Kieswet zijn de volgende kandidaten van deze lijst die op de gezamenlijke lijsten waarop zij voorkomen een aantal stemmen hebben verkregen, groter dan 25% van de kiesdeler, gekozen:
Naam Woonplaats Aantal stemmen op de gezamen- lijke lijsten Halsema, F. (Femke) (v) Amsterdam 431195 Vos, M.B. (Marijke) (v) Amsterdam 24988 Vervolgens zijn de aan de lijst toegewezen zetels die nog niet aan een kandidaat zijn toegewezen, met toepassing van de Naam Woonplaats Duijvendak, A.J.W. (Wijnand) (m) Amsterdam Vendrik, C.C.M. (Kees) (m) Amsterdam Karimi, F. (Farah) (v) Utrecht Tonkens, E.H. (Evelien) (v) Amsterdam van den Brand, A. (Arie) (m) Hensbroek van Gent, W. (Ineke) (v) Groningen De kandidaten zijn met toepassing van artikel P 19 van de Kieswet ten aanzien van deze lijst gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven.


Pagina 128

Aanduiding van de groepering: SP (Socialistische Partij) Lijstengroep: 6
Stel: 1
Totaal aantal stemmen: 66032
Toegewezen aantal zetels: 1
Volgnummer Kandidaten Aantal stemmen Totaal aantal 1 2 3 1 Marijnissen, J.G.C.A. (Jan) (m) 19898 19896 12450 52244 2 Kant, A.C. (Agnes) (v) 3799 3206 2164 9169 3 van Bommel, H. (Harry) (m) 143 124 51 318 4 de Wit, J.M.A.M. (Jan) (m) 46 39 16 101 5 van Velzen, K. (Krista) (v) 175 225 84 484 6 de Ruiter, P. (Piet) (m) 30 34 12 76 7 Lazrak, A. (Ali) (m) 55 49 19 123 8 Vergeer-Mudde, F. (Fenna) (v) 31 29 26 86 9 Gerkens, A.M.V. (Arda) (v) 23 27 15 65 10 Vankan, H.C.H. (Hubert) (m) 18 7 9 34 11 Slutzky, A. (Alejandra) (v) 38 34 20 92 12 Irrgang, E. (Ewout) (m) 7 7 4 18 13 van Heijningen, J.G.C. (Hans) (m) 19 12 8 39 14 Roovers, R.C.J. (René) (m) 11 8 5 24 15 van Gijlswijk, L.R. (Rosita) (v) 1718 92 262 2072 16 Dekker, I. (Ingrid) (v) 34 13 11 58 17 van Dijk, J.J. (Jasper) (m) 10 1 8 19 18 Harmes, G.W.A.M. (Gerard) (m) 2 6 1 9 19 Palm, B.T.H.M. (Ineke) (v) 3 14 5 22 20 Jankie, C. (Chandra) (v) 13 15 4 32 21 van Gerven, H.P.J. (Henk) (m) 2 2 1 5 22 Haan, Y.J. (Yorick) (m) 2 2 4 8 23 Erciyas, M. (Mahmut) (m) 18 11 3 32 24 Elzinga, A. (Tuur) (m) 2 3 1 6 25 Geurts, P.J.J.M. (Paul) (m) 2 6 1 9 26 Boorsma, R.K. (Ronald) (m) 9 185 2 196 27 Baron, F. (Frans) (m) 19 133 9 161 28 Zondag, G. (Geert) (m) 16 5 152 173 29 Palmen-Lehmann, J.F. (Hanny) (v) 10 137 7 154 30 Sciacca-Noordhuis, C. (Corry) (v) 146 34 23 203 Totaal 26299 24356 15377 66032


Pagina 129

Aanduiding van de groepering: SP (Socialistische Partij) Lijstengroep: 6
Stel: 2
Totaal aantal stemmen: 104124
Toegewezen aantal zetels: 1
Volgnummer Kandidaten Aantal stemmen Totaal aantal 4 6 7 1 Marijnissen, J.G.C.A. (Jan) (m) 27682 18830 36476 82988 2 Kant, A.C. (Agnes) (v) 4544 3923 8535 17002 3 van Bommel, H. (Harry) (m) 185 154 221 560 4 de Wit, J.M.A.M. (Jan) (m) 49 45 73 167 5 van Velzen, K. (Krista) (v) 223 202 310 735 6 de Ruiter, P. (Piet) (m) 36 19 55 110 7 Lazrak, A. (Ali) (m) 83 107 148 338 8 Vergeer-Mudde, F. (Fenna) (v) 43 28 50 121 9 Gerkens, A.M.V. (Arda) (v) 28 16 52 96 10 Vankan, H.C.H. (Hubert) (m) 17 32 49 98 11 Slutzky, A. (Alejandra) (v) 59 65 93 217 12 Irrgang, E. (Ewout) (m) 11 9 18 38 13 van Heijningen, J.G.C. (Hans) (m) 20 16 25 61 14 Roovers, R.C.J. (René) (m) 14 6 11 31 15 van Gijlswijk, L.R. (Rosita) (v) 46 17 35 98 16 Dekker, I. (Ingrid) (v) 24 24 32 80 17 van Dijk, J.J. (Jasper) (m) 12 13 15 40 18 Harmes, G.W.A.M. (Gerard) (m) 3 3 2 8 19 Palm, B.T.H.M. (Ineke) (v) 12 31 17 60 20 Jankie, C. (Chandra) (v) 15 17 32 64 21 van Gerven, H.P.J. (Henk) (m) 3 11 7 21 22 Haan, Y.J. (Yorick) (m) 5 6 8 19 23 Erciyas, M. (Mahmut) (m) 99 43 104 246 24 Elzinga, A. (Tuur) (m) 5 4 8 17 25 Geurts, P.J.J.M. (Paul) (m) 5 8 10 23 26 Mulder, V.H. (Vincent) (m) 232 1 26 259 27 van Hooft, J.W.H. (Hans) (m) 3 67 7 77 28 Twisterling, M. (Margriet) (v) 150 20 36 206 29 Lourenssen, W.B.M. (Willy) (m) 56 2 9 67 30 Voss, S.H.D. (Harry) (m) 49 41 187 277 Totaal 33713 23760 46651 104124


Pagina 130

Aanduiding van de groepering: SP (Socialistische Partij) Lijstengroep: 6
Stel: 3
Totaal aantal stemmen: 51991
Toegewezen aantal zetels: 1
Volgnummer Kandidaten Aantal stemmen Totaal aantal 5 8 1 Marijnissen, J.G.C.A. (Jan) (m) 8334 31847 40181 2 Kant, A.C. (Agnes) (v) 1501 7530 9031 3 van Bommel, H. (Harry) (m) 80 358 438 4 de Wit, J.M.A.M. (Jan) (m) 13 86 99 5 van Velzen, K. (Krista) (v) 60 465 525 6 de Ruiter, P. (Piet) (m) 7 48 55 7 Lazrak, A. (Ali) (m) 55 228 283 8 Vergeer-Mudde, F. (Fenna) (v) 16 71 87 9 Gerkens, A.M.V. (Arda) (v) 10 51 61 10 Vankan, H.C.H. (Hubert) (m) 13 52 65 11 Slutzky, A. (Alejandra) (v) 18 269 287 12 Irrgang, E. (Ewout) (m) 4 24 28 13 van Heijningen, J.G.C. (Hans) (m) 5 30 35 14 Roovers, R.C.J. (René) (m) 4 11 15 15 van Gijlswijk, L.R. (Rosita) (v) 13 32 45 16 Dekker, I. (Ingrid) (v) 12 27 39 17 van Dijk, J.J. (Jasper) (m) 5 39 44 18 Harmes, G.W.A.M. (Gerard) (m) 5 10 15 19 Palm, B.T.H.M. (Ineke) (v) 4 20 24 20 Jankie, C. (Chandra) (v) 14 37 51 21 van Gerven, H.P.J. (Henk) (m) 3 2 5 22 Haan, Y.J. (Yorick) (m) 3 3 6 23 Erciyas, M. (Mahmut) (m) 20 49 69 24 Elzinga, A. (Tuur) (m) 0 11 11 25 Geurts, P.J.J.M. (Paul) (m) 3 2 5 26 Kap, A. (Gidia) (v) 3 68 71 27 de Jong, J. (Jeannette) (v) 7 81 88 28 Sangers, H.G.T. (Harry) (m) 1 37 38 29 Verhoef, A. (Alphons) (m) 52 8 60 30 Ruers, R.F. (Bob) (m) 14 216 230 Totaal 10279 41712 51991


Pagina 131

Aanduiding van de groepering: SP (Socialistische Partij) Lijstengroep: 6
Stel: 4
Totaal aantal stemmen: 104547
Toegewezen aantal zetels: 1
Volgnummer Kandidaten Aantal stemmen Totaal aantal 9 10 11 1 Marijnissen, J.G.C.A. (Jan) (m) 26108 24672 29174 79954 2 Kant, A.C. (Agnes) (v) 7259 5139 5323 17721 3 van Bommel, H. (Harry) (m) 1258 257 286 1801 4 de Wit, J.M.A.M. (Jan) (m) 82 46 67 195 5 van Velzen, K. (Krista) (v) 386 258 253 897 6 de Ruiter, P. (Piet) (m) 35 39 31 105 7 Lazrak, A. (Ali) (m) 542 108 89 739 8 Vergeer-Mudde, F. (Fenna) (v) 69 48 48 165 9 Gerkens, A.M.V. (Arda) (v) 116 249 83 448 10 Vankan, H.C.H. (Hubert) (m) 34 28 26 88 11 Slutzky, A. (Alejandra) (v) 194 60 44 298 12 Irrgang, E. (Ewout) (m) 72 12 15 99 13 van Heijningen, J.G.C. (Hans) (m) 174 39 22 235 14 Roovers, R.C.J. (René) (m) 21 9 12 42 15 van Gijlswijk, L.R. (Rosita) (v) 53 42 39 134 16 Dekker, I. (Ingrid) (v) 34 15 23 72 17 van Dijk, J.J. (Jasper) (m) 88 22 11 121 18 Harmes, G.W.A.M. (Gerard) (m) 7 1 6 14 19 Palm, B.T.H.M. (Ineke) (v) 24 9 13 46 20 Jankie, C. (Chandra) (v) 68 98 26 192 21 van Gerven, H.P.J. (Henk) (m) 2 5 7 14 22 Haan, Y.J. (Yorick) (m) 7 4 5 16 23 Erciyas, M. (Mahmut) (m) 128 46 49 223 24 Elzinga, A. (Tuur) (m) 16 44 20 80 25 Geurts, P.J.J.M. (Paul) (m) 13 5 6 24 26 van Raak, A.A.G.M. (Ronald) (m) 25 3 5 33 27 Swagerman, N. (Nora) (v) 22 11 76 109 28 van der Molen, H. (Hilde) (v) 9 65 6 80 29 de Vroomen, M.J.A. (Marian) (v) 32 12 189 233 30 Alberts-Oosterbaan, R. (Remine) (v) 249 69 51 369 Totaal 37127 31415 36005 104547


Pagina 132

Aanduiding van de groepering: SP (Socialistische Partij) Lijstengroep: 6
Stel: 5
Totaal aantal stemmen: 105494
Toegewezen aantal zetels: 2
Volgnummer Kandidaten Aantal stemmen Totaal aantal 12 13 14 15 1 Marijnissen, J.G.C.A. (Jan) (m) 11029 16318 30498 26336 84181 2 Kant, A.C. (Agnes) (v) 2491 2851 4632 5159 15133 3 van Bommel, H. (Harry) (m) 128 131 188 230 677 4 de Wit, J.M.A.M. (Jan) (m) 40 43 64 53 200 5 van Velzen, K. (Krista) (v) 426 189 294 349 1258 6 de Ruiter, P. (Piet) (m) 60 29 102 137 328 7 Lazrak, A. (Ali) (m) 119 120 103 147 489 8 Vergeer-Mudde, F. (Fenna) (v) 49 29 71 261 410 9 Gerkens, A.M.V. (Arda) (v) 24 17 19 34 94 10 Vankan, H.C.H. (Hubert) (m) 15 23 30 35 103 11 Slutzky, A. (Alejandra) (v) 43 42 48 61 194 12 Irrgang, E. (Ewout) (m) 7 11 10 12 40 13 van Heijningen, J.G.C. (Hans) (m) 12 18 19 18 67 14 Roovers, R.C.J. (René) (m) 8 6 14 8 36 15 van Gijlswijk, L.R. (Rosita) (v) 21 11 14 21 67 16 Dekker, I. (Ingrid) (v) 26 23 114 49 212 17 van Dijk, J.J. (Jasper) (m) 7 14 8 9 38 18 Harmes, G.W.A.M. (Gerard) (m) 3 4 4 142 153 19 Palm, B.T.H.M. (Ineke) (v) 11 284 64 36 395 20 Jankie, C. (Chandra) (v) 65 57 27 53 202 21 van Gerven, H.P.J. (Henk) (m) 6 4 5 1 16 22 Haan, Y.J. (Yorick) (m) 3 11 79 13 106 23 Erciyas, M. (Mahmut) (m) 35 60 61 28 184 24 Elzinga, A. (Tuur) (m) 4 1 5 6 16 25 Geurts, P.J.J.M. (Paul) (m) 2 5 2 1 10 26 Cornelissen, T.S.J. (Theo) (m) 4 71 20 10 105 27 Taebi, B. (Behnam) (m) 9 10 41 24 84 28 Kuitert, E.E. (Edith) (v) 12 13 45 18 88 29 Gyömörei-Agelink, I.M. (Ingrid) (v) 63 18 25 24 130 30 Poppe, R.J.L. (Remi) (m) 32 91 257 98 478 Totaal 14754 20504 36863 33373 105494


Pagina 133

Aanduiding van de groepering: SP (Socialistische Partij) Lijstengroep: 6
Kieskring: 16
Totaal aantal stemmen: 11408
Toegewezen aantal zetels: 0
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 Marijnissen, J.G.C.A. (Jan) (m) 9446 2 Kant, A.C. (Agnes) (v) 1360 3 van Bommel, H. (Harry) (m) 47 4 de Wit, J.M.A.M. (Jan) (m) 25 5 van Velzen, K. (Krista) (v) 77 6 de Ruiter, P. (Piet) (m) 16 7 Lazrak, A. (Ali) (m) 27 8 Vergeer-Mudde, F. (Fenna) (v) 11 9 Gerkens, A.M.V. (Arda) (v) 10 10 Vankan, H.C.H. (Hubert) (m) 14 11 Slutzky, A. (Alejandra) (v) 15 12 Irrgang, E. (Ewout) (m) 3 13 van Heijningen, J.G.C. (Hans) (m) 8 14 Roovers, R.C.J. (René) (m) 11 15 van Gijlswijk, L.R. (Rosita) (v) 7 16 Dekker, I. (Ingrid) (v) 6 17 van Dijk, J.J. (Jasper) (m) 6 18 Harmes, G.W.A.M. (Gerard) (m) 4 19 Palm, B.T.H.M. (Ineke) (v) 8 20 Jankie, C. (Chandra) (v) 8 21 van Gerven, H.P.J. (Henk) (m) 1 22 Haan, Y.J. (Yorick) (m) 6 23 Erciyas, M. (Mahmut) (m) 3 24 Elzinga, A. (Tuur) (m) 9 25 Geurts, P.J.J.M. (Paul) (m) 1 26 de Roos-Consemulder, B. (Trix) (v) 171 27 Kuitert, E.E. (Edith) (v) 3 28 Gyömörei-Agelink, I.M. (Ingrid) (v) 10 29 Poppe, R.J.L. (Remi) (m) 18 30 Luijben, A.P.M. (Fons) (m) 77 Totaal 11408


Pagina 134

Aanduiding van de groepering: SP (Socialistische Partij) Lijstengroep: 6
Kieskring: 17
Totaal aantal stemmen: 44802
Toegewezen aantal zetels: 1
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 Marijnissen, J.G.C.A. (Jan) (m) 38205 2 Kant, A.C. (Agnes) (v) 4288 3 van Bommel, H. (Harry) (m) 153 4 de Wit, J.M.A.M. (Jan) (m) 80 5 van Velzen, K. (Krista) (v) 250 6 de Ruiter, P. (Piet) (m) 67 7 Lazrak, A. (Ali) (m) 119 8 Vergeer-Mudde, F. (Fenna) (v) 46 9 Gerkens, A.M.V. (Arda) (v) 29 10 Vankan, H.C.H. (Hubert) (m) 38 11 Slutzky, A. (Alejandra) (v) 49 12 Irrgang, E. (Ewout) (m) 16 13 van Heijningen, J.G.C. (Hans) (m) 19 14 Roovers, R.C.J. (René) (m) 466 15 van Gijlswijk, L.R. (Rosita) (v) 31 16 Dekker, I. (Ingrid) (v) 34 17 van Dijk, J.J. (Jasper) (m) 24 18 Harmes, G.W.A.M. (Gerard) (m) 3 19 Palm, B.T.H.M. (Ineke) (v) 34 20 Jankie, C. (Chandra) (v) 15 21 van Gerven, H.P.J. (Henk) (m) 13 22 Haan, Y.J. (Yorick) (m) 6 23 Erciyas, M. (Mahmut) (m) 74 24 Elzinga, A. (Tuur) (m) 3 25 Geurts, P.J.J.M. (Paul) (m) 4 26 Visscher, C.K.J. (Cecile) (v) 23 27 Kwisthout, J.H.P. (Johan) (m) 150 28 Relou, P.A.G. (Petra) (v) 24 29 Polderman, H.J. (Hugo) (m) 110 30 Kox, M.J.M. (Tiny) (m) 429 Totaal 44802


Pagina 135

Aanduiding van de groepering: SP (Socialistische Partij) Lijstengroep: 6
Kieskring: 18
Totaal aantal stemmen: 74209
Toegewezen aantal zetels: 1
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 Marijnissen, J.G.C.A. (Jan) (m) 65221 2 Kant, A.C. (Agnes) (v) 6483 3 van Bommel, H. (Harry) (m) 258 4 de Wit, J.M.A.M. (Jan) (m) 129 5 van Velzen, K. (Krista) (v) 283 6 de Ruiter, P. (Piet) (m) 58 7 Lazrak, A. (Ali) (m) 160 8 Vergeer-Mudde, F. (Fenna) (v) 73 9 Gerkens, A.M.V. (Arda) (v) 48 10 Vankan, H.C.H. (Hubert) (m) 62 11 Slutzky, A. (Alejandra) (v) 81 12 Irrgang, E. (Ewout) (m) 13 13 van Heijningen, J.G.C. (Hans) (m) 33 14 Roovers, R.C.J. (René) (m) 101 15 van Gijlswijk, L.R. (Rosita) (v) 34 16 Dekker, I. (Ingrid) (v) 35 17 van Dijk, J.J. (Jasper) (m) 22 18 Harmes, G.W.A.M. (Gerard) (m) 9 19 Palm, B.T.H.M. (Ineke) (v) 26 20 Jankie, C. (Chandra) (v) 25 21 van Gerven, H.P.J. (Henk) (m) 141 22 Haan, Y.J. (Yorick) (m) 3 23 Erciyas, M. (Mahmut) (m) 259 24 Elzinga, A. (Tuur) (m) 6 25 Geurts, P.J.J.M. (Paul) (m) 28 26 Visscher, C.K.J. (Cecile) (v) 120 27 Kwisthout, J.H.P. (Johan) (m) 6 28 Relou, P.A.G. (Petra) (v) 181 29 Gerard, B.J.M. (Bernard) (m) 219 30 Kox, M.J.M. (Tiny) (m) 92 Totaal 74209


Pagina 136

Aanduiding van de groepering: SP (Socialistische Partij) Lijstengroep: 6
Kieskring: 19
Totaal aantal stemmen: 47116
Toegewezen aantal zetels: 1
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 Marijnissen, J.G.C.A. (Jan) (m) 35920 2 Kant, A.C. (Agnes) (v) 3464 3 van Bommel, H. (Harry) (m) 151 4 de Wit, J.M.A.M. (Jan) (m) 3007 5 van Velzen, K. (Krista) (v) 185 6 de Ruiter, P. (Piet) (m) 39 7 Lazrak, A. (Ali) (m) 109 8 Vergeer-Mudde, F. (Fenna) (v) 47 9 Gerkens, A.M.V. (Arda) (v) 32 10 Vankan, H.C.H. (Hubert) (m) 1550 11 Slutzky, A. (Alejandra) (v) 47 12 Irrgang, E. (Ewout) (m) 18 13 van Heijningen, J.G.C. (Hans) (m) 16 14 Roovers, R.C.J. (René) (m) 16 15 van Gijlswijk, L.R. (Rosita) (v) 19 16 Dekker, I. (Ingrid) (v) 25 17 van Dijk, J.J. (Jasper) (m) 14 18 Harmes, G.W.A.M. (Gerard) (m) 4 19 Palm, B.T.H.M. (Ineke) (v) 19 20 Jankie, C. (Chandra) (v) 12 21 van Gerven, H.P.J. (Henk) (m) 8 22 Haan, Y.J. (Yorick) (m) 6 23 Erciyas, M. (Mahmut) (m) 33 24 Elzinga, A. (Tuur) (m) 8 25 Geurts, P.J.J.M. (Paul) (m) 566 26 de Wit-Romans, M.F.A. (Riet) (v) 409 27 Kleijnen, J.I.M. (Jef) (m) 571 28 Kuijpers, J.W.A.H. (John) (m) 127 29 Lempens, P.P.E. (Paul) (m) 228 30 Gabriël, J.J.C. (Jacqueline) (v) 466 Totaal 47116


Pagina 137

Aanduiding van de groepering: SP (Socialistische Partij) Lijst: 6
Toegekend aantal zetels: 9
Met toepassing van de artikelen P 15 en P 16 van de Kieswet zijn de volgende kandidaten van deze lijstengroep die op de gezamenlijke lijsten waarop zij voorkomen een aantal stemmen hebben verkregen, groter dan 25% van de kiesdeler, gekozen:
Naam Woonplaats Aantal stemmen Lijst waarop de zetel op de gezamen- wordt toegewezen lijke lijsten Marijnissen, J.G.C.A. (Jan) (m) Oss 488340 Stel 5 Kant, A.C. (Agnes) (v) Doesburg 83651 Stel 4 Vervolgens zijn de aan de lijstengroep toegewezen zetels die nog niet aan een kandidaat zijn toegewezen, met toepassing Naam Woonplaats Stel: 1 de Ruiter, P. (Piet) (m) Delft Stel: 2 van Velzen, K. (Krista) (v) 's-Gravenhage Stel: 3 Lazrak, A. (Ali) (m) Amsterdam Stel: 5 van Bommel, H. (Harry) (m) Amsterdam Kieskring: 17 Gerkens, A.M.V. (Arda) (v) Haarlem Kieskring: 18 Vergeer-Mudde, F. (Fenna) (v) Leiden Kieskring: 19 de Wit, J.M.A.M. (Jan) (m) Heerlen De kandidaten zijn met toepassing van artikel P 19 van de Kieswet ten aanzien van iedere lijst gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven.


Pagina 138

Aanduiding van de groepering: Democraten 66 (D66)
Lijstengroep: 7
Kieskring: 1
Totaal aantal stemmen: 14100
Toegewezen aantal zetels: 0
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 de Graaf, T.C. (Thom) (m) 10136 2 van der Laan, L.W.S.A.L.B. (Lousewies) (v) 1974 3 Dittrich, B.O. (Boris) (m) 868 4 Bakker, A.D. (Bert) (m) 31 5 van der Ham, B. (Boris) (m) 175 6 Giskes, F.C. (Francine) (v) 160 7 Lambrechts, E.D.C.M. (Ursie) (v) 87 8 Koser-Kaya, F. (Fatma) (v) 92 9 Combee, B.R. (Bart) (m) 6 10 Ravestein, F. (Francisca) (v) 16 11 van Engelshoven, I.K. (Ingrid) (v) 9 12 Westerouen van Meeteren, A.H.L. (Hein) (m) 8 13 van der Windt, T. (Thessa) (v) 12 14 van Geen, V.M.C. (Vivien) (v) 8 15 van Buiten, E.L. (Erik) (m) 25 16 Filippini, S.L.J.M. (Simone) (v) 8 17 Beynen, C.J.J. (Carel) (m) 2 18 de Ridder, A.J.M. (Lia) (v) 15 19 Kist, F.J. (Floor) (m) 5 20 Veltman, T.F.M. (Theo) (m) 0 21 Bijen, J.M.J.M. (Jan) (m) 5 22 van Ringelenstein, J.G.M. (John) (m) 0 23 Beun, C.H. (Herman) (m) 2 24 van Langen, L.C. (Lidwien) (v) 10 25 Pieters, S. (Steven) (m) 7 26 de Hoop, A. (Albert) (m) 13 27 Slagter, B.J.C. (Bart) (m) 283 28 van der Veen, J. (Hans) (m) 86 29 Hamersma, K. (Klaas) (m) 39 30 Bijl, J.L.W. (John) (m) 18 Totaal 14100


Pagina 139

Aanduiding van de groepering: Democraten 66 (D66)
Lijstengroep: 7
Kieskring: 2
Totaal aantal stemmen: 11184
Toegewezen aantal zetels: 0
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 de Graaf, T.C. (Thom) (m) 8388 2 van der Laan, L.W.S.A.L.B. (Lousewies) (v) 1551 3 Dittrich, B.O. (Boris) (m) 630 4 Bakker, A.D. (Bert) (m) 21 5 van der Ham, B. (Boris) (m) 75 6 Giskes, F.C. (Francine) (v) 94 7 Lambrechts, E.D.C.M. (Ursie) (v) 62 8 Koser-Kaya, F. (Fatma) (v) 43 9 Combee, B.R. (Bart) (m) 4 10 Ravestein, F. (Francisca) (v) 18 11 van Engelshoven, I.K. (Ingrid) (v) 7 12 van Geen, V.M.C. (Vivien) (v) 7 13 Westerouen van Meeteren, A.H.L. (Hein) (m) 10 14 van der Windt, T. (Thessa) (v) 7 15 van Buiten, E.L. (Erik) (m) 11 16 Filippini, S.L.J.M. (Simone) (v) 4 17 Beynen, C.J.J. (Carel) (m) 1 18 de Ridder, A.J.M. (Lia) (v) 8 19 Kist, F.J. (Floor) (m) 3 20 Veltman, T.F.M. (Theo) (m) 3 21 Bijen, J.M.J.M. (Jan) (m) 2 22 van Ringelenstein, J.G.M. (John) (m) 1 23 Beun, C.H. (Herman) (m) 3 24 van Langen, L.C. (Lidwien) (v) 6 25 Pieters, S. (Steven) (m) 1 26 de Jongh, P.E. (Paul) (m) 2 27 de Hoop, A. (Albert) (m) 168 28 Slagter, B.J.C. (Bart) (m) 14 29 van der Veen, J. (Hans) (m) 5 30 Hamersma, K. (Klaas) (m) 35 Totaal 11184


Pagina 140

Aanduiding van de groepering: Democraten 66 (D66)
Lijstengroep: 7
Kieskring: 3
Totaal aantal stemmen: 10312
Toegewezen aantal zetels: 0
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 de Graaf, T.C. (Thom) (m) 7744 2 van der Laan, L.W.S.A.L.B. (Lousewies) (v) 1260 3 Dittrich, B.O. (Boris) (m) 607 4 Bakker, A.D. (Bert) (m) 18 5 van der Ham, B. (Boris) (m) 47 6 Giskes, F.C. (Francine) (v) 109 7 Lambrechts, E.D.C.M. (Ursie) (v) 42 8 Koser-Kaya, F. (Fatma) (v) 29 9 Combee, B.R. (Bart) (m) 5 10 Ravestein, F. (Francisca) (v) 21 11 van Engelshoven, I.K. (Ingrid) (v) 5 12 van Geen, V.M.C. (Vivien) (v) 9 13 Westerouen van Meeteren, A.H.L. (Hein) (m) 7 14 van der Windt, T. (Thessa) (v) 4 15 van Buiten, E.L. (Erik) (m) 4 16 Filippini, S.L.J.M. (Simone) (v) 3 17 Beynen, C.J.J. (Carel) (m) 2 18 de Ridder, A.J.M. (Lia) (v) 4 19 Kist, F.J. (Floor) (m) 5 20 Veltman, T.F.M. (Theo) (m) 3 21 Bijen, J.M.J.M. (Jan) (m) 3 22 van Ringelenstein, J.G.M. (John) (m) 0 23 Beun, C.H. (Herman) (m) 0 24 van Langen, L.C. (Lidwien) (v) 1 25 Pieters, S. (Steven) (m) 3 26 van Wanrooij, A.C.P. (André) (m) 1 27 de Jongh, P.E. (Paul) (m) 1 28 Guernaoui, R. (Rachid) (m) 0 29 Top, J.J. (Jan) (m) 340 30 Wichard-den Boggende, M.F. (Marion) (v) 35 Totaal 10312


Pagina 141

Aanduiding van de groepering: Democraten 66 (D66)
Lijstengroep: 7
Kieskring: 4
Totaal aantal stemmen: 20678
Toegewezen aantal zetels: 0
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 de Graaf, T.C. (Thom) (m) 15199 2 van der Laan, L.W.S.A.L.B. (Lousewies) (v) 3112 3 Dittrich, B.O. (Boris) (m) 1210 4 Bakker, A.D. (Bert) (m) 88 5 van der Ham, B. (Boris) (m) 177 6 Giskes, F.C. (Francine) (v) 214 7 Lambrechts, E.D.C.M. (Ursie) (v) 96 8 Koser-Kaya, F. (Fatma) (v) 130 9 Combee, B.R. (Bart) (m) 4 10 Ravestein, F. (Francisca) (v) 33 11 van Engelshoven, I.K. (Ingrid) (v) 22 12 van Geen, V.M.C. (Vivien) (v) 6 13 Westerouen van Meeteren, A.H.L. (Hein) (m) 7 14 van der Windt, T. (Thessa) (v) 10 15 van Buiten, E.L. (Erik) (m) 11 16 Filippini, S.L.J.M. (Simone) (v) 11 17 Beynen, C.J.J. (Carel) (m) 2 18 de Ridder, A.J.M. (Lia) (v) 11 19 Kist, F.J. (Floor) (m) 9 20 Veltman, T.F.M. (Theo) (m) 4 21 Bijen, J.M.J.M. (Jan) (m) 4 22 van Ringelenstein, J.G.M. (John) (m) 2 23 Beun, C.H. (Herman) (m) 7 24 van Langen, L.C. (Lidwien) (v) 3 25 Pieters, S. (Steven) (m) 7 26 Stratenus, I.A. (Iman) (m) 3 27 Bouwmeester-Smit, H. (Heidy) (v) 14 28 Top, J.J. (Jan) (m) 12 29 Wichard-den Boggende, M.F. (Marion) (v) 66 30 Gieske-Mastenbroek, J.C. (Rineke) (v) 204 Totaal 20678


Pagina 142

Aanduiding van de groepering: Democraten 66 (D66)
Lijstengroep: 7
Kieskring: 5
Totaal aantal stemmen: 7859
Toegewezen aantal zetels: 0
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 de Graaf, T.C. (Thom) (m) 5761 2 van der Laan, L.W.S.A.L.B. (Lousewies) (v) 1135 3 Dittrich, B.O. (Boris) (m) 605 4 Bakker, A.D. (Bert) (m) 17 5 van der Ham, B. (Boris) (m) 68 6 Giskes, F.C. (Francine) (v) 82 7 Lambrechts, E.D.C.M. (Ursie) (v) 18 8 Koser-Kaya, F. (Fatma) (v) 29 9 Combee, B.R. (Bart) (m) 3 10 Ravestein, F. (Francisca) (v) 10 11 van Engelshoven, I.K. (Ingrid) (v) 18 12 van Geen, V.M.C. (Vivien) (v) 5 13 Westerouen van Meeteren, A.H.L. (Hein) (m) 2 14 van der Windt, T. (Thessa) (v) 5 15 van Buiten, E.L. (Erik) (m) 3 16 Filippini, S.L.J.M. (Simone) (v) 3 17 Beynen, C.J.J. (Carel) (m) 1 18 de Ridder, A.J.M. (Lia) (v) 3 19 Kist, F.J. (Floor) (m) 6 20 Veltman, T.F.M. (Theo) (m) 3 21 Bijen, J.M.J.M. (Jan) (m) 0 22 van Ringelenstein, J.G.M. (John) (m) 0 23 Beun, C.H. (Herman) (m) 3 24 van Langen, L.C. (Lidwien) (v) 2 25 Pieters, S. (Steven) (m) 0 26 van der Schans, F.C. (Frits) (m) 4 27 Manuel, I.R. (Ivar) (m) 5 28 Bouwmeester-Smit, H. (Heidy) (v) 43 29 Habets, A.J.C. (Annet) (v) 25 Totaal 7859


Pagina 143

Aanduiding van de groepering: Democraten 66 (D66)
Lijstengroep: 7
Kieskring: 6
Totaal aantal stemmen: 12637
Toegewezen aantal zetels: 0
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 de Graaf, T.C. (Thom) (m) 9333 2 van der Laan, L.W.S.A.L.B. (Lousewies) (v) 1840 3 Dittrich, B.O. (Boris) (m) 740 4 Bakker, A.D. (Bert) (m) 42 5 van der Ham, B. (Boris) (m) 126 6 Giskes, F.C. (Francine) (v) 121 7 Lambrechts, E.D.C.M. (Ursie) (v) 115 8 Koser-Kaya, F. (Fatma) (v) 65 9 Combee, B.R. (Bart) (m) 2 10 Ravestein, F. (Francisca) (v) 23 11 van Engelshoven, I.K. (Ingrid) (v) 9 12 van Geen, V.M.C. (Vivien) (v) 7 13 Westerouen van Meeteren, A.H.L. (Hein) (m) 7 14 van der Windt, T. (Thessa) (v) 7 15 van Buiten, E.L. (Erik) (m) 4 16 Filippini, S.L.J.M. (Simone) (v) 7 17 Beynen, C.J.J. (Carel) (m) 3 18 de Ridder, A.J.M. (Lia) (v) 9 19 Kist, F.J. (Floor) (m) 1 20 Veltman, T.F.M. (Theo) (m) 1 21 Bijen, J.M.J.M. (Jan) (m) 3 22 van Ringelenstein, J.G.M. (John) (m) 0 23 Beun, C.H. (Herman) (m) 6 24 van Langen, L.C. (Lidwien) (v) 7 25 Pieters, S. (Steven) (m) 2 26 van der Schans, F.C. (Frits) (m) 27 27 Coolen-van Brakel, R.J.W.M. (Ruud) (m) 68 28 Blom, R.P.J. (Rob) (m) 0 29 Ross, H.J. (Dick) (m) 26 30 Wessels, P.H.B. (Paul) (m) 36 Totaal 12637


Pagina 144

Aanduiding van de groepering: Democraten 66 (D66)
Lijstengroep: 7
Kieskring: 7
Totaal aantal stemmen: 31221
Toegewezen aantal zetels: 1
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 de Graaf, T.C. (Thom) (m) 23124 2 van der Laan, L.W.S.A.L.B. (Lousewies) (v) 4612 3 Dittrich, B.O. (Boris) (m) 1838 4 Bakker, A.D. (Bert) (m) 58 5 van der Ham, B. (Boris) (m) 233 6 Giskes, F.C. (Francine) (v) 299 7 Lambrechts, E.D.C.M. (Ursie) (v) 147 8 Koser-Kaya, F. (Fatma) (v) 126 9 Combee, B.R. (Bart) (m) 14 10 Ravestein, F. (Francisca) (v) 44 11 van Engelshoven, I.K. (Ingrid) (v) 29 12 van Geen, V.M.C. (Vivien) (v) 16 13 Westerouen van Meeteren, A.H.L. (Hein) (m) 24 14 van der Windt, T. (Thessa) (v) 14 15 van Buiten, E.L. (Erik) (m) 7 16 Filippini, S.L.J.M. (Simone) (v) 22 17 Beynen, C.J.J. (Carel) (m) 5 18 de Ridder, A.J.M. (Lia) (v) 6 19 Kist, F.J. (Floor) (m) 10 20 Veltman, T.F.M. (Theo) (m) 6 21 Bijen, J.M.J.M. (Jan) (m) 16 22 van Ringelenstein, J.G.M. (John) (m) 1 23 Beun, C.H. (Herman) (m) 2 24 van Langen, L.C. (Lidwien) (v) 8 25 Pieters, S. (Steven) (m) 6 26 Toes, E.D. (Elaine) (v) 195 27 Bos, G.M.J. (Gerard) (m) 15 28 van der Schans, F.C. (Frits) (m) 13 29 Blom, R.P.J. (Rob) (m) 94 30 Ross, H.J. (Dick) (m) 237 Totaal 31221


Pagina 145

Aanduiding van de groepering: Democraten 66 (D66)
Lijstengroep: 7
Kieskring: 8
Totaal aantal stemmen: 36698
Toegewezen aantal zetels: 1
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 de Graaf, T.C. (Thom) (m) 25539 2 van der Laan, L.W.S.A.L.B. (Lousewies) (v) 6465 3 Dittrich, B.O. (Boris) (m) 2448 4 Bakker, A.D. (Bert) (m) 102 5 van der Ham, B. (Boris) (m) 467 6 Giskes, F.C. (Francine) (v) 498 7 Lambrechts, E.D.C.M. (Ursie) (v) 197 8 Koser-Kaya, F. (Fatma) (v) 248 9 Combee, B.R. (Bart) (m) 35 10 Ravestein, F. (Francisca) (v) 45 11 van Engelshoven, I.K. (Ingrid) (v) 44 12 van Geen, V.M.C. (Vivien) (v) 246 13 Westerouen van Meeteren, A.H.L. (Hein) (m) 29 14 van der Windt, T. (Thessa) (v) 22 15 van Buiten, E.L. (Erik) (m) 16 16 Filippini, S.L.J.M. (Simone) (v) 21 17 Beynen, C.J.J. (Carel) (m) 2 18 de Ridder, A.J.M. (Lia) (v) 17 19 Kist, F.J. (Floor) (m) 22 20 Veltman, T.F.M. (Theo) (m) 7 21 Bijen, J.M.J.M. (Jan) (m) 7 22 van Ringelenstein, J.G.M. (John) (m) 4 23 Beun, C.H. (Herman) (m) 3 24 van Langen, L.C. (Lidwien) (v) 30 25 Pieters, S. (Steven) (m) 45 26 Stratenus, I.A. (Iman) (m) 30 27 Coolen-van Brakel, R.J.W.M. (Ruud) (m) 13 28 van Lingen, H.G.K. (Henk) (m) 45 29 van den Berg, M.J. (Marnix) (m) 51 Totaal 36698


Pagina 146

Aanduiding van de groepering: Democraten 66 (D66)
Lijstengroep: 7
Kieskring: 9
Totaal aantal stemmen: 26439
Toegewezen aantal zetels: 0
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 de Graaf, T.C. (Thom) (m) 15555 2 van der Laan, L.W.S.A.L.B. (Lousewies) (v) 4855 3 Dittrich, B.O. (Boris) (m) 3429 4 Bakker, A.D. (Bert) (m) 88 5 van der Ham, B. (Boris) (m) 830 6 Giskes, F.C. (Francine) (v) 359 7 Lambrechts, E.D.C.M. (Ursie) (v) 113 8 Koser-Kaya, F. (Fatma) (v) 345 9 Combee, B.R. (Bart) (m) 36 10 Ravestein, F. (Francisca) (v) 44 11 van Engelshoven, I.K. (Ingrid) (v) 276 12 van Geen, V.M.C. (Vivien) (v) 16 13 Westerouen van Meeteren, A.H.L. (Hein) (m) 85 14 van der Windt, T. (Thessa) (v) 28 15 van Buiten, E.L. (Erik) (m) 15 16 Filippini, S.L.J.M. (Simone) (v) 30 17 Beynen, C.J.J. (Carel) (m) 3 18 de Ridder, A.J.M. (Lia) (v) 14 19 Kist, F.J. (Floor) (m) 38 20 Veltman, T.F.M. (Theo) (m) 43 21 Bijen, J.M.J.M. (Jan) (m) 5 22 van Ringelenstein, J.G.M. (John) (m) 25 23 Beun, C.H. (Herman) (m) 4 24 van Langen, L.C. (Lidwien) (v) 65 25 Pieters, S. (Steven) (m) 5 26 Stratenus, I.A. (Iman) (m) 48 27 Steenhoff, H.M. (Hélène) (v) 19 28 Manuel, I.R. (Ivar) (m) 25 29 Groenewoud, A. (Afran) (m) 41 Totaal 26439


Pagina 147

Aanduiding van de groepering: Democraten 66 (D66)
Lijstengroep: 7
Kieskring: 10
Totaal aantal stemmen: 32147
Toegewezen aantal zetels: 1
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 de Graaf, T.C. (Thom) (m) 22985 2 van der Laan, L.W.S.A.L.B. (Lousewies) (v) 4852 3 Dittrich, B.O. (Boris) (m) 2331 4 Bakker, A.D. (Bert) (m) 79 5 van der Ham, B. (Boris) (m) 379 6 Giskes, F.C. (Francine) (v) 664 7 Lambrechts, E.D.C.M. (Ursie) (v) 132 8 Koser-Kaya, F. (Fatma) (v) 187 9 Combee, B.R. (Bart) (m) 25 10 Ravestein, F. (Francisca) (v) 39 11 van Engelshoven, I.K. (Ingrid) (v) 62 12 van Geen, V.M.C. (Vivien) (v) 24 13 Westerouen van Meeteren, A.H.L. (Hein) (m) 28 14 van der Windt, T. (Thessa) (v) 21 15 van Buiten, E.L. (Erik) (m) 2 16 Filippini, S.L.J.M. (Simone) (v) 31 17 Beynen, C.J.J. (Carel) (m) 7 18 de Ridder, A.J.M. (Lia) (v) 7 19 Kist, F.J. (Floor) (m) 19 20 Veltman, T.F.M. (Theo) (m) 14 21 Bijen, J.M.J.M. (Jan) (m) 7 22 van Ringelenstein, J.G.M. (John) (m) 4 23 Beun, C.H. (Herman) (m) 6 24 van Langen, L.C. (Lidwien) (v) 5 25 Pieters, S. (Steven) (m) 4 26 Steenhoff, H.M. (Hélène) (v) 76 27 Toes, E.D. (Elaine) (v) 13 28 Westerhof, J.W. (Han) (m) 29 29 Bunge, M.H. (Marco) (m) 29 30 Gieske-Mastenbroek, J.C. (Rineke) (v) 86 Totaal 32147


Pagina 148

Aanduiding van de groepering: Democraten 66 (D66)
Lijstengroep: 7
Kieskring: 11
Totaal aantal stemmen: 26675
Toegewezen aantal zetels: 0
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 de Graaf, T.C. (Thom) (m) 20207 2 van der Laan, L.W.S.A.L.B. (Lousewies) (v) 3473 3 Dittrich, B.O. (Boris) (m) 1868 4 Bakker, A.D. (Bert) (m) 56 5 van der Ham, B. (Boris) (m) 192 6 Giskes, F.C. (Francine) (v) 359 7 Lambrechts, E.D.C.M. (Ursie) (v) 104 8 Koser-Kaya, F. (Fatma) (v) 108 9 Combee, B.R. (Bart) (m) 11 10 Ravestein, F. (Francisca) (v) 39 11 van Engelshoven, I.K. (Ingrid) (v) 52 12 van Geen, V.M.C. (Vivien) (v) 8 13 Westerouen van Meeteren, A.H.L. (Hein) (m) 20 14 van der Windt, T. (Thessa) (v) 34 15 van Buiten, E.L. (Erik) (m) 4 16 Filippini, S.L.J.M. (Simone) (v) 15 17 Beynen, C.J.J. (Carel) (m) 7 18 de Ridder, A.J.M. (Lia) (v) 13 19 Kist, F.J. (Floor) (m) 6 20 Veltman, T.F.M. (Theo) (m) 8 21 Bijen, J.M.J.M. (Jan) (m) 2 22 van Ringelenstein, J.G.M. (John) (m) 0 23 Beun, C.H. (Herman) (m) 3 24 van Langen, L.C. (Lidwien) (v) 21 25 Pieters, S. (Steven) (m) 1 26 Manuel, I.R. (Ivar) (m) 2 27 Bosch, A.J. (Bert) (m) 9 28 Coolen-van Brakel, R.J.W.M. (Ruud) (m) 6 29 Bunge, M.H. (Marco) (m) 47 Totaal 26675


Pagina 149

Aanduiding van de groepering: Democraten 66 (D66)
Lijstengroep: 7
Kieskring: 12
Totaal aantal stemmen: 14208
Toegewezen aantal zetels: 0
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 de Graaf, T.C. (Thom) (m) 9267 2 van der Laan, L.W.S.A.L.B. (Lousewies) (v) 2601 3 Dittrich, B.O. (Boris) (m) 1017 4 Bakker, A.D. (Bert) (m) 77 5 van der Ham, B. (Boris) (m) 259 6 Giskes, F.C. (Francine) (v) 215 7 Lambrechts, E.D.C.M. (Ursie) (v) 83 8 Koser-Kaya, F. (Fatma) (v) 247 9 Combee, B.R. (Bart) (m) 22 10 Ravestein, F. (Francisca) (v) 43 11 van Engelshoven, I.K. (Ingrid) (v) 45 12 van Geen, V.M.C. (Vivien) (v) 18 13 Westerouen van Meeteren, A.H.L. (Hein) (m) 30 14 van der Windt, T. (Thessa) (v) 17 15 van Buiten, E.L. (Erik) (m) 21 16 Filippini, S.L.J.M. (Simone) (v) 62 17 Beynen, C.J.J. (Carel) (m) 1 18 de Ridder, A.J.M. (Lia) (v) 9 19 Kist, F.J. (Floor) (m) 51 20 Veltman, T.F.M. (Theo) (m) 3 21 Bijen, J.M.J.M. (Jan) (m) 6 22 van Ringelenstein, J.G.M. (John) (m) 45 23 Beun, C.H. (Herman) (m) 2 24 van Langen, L.C. (Lidwien) (v) 13 25 Pieters, S. (Steven) (m) 3 26 Bos, C.W.J. (Willem) (m) 2 27 Bos, G.M.J. (Gerard) (m) 4 28 de Jongh, P.E. (Paul) (m) 8 29 Guernaoui, R. (Rachid) (m) 16 30 de Roon, R.C.J. (Robin) (m) 21 Totaal 14208


Pagina 150

Aanduiding van de groepering: Democraten 66 (D66)
Lijstengroep: 7
Kieskring: 13
Totaal aantal stemmen: 11861
Toegewezen aantal zetels: 0
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 de Graaf, T.C. (Thom) (m) 7908 2 van der Laan, L.W.S.A.L.B. (Lousewies) (v) 2052 3 Dittrich, B.O. (Boris) (m) 801 4 Bakker, A.D. (Bert) (m) 34 5 van der Ham, B. (Boris) (m) 187 6 Giskes, F.C. (Francine) (v) 125 7 Lambrechts, E.D.C.M. (Ursie) (v) 49 8 Koser-Kaya, F. (Fatma) (v) 153 9 Combee, B.R. (Bart) (m) 117 10 Ravestein, F. (Francisca) (v) 274 11 van Engelshoven, I.K. (Ingrid) (v) 13 12 van Geen, V.M.C. (Vivien) (v) 5 13 Westerouen van Meeteren, A.H.L. (Hein) (m) 10 14 van der Windt, T. (Thessa) (v) 6 15 van Buiten, E.L. (Erik) (m) 0 16 Filippini, S.L.J.M. (Simone) (v) 7 17 Beynen, C.J.J. (Carel) (m) 22 18 de Ridder, A.J.M. (Lia) (v) 3 19 Kist, F.J. (Floor) (m) 5 20 Veltman, T.F.M. (Theo) (m) 7 21 Bijen, J.M.J.M. (Jan) (m) 3 22 van Ringelenstein, J.G.M. (John) (m) 2 23 Beun, C.H. (Herman) (m) 2 24 van Langen, L.C. (Lidwien) (v) 4 25 Pieters, S. (Steven) (m) 1 26 Bos, C.W.J. (Willem) (m) 7 27 Guernaoui, R. (Rachid) (m) 6 28 Groenewoud, A. (Afran) (m) 1 29 de Roon, R.C.J. (Robin) (m) 15 30 Bijl, J.L.W. (John) (m) 42 Totaal 11861


Pagina 151

Aanduiding van de groepering: Democraten 66 (D66)
Lijstengroep: 7
Kieskring: 14
Totaal aantal stemmen: 26765
Toegewezen aantal zetels: 1
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 de Graaf, T.C. (Thom) (m) 19796 2 van der Laan, L.W.S.A.L.B. (Lousewies) (v) 4066 3 Dittrich, B.O. (Boris) (m) 1438 4 Bakker, A.D. (Bert) (m) 93 5 van der Ham, B. (Boris) (m) 286 6 Giskes, F.C. (Francine) (v) 336 7 Lambrechts, E.D.C.M. (Ursie) (v) 122 8 Koser-Kaya, F. (Fatma) (v) 143 9 Combee, B.R. (Bart) (m) 42 10 Ravestein, F. (Francisca) (v) 132 11 van Engelshoven, I.K. (Ingrid) (v) 26 12 van Geen, V.M.C. (Vivien) (v) 20 13 Westerouen van Meeteren, A.H.L. (Hein) (m) 20 14 van der Windt, T. (Thessa) (v) 19 15 van Buiten, E.L. (Erik) (m) 11 16 Filippini, S.L.J.M. (Simone) (v) 24 17 Beynen, C.J.J. (Carel) (m) 6 18 de Ridder, A.J.M. (Lia) (v) 9 19 Kist, F.J. (Floor) (m) 22 20 Veltman, T.F.M. (Theo) (m) 5 21 Bijen, J.M.J.M. (Jan) (m) 7 22 van Ringelenstein, J.G.M. (John) (m) 8 23 Beun, C.H. (Herman) (m) 7 24 van Langen, L.C. (Lidwien) (v) 3 25 Pieters, S. (Steven) (m) 4 26 Steenhoff, H.M. (Hélène) (v) 23 27 van Lingen, H.G.K. (Henk) (m) 5 28 de Bruijn, R.R. (Roland) (m) 19 29 van den Berg, M.J. (Marnix) (m) 40 30 van Geest, A. (Adriaan) (m) 33 Totaal 26765


Pagina 152

Aanduiding van de groepering: Democraten 66 (D66)
Lijstengroep: 7
Kieskring: 15
Totaal aantal stemmen: 34199
Toegewezen aantal zetels: 1
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 de Graaf, T.C. (Thom) (m) 24616 2 van der Laan, L.W.S.A.L.B. (Lousewies) (v) 5514 3 Dittrich, B.O. (Boris) (m) 1838 4 Bakker, A.D. (Bert) (m) 79 5 van der Ham, B. (Boris) (m) 593 6 Giskes, F.C. (Francine) (v) 447 7 Lambrechts, E.D.C.M. (Ursie) (v) 196 8 Koser-Kaya, F. (Fatma) (v) 236 9 Combee, B.R. (Bart) (m) 34 10 Ravestein, F. (Francisca) (v) 90 11 van Engelshoven, I.K. (Ingrid) (v) 31 12 van Geen, V.M.C. (Vivien) (v) 30 13 Westerouen van Meeteren, A.H.L. (Hein) (m) 25 14 van der Windt, T. (Thessa) (v) 90 15 van Buiten, E.L. (Erik) (m) 9 16 Filippini, S.L.J.M. (Simone) (v) 31 17 Beynen, C.J.J. (Carel) (m) 5 18 de Ridder, A.J.M. (Lia) (v) 47 19 Kist, F.J. (Floor) (m) 56 20 Veltman, T.F.M. (Theo) (m) 8 21 Bijen, J.M.J.M. (Jan) (m) 13 22 van Ringelenstein, J.G.M. (John) (m) 9 23 Beun, C.H. (Herman) (m) 5 24 van Langen, L.C. (Lidwien) (v) 27 25 Pieters, S. (Steven) (m) 7 26 Bos, C.W.J. (Willem) (m) 48 27 Bosch, A.J. (Bert) (m) 34 28 Westerhof, J.W. (Han) (m) 6 29 van Geest, A. (Adriaan) (m) 75 Totaal 34199


Pagina 153

Aanduiding van de groepering: Democraten 66 (D66)
Lijstengroep: 7
Kieskring: 16
Totaal aantal stemmen: 6093
Toegewezen aantal zetels: 0
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 de Graaf, T.C. (Thom) (m) 4745 2 van der Laan, L.W.S.A.L.B. (Lousewies) (v) 740 3 Dittrich, B.O. (Boris) (m) 314 4 Bakker, A.D. (Bert) (m) 27 5 van der Ham, B. (Boris) (m) 38 6 Giskes, F.C. (Francine) (v) 56 7 Lambrechts, E.D.C.M. (Ursie) (v) 37 8 Koser-Kaya, F. (Fatma) (v) 34 9 Combee, B.R. (Bart) (m) 3 10 Ravestein, F. (Francisca) (v) 13 11 van Engelshoven, I.K. (Ingrid) (v) 7 12 van Geen, V.M.C. (Vivien) (v) 2 13 Westerouen van Meeteren, A.H.L. (Hein) (m) 5 14 van der Windt, T. (Thessa) (v) 4 15 van Buiten, E.L. (Erik) (m) 1 16 Filippini, S.L.J.M. (Simone) (v) 4 17 Beynen, C.J.J. (Carel) (m) 1 18 de Ridder, A.J.M. (Lia) (v) 5 19 Kist, F.J. (Floor) (m) 3 20 Veltman, T.F.M. (Theo) (m) 4 21 Bijen, J.M.J.M. (Jan) (m) 1 22 van Ringelenstein, J.G.M. (John) (m) 1 23 Beun, C.H. (Herman) (m) 2 24 van Langen, L.C. (Lidwien) (v) 2 25 Pieters, S. (Steven) (m) 1 26 van Wanrooij, A.C.P. (André) (m) 3 27 van Nieuwenhuijzen, D. (Dennis) (m) 10 28 van Tienen, M.C.P. (Marc) (m) 14 29 Kusters, R.W.J.G. (Roel) (m) 1 30 Joosse, B.S. (Ben) (m) 15 Totaal 6093


Pagina 154

Aanduiding van de groepering: Democraten 66 (D66)
Lijstengroep: 7
Kieskring: 17
Totaal aantal stemmen: 22757
Toegewezen aantal zetels: 0
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 de Graaf, T.C. (Thom) (m) 17019 2 van der Laan, L.W.S.A.L.B. (Lousewies) (v) 2867 3 Dittrich, B.O. (Boris) (m) 1209 4 Bakker, A.D. (Bert) (m) 57 5 van der Ham, B. (Boris) (m) 169 6 Giskes, F.C. (Francine) (v) 218 7 Lambrechts, E.D.C.M. (Ursie) (v) 286 8 Koser-Kaya, F. (Fatma) (v) 229 9 Combee, B.R. (Bart) (m) 22 10 Ravestein, F. (Francisca) (v) 30 11 van Engelshoven, I.K. (Ingrid) (v) 25 12 van Geen, V.M.C. (Vivien) (v) 8 13 Westerouen van Meeteren, A.H.L. (Hein) (m) 20 14 van der Windt, T. (Thessa) (v) 21 15 van Buiten, E.L. (Erik) (m) 10 16 Filippini, S.L.J.M. (Simone) (v) 19 17 Beynen, C.J.J. (Carel) (m) 4 18 de Ridder, A.J.M. (Lia) (v) 12 19 Kist, F.J. (Floor) (m) 14 20 Veltman, T.F.M. (Theo) (m) 7 21 Bijen, J.M.J.M. (Jan) (m) 14 22 van Ringelenstein, J.G.M. (John) (m) 4 23 Beun, C.H. (Herman) (m) 1 24 van Langen, L.C. (Lidwien) (v) 16 25 Pieters, S. (Steven) (m) 2 26 van Wanrooij, A.C.P. (André) (m) 140 27 van Nieuwenhuijzen, D. (Dennis) (m) 135 28 de Bruijn, R.R. (Roland) (m) 85 29 van Tienen, M.C.P. (Marc) (m) 114 Totaal 22757


Pagina 155

Aanduiding van de groepering: Democraten 66 (D66)
Lijstengroep: 7
Kieskring: 18
Totaal aantal stemmen: 28461
Toegewezen aantal zetels: 1
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 de Graaf, T.C. (Thom) (m) 21525 2 van der Laan, L.W.S.A.L.B. (Lousewies) (v) 3562 3 Dittrich, B.O. (Boris) (m) 1612 4 Bakker, A.D. (Bert) (m) 105 5 van der Ham, B. (Boris) (m) 234 6 Giskes, F.C. (Francine) (v) 210 7 Lambrechts, E.D.C.M. (Ursie) (v) 830 8 Koser-Kaya, F. (Fatma) (v) 90 9 Combee, B.R. (Bart) (m) 7 10 Ravestein, F. (Francisca) (v) 29 11 van Engelshoven, I.K. (Ingrid) (v) 16 12 van Geen, V.M.C. (Vivien) (v) 14 13 Westerouen van Meeteren, A.H.L. (Hein) (m) 13 14 van der Windt, T. (Thessa) (v) 16 15 van Buiten, E.L. (Erik) (m) 8 16 Filippini, S.L.J.M. (Simone) (v) 8 17 Beynen, C.J.J. (Carel) (m) 3 18 de Ridder, A.J.M. (Lia) (v) 4 19 Kist, F.J. (Floor) (m) 6 20 Veltman, T.F.M. (Theo) (m) 4 21 Bijen, J.M.J.M. (Jan) (m) 5 22 van Ringelenstein, J.G.M. (John) (m) 3 23 Beun, C.H. (Herman) (m) 2 24 van Langen, L.C. (Lidwien) (v) 9 25 Pieters, S. (Steven) (m) 4 26 Toes, E.D. (Elaine) (v) 26 27 Imkamp, L.M.M.H. (Lodewijk) (m) 13 28 Joosse, B.S. (Ben) (m) 24 29 Wessels, P.H.B. (Paul) (m) 79 Totaal 28461


Pagina 156

Aanduiding van de groepering: Democraten 66 (D66)
Lijstengroep: 7
Kieskring: 19
Totaal aantal stemmen: 19039
Toegewezen aantal zetels: 0
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 de Graaf, T.C. (Thom) (m) 13703 2 van der Laan, L.W.S.A.L.B. (Lousewies) (v) 2057 3 Dittrich, B.O. (Boris) (m) 1051 4 Bakker, A.D. (Bert) (m) 855 5 van der Ham, B. (Boris) (m) 110 6 Giskes, F.C. (Francine) (v) 135 7 Lambrechts, E.D.C.M. (Ursie) (v) 138 8 Koser-Kaya, F. (Fatma) (v) 67 9 Combee, B.R. (Bart) (m) 9 10 Ravestein, F. (Francisca) (v) 20 11 van Engelshoven, I.K. (Ingrid) (v) 17 12 van Geen, V.M.C. (Vivien) (v) 9 13 Westerouen van Meeteren, A.H.L. (Hein) (m) 9 14 van der Windt, T. (Thessa) (v) 4 15 van Buiten, E.L. (Erik) (m) 3 16 Filippini, S.L.J.M. (Simone) (v) 10 17 Beynen, C.J.J. (Carel) (m) 4 18 de Ridder, A.J.M. (Lia) (v) 12 19 Kist, F.J. (Floor) (m) 5 20 Veltman, T.F.M. (Theo) (m) 3 21 Bijen, J.M.J.M. (Jan) (m) 159 22 van Ringelenstein, J.G.M. (John) (m) 5 23 Beun, C.H. (Herman) (m) 2 24 van Langen, L.C. (Lidwien) (v) 5 25 Pieters, S. (Steven) (m) 5 26 Bos, G.M.J. (Gerard) (m) 104 27 Imkamp, L.M.M.H. (Lodewijk) (m) 136 28 Kusters, R.W.J.G. (Roel) (m) 71 29 Wessels, P.H.B. (Paul) (m) 141 30 Habets, A.J.C. (Annet) (v) 190 Totaal 19039


Pagina 157

Aanduiding van de groepering: Democraten 66 (D66)
Lijst: 7
Toegekend aantal zetels: 6
Met toepassing van de artikelen P 15 en P 16 van de Kieswet zijn de volgende kandidaten van deze lijstengroep die op de gezamenlijke lijsten waarop zij voorkomen een aantal stemmen hebben verkregen, groter dan 25% van de kiesdeler, gekozen:
Naam Woonplaats Aantal stemmen Lijst waarop de zetel op de gezamen- wordt toegewezen lijke lijsten de Graaf, T.C. (Thom) (m) Leiden 282550 Kieskring 8 van der Laan, L.W.S.A.L.B. (Lousewies) (v) 's-Gravenhage 58588 Kieskring 15 Dittrich, B.O. (Boris) (m) Amsterdam 25854 Kieskring 10 Vervolgens zijn de aan de lijstengroep toegewezen zetels die nog niet aan een kandidaat zijn toegewezen, met toepassing Naam Woonplaats Kieskring: 7 Giskes, F.C. (Francine) (v) Heemstede Kieskring: 14 van der Ham, B. (Boris) (m) Nieuwkoop Kieskring: 18 Bakker, A.D. (Bert) (m) Maastricht De kandidaten zijn met toepassing van artikel P 19 van de Kieswet ten aanzien van iedere lijst gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven.


Pagina 158

Aanduiding van de groepering: ChristenUnie
Stel gelijkluidende lijsten: 8
Totaal aantal stemmen: 204694
Toegewezen aantal zetels: 3
Volgnummer Kandidaten Aantal stemmen 1 2 3 4 5 6 7 1 Rouvoet, A. (André) (m) 13480 8994 6799 22719 5227 2591 21175 2 Slob, A. (Arie) (m) 897 356 557 3423 465 64 1148 3 van Dijke, L.C. (Leen) (m) 212 260 183 597 167 78 701 4 Huizinga-Heringa, J.C. (Tineke) (v) 1417 2877 809 1982 598 340 2419 5 Stellingwerf, D.J. (Dick) (m) 107 81 67 150 62 36 833 6 Kuiper, R. (Roel) (m) 35 19 10 46 16 9 113 7 Koppelaar, R.J. (Reinier) (m) 35 19 23 74 33 18 48 8 van der Sluis, E. (Eise) (m) 66 41 8 43 11 4 33 9 Bikker, M.J. (Marien) (m) 12 6 4 26 7 4 82 10 van Kalkeren, A.A. (Annette) (v) 34 18 37 44 17 15 66 11 Duijst, T.W. (Tijmen) (m) 5 1 1 3 8 5 6 12 Timmermans, H. (Herman) (m) 16 3 4 33 4 3 10 13 van Dijk, O.J.M. (Olaf) (m) 9 4 4 44 5 2 11 14 Lagerwerf-Vergunst, E.F. (Flora) (v) 2 4 0 9 3 4 10 15 de Jong, D. (David) (m) 583 30 45 30 10 2 25 16 Voordewind, J.S. (Joël) (m) 6 6 10 13 18 1 20 17 Rots, D.G. (Gerdien) (v) 20 10 11 77 12 3 35 18 de Snoo, K. (Koen) (m) 18 1 30 3 2 3 10 19 Blokhuis, P. (Paul) (m) 0 2 1 12 1 1 113 20 Hoogendoorn, A. (Adriaan) (m) 5 4 2 109 2 0 9 21 Ouweneel, W.J. (Willem) (m) 96 166 53 174 80 31 279 22 Schutte, D.G. (Dick) (m) 20 13 16 31 105 5 50 23 van de Groep, M. (Melis) (m) 2 1 3 0 7 1 6 24 Valkenburg, J.C. (Hans) (m) 1 1 3 3 3 0 22 25 van Groos, J. (Jan) (m) 1 1 0 0 2 1 4 26 Leerling, M. (Meindert) (m) 11 7 11 22 4 4 17 27 Cnossen, S.J.C. (Janco) (m) 5 6 2 28 1 1 7 28 van Ginkel, J.J. (Jaap) (m) 0 0 2 2 1 1 5 29 Hardonk, P.C.A. (Ton) (m) 2 1 2 2 3 2 18 30 Alssema, J.D. (Joop) (m) 29 14 29 134 20 4 27 Totaal 17126 12946 8726 29833 6894 3233 27302


Pagina 159

Aanduiding van de groepering: ChristenUnie
Stel gelijkluidende lijsten: 8
Totaal aantal stemmen: 204694
Toegewezen aantal zetels: 3
Totaal aantal 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 16966 1840 5379 4502 2029 3167 16711 13017 5005 3771 2556 1666 157594 974 40 108 133 85 161 652 856 141 76 108 37 10281 480 98 224 164 126 189 792 505 844 199 121 94 6034 2121 279 766 588 310 432 1688 1613 421 416 360 214 19650 243 17 37 31 26 23 152 90 25 29 31 13 2053 48 18 14 14 17 32 36 15 2 5 12 9 470 196 9 15 6 11 25 103 70 24 17 14 8 748 88 14 51 15 13 13 36 25 10 12 15 10 508 27 3 6 5 2 3 11 14 2 3 7 7 231 74 15 36 19 63 32 72 68 9 19 16 16 670 14 2 48 0 0 1 6 3 2 3 4 3 115 8 1 5 2 2 12 5 59 1 0 4 11 183 17 2 46 6 9 8 9 11 5 7 7 2 208 12 5 7 11 5 24 100 20 5 8 6 1 236 5 11 6 6 7 14 10 8 6 3 7 4 812 27 250 31 50 6 21 9 12 2 5 4 0 491 21 11 12 11 5 20 10 19 0 13 8 4 302 1 2 2 2 3 3 7 24 23 3 6 2 145 8 1 7 3 4 1 38 6 0 4 2 5 209 1 3 1 1 0 0 9 6 4 0 2 1 159 186 31 76 76 42 34 199 224 55 37 58 24 1921 23 1 14 8 8 8 19 15 6 6 5 4 357 186 3 4 1 0 3 3 3 0 0 0 0 223 49 3 10 2 4 10 3 4 2 3 1 6 130 4 0 2 0 2 2 0 3 0 58 22 6 108 23 6 16 5 8 10 30 31 4 3 7 9 228 3 0 1 3 0 0 4 6 0 1 1 2 71 3 0 3 0 1 3 9 2 35 4 4 0 75 4 0 4 4 2 1 7 1 0 17 9 2 81 22 5 12 9 6 9 17 18 10 9 15 12 401 21834 2670 6943 5677 2796 4261 20747 16748 6643 4731 3412 2172 204694


Pagina 160

Aanduiding van de groepering: ChristenUnie
Lijst: 8
Toegekend aantal zetels: 3
Met toepassing van de artikelen P 15 en P 16 van de Kieswet zijn de volgende kandidaten van deze lijst die op de gezamenlijke lijsten waarop zij voorkomen een aantal stemmen hebben verkregen, groter dan 25% van de kiesdeler, gekozen:
Naam Woonplaats Aantal stemmen op de gezamen- lijke lijsten Rouvoet, A. (André) (m) Woerden 157594 Huizinga-Heringa, J.C. (Tineke) (v) Heerenveen 19650 Vervolgens is de aan de lijst toegewezen zetel die nog niet aan een kandidaat is toegewezen, met toepassing van de Naam Woonplaats Slob, A. (Arie) (m) Zwolle De kandidaten zijn met toepassing van artikel P 19 van de Kieswet gerangschikt in de volgorde van de hierna te vermelden lijst:


Pagina 161

Aanduiding van de groepering: ChristenUnie
Stel gelijkluidende lijsten: 8
Naam
Rouvoet, A. (André) (m)
Huizinga-Heringa, J.C. (Tineke) (v)
Slob, A. (Arie) (m)
van Dijke, L.C. (Leen) (m)
Stellingwerf, D.J. (Dick) (m)
Kuiper, R. (Roel) (m)
Koppelaar, R.J. (Reinier) (m)
van der Sluis, E. (Eise) (m)
Bikker, M.J. (Marien) (m)
van Kalkeren, A.A. (Annette) (v)
Duijst, T.W. (Tijmen) (m)
Timmermans, H. (Herman) (m)
van Dijk, O.J.M. (Olaf) (m)
Lagerwerf-Vergunst, E.F. (Flora) (v)
de Jong, D. (David) (m)
Voordewind, J.S. (Joël) (m)
Rots, D.G. (Gerdien) (v)
de Snoo, K. (Koen) (m)
Blokhuis, P. (Paul) (m)
Hoogendoorn, A. (Adriaan) (m)
Ouweneel, W.J. (Willem) (m)
Schutte, D.G. (Dick) (m)
van de Groep, M. (Melis) (m)
Valkenburg, J.C. (Hans) (m)
van Groos, J. (Jan) (m)
Leerling, M. (Meindert) (m)
Cnossen, S.J.C. (Janco) (m)
van Ginkel, J.J. (Jaap) (m)
Hardonk, P.C.A. (Ton) (m)
Alssema, J.D. (Joop) (m)


Pagina 162

Aanduiding van de groepering: Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Stel gelijkluidende lijsten: 9
Totaal aantal stemmen: 150305
Toegewezen aantal zetels: 2
Volgnummer Kandidaten Aantal stemmen 1 2 3 4 5 6 7 1 van der Vlies, B.J. 997 1639 772 13890 3137 7881 24321 2 van der Staaij, C.G. 47 93 40 676 405 402 1349 3 Dijkgraaf, E. 2 17 6 138 72 43 314 4 Klein, E. 7 9 4 67 10 13 570 5 Noordergraaf, A. 1 6 1 20 0 7 47 6 van Dijk, D.J.H. 4 7 4 27 4 14 43 7 Bregman, A.G. 2 1 0 10 0 4 14 8 Weggeman, A. 4 3 1 13 4 1 18 9 den Uil, P.C. 5 4 0 12 3 9 15 10 Tanis, J.P. 2 3 0 5 2 0 13 11 Holdijk, G. 2 1 2 19 3 11 105 12 van Heukelom, G.R.J. 1 3 3 4 4 7 7 13 Bogerd, M. 1 5 4 6 124 1 10 14 Heijkamp, J.D. 1 0 2 23 7 6 50 15 Bisschop, R. 4 1 1 13 1 7 27 16 van Heteren, A. 2 3 2 5 189 6 8 17 den Boef, F.W. 1 2 0 8 2 3 4 18 Budding, D.J. 3 1 0 12 17 18 45 19 Bolier, L. 0 1 1 8 0 1 15 20 Janse, C.S.L. 0 0 0 6 0 2 9 21 Barth, L.G.I. 1 0 0 1 1 0 3 22 Fieret, W. 1 1 1 3 1 11 34 23 de Jong, A.P. 1 2 2 10 3 1 8 24 Schalk, P. 0 4 0 1 2 0 10 25 Beens, A. 4 0 6 12 16 0 43 26 Scholten, L.M.P. 3 2 2 13 28 25 48 27 Slingerland, J. 1 0 0 1 0 1 3 28 de Jong, T. 2 5 5 129 4 1 20 29 Kater, M.J. 3 3 0 3 6 2 9 30 Zevenbergen, P.A. 4 3 5 14 12 5 21 Totaal 1106 1819 864 15149 4057 8482 27183


Pagina 163

Aanduiding van de groepering: Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Stel gelijkluidende lijsten: 9
Totaal aantal stemmen: 150305
Toegewezen aantal zetels: 2
Totaal aantal 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 12964 186 1711 907 989 1870 27300 15948 16208 4287 352 208 135567 874 13 136 34 69 97 1622 1232 755 188 14 14 8060 172 7 22 12 14 115 223 169 120 36 9 17 1508 35 6 7 5 4 5 36 29 35 8 7 11 868 12 1 5 4 4 2 178 28 11 12 5 0 344 41 2 9 7 51 5 36 48 13 12 7 9 343 18 1 2 1 3 3 39 17 9 3 6 3 136 12 2 0 6 2 3 16 48 73 6 5 2 219 24 4 3 0 1 1 62 23 44 6 4 6 226 7 1 3 1 6 0 71 11 15 11 0 4 155 13 3 4 2 1 5 15 14 9 3 1 1 214 22 1 3 2 2 5 6 15 94 4 1 3 187 1 2 2 5 2 1 14 6 13 5 1 0 203 2 1 3 0 1 2 3 5 4 5 1 1 117 88 0 0 2 0 1 3 4 5 1 4 3 165 3 1 3 1 0 0 14 3 4 8 1 1 254 0 2 1 6 0 3 1 14 4 2 3 2 58 27 1 3 2 1 3 45 61 32 9 0 1 281 0 0 0 0 0 0 1 8 7 2 1 0 45 3 0 0 0 0 1 4 1 5 1 0 2 34 2 0 1 1 0 0 5 53 2 2 0 0 72 32 0 1 1 1 0 1 2 10 5 0 0 105 6 0 0 0 0 0 14 4 0 1 2 5 59 14 0 1 2 0 0 2 11 6 2 1 1 57 5 1 8 0 1 1 13 109 1 1 0 1 222 11 0 2 1 2 4 23 36 28 7 3 2 240 11 0 5 0 1 3 5 23 1 2 2 0 59 14 1 2 1 3 0 12 7 4 8 2 5 225 18 0 1 1 0 0 10 9 1 3 6 2 77 17 1 5 6 0 5 52 14 8 9 17 7 205 14448 237 1943 1010 1158 2135 29826 17952 17521 4649 455 311 150305


Pagina 164

Aanduiding van de groepering: Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Lijst: 9
Toegekend aantal zetels: 2
Met toepassing van de artikelen P 15 en P 16 van de Kieswet is de volgende kandidaat van deze lijst die op de gezamenlijke lijsten waarop hij/zij voorkomt een aantal stemmen heeft verkregen, groter dan 25% van de kiesdeler, gekozen:
Naam Woonplaats Aantal stemmen op de gezamen- lijke lijsten van der Vlies, B.J. Maartensdijk 135567 Vervolgens is de aan de lijst toegewezen zetel die nog niet aan een kandidaat is toegewezen, met toepassing van de Naam Woonplaats van der Staaij, C.G. Benthuizen De kandidaten zijn met toepassing van artikel P 19 van de Kieswet ten aanzien van deze lijst gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven.


Pagina 165

K. AANTALLEN STEMMEN UITGEBRACHT OP KANDIDATEN VAN LIJSTEN VAN GROEPERINGEN WAARAAN GEEN ZETEL IS TOEGEWEZEN


Pagina 166

Aanduiding van de groepering: LEEFBAAR NEDERLAND
Stel gelijkluidende lijsten: 10
Volgnummer Kandidaten Aantal stemmen 1 2 3 4 5 6 7 1 van de Linde, H.M.G.J. (Haitske) (v) 926 2034 937 1828 884 949 2486 2 Jense, D. (Dick) (m) 26 32 17 62 28 36 92 3 Koop, R.O. (Robbert) (m) 23 24 26 46 12 26 78 4 Bergen, P.H. (Presley) (m) 2 4 6 7 8 5 11 5 Bootsma, G. (Gosse) (m) 10 97 10 14 4 7 15 6 Snel, G. (Bert) (m) 4 7 7 14 10 8 15 7 Weijers, T.W. (Tim) (m) 2 7 2 5 2 4 10 8 Reep, G.E.J. (George) (m) 2 7 3 2 3 2 8 9 Manssen, H.R. (Rick) (m) 2 1 0 8 3 2 10 10 Bruin, H.G. (Han) (m) 4 9 0 3 8 2 8 11 Pompe, C.L.P.M. (Caspar) (m) 1 1 2 5 1 16 2 12 Hermus, P.C.B.M. (Piet) (m) 2 2 3 7 4 3 12 13 van Rees, L.C. (Léance) (v) 4 3 1 4 6 3 10 14 Oosterom, E.W.N. (Eric) (m) 1 3 0 3 2 1 2 15 IJdo, L. (Leen) (m) 1 1 3 15 1 2 53 16 Pastoor, S.A. (Bas) (m) 2 4 4 0 1 0 3 17 Roerig, F. (Fred) (m) 62 3 28 3 4 1 4 18 Lubben, G.W.H. (George) (m) 0 0 1 4 1 1 4 19 Raat, N.W.M. (Nick) (m) 1 0 0 3 2 0 5 20 Jansen, J.N.M. (John) (m) 1 1 2 4 1 2 3 21 van der Biezen, J.W.M. (Jan) (m) 0 0 0 1 1 3 3 22 Al-Chalabi, M.T. (Tarek) (m) 0 1 4 1 3 1 2 23 Nelemans, D.S.H. (Dimp) (v) 5 10 9 15 10 5 25 Totaal 1081 2251 1065 2054 999 1079 2861


Pagina 167

Aanduiding van de groepering: LEEFBAAR NEDERLAND
Stel gelijkluidende lijsten: 10

Totaal aantal 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2127 1019 1979 2993 689 984 2931 2301 728 2435 3212 2103 33545 56 26 67 72 52 45 254 114 17 74 76 39 1185 109 30 38 50 26 34 68 54 7 49 44 67 811 5 6 14 18 4 2 14 13 6 43 104 21 293 12 10 10 20 8 5 17 10 11 9 14 13 296 14 13 35 23 9 10 25 10 6 12 7 16 245 10 3 10 11 11 10 14 16 6 8 17 413 561 4 1 6 9 3 1 5 4 1 14 8 145 228 6 0 5 5 0 21 23 19 1 6 2 3 117 4 1 2 9 2 5 12 21 1 8 9 13 121 4 0 2 4 2 2 8 10 0 6 17 1 84 7 2 3 4 6 7 19 11 4 37 13 3 149 6 4 11 9 7 5 17 8 14 7 11 9 139 3 0 2 5 4 3 5 2 2 13 96 14 161 1 2 3 4 2 2 4 3 2 1 1 1 102 4 0 2 3 2 5 9 10 3 9 7 7 75 1 1 2 2 1 3 4 3 1 5 3 4 135 2 0 2 1 4 1 6 10 0 3 1 1 42 17 2 3 6 0 1 5 0 0 4 3 2 54 1 2 4 5 2 2 4 2 1 8 3 0 48 4 2 2 1 0 1 1 1 1 2 38 2 63 7 5 4 3 7 3 2 13 1 5 6 3 71 22 17 21 28 9 6 24 35 6 69 30 23 369 2426 1146 2227 3285 850 1158 3471 2670 819 2827 3722 2903 38894


Pagina 168

Aanduiding van de groepering: De Conservatieven.nl
Stel gelijkluidende lijsten: 11
Volgnummer Kandidaten Aantal stemmen 3 4 7 8 9 10 13 1 de Jong, W.E. (Winny) 44 125 142 145 118 136 169 2 Smit, M.J. (Michiel) 7 32 38 21 14 26 45 3 Mampaeij, J.J. (Hans) 0 0 2 0 1 1 2 4 Kromme, M.C. (Marianne) 1 1 2 5 1 1 2 5 van Heijgen, J.G. (Joop) 0 0 5 2 0 2 2 6 Tieleman, F. (Frits) 0 0 1 5 1 10 0 7 Kamphuis, G.F. (Ger) 2 14 5 1 0 0 0 8 Soijer, J.C.M. (Johan) 0 1 1 1 0 0 5 9 Moes, W.M.M. (Walter) 0 1 0 4 1 0 0 10 Verhage, G.P. (Gerard) 0 1 0 1 0 1 1 11 Wisselink, A.L. (André) 0 0 3 2 2 2 0 12 Eberhard, C.R. (Cor) 0 0 0 0 0 4 2 13 Jansen, T.C.H. (Theo) 2 11 3 5 0 7 2 Totaal 56 186 202 192 138 190 230


Pagina 168

Aanduiding van de groepering: De Conservatieven.nl
Stel gelijkluidende lijsten: 11
Volgnummer Kandidaten Aantal stemmen 3 4 7 8 9 10 13 1 de Jong, W.E. (Winny) 44 125 142 145 118 136 169 2 Smit, M.J. (Michiel) 7 32 38 21 14 26 45 3 Mampaeij, J.J. (Hans) 0 0 2 0 1 1 2 4 Kromme, M.C. (Marianne) 1 1 2 5 1 1 2 5 van Heijgen, J.G. (Joop) 0 0 5 2 0 2 2 6 Tieleman, F. (Frits) 0 0 1 5 1 10 0 7 Kamphuis, G.F. (Ger) 2 14 5 1 0 0 0 8 Soijer, J.C.M. (Johan) 0 1 1 1 0 0 5 9 Moes, W.M.M. (Walter) 0 1 0 4 1 0 0 10 Verhage, G.P. (Gerard) 0 1 0 1 0 1 1 11 Wisselink, A.L. (André) 0 0 3 2 2 2 0 12 Eberhard, C.R. (Cor) 0 0 0 0 0 4 2 13 Jansen, T.C.H. (Theo) 2 11 3 5 0 7 2 Totaal 56 186 202 192 138 190 230


Pagina 170

Aanduiding van de groepering: Nieuwe Communistische Partij - NCPN Stel gelijkluidende lijsten: 12
Volgnummer Kandidaten Aantal stemmen 1 2 3 4 5 6 7 1 de Mello, A.D. (Alejandro) 550 143 68 156 75 68 145 2 Westgeest, C.M. (Corry) (v) 10 8 7 70 8 5 16 3 van der Klift, W.E.K. (Wil) 6 3 0 7 2 1 7 4 Pruijser, J.J.H. (Job) 9 1 0 3 4 2 0 5 Visser, R. (Rinze) 9 94 2 7 2 1 4 6 Kressin-Funcken, J.W.M. (Marie-José) (v) 5 0 1 5 2 1 3 7 Heres, H.L. (Hans) 111 2 3 0 1 1 2 8 Pruis, H. (Mans) 45 1 2 3 0 0 0 9 Gomes, W.A. (Willem) 3 3 0 3 1 1 0 10 Schouten, A.P.J.A. (Annabelle) (v) 29 4 1 4 1 1 6 11 Ilsink, J.C. (Jan) 1 1 0 1 0 2 2 12 Berend, W.J. (Willy) (v) 0 1 1 3 0 0 2 13 van Kasbergen, H.J.R. (Hein) 1 1 0 1 0 1 1 14 Cleton, J.C. (Jan) 0 0 1 0 0 2 21 15 Tielman, Z. (Zwanie) (v) 13 1 2 2 0 2 2 16 van Esch, J.H.W. (Joop) 1 1 0 2 0 0 0 17 Lensink, J.H. (Jos) 3 0 0 1 0 0 1 18 Barkey, J.A. (Chuck) 0 0 0 0 1 0 3 19 Asselman, Q.W. (René) 0 1 0 2 0 0 2 20 Strausz, E. (Éva) (v) 1 0 1 2 0 1 2 21 Verhoef, R.E. (Ron) 1 0 10 0 0 2 2 22 Mulhuijzen, W.J. (Wilco) 0 0 0 0 0 0 1 23 Sap, H.A. (Herwin) 0 0 0 0 0 0 2 24 Min, F.B.M. (Rik) 0 1 1 8 1 0 1 25 Jansen, B.B. (Bert) 17 2 3 2 0 1 1 26 Schinkel, R. (Rein) 1 1 0 2 5 0 1 27 Wooldrik, G.H. (Gerrit) 0 0 0 1 0 0 3 28 Houtkamp, R. (Roy) 0 2 0 0 0 1 1 29 van Kranenburg, W.F. (Willem) 0 2 1 0 5 3 2 30 Schwertman, A. (Albert) 79 5 5 9 2 3 4 Totaal 895 278 109 294 110 99 237


Pagina 171

Aanduiding van de groepering: Nieuwe Communistische Partij - NCPN Stel gelijkluidende lijsten: 12

Totaal aantal 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 139 305 182 246 82 140 192 125 60 123 155 133 3087 19 28 16 22 10 12 15 18 8 11 15 14 312 7 13 7 7 24 3 6 7 1 2 8 5 116 2 53 5 5 3 2 3 3 2 2 4 4 107 5 5 2 3 1 2 6 5 2 4 6 1 161 3 0 0 1 0 2 5 1 2 2 4 6 43 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 127 0 1 2 2 1 2 0 2 1 1 1 6 70 4 2 2 34 4 0 2 1 1 0 1 1 63 4 4 2 5 1 5 2 6 1 1 2 4 83 1 1 0 2 4 0 0 3 3 1 1 1 24 1 13 0 13 5 4 1 0 2 2 2 13 63 13 1 0 1 0 0 0 2 1 0 2 2 27 1 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 31 3 0 0 4 2 0 3 0 0 2 1 0 37 1 0 0 0 1 1 0 0 8 1 2 1 19 2 2 0 1 0 0 2 0 2 1 1 2 18 0 1 1 4 1 0 1 0 1 0 0 1 14 1 0 1 0 0 2 13 1 0 0 2 0 25 1 19 2 6 2 1 1 1 2 3 0 1 46 0 0 2 1 0 0 2 1 0 3 2 4 30 0 0 0 0 0 1 7 0 0 3 0 1 13 1 0 3 1 0 0 1 1 0 2 12 6 29 0 3 2 1 0 1 1 0 0 0 1 1 22 1 0 0 0 2 2 0 0 2 3 1 2 39 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 4 0 20 0 0 0 1 0 0 1 1 1 3 2 1 14 1 2 0 7 0 0 0 2 0 2 3 0 21 0 2 1 2 0 1 3 1 0 1 3 3 30 4 2 7 7 0 2 12 4 2 4 7 5 163 216 460 239 378 143 186 281 185 105 178 243 218 4854


Pagina 172

Aanduiding van de groepering: DUURZAAM NEDERLAND
Stel gelijkluidende lijsten: 13
Volgnummer Kandidaten Aantal stemmen 1 2 3 5 6 7 8 1 Özgüzel, S. (Seyfi) (m) 64 24 45 48 390 294 289 2 Zwiers, R.J. (Ronald) (m) 2 1 5 3 1 7 2 3 Sala, L.H.D.J. (Luc) (m) 0 0 2 2 2 0 3 4 Vrede, K.G. (Kensly) (m) 1 1 2 6 3 3 32 5 Hogendoorn, R.M. (Rob) (m) 0 1 0 1 1 4 2 6 Meijer, J.A. (Co) (m) 0 0 2 0 1 1 1 7 Kiliç, B. (Bülent) (m) 5 1 2 2 17 21 13 8 Raza, H. (Haroon) (m) 3 2 3 13 0 1 5 9 Söner, H. (Hüseyin) (m) 2 0 0 1 0 6 2 10 Nagan, M. (Mathi) (m) 1 2 0 4 0 2 0 11 Khamriche, A. (Laila) (v) 3 1 0 0 1 2 2 12 Sari, A. (Asir) (m) 2 0 0 6 19 45 47 13 Kuitert, K. (Kyra) (v) 0 1 0 0 1 5 6 14 Eaisaouiyen, M. (Mustapha) (m) 10 2 0 0 2 0 2 15 Tanburoglu, B. (Bedia) (v) 1 0 0 1 2 1 2 16 Önlü, M. (Mustafa) (m) 3 36 2 10 4 2 8 17 El-Kadi, S.S.H.S. (Samy) (m) 0 1 2 0 1 2 0 18 Beenker, G.L.J. (Sjors) (m) 0 1 1 0 0 1 0 19 Saglam, H. (Haydar) (m) 1 2 0 0 0 4 0 20 Wagenaar, C.A. (Caroline) (v) 0 0 0 1 0 0 1 21 Son, E. (Engin) (m) 0 0 0 0 0 0 4 22 Alakoç, Y. (Yasemin) (v) 2 0 0 4 3 4 21 23 Evsen, H. (Hüsne) (v) 0 0 0 0 4 0 0 24 Dogan, S. (Sevim) (v) 0 0 0 0 0 7 1 25 Lambers-Tekintürk, Y.M. (Yvonne) (v) 0 0 0 1 0 0 0 26 Besselink, A.J.G. (Ton) (m) 0 0 2 1 2 1 0 27 Kneepkens, M.M.M. (Manuel) (m) 1 4 0 3 0 2 1 Totaal 101 80 68 107 454 415 444


Pagina 173

Aanduiding van de groepering: DUURZAAM NEDERLAND
Stel gelijkluidende lijsten: 13

Totaal aantal 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 324 121 268 213 587 538 119 43 290 479 140 4276 4 11 9 0 1 5 1 3 15 12 4 86 24 3 9 1 2 2 4 2 3 5 4 68 7 3 4 4 10 10 4 1 5 6 5 107 1 3 3 2 3 5 4 0 7 3 0 40 0 1 2 2 0 2 2 0 0 3 4 21 14 6 7 15 15 17 5 4 132 21 13 310 182 22 5 119 424 42 26 0 4 3 0 854 5 3 1 15 4 14 3 24 11 9 4 104 2 3 5 4 1 7 0 0 24 0 14 69 1 3 1 0 2 3 3 0 7 4 4 37 383 17 19 8 36 35 3 0 14 29 17 680 4 3 4 0 1 4 2 0 3 3 0 37 1 0 0 4 3 0 0 0 1 1 0 26 1 3 2 2 1 2 2 0 5 4 31 60 6 2 12 5 11 11 1 0 23 4 2 142 23 4 2 1 1 2 1 1 1 0 1 43 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 1 2 2 1 3 0 2 3 5 3 30 0 0 0 2 0 1 0 0 3 1 3 12 5 0 2 0 6 1 0 0 4 2 0 24 9 1 2 4 3 5 1 0 2 1 4 66 3 0 0 1 17 0 2 2 1 1 0 31 10 2 10 7 4 16 0 2 2 1 4 66 2 0 9 1 0 3 1 1 0 4 0 22 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 14 0 1 5 2 7 5 2 1 6 1 1 42 1012 213 383 414 1140 734 188 89 569 602 258 7271


Pagina 174

Aanduiding van de groepering: Partij van de Toekomst (PvdT) Stel gelijkluidende lijsten: 14
Volgnummer Kandidaten Aantal stemmen 1 2 3 4 5 6 7 1 Vlemmix, J.C.W.M. (Johan) (m) 264 337 218 603 169 316 626 2 Nabuurs, T.J.J. (Theo) (m) 61 71 45 134 26 61 181 3 Hoogerheide, E. (Eric) (m) 8 10 16 14 5 10 17 4 Nieuwenhuizen, J.K. (Jop) (m) 12 13 21 21 9 14 23 5 Kuipers, A.F. (Arie) (m) 5 39 5 19 0 6 12 6 Dam, F.H. (Fokke) (m) 7 31 8 12 2 4 8 7 Jansen, G.F.R. (Richard) (m) 11 17 14 50 2 7 115 8 Nijman, A.H.J. (André) (m) 10 8 16 31 4 5 71 9 van Woensel, M. (Maurice) (m) 1 3 0 3 0 4 0 10 van Nellestijn, M.J. (Martijn) (m) 2 0 1 5 1 2 10 11 Hugens, R.A.A.M. (Donald) (m) 1 4 1 2 0 2 4 12 Vlemmix, J.C.P.M. (Joop) (m) 8 6 1 2 3 4 6 13 Meijer, J.D. (Jeffrey) (m) 4 1 1 4 1 2 7 14 de Bruijn, B. (Bart) (m) 2 4 2 7 2 1 5 15 Wamelink, R. (Rik) (m) 2 2 1 2 0 0 10 16 Fakhamzadeh, B. (Babak) (m) 3 5 2 5 2 2 0 17 Hartgers, S. (Sylvia) (v) 2 5 1 5 4 3 8 18 Hoogland, D. (Duco) (m) 2 1 1 1 0 0 2 19 Eijsbouts, M.J.P.M. (Michiel) (m) 0 1 0 0 0 1 4 20 van Boxtel, M. (Martijn) (m) 2 1 1 7 0 0 5 21 van Acker, S.B.E. (Silas) (m) 1 1 1 3 0 0 1 22 Boreel, J.H.J.W. (Joel) (m) 0 0 1 0 0 0 2 23 Rouwenhorst, M.P. (Maarten) (m) 2 0 0 2 0 1 3 24 Abma, C.W. (Coenraad) (m) 1 10 1 3 0 0 2 25 Kiewiet, J. (Johan) (m) 0 0 0 0 1 8 4 26 van den Berg, H.J. (Rik) (m) 1 0 0 5 1 0 1 27 van Blankers, M.J. (Mario) (m) 1 2 0 3 0 0 2 28 Limburg-van Smeerdijk, M.H. (Maria) (v) 1 6 0 3 1 3 3 29 Veeman, A.M. (Arnold) (m) 8 3 5 4 0 1 3 30 Wevers, A.I. (Astrid) (v) 20 3 7 41 3 8 25 Totaal 442 584 370 991 236 465 1160


Pagina 175

Aanduiding van de groepering: Partij van de Toekomst (PvdT) Stel gelijkluidende lijsten: 14

Totaal aantal 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 442 341 414 549 108 174 467 460 143 810 1794 471 8706 106 49 101 113 32 60 132 134 44 257 444 170 2221 22 18 8 18 7 7 21 16 4 32 56 26 315 14 20 20 27 12 16 27 26 7 15 23 14 334 3 12 11 5 0 8 5 5 0 7 12 14 168 6 4 5 8 2 9 5 5 2 8 8 11 145 7 12 6 8 5 9 9 5 6 14 16 20 333 5 13 7 8 2 9 8 12 1 14 16 13 253 1 6 17 5 1 3 7 4 0 3 2 5 65 22 4 1 3 2 1 2 1 3 4 3 5 72 4 2 0 1 0 2 3 1 4 7 13 5 56 5 3 4 2 2 2 2 3 0 7 19 2 81 1 7 3 0 0 3 15 3 0 5 4 4 65 3 2 1 2 8 4 6 5 1 13 4 10 82 3 2 3 0 0 0 1 1 0 0 2 1 30 4 5 2 3 2 7 7 3 1 6 1 5 65 2 5 1 7 0 1 9 4 6 17 5 8 93 3 2 0 2 1 19 4 4 2 5 2 2 53 3 31 1 5 1 1 2 1 0 3 11 2 67 2 1 2 3 3 6 4 5 1 5 10 5 63 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 8 1 24 2 0 1 3 2 2 3 1 1 5 4 5 32 2 0 1 4 0 2 4 2 2 5 1 0 31 2 5 1 1 0 2 1 5 4 6 1 2 47 2 3 3 1 2 0 1 3 3 6 4 2 43 3 1 0 0 3 1 0 2 1 3 3 4 29 1 0 1 1 0 0 2 2 0 13 2 2 32 1 2 1 0 0 1 5 2 2 1 4 2 38 2 0 2 2 1 1 2 2 0 5 3 2 46 7 3 12 17 3 8 15 13 1 19 27 24 256 680 553 629 798 199 361 770 730 239 1299 2502 837 13845


Pagina 176

Aanduiding van de groepering: Partij voor de Dieren
Stel gelijkluidende lijsten: 15
Volgnummer Kandidaten Aantal stemmen 1 2 3 5 6 7 8 1 Thieme, M.L. (Marianne) (v) 1151 1275 916 875 1088 2973 2762 2 Saaman, D.M. (Diana) (v) 25 29 17 24 40 287 44 3 Stoop, L.A.M. (Bert) (m) 251 69 80 13 8 31 30 4 de Rooij, M. (Marjolein) (v) 15 15 9 16 9 29 30 5 Scheiberlich, H.D. (Daphne) (v) 5 3 3 4 6 14 5 6 van Holthe, S.A.T. Jkvr. (Selby) (v) 2 7 6 3 7 12 36 7 Mennes, N. (Noeme) (m) 65 16 16 1 5 3 5 8 Bok, J.W. (Hans) (m) 19 38 17 24 26 165 46 9 Boshart, E. (Elze) (v) 6 6 5 6 2 24 17 10 Hulshof, C.W.M. (Claudi) (v) 8 8 2 5 14 5 72 11 Grobben, L.W. (Lonneke) (v) 3 3 6 19 2 14 16 12 Bertsch, M. (Marcel) (m) 1 2 1 6 5 4 6 13 Bosch, G.J. (Hans) (m) 7 10 3 8 10 16 15 14 barones van Tuyll van Serooskerken, M.E. (Bobbie) (v) 32 30 16 25 28 65 85 15 Dekker, A.J. (Ton) (m) 2 4 5 1 2 11 9 16 Ellinger, G.L. (Loet) (m) 28 10 5 8 13 84 27 Totaal 1620 1525 1107 1038 1265 3737 3205


Pagina 177

Aanduiding van de groepering: Partij voor de Dieren
Stel gelijkluidende lijsten: 15

Totaal aantal 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2755 2853 2982 1857 2020 3849 3362 1083 2257 2923 2919 39900 44 62 68 33 42 97 62 29 58 60 78 1099 28 31 52 19 19 40 31 21 29 25 28 805 94 299 76 24 32 30 57 17 43 45 40 880 12 9 12 8 9 9 17 5 12 23 539 695 14 19 15 4 6 7 12 6 15 14 20 205 8 6 4 6 4 10 8 0 8 3 8 176 24 67 48 39 34 49 46 31 30 43 76 822 15 19 24 96 9 49 51 7 25 26 20 407 12 15 8 15 7 14 21 9 20 19 17 271 19 66 13 8 9 15 9 6 13 14 15 250 5 5 5 23 7 12 20 4 8 6 6 126 14 12 17 35 19 36 17 6 20 15 17 277 108 86 65 59 47 80 60 27 49 49 66 977 28 18 125 8 13 24 15 9 17 16 22 329 31 30 40 11 30 27 36 14 33 44 64 535 3211 3597 3554 2245 2307 4348 3824 1274 2637 3325 3935 47754


Pagina 178

Aanduiding van de groepering:
Stel gelijkluidende lijsten: 16
Volgnummer Kandidaten Aantal stemmen 1 2 3 4 5 6 7 1 Ratelband, E.A.R. (Emil) 207 242 160 350 215 194 674 2 Hogenbirk, I. (Ingrid) (v) 4 3 2 7 2 3 8 3 Jetten, J.H. (Jan) 4 0 0 3 0 6 3 4 van der Stel, J.E.C. (Joy) (v) 2 0 1 3 1 5 11 5 Schirris, A.A. (Fons) 1 0 0 1 0 0 1 6 Overhand, P.J. (Nel) (v) 0 1 0 0 0 2 1 7 Quekel, P.L.G. (Paul) 1 1 2 1 0 2 1 8 van der Hoff, M.J.J. (Monica) (v) 2 0 1 2 1 0 1 9 Wichers, E.C.E.S. (Ed) 0 0 1 0 0 0 0 10 Corbier, W. (Wiep) 0 5 0 0 0 1 1 11 Eljon, J. (José) 2 2 1 0 1 0 7 12 Esajas, E.P. (Emile) 0 1 2 0 0 0 2 13 van Heeswijk, A.A.V.C. (Aloysia) (v) 0 0 0 2 0 0 1 14 Verboom, H.J. (Henk Jan) 0 2 0 1 0 4 4 15 van Scheltinga, H. (Hetty) (v) 0 1 0 0 0 0 2 16 Baardman, J.W. (Wim) 0 0 0 2 0 1 6 17 Wiersma, A.D. (Dennis) 2 9 3 1 2 0 0 18 van den Berg, M. (Marc) 0 0 2 1 0 0 1 19 van Gennep, A.A. (Adriaan) 2 2 1 3 0 1 0 20 Paes, M.J.L.M. (Mayke) (v) 0 0 3 0 0 0 2 21 Brockhus, R.M. (Rob) 1 0 1 0 0 1 1 22 Vontsteen, J.G. (Joop) 0 0 0 0 0 0 0 23 Roos, M. (Marc) 0 1 0 1 2 1 0 24 Vleeskens, A.M. (Marja) (v) 1 0 0 0 0 0 0 25 Mauritz, J. (Hans) 0 2 1 0 0 2 2 26 van der Voort, A.N.M. (Arnold) 2 1 2 2 0 2 3 27 van Aert, J.L. (Jan) 0 2 1 2 0 0 3 28 Ratelband, B.C.M. (Minou) (v) 20 24 18 18 7 17 48 Totaal 251 299 202 400 231 242 783


Pagina 179

Aanduiding van de groepering:
Stel gelijkluidende lijsten: 16

Totaal aantal 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 454 411 519 508 305 360 829 668 158 539 481 548 7822 3 17 6 4 0 4 7 2 5 1 2 9 89 1 1 7 2 1 1 3 2 2 9 10 2 57 7 0 3 1 1 6 3 0 6 0 2 5 57 0 1 1 8 0 0 4 0 0 1 1 1 20 0 1 2 1 1 7 2 0 1 6 0 10 35 0 0 0 1 1 1 1 0 0 8 13 0 33 0 0 2 0 4 0 1 1 3 0 0 6 24 0 1 0 6 2 1 0 1 1 2 2 0 17 0 1 1 1 0 0 1 0 2 1 2 1 17 2 1 1 1 1 2 0 1 1 2 0 3 28 1 29 4 1 0 1 3 0 0 0 1 1 46 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 8 1 1 1 1 1 0 2 0 2 0 1 2 23 2 1 3 11 0 0 0 1 1 3 2 1 28 2 5 3 0 1 1 1 0 0 4 0 3 29 1 2 1 1 3 1 1 1 0 1 1 1 31 0 0 0 1 1 4 10 2 2 0 2 2 28 0 1 0 2 1 2 2 0 1 0 0 1 19 2 0 1 2 0 2 2 3 1 1 0 2 21 3 3 8 0 2 1 1 1 3 5 10 0 41 0 1 0 0 1 1 0 2 1 2 9 4 21 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 2 12 0 0 0 1 0 4 0 1 0 1 1 0 9 1 1 1 0 1 1 0 0 0 9 1 0 22 1 1 3 1 2 1 0 1 1 6 1 1 31 2 0 0 5 1 0 2 2 1 3 4 4 32 30 10 24 24 12 17 33 26 9 22 28 58 445 514 490 591 584 343 420 909 716 201 626 576 667 9045


Pagina 180

Aanduiding van de groepering: VIP Vooruitstrevende Integratie Partij Stel gelijkluidende lijsten: 17
Volgnummer Kandidaten Aantal stemmen 8 9 12 13 14 15 17 1 Dhalganjansing, R. (Ranesh) (m) 79 118 415 228 131 115 50 2 Dhalganjansing, R. (Radjan) (m) 3 8 45 30 7 9 1 3 Rambhadjan, S. (Sharda) (v) 4 6 26 15 6 5 5 4 Ghamrawi, M. (Merhi) (m) 1 8 2 3 2 1 4 5 Sordam, M.I. (Max) (m) 1 63 5 10 6 7 1 6 Sufi, A. (Adde) (m) 1 5 26 6 6 5 12 7 Nandpersad, A. (Anita) (v) 8 10 14 10 3 15 7 Totaal 97 218 533 302 161 157 80


Pagina 181

Aanduiding van de groepering: VIP Vooruitstrevende Integratie Partij Stel gelijkluidende lijsten: 17

Totaal aantal 18
49 1136 4 103 3 67 0 21 3 93 5 61 11 67 75 1623


Pagina 182

Aanduiding van de groepering: "Alliantie Vernieuwing en Democratie" Lijstengroep: 18
Stel: 1
Volgnummer Kandidaten Aantal stemmen Totaal aantal 1 10 1 van der Krieke, Y. 23 38 61 2 Schreiber, F. 2 3 5 3 Stephan, C.A. 2 4 6 4 Rasch, C.E.M. 2 5 7 5 Besseling, J.F. 0 5 5 6 Campert, M.H.W. 2 0 2 7 Abma, R.T. 1 0 1 8 Koster, C.H. 1 3 4 9 Hendrich, E.J. 1 0 1 10 Kok, J.S.A. 3 7 10 11 Singelenberg, M.A. 10 17 27 Totaal 47 82 129


Pagina 183

Aanduiding van de groepering: "Alliantie Vernieuwing en Democratie" Lijstengroep: 18
Stel: 2
Volgnummer Kandidaten Aantal stemmen 2 5 7 8 9 11 12 1 van der Krieke, Y. 27 24 50 33 36 60 14 2 Schreiber, F. 2 4 3 9 2 7 0 3 Stephan, C.A. 3 1 3 2 5 3 0 4 Rasch, C.E.M. 3 1 2 6 1 1 1 5 Besseling, J.F. 0 0 4 4 0 2 1 6 Campert, M.H.W. 0 1 3 4 2 0 4 7 Abma, R.T. 1 0 1 2 4 1 0 8 Koster, C.H. 0 0 3 2 2 2 1 9 Hendrich, E.J. 1 0 1 2 0 1 1 10 Kok, J.S.A. 0 3 14 3 0 4 3 11 Singelenberg, M.A. 1 1 2 3 0 1 1 12 Renkema, I.H. 7 7 19 10 7 17 4 Totaal 45 42 105 80 59 99 30


Pagina 184

Aanduiding van de groepering: "Alliantie Vernieuwing en Democratie" Lijstengroep: 18
Stel: 2
Totaal aantal 14 17 18
29 49 45 367 5 9 5 46 3 5 5 30 1 1 3 20 6 6 3 26 6 2 2 24 2 0 0 11 0 3 1 14 0 7 17 30 8 9 4 48 1 3 2 15 12 22 27 132 73 116 114 763


Pagina 185

Aanduiding van de groepering: "Alliantie Vernieuwing en Democratie" Lijstengroep: 18
Kieskring: 15
Volgnummer Kandidaten Totaal aantal 1 van der Krieke, Y. 47 2 Schreiber, F. 9 3 Stephan, C.A. 0 4 Rasch, C.E.M. 2 5 Besseling, J.F. 4 6 Campert, M.H.W. 4 7 Hendrich, E.J. 2 8 Kok, J.S.A. 14 9 Singelenberg, M.A. 5 10 Renkema, I.H. 11 Totaal 98


Pagina 186

Aanduiding van de groepering: Lijst Veldhoen
Stel gelijkluidende lijsten: 20
Volgnummer Kandidaten Aantal stemmen Totaal aantal 12 13 14 1 Veldhoen, J. 49 107 140 296 Totaal 49 107 140 296


Pagina 187

L. OVERZICHT IN ALFABETISCHE VOLGORDE VAN DE KANDIDATEN DIE ZIJN GEKOZEN

Naam van de kandidaat Woonplaats van Aartsen, J.J. (Jozias) (m) 's-Gravenhage Adelmund, K.Y.I.J. (Karin) (v) Amsterdam Albayrak, N. (Nebahat) (v) Rotterdam Algra, R.H. (Rendert) (m) Jubbega Ali, A.H. (Ayaan) (v) Leiden Aptroot, C.B. (Charlie) (m) Wassenaar van Ardenne-van der Hoeven, A.M.A. (Agnes) (v) Vlaardingen Arib, K. (Khadija) (v) Amsterdam van As, G.P. (Gerard) (m) Alphen a/d Rijn Atsma, J.J. (Joop) (m) Surhuisterveen van Baalen, J.C. (Hans) (m) 's-Gravenhage Bakker, A.D. (Bert) (m) Maastricht Balkenende, J.P. (Jan Peter) (m) Capelle a/d IJssel van Beek, W.I.I. (Willibrord) (m) Maarheeze Blok, S.A. (Stef) (m) 's-Gravenhage Blom, L. (Luuk) (m) Sint Annaland van Bochove, B.J. (Bas Jan) (m) Lelystad Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m) Tilburg van Bommel, H. (Harry) (m) Amsterdam Bos, W.J. (Wouter) (m) Amsterdam van den Brand, A. (Arie) (m) Hensbroek van den Brink, W. (Wien) (m) Putten Bruls, H.M.F. (Hubert) (m) Nijmegen Buijs, S. (Siem) (m) Goes
Bussemaker, M. (Jet) (v) Amsterdam van de Camp, W.G.J.M. (Wim) (m) 's-Gravenhage Cornielje, C.G.A. (Clemens) (m) 's-Gravenhage Crone, F.J.M. (Ferd) (m) Heemstede Çörüz, C. (Coskun) (m) Haarlem van Dam, M.H.P. (Martijn) (m) Eindhoven Depla, G.C.F.M. (Staf) (m) Utrecht van Dijken, M.J. (Marjo) (v) Groningen Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v) Enschede Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m) Wageningen Dittrich, B.O. (Boris) (m) Amsterdam Douma, K. (Kris) (m) Utrecht Dubbelboer, J.N. (Niesco) (m) Assen Duijvendak, A.J.W. (Wijnand) (m) Amsterdam Duivesteijn, A.T. (Adri) (m) 's-Gravenhage Eerdmans, B.J. (Joost) (m) 's-Gravenhage Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v) 's-Gravenhage Eurlings, C.M.P.S. (Camiel) (m) Valkenburg (L) Ferrier, K.G. (Kathleen) (v) Leusden Fierens, T.O. (Thea) (v) Noordwijk van Geel, P.L.B.A. (Pieter) (m) Helmond Geluk, J.M. (Jan) (m) Schuddebeurs van Gent, W. (Ineke) (v) Groningen Gerkens, A.M.V. (Arda) (v) Haarlem Giskes, F.C. (Francine) (v) Heemstede


Pagina 188

L. OVERZICHT IN ALFABETISCHE VOLGORDE VAN DE KANDIDATEN DIE ZIJN GEKOZEN

Naam van de kandidaat Woonplaats de Graaf, T.C. (Thom) (m) Leiden
de Grave, F.H.G. (Frank) (m) Amsterdam Griffith, L.J. (Laetitia) (v) Amsterdam de Haan, H. (Henk) (m) Lettelbert van Haersma Buma, S. (Sybrand) (m) Voorburg Halsema, F. (Femke) (v) Amsterdam van der Ham, B. (Boris) (m) Nieuwkoop Hamer, M.I. (Mariëtte) (v) Maassluis Haverkamp, M.C. (Maarten) (m) Nederhorst den Berg Heemskerk, F. (Frank) (m) Amsterdam van Heemst, E.P. (Peter) (m) Rotterdam Herben, M. (Mat) (m) Linschoten Hermans, M.J.L.M. (Max) (m) Amsterdam Hessels, J.W.M.M.J. (Jos) (m) Montfort van Heteren, G.M. (Godelieve) (v) Amsterdam van der Hoeven, M.J.A. (Maria) (v) Maastricht Hofstra, P.H. (Pieter) (m) Paterswolde Hoogervorst, J.F. (Hans) (m) 's-Gravenhage ten Hoopen, J. (Jan) (m) Zoetermeer Huizinga-Heringa, J.C. (Tineke) (v) Heerenveen Jager, H. (Rikus) (m) Appingedam Joldersma, F. (Cisca) (v) Tilburg Kalsbeek, N.A. (Ella) (v) Zoetermeer Kamp, H.G.J. (Henk) (m) Zutphen Kant, A.C. (Agnes) (v) Doesburg Karimi, F. (Farah) (v) Utrecht van der Knaap, C. (Cees) (m) Rotterdam Koenders, A.G. (Bert) (m) Amsterdam Koopmans, G.P.J. (Ger) (m) Velden
Kortenhorst, R.W.F. (Roland) (m) Joure
Kraneveldt, M. (Margot) (v) 's-Gravenhage de Krom, P. (Paul) (m) Weybridge (GB) Kruijsen, J.H.J. (Joanneke) (v) Nijmegen van der Laan, L.W.S.A.L.B. (Lousewies) (v) 's-Gravenhage Lazrak, A. (Ali) (m) Amsterdam Leerdam, J.A.W.J. (John) (m) Amsterdam van Lith, M.T.J.M. (Erik) (m) Geffen
Marijnissen, J.G.C.A. (Jan) (m) Oss
Mastwijk, J.J. (Jan) (m) Hoogeveen Meijer, T.A.M. (Theo) (m) Nistelrode van Miltenburg, A. (Anouchka) (v) Zaltbommel Mosterd, A. (Aart) (m) Putten
Nawijn, H.P.A. (Hilbrand) (m) Zoetermeer de Nerée tot Babberich, F.J.F.M. (Frans) (m) Leefdaal (B) Nicolaï, A. (Atzo) (m) Amstelveen van Nieuwenhoven, J. (Jeltje) (v) 's-Gravenhage Nijs, A.D.S.M. (Annette) (v) 's-Gravenhage Noorman-den Uyl, S.E.A. (Saskia) (v) Heemstede van Oerle-van der Horst, N.W. (Niny) (v) Haarlem


Pagina 189

L. OVERZICHT IN ALFABETISCHE VOLGORDE VAN DE KANDIDATEN DIE ZIJN GEKOZEN

Naam van de kandidaat Woonplaats Oplaat, G.J. (Gert Jan) (m) Markelo Ormel, H.J. (Henk Jan) (m) Hengelo (Gld) Örgü, F. (Fadime) (v) Vlaardingen de Pater-van der Meer, M.L. (Marleen) (v) Zutphen Rambocus, N. (Nirmala) (v) Utrecht Remkes, J.W. (Johan) (m) Groningen Rietkerk, T.W. (Theo) (m) Kampen Rijpstra, J. (Jan) (m) Meppel Ross-van Dorp, C.I.J.M. (Clémence) (v) Breedenbroek Rouvoet, A. (André) (m) Woerden de Ruiter, P. (Piet) (m) Delft Rutte, M. (Mark) (m) 's-Gravenhage Samsom, D.M. (Diederik) (m) Broek in Waterland Schreijer-Pierik, J.M.G. (Annie) (v) Hengevelde Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, M.H. (Melanie) (v) Leiden Slob, A. (Arie) (m) Zwolle Smeets, P.E. (Pauline) (v) Sittard Smits, J.C. (José) (v) Almere Spies, J.W.E. (Liesbeth) (v) Alphen a/d Rijn van der Staaij, C.G. Benthuizen Sterk, W.R.C. (Mirjam) (v) Utrecht Straub, P.A.J. (Piet) (m) Drachten Stuurman, J. (Hannie) (v) Capelle a/d IJssel Terpstra, E.G. (Erica) (v) 's-Gravenhage Tichelaar, J. (Jacques) (m) Oranjewoud Timmer, A.J. (Anja) (v) Hengelo (O) Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m) Heerlen Tjon A Ten, V.T. (Varina) (v) Zoetermeer Tonkens, E.H. (Evelien) (v) Amsterdam Varela, J.M. (João) (m) Maassluis van Velzen, K. (Krista) (v) 's-Gravenhage Vendrik, C.C.M. (Kees) (m) Amsterdam Verbeet, G.A. (Gerdi) (v) Amsterdam Verburg, G. (Gerda) (v) Woerden Vergeer-Mudde, F. (Fenna) (v) Leiden Verhagen, M.J.M. (Maxime) (m) Voorburg Vietsch, C.A. (Antoinette) (v) Utrecht Vijg, F. (Frank) (m) Nieuwerkerk a/d IJssel van der Vlies, B.J. Maartensdijk Vos, M.B. (Marijke) (v) Amsterdam de Vries, B.M. (Bibi) (v) Almere de Vries, J.M. (Jan) (m) Goudriaan de Vries, K.G. (Klaas) (m) Pijnacker van Vroonhoven-Kok, J.N. (Nicolien) (v) 's-Gravenhage Waalkens, H.E. (Harm Evert) (m) Finsterwolde Weisglas, F.W. (Frans) (m) Rotterdam Wijn, J.G. (Joop) (m) Amsterdam Wilders, G. (Geert) (m) Venlo van Winsen, B.P.J. (Bart) (m) Haaksbergen


Pagina 190

L. OVERZICHT IN ALFABETISCHE VOLGORDE VAN DE KANDIDATEN DIE ZIJN GEKOZEN

Naam van de kandidaat Woonplaats
de Wit, J.M.A.M. (Jan) (m) Heerlen
Wolfsen, A. (Aleid) (m) Amsterdam
Zalm, G. (Gerrit) (m) 's-Gravenhage


Pagina 191

Door de in de zittingsruimte aanwezige kiezers zijn
geen bezwaren ingebracht.
de volgende bezwaren ingebracht:

Deze bezwaren geven het centraal stembureau aanleiding het volgende op te merken:

Plaats: `s-Gravenhage
Datum: maandag 27 januari 2003
voorzitter: leden:reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie