Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen in Lisse

Datum nieuwsfeit: 03-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Lisse
Zoek soortgelijke berichten
03-02-2003 Komt u in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen?

De gemeente kan aan burgers met een laag inkomen gehele of gedeeltelijke kwijtschelding verlenen voor aanslagen van gemeentelijke belastingen.

Huishoudens met een minimuminkomen hebben het financieel vaak krap. Voor menig Lisser is het soms moeilijk om de gemeentelijke belastingen volledig te betalen. Soms kan een betalingsregeling verlichting brengen. In een aantal gevallen is het echter niet mogelijk om aan de verplichtingen te voldoen. De gemeente kan aan burgers met een laag inkomen gehele of gedeeltelijke kwijtschelding verlenen voor aanslagen van gemeentelijke belastingen.

Om welke belastingen gaat het?
Het kwijtscheldingsbeleid is van toepassing op de volgende gemeentelijke belastingen:

onroerende-zaakbelastingen

roerende-zaakbelastingen

rioolafvoerrecht

afvalstoffenheffing

Komt u in aanmerking?
Of u in aanmerking komt voor een kwijtschelding hangt af van:

1. Uw betalingscapaciteit
Met andere woorden: hebt u na aftrek van vaste lasten als huur en ziektekosten nog voldoende inkomen over voor het betalen van gemeentelijke belastingen. Hoe de gemeente uw betalingscapaciteit precies berekent, leest u hierna.

2. Vermogen
Iemand die kwijtschelding ontvangt, mag daarnaast geen vermogen hebben. Onder vermogen valt het bezit van bijvoorbeeld een auto, antiek, een boot of een caravan met een waarde van 2.269,-- of meer. Voor eigen woningbezit bestaan uitzonderingssituaties, waarin het mogelijk is om toch kwijtschelding te krijgen.
Voor personen die op 31 december 1999 65 jaar en ouder zijn wordt een bedrag van 2.269,-- per persoon aan financiële middelen buiten beschouwing gelaten.

Berekening betalingscapaciteit
De gemeente berekent de betalingscapaciteit aan de hand van het netto-inkomen, het normbedrag en de vaste kosten van levensonderhoud. Dit gaat als volgt.

1. Bepalen netto inkomen.
Uw netto maandinkomsten bestaan uit uw eigen inkomsten èn die van uw eventuele partner. Hierbij kunt u denken aan:

salaris, pensioen-, sociale of eenmalige uitkering

studiebeurs, winst, bijverdiensten, vakantiegeld

alimentatie (ook voor de kinderen)

huursubsidie.

De premies op grond van de Algemene bijstandswet, de Wet inschakeling werkzoekenden en de premies op grond van het gemeentelijk premiebeleid worden hierbij (tot een bepaald maximumbedrag) buiten beschouwing gelaten.

2. Bepalen van het vastgestelde normbedrag voor de bijstand. Sommige kosten gelden voor iedereen. Ze zijn daarom opgenomen in een standaard normbedrag. Dit is voor:

echtpaar of samenwonenden (beiden jonger dan 65 jaar): 1.136,-- per maand

alleenstaande ouder (jonger dan 65 jaar): 1.023,-- per maand

alleenstaande van 21 jaar of ouder (jonger dan 65 jaar): 795,-- per maand

echtpaar of samenwonenden (beiden 65 jaar of ouder): 1.189,-- per maand

echtpaar of samenwonenden (waarvan één partner 65 jaar of ouder): 1.198,-- per maand

alleenstaande ouder (van 65 jaar of ouder): 1.072,-- per maand

alleenstaande (van 65 jaar of ouder): 844,-- per maand. Deze normbedragen zijn inclusief vakantietoeslag. Genoemde bedragen gelden alleen als de woonlasten niet kunnen worden gedeeld met anderen. Als dit wel het geval is, gelden lagere normbedragen.

3. Berekenen vaste kosten voor levensonderhoud per maand. Denk hierbij aan:

premies voor ziekenfonds of ziektekostenverzekering (geen nominale premie of premie aanvullende verzekering)

subsidiabele huur (of bij uitzonderingen hypotheekrente van de eigen woning). Alleen het bedrag boven 170,-- mag als uitgave worden meegerekend.

4. Het normbedrag (punt 2) en de kosten van levensonderhoud (punt 3) worden samen afgetrokken van het netto maandinkomen (punt 1). Het bedrag dat overblijft is uw betalingscapaciteit per maand.

5. Deze betalingscapaciteit, het bedrag dat overblijft bij punt 4, wordt vermenigvuldigd met 12.
Hierdoor ontstaat de betalingscapaciteit op jaarbasis. Daarvan moet u 80% aan gemeentelijke belastingen betalen. Is uw betalingscapaciteit bijvoorbeeld 45,38 dan moet u daarvan 80% aan gemeentelijke belastingen betalen. Stel dat u in totaal 226,89 had moeten betalen, dan wordt er in dit geval 190,59 kwijtgescholden.

Ondernemers
Kwijtschelding voor ondernemers (zowel natuurlijke personen als rechtspersonen) is alleen in uitzonderlijke situaties mogelijk. Kwijtschelding wordt aan deze twee groepen uitsluitend verleend als dit gebeurt in het kader van een akkoord met alle schuldeisers en er geen redelijke mogelijkheid aanwezig is om een derde aansprakelijk te stellen. In de praktijk betekent dit dat de ondernemer bijna failliet moet zijn om voor kwijtschelding in aanmerking te kunnen komen.

Een betalingsregeling
Als u niet in aanmerking blijkt te komen voor kwijtschelding, kan een betalingsregeling misschien een oplossing bieden. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de afdeling Financiële Administratie en Automatisering in het gemeentehuis, telefoon (0252) 433 148 of 433 152.

Aanvragen kwijtschelding
Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen moet u een aanvraagformulier invullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de afdeling Financiële Administratie en Automatisering in het gemeentehuis. U kunt het formulier ook telefonisch opvragen bij (0252) 433 148 of 433 152. Als u vragen hebt, kunt u op werkdagen met uitzondering van woensdag tussen 09.00 tot 12.00 uur terecht bij de medewerkers van de die afdeling.
U moet de aanvraag binnen 6 weken na ontvangst van de aanslag indienen.

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie