Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Prijzen industrie gestegen

Datum nieuwsfeit: 31-01-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Prijzen industrie gestegen

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie zijn in het vierde kwartaal van 2002 gestegen in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. De stijging is echter kleiner dan in het tweede en derde kwartaal. Ondanks de prijsstijgingen in de loop van het jaar ligt het gemiddelde prijsniveau in 2002 onder dat van 2001. De verbruiksprijzen zijn in het vierde kwartaal van 2002 meer gestegen dan de afzetprijzen.

Hogere afzetprijzen
De afzetprijzen van de Nederlandse industrie zijn in het vierde kwartaal van 2002 met 0,4 procent gestegen in vergelijking met het derde kwartaal. De in Nederland afgezette producten zijn 0,5 procent duurder geworden. Aan buitenlandse afnemers is 0,3 procent meer in rekening gebracht. De stijging van de afzetprijzen in het vierde kwartaal is minder groot dan in het tweede en derde kwartaal. Toen stegen de afzetprijzen vergeleken met het voorgaande kwartaal respectievelijk 1,6 en 1,3 procent. Uit eerder deze week door het CBS gepubliceerde uitkomsten van de Conjunctuurtest blijkt dat de ondernemers in de industrie voor het eerste kwartaal van 2003 een verdere stijging van de afzetprijzen verwachten. Ondanks de prijsstijgingen in 2002 ligt het gemiddelde prijsniveau van de afzet 1,0 procent lager dan in 2001. Dit heeft te maken met het relatief hoge niveau van de afzetprijzen in de eerste helft van 2001. De afzetprijzen voor de binnenlandse markt komen in 2002 gemiddeld 0,2 procent lager uit dan een jaar eerder. Voor geëxporteerde goederen werd in 2002 gemiddeld 1,5 procent minder berekend dan in 2001.

Verbruiksprijzen ook hoger
De Nederlandse industrie heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar 0,7 procent meer betaald voor grondstoffen en halffabrikaten dan in het derde kwartaal. De prijsstijging is minder groot dan in het tweede en derde kwartaal, toen de verbruiksprijzen met respectievelijk 2,5 en 1,3 procent stegen. In Nederland aangeschafte grondstoffen en halffabrikaten kostten in het vierde kwartaal 1,8 procent meer dan in het derde kwartaal. De geïmporteerde verbruiksgoederen zijn daarentegen 0,3 procent goedkoper geworden. Evenals bij de afzetprijzen liggen de gemiddelde verbruiksprijzen in 2002 lager dan een jaar eerder. De prijsdaling van de grondstoffen en halffabrikaten bedraagt 1,9 procent ten opzichte van 2001 en is daarmee groter dan de afname van de afzetprijzen in dezelfde periode (-1,0 procent).

Technische toelichting
De producentenprijsindexcijfers hebben gedurende een tijdvak van vijf maanden een voorlopig karakter; daarna worden zij definitief. Cijfers van de vijf voorafgaande maanden kunnen zijn aangepast op grond van informatie die na het uitbrengen van de vorige cijfers beschikbaar is gekomen. Bijgestelde cijfers zijn in de tabellen cursief weergegeven. Het producentenprijsindexcijfer geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer van Nederlandse industrieproducten. De prijzen, die ten grondslag liggen aan de hier gepresenteerde prijsindexcijfers, zijn verkregen door rechtstreekse waarneming bij industriële en handelsondernemingen. De daarbij geldende condities zijn: prijzen af-fabriek en exclusief BTW, subsidies, accijnzen en eventuele heffingen. De invoerprijzen worden gemeten onder de conditie C.I.F. ('Cost, Insurance, Freight') of franco aan de Nederlandse grens, dat wil zeggen vóór het inklaren aan de Nederlandse grens. De prijsindexcijfers van de afzet zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de binnenlandse afzet en voor de uitvoer van de desbetreffende goederen. De prijsindexcijfers van het verbruik van grondstoffen en halffabrikaten zijn een gewogen gemiddelde van prijsgegevens voor de aankoop van binnenlandse producten en voor de invoer van de desbetreffende goederen. De producentenprijsindexcijfers worden berekend volgens de methode van Laspeyres. Bij deze methode wordt de prijs van een product uit de verslagperiode gerelateerd aan de prijs van hetzelfde product (dat wil zeggen met dezelfde kwaliteit en leveringscondities) in het basisjaar, waarbij de waarden in de basisperiode als gewichten dienen. De hier gepubliceerde indices hebben als basisjaar 1995, dat wil zeggen dat de indices voor het jaar 1995 op 100 zijn gesteld. Het eerstvolgende kwartaalpersbericht zal worden gepubliceerd met het beschikbaar komen van cijfers over de maand maart 2003. Dit persbericht verschijnt op 29 april 2003. De producentenprijsindexcijfers over de maanden januari en februari zullen maandelijks op het gebruikelijke tijdstip, meestal op de laatste werkdag van de maand, via diverse media beschikbaar worden gesteld. De uitkomsten zijn onder meer te vinden onder de rubriek kerncijfers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persdienst van het CBS. Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: (persdienst@cbs.nl)

PB03-019
31 januari 2003
9.30 uur

Centraal Bureau voor de Statistiek
Persbericht

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie