Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Openbare bekendmakingen Gemeente Hoogeveen

Datum nieuwsfeit: 05-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Hoogeveen
Zoek soortgelijke berichten
5 februari 2003
Inhoud


* GS akkoord met plan Buitenvaart en Riegmeer *
* Nachtelijke werkzaamheden perrontunnel *
* Collecte *

* Plan speelterrein De Spits/De Kiel *

* Spreekuur wethouder De Haan vervroegd *
* Drentse commissie Welstand vergadert *

* Presidium raad houdt vergadering *

* Open ochtend Het Mozaiek Hollandscheveld *
* Ondernemersenquête nog tot 14 februari *
* Hoogeveense Lente wegens succes geprolongeerd *
+ Kavelverkoop plan Hollandscheveld-Oost (De Bolster, cluster II) *

+ Vaststelling bestemmingsplan Nieuwlande, uitbreiding Boerdijk
*

+ Goedkeuring bestemmingsplan bedrijventerrein Buitenvaart II *
+ Goedkeuring bestemmingsplan Wolfsbos, deelplan de Wielewaal *
+ Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoeve van aanleggen deel omliggende infrastructuur Turbine *

+ Meldingen Amvb's *

+ Ingekomen bouwaanvragen en sloopaanvragen *
+ Verleende bouwvergunningen en sloopvergunningen *
GS akkoord met plan Buitenvaart en Riegmeer
De gemeente Hoogeveen publiceert vandaag het goedkeuringsbesluit van gedeputeerde staten voor het bestemmingsplan voor de twee bedrijventerreinen Buitenvaart II en Riegmeer. Daarmee is weer een stap gezet in de realisering ervan. Minister Kamp van VROM heeft nog overwogen het besluit van gedeputeerde staten te vervangen, maar heeft daar van afgezien.

De gemeente is druk bezig met de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen ten zuiden van de A37, nabij Hollandscheveld: Buitenvaart I, Buitenvaart II en Riegmeer. In Buitenvaart I wordt al gebouwd, evenals in Buitenvaart II (door DOC). Riegmeer is nog niet zo ver.

Deze plannen vallen op door een ongebruikelijke ontwerp waarbij een brede strook agrarisch gebied wordt vrijgelaten tussen Buitenvaart II en Riegmeer. Dit gebied is een waardevol cultuurhistorisch (veen)landschap.

Verder valt het terrein op door de inrichting van een service-gebied (de 'Turbine'), waarin allerlei voorzieningen een plaats kunnen krijgen, bijvoorbeeld een tankstation, wasstraat, vrachtwagenreparatie, horeca en kinderopvang.

In het noorden van Buitenvaart II langs de A37 verrijst op dit moment het Zuivelpark Hoogeveen, waar de Hoogeveense kaasfabriek DOC grootschalige uitbreidingsplannen realiseert.

Groen, wonen en recreatie

De bedrijventerreinen zullen zorgen voor veel nieuwe werkgelegenheid, maar ook voor drukte en verkeer. Een ingrijpende verandering dus. De gemeente wil Buitenvaart II en Riegmeer zo goed mogelijk laten aansluiten op de snelweg, maar er moet ook ruimte zijn voor groen, wonen en recreëren. Het bestemmingsplan gaat daarom zowel over de bedrijventerreinen als over de inpassing ervan in het landschap.

Het "bestemmingsplan Buitenvaart II" gaat over de plannen voor de bedrijventerreinen Buitenvaart II en Riegmeer. Hier zou gemengde bedrijvigheid moeten komen, maar zware industrie is er niet mogelijk. Het bestemmingsplan omvat daarnaast:

* de fietsbrug over kanaal & A37 en de fietsroute via de Lange Dijk
* de (verlengde) Mr Cramerweg

* de bufferzones Hollandse wijken en Krakeelse wijken
Riegshoogtendijk

De Riegshoogtendijk staat niet in het nieuwe bestemmingsplan, maar ondervindt wel de directe gevolgen van de aanleg van Buitenvaart II en Riegmeer. De prognose is dat de weg meer verkeer te verwerken krijgt als er geen aanpassingen komen in de situatie. De bedoeling is dat ook 'Riegmeer-verkeer' naar en van het zuiden de N48 (Hoogeveen-Ommen) gebruikt. Dan moet in ieder geval de Riegshoogtendijk minder aantrekkelijk worden voor dit verkeer. De provincie heeft de weg op 1 januari overgedragen aan de gemeente. De gemeente wil een maximum-snelheid van 60 kilometer per uur instellen.

Inzage

Het goedkeuringsbesluit van gedeputeerde staten voor het bestemmingsplan, het besluit van de minister van VROM en het bestemmingsplan zelf liggen met ingang van morgen, donderdag, zes weken lang ter inzage bij de gemeente. Voor meer informatie zie de officiële publicatie in de rubriek Mededelingen.

Hierboven een impressie van de "Turbine', het service-gebied in Buitenvaart II, waar allerlei voorzieningen een plaats kunnen krijgen, bijvoorbeeld een tankstation, wasstraat, vrachtwagenreparatie, horeca en kinderopvang.

Nachtelijke werkzaamheden perrontunnel

Bouwbedrijf Koop Tjuchem heeft een aanvraag ingediend om tijdens nachtelijke werkzaamheden aan de perrontunnel bij het NS-station in Hoogeveen gebruik te mogen maken van bouwmachines en gereedschappen. De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 11 april 2003 tot en met 28 april tussen middernacht en zes uur 's morgens. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken van de gemeente, telefoonnummer 0528-291244.

Collecte

Volgende week collecteert Amnesty International

Plan speelterrein De Spits/De Kiel

In kerkgebouw De Vredehorst aan de Zuidwoldigerweg in Hoogeveen wordt woensdag 19 februari een informatieavond gehouden over het plan voor de inrichting van het speelterrein De Spits/ De Kiel. De bijeenkomst begint om 20.,00 uur. De plannen liggen ter inzage in het kantoor van buurtbeheer De Weideblik aan De Ploeger 10a in Hoogeveen.

Spreekuur wethouder De Haan vervroegd

Wethouder De Haan houdt maandag 10 februari iets vroeger spreekuur dan normaal. Haar spreekuur is die dag van 13.00 tot 14.00 uur. De burgemeester en de overige wethouders hebben spreekuur wel op het gebruikelijke tijdstip, van 13.30 tot 14.30 uur.

Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen met 291253. Voor een afspraak met één van de wethouders kunt u terecht op telefoonnummer 291255.

Drentse commissie Welstand vergadert

De Drentse Welstandscommissie vergadert donderdag 6 februari in het gemeentehuis van Midden-Drenthe. De vergadering die openbaar is, begint om 14.00 uur. De agenda vermeldt de beoordeling van bouwplannen in Drenthe, waaronder twee in Hoogeveen. Dat zijn:
* Nieuwbouw 35 woningen, Erflanden te Hoogeveen
* Nieuwbouw winkelpand met bovenwoning, Hoofdstraat 109 te Hoogeveen
Presidium raad houdt vergadering

Het presidium van de raad houdt maandag 10 februari een vergadering in de b&w-kamer in het gemeentehuis in Hoogeveen. De vergadering, die openbaar is, begint om 16.00 uur. De agenda ziet er als volgt uit:
* Besluitlijst van 20 januari 2003.

* Terugblik op commissievergaderingen.

* Terugblik op raadsvergadering van 30 januari 2003.
* Agendavoorstel raadsvergadering van 20 februari 2003.
* Stand van zaken inhoudelijke dynamische lange termijnagenda 2003.
* Cursussen.

* Werkbezoeken.

* Hoorzittingen.

De bij de agenda behorende stukken liggen tot de vergadering ter inzage bij de griffier en kunnen op verzoek per e-mail worden toegezonden. Zij worden ook zoveel mogelijk bekendgemaakt op de gemeentelijke website www.hoogeveen.nl/gemeente, onder politiek en bestuur.
Open ochtend Het Mozaiek Hollandscheveld
De keuze van een basisschool voor uw kind is een ingrijpende beslissing. Als u voor die keus staat, zit u misschien vol met vragen. Daarom houdt de christelijke basisschool Het Mozaiek in Hollandscheveld een open ochtend. U kunt dan even rondkijken op de school, kennismaken met leerkrachten en met de schoolleiding praten.

De open ochtend van Het Mozaiek is op donderdag 6 februari van 9.00 tot 12.00 uur. Belangstellenden kunnen terecht bij beide vestigingen Dat zijn de hoofdvestiging aan de Zandwijkstraat 1 en de nevenvestiging aan het Zuideroipgaande 150.
Oud papier
Donderdag 6 februari
Basisschool De Krullevaar: het oud papier wordt opgehaald vanaf 18.30. Basisschool Het Palet: de containers staan op de parkeerplaats aan de Kemperstraat (voormalige Herman Bavinckschool) en op de parkeerplaats achter de Praxis aan de Griendtsveenweg. Van 18.00 tot 19.30 uur is er iemand aanwezig om te helpen.

Woensdag 12 t/m vrijdag 14 februari

Prof. Titus Brandsmaschool: de container staat van woensdag 8.00 to vrijdag 12.00 achter de school op het Blankensplein.

Ondernemersenquête nog tot 14 februari

De gemeente Hoogeveen heeft onlangs zo'n 1600 enqueteformulieren gestuurd naar Hoogeveense bedrijven. Het is de eerste gemeentelijke enquete die gehouden wordt onder het bedrijfsleven. Tot nu toe is een kwart van de formuleren ingevuld teruggestuurd, een aantal waarmee de gemeente niet ontevreden is.

Hoe meer ondernemers meedoen aan de enquete hoe beter beeld de gemeente krijgt van het ondernemingsklimaat in Hoogeveen. De enquête is opgesteld in overleg met het Hoogeveens Ondernemers Collectief HOC.

Beleid

Voor de ondernemers in Hoogeveen is dit dé kans om de gemeente duidelijk te maken hoe zij over het economisch beleid denken. De conclusies uit het onderzoek zullen een belangrijke rol gaan spelen in de ontwikkeling van dit beleid.

De ondernemersenquête is de eerste in zijn soort. Dat betekent dat de vragenlijst dit keer vrij uitgebreid is. In volgende jaren kunnen we waarschijnlijk met kortere lijsten volstaan. Het invullen van de enquête kost de ondernemer ongeveer een kwartier.

Respons

Uiteraard hoopt de gemeente op een grote respons. Onder de deelnemers verloot de gemeente vijf cadeaubonnen van 50,-. Bedrijven kunnen de ingevulde enquêtes nog tot 14 fenbruari terug te sturen. Bedrijven die nog niet hadden gereageerd hebben vorige week een herinneringsbrief in de bus gekregen. Mensen die de enquete ten onrechte hebben ontvangen wordt ook gevraagd te reageren, zodat het adressenbestand kan worden opgeschoond.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Boudewijn van Ardenne, tel. (0528) 291751 of mail: (D.B.W.van.Ardenne@hoogeveen.nl).

Hoogeveense Lente wegens succes geprolongeerd

Meer dan 250 deelnemers en ruim 1200 bezoekers. Dat was het resultaat van de eerste editie van de Hoogeveense Lente in mei vorig jaar. De Hoogeveense Lente gaat daarom door en nodigt ook dit jaar muzikale en theatrale talenten uit Hoogeveen en omgeving uit om het grote podium van De Tamboer te betreden.

Dit jaar is er een langere aanloop met voorrondes. De Hoogeveense Lente houdt kent zijn finale, net als vorig jaar, op het grote podium van De Tamboer. Zaterdag 31 mei 2003 is er een middagprogramma (voor de de jeugd tot en met 13 jaar) en een avondvullend programma (voor de deelnemende volwassenen). In tegenstelling tot vorig jaar begint de Lente nu al in april met voorrondes in de betrokken instellingen. Deelnemers kunnen zich aanmelden voor voorrondes in de volgende categorieën:

* Bands, cabaretiers en stand up comedians: het Podium
* Instrumentalisten/combo's en zang: de muziekschool
* Poezie en verhalen vertellen: de centrale bibliotheek
* Toneel en dans: De Tamboer.

Tijdens deze voorrondes zullen deskundigen uit de wereld van muziek en theater de optredens beoordelen. Uit deze beoordelingen ontstaat de selectie voor de uitvoering in De Tamboer op 31 mei 2003.

Exposities

Er zijn ook een maand lang exposities maand in het teken van de Hoogeveense Lente. Beeldend (amateur) kunstenaars wordt verzocht zich in te schrijven. De hele maand mei is in De Tamboer en in diverse andere locaties in Hoogeveen werk te zien van (beginnende) kunstenaars.

Inschrijven

Inschrijving staat open voor iedereen en het kan tot en met maandag 10 maart. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij De Tamboer, Het Podium, Muziekschool en Bibliotheek Hoogeveen (centrale en filialen in en buiten Hoogeveen).

Voor meer informatie over de Hoogeveense Lente in het algemeen kunt u terecht bij Femmy Benjamins en Giel Pastoor (0528 -280180) en voor de exposities bij Cornélie van der Eijk (0528- 280180).

De Hoogeveense Lente 2003 is een initiatief van Theater & Congrescentrum De Tamboer, CKV, Het Podium, Bibliotheek Hoogeveen en de Muziekschool,

Mededelingen

Kavelverkoop plan Hollandscheveld-Oost (De Bolster, cluster II)

In het bestemmingsplan Hollandscheveld- Oost worden door de gemeente vier bouwkavels uitgegeven voor het bouwen van een vrijstaande woning.

Met ingang van 6 februari 2003 kunt u zich hiervoor inschrijven bij de centrale balie van de sector Bouwen en Wonen in het Compagnieshuis aan het Raadhuisplein.

Hier zijn ook de tekening, bestemmingsplanvoorschriften en de inschrijf- en verkoopvoorwaarden te verkrijgen.

De kavels zijn bestemd voor particuliere woningbouw.

De verkoopprijs per vierkante meter is 136,00 (exclusief 19% BTW)

Inschrijving tot en met vrijdag 7 maart 2003.

De kosten hiervoor zijn 225,00. Aan iedere inschrijver wordt door de gemeente een inschrijfnummer verstrekt. Partners mogen zich niet afzonderlijk inschrijven. Met medewerking van een notaris wordt via loting bepaald aan welke belangstellende een grondaanbieding zal worden gedaan.

Aan de volgende voorwaarde moet worden voldaan:

De bouwterreinen worden alleen uitgegeven aan gegadigden met een economische en/of sociale binding of gegadigden waarvan de levens-partner een economische en/of sociale binding heeft:
* werken in Hollandscheveld

* geboren zijn in Hollandscheveld

* wonen of gewoond hebben (minimaal 1 jaar) in Hollandscheveld
* ouders wonen in Hollandscheveld

Uitgezonderd van loting zijn zij die reeds in het bezit zijn van een kavel in het bestemmingsplan Hollandscheveld-Oost.

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Olde van de afdeling Grondzaken en Eigendommen (tel. 291753) op maandag, dinsdag, woensdagochtend en vrijdagochtend.

Vaststelling bestemmingsplan Nieuwlande, uitbreiding Boerdijk

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat van 6 februari tot en met 5 maart 2003 bij de centrale balie van de sector Bouwen en Wonen in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen voor een ieder ter inzage ligt het door de gemeenteraad op 30 januari 2003 vastgestelde bestemmingsplan Nieuwlande, uitbreiding Boerdijk.

Het plangebied ligt ten noorden van de kern Nieuwlande ter hoogte van de Boerdijk

In het vastgestelde plan zijn ten opzichte van het ontwerp-plan de volgende wijzigingen aangebracht:

* De aanduiding "ontsluitingspunt" ter hoogte van Boerdijk 6A is van de plankaart gehaald.

* De groenvoorziening ten behoeve van de speelplek is op de plankaart verplaatst.

* De toelichting is aangevuld met de geactualiseerde gegevens met betrekking tot de flora en fauna (Flora-en Faunawet), de bodem (Verdrag van Valetta) en de aangepaste verkavelingsschets.
* Enkele tekstuele aanpassingen, die geen inhoudelijke gevolgen hebben

Gedurende bovenstaande termijn van ter inzage legging kunnen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, AC Assen, schriftelijk bedenkingen worden ingebracht door:

* Een ieder die tijdig zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt.
* Een belanghebbende die kan aantonen dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze omtrent het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.
* Een ieder tegen de wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerp-bestemminsplan.

Goedkeuring bestemmingsplan bedrijventerrein Buitenvaart II

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben bij besluit van 24 september 2002, kenmerk 6.1/2002002805, het door de gemeenteraad op 28 februari 2002 vastgestelde bestemmingsplan "Bedrijventerrein Buitenvaart II" goedgekeurd, met uitzondering van 2 onderdelen.

Deze twee onderdelen betreffen de wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van het realiseren van maximaal 6 woningen in het gebied de "Krakeelse Wijken" alsmede de mogelijkheid van de ontsluiting van de verlengde Mr. Cramerweg op de Riegshoogtendijk (ten zuidoosten van het zuidelijke blok).

In vervolg op bovengenoemd besluit heeft de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) de mededeling gedaan dat hij overwoog om tot vervanging van het besluit van Gedeputeerde Staten over te gaan, voor zover het het zuidelijke plandeel betrof.

De Minister van VROM heeft middels een brief van 28 januari 2003 bekend gemaakt dat hij op 15 januari 2003 besloten heeft van vervanging van bovengenoemd besluit van Gedeputeerde Staten af te zien, hetgeen inhoudt dat het besluit van Gedeputeerde Staten omtrent goedkeuring van het bestemmingsplan bedrijventerrein Buitenvaart II gehandhaafd blijft.

Het plangebied ligt ten westen en ten zuid-westen van Hollandscheveld en wordt begrensd door de Rijksweg A 37, Riegshoogtendijk, Zuidwolderwaterlossing, Albartsweg, Langedijk, Hollandscheveldse Opgaande en de Mr. Cramerweg. Hoofdelementen van het plan zijn een bedrijventerrein aan de oostkant van de Mr.Cramerweg ("noordelijk blok") en een bedrijventerrein ten zuiden van de Langedijk ("zuidelijk blok"). In totaal gaat het om ongeveer 100 hectare (netto) aan bedrijventerrein. Daarnaast zitten er een aantal belangrijke elementen in het bestemmingsplan, namelijk de volgende:

* het servicegebied aan het begin van de Mr. Cramerweg, De Turbine genaamd, zal diensten herbergen voor de bedrijven en voor verkeer vanaf de A 37;

* een fietsbrug over het kanaal gaat zorgen voor een gemakkelijke verbinding tussen Hoogeveen (vanuit de woonwijk Wolfsbos, ter hoogte van de Grutto) en het zuidelijke buitengebied via de Langedijk;

* een tweede fietsbrug over de verlengde Mr. Cramerweg;
* twee bufferzones, namelijk de "Krakeelse Wijken" (het gebied tussen het bedrijventerrein ten oosten van de Mr. Cramerweg en de Riegshoogtendijk) en de "Hollandsche Wijken" (het gebied tussen het Hollandscheveldse Opgaande en de Langedijk).

Het besluit van de Minister van VROM, het besluit van Gedeputeerde Staten alsmede het hiervoor genoemde bestemmingsplan liggen met ingang van 6 februari 2003 voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie Bouwen en Wonen in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen. Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan tegen het besluit van Gedeputeerde Staten beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

* degene die tijdig bedenkingen heeft ingediend bij Gedeputeerde Staten tegen het vastgestelde bestemmingsplan;
* een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tot Gedeputeerde Staten te wenden;
* een ieder, voor zover het besluit van Gedeputeerde Staten strekt tot onthouding van goedkeuring aan de twee bovengenoemde onderdelen van het bestemmingsplan inzake de wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van het realiseren van maximaal 6 woningen in het gebied de "Krakeelse Wijken" alsmede de mogelijkheid van de ontsluiting van de verlengde Mr. Cramerweg op de Riegshoogtendijk (ten zuidoosten van het zuidelijke blok).

Tevens kan degene die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Goedkeuring bestemmingsplan Wolfsbos, deelplan de Wielewaal

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben bij besluit van 21 januari 2003, kenmerk RW/A7/2002011492 het door de gemeenteraad op 31 oktober 2002 vastgestelde bestemmingsplan, deelplan De Wielewaal goedgekeurd.

Het plangebied betreft het winkelcentrum de Wielewaal.

Het besluit van Gedeputeerde Staten, alsmede het hiervoor genoemde bestemmingsplan ligt met ingang van 6 februari 2003 voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van de sector Bouwen en Wonen in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Gedurende bovengenoemde termijn kan tegen het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

* Degene die tijdig bedenkingen heeft ingediend bij Gedeputeerde Staten tegen het vastgestelde bestemmingsplan.
* Een belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet instaat is geweest zich tot Gedeputeerde Staten te wenden.

Tevens kan binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De werking van het besluit van Gedeputeerde Staten wordt dan in ieder geval opgeschort tot de beslissing door de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op dat verzoek is genomen.

Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoeve van aanleggen deel omliggende infrastructuur Turbine

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de geldende bestemmingsplannen Buitenvaart I en Landelijk Gebied ten behoeve van het aanleggen van een eerste gedeelte van de omliggende infrastructuur van de Turbine, ter plaatse van de Mr. Cramerweg (stuk tussen de A 37 en het Hollandscheveldse Opgaande, richting Hollandscheveld). Dit houdt onder andere in het aanleggen van een rotonde ter plaatse van de kruising Mr. Cramerweg en de ontsluiting Buitenvaart I, het deels aanleggen van riolering richting Buitenvaart II noordelijk blok en het aanleggen van een (tijdelijke) ontsluiting op het noordelijke gedeelte van het noordelijke blok Buitenvaart II.

De aanvraag met tekeningen waarop de uit te voeren werkzaamheden zijn aangegeven, liggen met ingang van 6 februari 2003 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie Bouwen en Wonen in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijze omtrent de aanvraag bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.

Meldingen Amvb's

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen, maken met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.41, lid 4 van de Wet Milieubeheer bekend, dat in de periode van 16 mei 2002 tot en met

17 januari 2003 diverse meldingen zijn ontvangen van inrichtingen die vallen onder een Algemene Maatregel van Bestuur als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet Milieubeheer.

De navolgende meldingen zijn ingediend:

Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen Milieubeheer:
* V.O.F. Cano-Everts, voor het oprichten van een pizzeria gelegen aan de Grote Kerkstraat 22 te Hoogeveen.

Besluit opslag- en transportbedrijven Milieubeheer:
* Kreeft opleidingen, voor het oprichten van een opleidingscentrum op het gebied van transport, logistiek, verkeer en veiligheid gelegen aan De Stroom 1 te Hoogeveen.

* Streutker Transport, voor het van toepassing worden van het Besluit opslag- en transportbedrijven Milieubeheer op een opslag- en transportbedrijf gelegen aan de Gosem Engelsstraat 8 te Elim.

Besluit bouw- en houtbedrijven Milieubeheer:

* Heijmans Technische Infra B.V., voor het oprichten van een bedrijf voor het opslaan van materialen en gereedschappen voor prefab leidingwerk gelegen aan de Voltastraat 34 te Hoogeveen.
* De heer H. Koster, voor het oprichten van een bedrijfsgebouw voor het opslaan van (tuin)hout en houtachtige goederen gelegen aan de Stephensonstraat 100 te Hoogeveen.

De meldingen kunnen met ingang van 6 februari 2003 op werkdagen tijdens kantooruren worden ingezien bij de sector Milieu en Openbare Werken, afdeling Milieu-inspectie en -vergunningen, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen (Compagnieshuis). Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.
Toepassing vrijstellingsbepaling van het bestemmingsplan Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen hebben het voornemen om met bestemmingsplannen Venesluis en Erflanden 2^e fase vrijstelling te verlenen aan:

* G. de Boer, voor het uitbreiden van de woning Piet Heinstraat 16 te Hoogeveen;

* Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling B.V., voor het bouwen van 32 woningen aan de Meerval (Erflanden) te Hoogeveen De bouwplannen liggen met ingang van 6 februari 2003 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van sector schriftelijk zijn zienswijze naar voren brengen omtrent het verlenen behoeve van de uitvoering van deze bouwplannen. Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 2 van de wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied ten behoeve van de volgende bouwaanvragen:

* A.A. Mulder, voor het bouwen van een woning aan de Dorpsstraat 50 te Elim;

* J. Schonewille, voor het bouwen van een woning met garage ter vervanging van de bestaande woning aan de Eenendertigste Wijk-Zuid 22, te Hollandscheveld.
De bouwaanvragen liggen met ingang van 6 februari 2003 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van de sector Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijze omtrent de aanvragen bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken. Ingekomen bouwaanvragen en sloopaanvragen
Bouwaanvragen

* Alfa Accountants en Adviseurs, vervangen van vier balkonhekken, Het Haagje 111 - 117

* Veenema J., bouwen van een berging, Tapuitlaan 97
* Lozeman R., verbouwen van een winkelpand, Schutstraat 60
Bouwaanvragen voor licht vergunningplichtige bouwwerken
* Maral Coatings B.V., wijzigen van de voorgevel bedrijfspand, Smirnoffstraat 12

* Razavy S.A.F., bouwen van een tuinhuisje, Einsteinlaan 57
* Waninge R., bouwen van een garage, Oostering 12, Pesse
* Veen van der F., verbouwen van een woning, Hennepkamp 4
* Kleine M.A., plaatsen van een dakkapel op de woning, Bentinckslaan 63

* Hugen K.A., uitbreiden van een woning, Sneeuwbesstraat 46
* Pot H., plaatsen van een dakkapel op de woning, De Kaag 10
Bouwaanvragen voor regulier vergunningplichtige bouwwerken
* Boes H., plaatsen van een kap op garage/uitbreiden van de woning, De Lossing 19, Noordscheschut

* Woonconcept Projectontwikkeling B.V., gedeeltelijk vergroten van een woning, Wolgrasstraat 1, Hollandscheveld
* Ruiter de S., plaatsen van een opslagcontainer, Zuideropgaande 152A, Hollandscheveld

* Koster S.T.A., bouwen van een paardestal, Beukenlaan 3, Fluitenberg

* Vereniging voor Prot. Chr. Onderwijs, uitbreiden van een onderwijsgebouw, Schweitzerstraat 21

* Linden van der M., bouwen van een berging achter de woning, Jan Kielswijk 104, Elim

* Duinkerken G., uitbreiden van een woning, Kanaalweg 67
Sloopaanvragen

* Louissen H., slopen van een winkelpand met bovenwoning en schuren, Hoofdstraat 109

* Woonstichting Actium, slopen van diverse bergingen, lichte scheidingswanden en badkamervloeren, Tonckenspad en Goornakkers
* Schonewille H., slopen van een woonhuis, 31^e Wijk-Zuid 22, Hollandscheveld
Nadere informatie over bovengenoemde bouwplannen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24

Verleende bouwvergunningen en sloopvergunningen

Bouwvergunningen

* Zuidema Aannemers B.V., bouwen van een loods, Fokkerstraat (sectie B5405)

* Westerink J.J., bouwen van een woning, kantoor en hal, Buitenvaart 1706 (kavel W30)

* Bouwbedrijf Fieko, uitbreiden van een woning, Veldrus 6,
* Blaak R., bouwen van een garage, Kolblei 16
* Wassenaar S., uitbreiden van een woning, De Waring 5
* Veen van W., bouwen van een berging, Alver 1
* Vos J.S., verbouwen van een woning, Molenweg 1, Tiendeveen
* Woonconcept Projectontwikkeling B.V., bouwen van veertien woningen (type D), De Kroon

Lichte bouwvergunning

* Blokzijl T., plaatsen van een keuken, Da Costastraat 20
Bouwvergunningen van rechtswege

* Hoogeveense Atletiek Club HAC '63, plaatsen van een verwijsbord over het fietspad, Sportlaan 3

* Aannemingsbedrijf A. ter Stege B.V., uitbreiden van een kantoorruimte, Stephensonstraat 3

Wijziging bouwvergunning

* Bouwfonds Woningbouw B.V., bouwen van 66 woningen, Zuiddreef/Winde
Sloopvergunningen

* Uiterwijk-Winkel E.H., slopen van een showroom-/magazijn, Abraham Niehuesstraat 4a/b, Hollandscheveld

* Woonservice Drenthe, slopen van asbestbevattende panelen terplaatse van diverse c.v.-ketels, Kanaal W.Z. 42a - 42b - 44a - 44b, Tiendeveen

* Bouwbedrijf L. Slomp en Zn, slopen van een woning met bergruimten, Schuinedijk 1-3, Fluitenberg
van de brief behorende bij de vergunning een gemotiveerd van Hoogeveen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie