Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Nieuwe belastinguitspraken van het Gerechtshof Arnhem, week 6

Datum nieuwsfeit: 05-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gerechtshof ArnhemNieuwe belastinguitspraken van het Gerechtshof Arnhem, week 6
Bron: Gerechtshof Arnhem

Datum actualiteit: 5-02-2003

00/01917
Vennootschapsbelasting.
Een redelijke uitleg van de Milieulijst leidt ertoe dat belanghebbende terzake van de investering in warmtekrachtkoppelingsinstallaties recht heeft op de VAMIL-afschrijving.

zie voor uitspraak: 'af3842

00/02014
Verontreinigingsheffing rijkswateren.
Een ambtenaar is niet bevoegd voor hetzelfde feit over hetzelfde tijdvak twee primitieve aanslagen verontreinigingsheffing op te leggen. Conversie van de tweede aanslag in een navorderingsaanslag is in dezen echter mogelijk.

zie voor uitspraak: 'af3849

01/00739
Inkomstenbelasting.
Nu de met de verkoop van het pand behaalde winst verband houdt met de staking van de onderneming, kan belanghebbende een gefacilieerde stakingslijfrente bedingen.

zie voor uitspraak: 'af3852

01/01109
Formeel recht.
Het Hof mitigeert een in het kader van de omzetbelasting opgelegde boete omdat ter zake van hetzelfde feitencomplex ook boeten in de inkomstenbelasting zijn opgelegd.

zie voor uitspraak: 'af3859

01/01016
Formeel recht.
Nu belanghebbende in de loop van de beroepstermijn op de hoogte was geraakt dat op haar bezwaarschrift was beslist, had zij eerder beroep kunnen en moeten instellen dan zij heeft gedaan. Daarom is het beroep niet-ontvankelijk.

zie voor uitspraak: 'af3862

01/00972
Inkomstenbelasting.
Opbrengst terzake van verkoop van zelf opgeknapte panden vormt in dezen belaste winst.

zie voor uitspraak: 'af3877

01/00971
Inkomstenbelasting.
Opbrengst terzake van verkoop van zelf opgeknapte panden vormt in dezen belaste winst.

zie voor uitspraak: 'af3878

00/02255
Inkomstenbelasting.
Kosten van vrijwilligerwerkzaamheden van een gepensioneerd vakbondsbestuurslid kunnen in aftrek worden gebracht.

zie voor uitspraak: 'af3879

00/01492
Inkomstenbelasting.
De werkzaamheden verricht in het kader van de realisering van een nieuwbouwproject van zeven woningen zijn van dien aard dat sprake is van belaste "andere inkomsten uit arbeid".

zie voor uitspraak: 'af3880

01/02078
Onroerendezaakbelasting.
De in artikel 220i van de Gemeentewet vervatte aftop- en ingroeivariant kan ook worden toegepast bij gemeentelijke herindelingen.

zie voor uitspraak: 'af3881

01/00978
Inkomstenbelasting.
Uitkomsten van een chikwadraattoets vormen onvoldoende bewijs voor de conclusie dat de boekhouding niet deugt.

zie voor uitspraak: 'af3882

01/00776
Grondwaterbelasting.
Voor het al dan niet mogen heffen van grondwaterbelasting is niet van belang of door het onttrekken van grondwater het milieu wordt aangetast.

zie voor uitspraak: 'af3883

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie