Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Nederlandse jaarverslagen opener over bestuurdersbeloningen

Datum nieuwsfeit: 04-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PRICEWATERHOUSECOOPERS

Nederlandse jaarverslagen opener over bestuurdersbeloningen

Ruim 60% AEX-fondsen loopt vooruit op nieuwe wetgeving

PricewaterhouseCoopers (PwC) heeft onderzoek verricht naar de transparantie van de beloningen en het effectenbezit van bestuurders en commissarissen in de jaarverslagen 2001 van 72 in Nederland beursgenoteerde ondernemingen (alle fondsen in de AEX en AMX en 25 Overige fondsen). Deze jaarverslagen zijn getoetst aan de hand van de nieuwe wettelijke vereisten voor openbaarmaking van beloningen en effectenbezit van bestuurders en commissarissen van zogenaamde open vennootschappen per 1 september 2002. Hoewel de jaarverslagen 2001 nog niet hoefden te voldoen aan de hogere transparantie-eisen, heeft ruim 60% van de bedrijven uit de AEX al geanticipeerd op de nieuwe wetgeving.

De AEX-fondsen scoren gemiddeld hoger dan de AMX (Midcap)-fondsen, die op hun beurt weer beter uit de bus komen dan de Overige fondsen. Bedrijven in de AMX en de categorie Overige fondsen scoren vooral lager bij de vermelding van beloningen per individuele bestuurder en commissaris en het beloningsbeleid. Vaak wordt er één totaalbedrag genoemd voor de beloning van de Raad van Bestuur, terwijl het jaarverslag niets vermeldt over het beloningsbeleid.

PwC heeft de gewogen gemiddelde scores van de AEX-fondsen vergeleken met die van de vijf grootste fondsen qua marktkapitalisatie in de FTSE Eurotop 100 (Londen), de NYSE (New York) en de NASDAQ, dus met de vijftien grootste Britse en Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen. Uit de vergelijking blijkt dat de buitenlandse jaarverslagen aanmerkelijk beter scoren dan die van de Nederlandse ondernemingen in de AEX, vooral waar het gaat om openheid en verantwoording van het beloningsbeleid voor bestuurders en commissarissen. Dit beleid wordt meestal uitvoerig toegelicht in een verslag van de honoreringscommissie. De regelgeving in Groot Brittannië en de Verenigde Staten schrijft dan ook al jaren de vermeldingen voor die nu in Nederland van kracht zijn geworden.

De gemiddelde score van de AEX-fondsen die niet tevens in de Verenigde Staten of Groot Brittannië staan genoteerd, is lager dan de algemene gemiddelde score voor de AEX.

Sommige bedrijven vatten transparantie en verantwoording over de beloningen van de top en het daaraan ten grondslag liggende beleid op in de geest van de wet (best practice), terwijl andere bedrijven slechts de letter van de wet volgen. In het laatste geval wordt vaak volstaan met de platitude dat 'de leden van de Raad van Bestuur marktconform beloond worden'. Dit staat dan in schril contrast met de Angelsaksische 'best practice'voor beloningsbeleid, waar een apart verslag van de honoreringscommissie uitgebreid inzicht geeft niet alleen in de samenstelling van het totale beloningspakket van de bestuurders, maar ook in de overwegingen en keuzes die daaraan ten grondslag liggen. 'Als ik die Britse en Amerikaanse jaarverslagen bekijk, krijg ik de indruk dat ze helemaal niets te verbergen hebben', aldus Paula Kager, beloningsdeskundige bij Human Resource Consulting van PricewaterhouseCoopers, 'Ze zijn duidelijk, volledig, gebruikersvriendelijk en bovendien open in de uitleg waarom de honoreringscommissie voor een nieuwe beloningsvorm heeft gekozen. Best practice naar Angelsaksisch voorbeeld komt concreet neer op bijvoorbeeld: verantwoording van de salarissen van de top ten opzichte van vergelijkbare ondernemingen, vermelding van de prestatiecriteria waarop bonussen zijn gebaseerd en of deze criteria in het verslagjaar zijn gehaald, inzicht in de pensioenregelingen en eventuele vertrekregelingen die contractueel zijn overeengekomen, vermelding van eventuele leningen en leningvoorwaarden, beschrijving van de essentiële kenmerken van optieregelingen en andere aandelen incentive plannen en overige emolumenten. De jaarverslagen van Amerikaanse bedrijven bevatten vaak een grafiek van de performance van het aandeel ten opzichte van een 'peer group'en een ranking van de positie binnen deze groep.

Enkele bedrijven vermelden slechts één totaalbedrag voor de beloning van de Raad van Bestuur met de toelichting dat het jaarverslag 2001 nog niet hoefde te voldoen aan de hogere transparantie-eisen.

De publicatie van de eerste jaarverslagen 2002 staat voor de deur. De open NV's die onder de wet vallen moeten deze dagen nog een flinke slag maken om de verslaglegging over bestuurdersbeloningen in overeenstemming te brengen met de nieuwe wettelijke vereisten. Het gaat daarbij vooral om de vermelding per individuele bestuurder en commissaris van salaris (vergoeding), bonus, pensioen, financiële regeling bij vertrek, prestatiecriteria bij variabele beloningen en optieregelingen en de uitleg en verantwoording door de raad van commissarissen van het beloningsbeleid. Paula Kager: 'Op dat gebied kunnen Nederlandse bedrijven nog veel leren van de Angelsaksische best practice'.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie