Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Ruim 50.000,- voor Mooiland in Venray/Meerlo-Wanssum

Datum nieuwsfeit: 04-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Limburg
Zoek soortgelijke berichten
Ruim 50.000,- voor Mooiland in Venray/Meerlo-Wanssum (028)

Het agrarisch project Mooiland in Venray / Meerlo-Wanssum krijgt van Gedeputeerde Staten 53.000,- subsidie. Het project maakt deel uit van de uitvoering van het gebiedsprogramma Venray / Meerlo-Wanssum. Mooiland heeft tot doel het verbeteren van het imago van de landbouw, de invoering van natuurproductie als onderdeel van de agrarische bedrijfsvoering en het aantrekkelijk maken van het recreatief medegebruik van het landelijk gebied.

Het gebiedsprogramma is een visie voor de lange termijn voor de regio Venray-Meerlo/Wanssum, vertaald naar operationele doelen voor de inrichting van het landelijk gebied in al zijn facetten (landbouw, natuur, recreatie, water enzovoorts). Het programma is in samenwerking met de streek tot stand gekomen en in mei 2002 door GS goedgekeurd. Het gebiedsprogramma is een voorloper van het reconstructieplan. De financiering vindt plaats via het Subsidiebesluit gebiedsgericht beleid (SGB) van het Rijk en door de Provincie.

Mooiland
Een uitwerking van de doelstellingen van het gebiedsprogramma Venray / Meerlo-Wanssum is Mooiland . Initiatiefnemer is de Stichting Innovatief Platteland in Venray. Andere betrokken partijen zijn het Natuurhistorisch Genootschap Venray en de gemeenten Venray en Meerlo-Wanssum. Mooiland bestaat uit enkele deelprojecten, waaronder bestuivende insecten, bloemrijke akkerranden en routecoördinatie. De deelprojecten hebben in december 2002 bijdragen uit de SGB-regeling ontvangen en kunnen nu dankzij deze provinciale bijdrage van start. Eind 2003 zijn ze afgerond.

Bestuivende insecten
Agrariërs in de regio worden aangezet tot het verbouwen van bloeiende gewassen als groenbemester, tussengewas of bufferstrook. Deze fungeren als voedselbron en nestgelegenheid voor bestuivende insecten. Dat bevordert de biodiversiteit. De bloeiende gewassen leveren ook een bijdrage aan de cultuurhistorische waarde van de regio en aan de promotie en productie van streekproducten. De agrariërs krijgen advies bij de aanplant van groenbemesters. Het project is een proefproject en zal daarom als demonstratie voor andere bedrijven worden gebruikt. De kosten zijn 76.225,-. Uit De SGB-subsidie draagt 38.000,- bij en de Provincie 30.500,-.

Akkerrandenbeheer
Akkerranden die alternatief beheerd worden, bevorderen de aantrekkelijk-heid van het landschap en de biodiversiteit. Het project Akkerrandbeheer heeft een relatie met de bestuivende insecten. De akkerranden worden aangeplant met groenbemestings-gewassen en vormen de voedselbronnen en nestgelegenheid voor insecten. De akkerranden worden beheerd door agrariërs die naast hun eigen bedrijvigheid de akkerranden gaan onderhouden. De totale kosten zijn 32.375,-. De SGB-subsidie draagt 16.188,- bij en de Provincie draagt 12.950,- bij.

Routecoördinatie
Via twee recreatieve themaroutes verbindt het deelproject Routecoördinatie de deelprojecten van Mooiland. De bewoners en ondernemers in de regio en andere geïnteresseerden kunnen op een ontspannende manier kennismaken met agrarische projecten in de regio. Eind 2003 zijn twee routes gerealiseerd. De totale kosten zijn 24.000,-. De SGB-subsidie draagt 12.000,- bij en de provincie 9.600,-. 4-2-2003 15:24

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie