Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

B&W besluiten 28 januari 2003 Zaanstad

Datum nieuwsfeit: 31-01-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Zaanstad
Zoek soortgelijke berichten
B&W besluiten 28 januari 2003

vrijdag 31 januari 2003

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de volgende besluiten genomen in de vergadering van 28 januari jl.

Krediet Investering PIV4all
Het college van B&W zal aan de raad toestemming vragen een krediet van 100.00,- beschikbaar te stellen voor een investering in de applicatie PIV4all, en dit bedrag te dekken uit de jaarschijven 2003,2004 en 2005.
Op basis van de Wet Gemeentelijke basisadministratie persoons-gegevens (GBA) is het College van Burgemeester en Wethouders verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de bevolking. De uitvoering berust bij de afdeling Burgerzaken en Belastingen. De softwareapplicatie die tot dusver werd gebruikt is PIV4U van Centric. Per 31 december 2002 is het beheer van deze applicatie opgezegd en wordt een moderne versie gebruikt, te weten PIV4all. Om deze modernere versie te kunnen gebruiken, zijn een aantal technische aanpassingen nodig. Hiervoor is een bedrag nodig van 100.000,- waarvoor reeds geld gereserveerd is in de meerjarenbegroting. Aan de raad zal worden gevraagd hiermee in te stemmen. Het raadsvoorstel wordt ter advies eerst voorgelegd aan de commissie Financiën.

Bijdrage onderhoud Westzanerpolder
Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het voorstel om de gemeentelijke bijdrage aan het parkmanagement Westzanerpolder voor het onderhoud van de openbare ruimte te baseren op Zaanstad-onderhoudsniveau en te berekenen op basis van het totale openbare gebied van de Westzanerpolder dat in bezit is van de marktpartijen en de gemeente gezamenlijk. Hierdoor wordt rechtsongelijkheid tussen bedrijven die zich op dit bedrijventerrein vestigen voorkomen. De kosten blijven voor de gemeente Zaanstad gelijk.
Het bedrijvenpark Westzanerpolder heeft drie eigenaren, de gemeente Zaanstad (20%), Westzanerpolderbeheer CV Noord (40%) en Westzanerpolderbeheer CV Zuid (40%). Elk van deze partijen ontwikkeld zijn eigen grondgebied. Op basis van jurisprudentie is het niet meer mogelijk het openbaar gebied om niet aan de gemeente Zaanstad over te dragen, en deze vervolgens verantwoordelijk te stellen voor het onderhoud hiervan. Het openbaar gebied op de gronden van Noord en Zuid blijven derhalve eigendom van Noord en Zuid. Voor het bedrijvenpark zal een bedrijvenvereniging worden opgericht, die een contract zal gaan afsluiten met een parkmanagement-organisatie. Eén van de taken van de parkmanagent-organisatie is het onderhoud van het openbaar gebied.
Voor het onderhoud moeten kosten worden gemaakt. De kosten die worden gemaakt voor het beheer van het openbaar gebied, zullen door de Zuid en Noord worden doorberekend aan de bedrijven die zich op hun gebied vestigen. De gemeente doet dat niet. Hierdoor ontstaat rechtsongelijkheid tussen bedrijven op gemeentegronden en bedrijven op gronden van Zuid of Noord. Daarom wordt voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage aan het parkmanagement Westzanerpolder voor het onderhoud van de openbare ruimte te baseren op
Zaanstad-onderhoudsniveau en te berekenen op basis van het totale openbare gebied van de Westzanerpolder dat in bezit is van de marktpartijen en de gemeente gezamenlijk.

Vergunningen kledinginzameling 2003
Burgemeester en Wethouders hebben besloten vier charitatieve instellingen een vergunning te verlenen voor het inzamelen van kleding in 2003. De instellingen zijn het Leger des Heils, het Kringloopbedrijf Het Goed, de Stichting Steun Vrouwen Participatie en KICI.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie