Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Concept-structuurvisies wijkontwikkeling Gouda gereed

Datum nieuwsfeit: 03-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Gouda
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Gouda


03.006 concept-structuurvisies wijkontwikkeling gereed

datum: 3 februari 2003
afdeling: Communicatie en pers-voorlichting
contactpersoon: Karin Westerink
telefoon 0182-588349

stap voorwaarts in de wijkontwikkeling korte akkeren en gouda-oost

concept-structuurvisies wijkontwikkeling gereed

De conceptstructuurvisies voor de wijkontwikkeling van de wijken Korte Akkeren en Gouda-Oost zijn op hoofdlijnen gereed. De beide rapportages zijn uitgereikt aan de Adviesgroep wijkontwikkeling. De adviesgroep is nu aan zet om te reageren op deze concepten. In de adviesgroep zitten op dit moment leden van de wijkteams Korte Akkeren en Gouda-Oost, huurdersverenigingen en overige belanghebbenden. De concepten worden het komend half jaar op een aantal punten nog aangevuld. In juni neemt het College van B en W een besluit over de definitieve versies en de uitvoerings programmas, waarna de structuurvisies de inspraak in gaan.

In juni zijn de concrete plannen gereed. Daarin wordt een beeld gegeven van hoe de wijken er over vijf jaar uitzien. Vanaf juni kunnen bewoners en andere belanghebbenden hun mening over de plannen kenbaar maken. Op verschillende bijeenkomsten en via de dan geopende wijkinfopunten kunnen belanghebbenden reageren op de plannen.

in 2015

De structuurvisies geven hoofdlijnen waarmee alle bestaande en nieuwe plannen beoordeeld kunnen worden. Ze gaan in op de aspecten zorg, welzijn, wonen, vrije tijd, onderwijs en geven de ambities op die gebieden.
Eerder zijn sterkte en zwakte-analyses gemaakt van beide wijken. Hiermee zijn de knelpunten in kaart gebracht. Er is gebruik gemaakt van informatie afkomstig uit de wijkontwikkelingsplannen Karaktervol Korte Akkeren en Gastvrij Gouda Oost.
De plannen die in voorbereiding zijn moeten een bijdrage leveren aan de oplossing van die knelpunten. Daarom zijn de struc-tuurvisies nodig om een beeld te krijgen hoe de wijken er in 2015 uit zouden kunnen zien.
De uitvoeringsprogrammas zijn afgeleid van de structuurvisies. Zij geven de concrete maatregelen voor de komende jaren aan. Deze programmas zijn nog niet beschikbaar en worden tegelijk met de structuur- visies in juni door het College vastgesteld.

De concept structuurvisies zijn gemaakt door vertegen woordigers van de gemeente, de woningstichting Het Volksbelang, Woningbouwvereniging Ter Gouw en Woonpartners Midden-Holland.

verder traject

De structuurvisies zijn voor een eerste advies uitgereikt aan de Adviesgroep.
In juni besluit het College over de structuurvisies. Daarna start de inspraak. In het najaar worden de reacties verwerkt. In december 2003 stelt de gemeenteraad de definitieve structuurvisies en uitvoeringsplannen vast.

nadere informatie

Het secretariaat van wijkontwikkeling is bereikbaar voor vragen over de structuurvisies of over de wijkontwikkeling in algemene zin. Telefoon: 0182 588236.
Verder kunt u vanaf april met uw vragen terecht bij de op te richten wijkinformatiepunten voor de wijkontwikkeling in de Heren-straat in de wijk de Korte Akkeren en de De Rijkestraat in de wijk Gouda-Oost. Alle stukken kunt u vanaf dan daar inzien.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie