Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Wsw opheffing bedrijfsonderdeel Tholen

Datum nieuwsfeit: 03-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 90801 2509 LV Den Haag der Staten-Generaal Anna van Hannoverstraat 4 Binnenhof 1a Telefoon (070) 333 44 44 2513 AA `s-GRAVENHAGE Telefax (070) 333 40 33

Uw brief Ons kenmerk ABG/GA/03/2995

Onderwerp Datum Wsw opheffing bedrijfsonderdeel Tholen 3 februari 2003

Tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in december 2002 heeft kamerlid de heer van Dijke mij een brief overhandigd betreffende de sluiting van de vestiging in Tholen van de sociale werkvoorziening, de Betho B.V., met het verzoek om een reactie.

De brief aan de heer van Dijke geeft aan dat sluiting van de vestiging van de sociale werkvoorziening de Betho B.V. in Tholen sociaal-maatschappelijke gevolgen heeft voor de 65 werknemers die noodgedwongen mee zullen moeten naar de vestiging in Goes. Dit heeft nadelige gevolgen voor mensen met een arbeidshandicap vanwege langere reisafstanden. Tevens wordt in deze brief opgemerkt dat het Ministerie van SZW het beste geld aan de betrokken instelling zou kunnen geven om de vestiging in Tholen open te houden, om zodoende te voorkomen dat werknemers thuis komen te zitten of in een dagcentrum opgevangen moeten worden.

Hier wil ik als volgt op reageren. De uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente of het schap. De beslissing van het schap om de vestiging in Tholen te sluiten valt ook onder deze verantwoordelijkheid en is waarschijnlijk genomen op basis van de wens om de sociale werkvoorziening doelmatiger te maken.

Het verzoek aan het ministerie van SZW om geld beschikbaar te stellen om de vestiging in Tholen open te houden past niet in de financieringsstructuur van de sociale werkvoorziening. De financieringsstructuur is zo geregeld dat het rijk subsidie verstrekt aan gemeenten of gemeenschappelijke regelingen voor een aantal dienstbetrekkingen. Het lokale of regionale bestuur is vervolgens verantwoordelijk voor de organisatie van deze dienstbetrekkingen. De Wet sociale werkvoorziening laat geen opening voor het Ministerie van SZW om aanwijzingen wat financiering betreft te geven of om aanvullend te financieren. Het open einde van de regeling ligt bij de gemeenten.23

De gemeenschappelijke regeling zal de problematiek betreffende de vestiging van de Betho B.V. in Tholen dan ook lokaal dienen aan te pakken en op te lossen. In dit verband kan erop gewezen worden dat wanneer langere reistijden een bezwaar zijn voor de werknemers in Tholen er naast de mogelijkheid van een dienstbetrekking in het traditionele SW-bedrijf nog drie varianten voor werken in SW-verband bestaan. Deze zijn detachering en `begeleid werken' bij een reguliere werkgever en de mogelijkheid voor de gemeente om een rechtspersoon aan te wijzen ten behoeve van de uitvoering van deze wet (Wsw, Art. 2, Lid 3). Door gebruik te maken van deze mogelijkheden zou overplaatsing van werknemers uit Tholen naar Goes eventueel kunnen worden vermeden.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(M. Rutte)reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie