Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

WLTO en KAVB presenteren Regiovisie Duin- en Bollenstreek

Datum nieuwsfeit: 31-01-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: LTO Nederland
Zoek soortgelijke berichten

Regiovisie moet handvat voor overheden zijn

WLTO en KAVB presenteren Regiovisie Duin- en Bollenstreek

Vrijdag 31 januari 2003 - Op donderdag 6 februari aanstaande zullen de Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie (WLTO) en de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) hun regiovisie presenteren. Het rapport schetst een toekomstperspectief voor de agrarische sector in de Duin- en Bollenstreek tot 2030. In de regiovisie is ook de visie op de glastuinbouw in Rijnsburg opgenomen (zie pag. 9).

In de regiovisie staan de belangrijkste voorwaarden die nodig zijn voor het behoud van het open bollenlandschap en een sterke agrarische sector in de Duin- en Bollenstreek. Op die manier kan dit gebied zich verder ontwikkelen tot een kleurrijke streek, met voldoende economische ontplooiing en werkgelegenheid voor de bevolking; waar het goed recreëren is in een oase van betrekkelijke natuurlijke rust, als onderdeel van de deltametropool.
Alle maatschappelijke groeperingen in de Duin- en Bollenstreek wensen de streek te behouden als een productiegebied voor bollenteelt, bloemen en vaste planten met ondersteunend glas, waarbij het karakteristieke landschap behouden blijft, mede vanwege de behoefte aan openheid, cultuurhistorie, toerisme en recreatie. Deze wens is vastgelegd in het Pact van Teylingen, dat door de WLTO en de KAVB wordt onderschreven.

Agrarische peiler
De agrarische sector is een onmisbare economische en sociale pijler in de Duin- en Bollenstreek, die volop kans heeft om zich de komende dertig jaar te ontwikkelen en die de toekomst met opgeheven hoofd tegemoet kan treden.
Er zal wel het nodige moeten veranderen en er is moed voor nodig om die veranderingen in een vroeg stadium te omarmen. Daarbij spelen zaken een rol als: een goede ruimteverdeling voor bollenteelt en glasteelt en voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor veredeling, broeierij, handel, export en ondersteunende agrarische bedrijvigheid. Dit alles zonder dat de kwaliteit van het open landschap verder wordt aangetast. Daarbij moet een afweging worden gemaakt tussen het collectieve belang van de sector, ten opzichte van de belangen van individuele agrariërs.

Handvat overheden
De regiovisie geeft de provincie Zuid-Holland en gemeenten richting bij het vaststellen en uitvoeren van een duidelijk planologisch beleid. Daarom wordt het rapport aangeboden aan gebiedsgedeputeerde Marcel Vissers van de provincie Zuid-Holland.
Maar de regiovisie dient tevens als spiegel voor de agrariërs in het gebied, om te laten zien dat niet alles bij het oude kan blijven en dat zij moeten inspelen op de kansen en ontwikkelingen in de streek. Met deze regiovisie willen de agrariërs in het gebied laten zien wat nodig is om de agrarische sector hier te behouden en te versterken. Met de presentatie ervan start een debat over hoe dit doel kan worden verwezenlijkt.
Voor het glastuinbouwgebied rond Rijnsburg is al een eerste uitwerkingsplan gemaakt. Ook deze glasnotitie wordt tijdens de bijeenkomst gepresenteerd. (Glastuinbouw in Rijnsburg: zie pag. 9). De regiovisie wordt op donderdag 6 februari gepresenteerd in restaurant 'De Engel', Heereweg 386 in Lisse. Aanvang 20.00 uur, de zaal gaat om 19.30 uur open. Agrariërs, overheden en maatschappelijke organisaties zijn van welkom.

Wilt u hierop reageren? Stuur dan uw e-mail naar: (Westweek@wlto.nl)

(Auteur: Westweek)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie