Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Maasbeveiliging kan van start door slim bodembeleid

Datum nieuwsfeit: 04-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Limburg
Zoek soortgelijke berichten

Gedeputeerde M. Hofman-Ruijters weerlegt vrees grindsector voor jarenlange vertraging (027)

Maasbeveiliging kan van start door slim bodembeleid

Er is geen enkele reden om te vrezen voor vertragingen in de uitvoering van de Maaswerken door juridische procedures over slibkwesties. Juist voor dat doel hebben we het Actief Bodembeleid Maas geformuleerd, dat het schuiven met vervuilde grond onder duidelijke voorwaarden regelt. Helaas is de Maasbodem al vervuild en komt er voortdurend nieuwe vervuiling met het Maaswater mee, maar ons beleid maakt de bodem beslist niet slechter. Het nieuwe beleid past binnen de huidige wet- en regelgeving en is afgestemd met de andere Maas- en Rijnprovincies, Rijkswaterstaat en de ministeries van VROM en LNV. In die operatie heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat al zorgvuldig gekeken naar de juridische haalbaarheid van dat nieuwe beleid. Op dat punt mist de vrees van de grindsector dus elke grond.

Dat zegt gedeputeerde Margot Hofman-Ruijters in reactie op een brief van de Federatie van Oppervlaktedelfstoffen winnende Industrieën (FODI), de koepel van ontgrinders en baggerbedrijven, gestuurd aan Provinciale Staten.

Gebiedseigen
Uitgangspunt van de Maasbeveiliging die in de komende jaren haar beslag gaat krijgen is dat de rivier aanzienlijk meer ruimte krijgt. Bij rivierverruimingsprojecten in het kader van Ruimte voor de Rivier komen enorme hoeveelheden weerdgrond vrij. Die grond is evenals de rivierbeddingen vaak vervuild door de afzetting van slib. Actief bodem-beheer maakt het mogelijk om deze grond binnen het riviersysteem te verwerken door gebruik als bodem of bouwstof, dan wel berging in kleischermen. Volgens het huidige beleid mag de grond die daarbij vrijkomt alleen in grootschalige depots worden gestort. Dat maakt toepassing van die grond voor de rivierprojecten onmogelijk. De gedachte achter Actief bodembeheer is, dat het schoonmaken van de bodem in het Maasgebied weinig zinvol is, omdat de rivier zelf die bodem weer vervuilt. Dat pleit voor het toestaan van schuiven met grond: gebruik van gebiedseigen grond binnen de rivier. Inmiddels hebben de andere betrokken Maasprovincies dit beleid al goedgekeurd. Provinciale Staten kunnen dat deze week ook in Limburg doen.
4-2-2003 09:36

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie