Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Verkiezingen provinciale staten in Aalburg

Datum nieuwsfeit: 03-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Aalburg
Zoek soortgelijke berichten


VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN
Op dinsdag 11 maart a.s. vinden er verkiezingen plaats voor de leden van Provinciale Staten.
Alle kiesgerechtigden krijgen dan de gelegenheid hun stem uit te gaan brengen.

Mocht u niet zelf kunnen gaan stemmen of op een ander stembureau uw stem willen uitbrengen, dan is de hieronder vermelde informatie voor u van belang.

Stemmen bij volmacht

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. Machtiging door schriftelijke aanvraag. Dit is mogelijk tot en met 25 februari 2003.

1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende dag voor de verkiezing (25 februari 2003) door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 27 januari 2003 staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie. 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het aan de verzoeker is toegestaan om in een stembureau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen.
4. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 27 januari 2003 ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie.
5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

B. Machtiging door overdracht van de oproepingskaart. 6. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van de oproepingskaart, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor hem/haar te stemmen. Dit geschiedt door de oproepingskaart aan die kiezer over te dragen. 7. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op maandag 27 januari 2003 in hetzelfde stemdistrict als kiezer zijn geregistreerd die de volmacht geeft.
8. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn/haar eigen stem, in het stemdistrict waar hij/zij staat ingeschreven, uitbrengen.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

Stemmen in een stembureau naar keuze

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. Schriftelijke aanvraag. Dit is mogelijk tot en met 25 februari 2003.
1. Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een stembureau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen.
2. Het verzoekschrift, alsmede de oproepingskaart (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op de veertiende dag voor de verkiezing (25 februari 2003) door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 27 januari 2003 staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie. 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen. 4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de oproepingskaart gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

B. Mondelinge aanvraag. Dit is mogelijk tot en met 6 maart 2003. 1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de oproepingskaart, doch uiterlijk op de vijfde dag voor de verkiezing (6 maart 2003) de oproepingskaart te overleggen bij Bureau verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie op maandag 27 januari 2003.
2. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de oproepingskaart gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

Nadere inlichtingen over de verkiezingen worden graag verstrekt door Bureau
verkiezingen, (0416)698721.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie