Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Openbare bekendmakingen gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 05-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eindhoven

Eindhoven, 5 februari 2003
Verkiezing Provinciale Staten-toegankelijkheid stemlokalen

Commissievergaderingen
Aanvragen exploitatievergunning
Wet bodembescherming
Bestemmingsplannen
Verkiezing leden Provinciale Staten dinsdag 11 maart 2003 Toegankelijkheid stemlokalen De stemlokalen in de gemeente zijn zoveel mogelijk zodanig gelegen en ingericht, dat zij toegankelijk zijn voor kiezers met lichamelijke gebreken.
De toegankelijkheid is optimaal op de volgende locaties:

Stadsdeel Gebouw Stemdistrict
Centrum Stadhuis, Stadhuisplein 1 1 en 100
Woensel Stadshof t Hemelrijk, Hemelrijken 292 3 en 4 x Stadsdeelkantoor Woensel-Zuid, Kronehoefstraat 19 (ingang Van Brakelstraat 2) 5
Verzorgingscentrum De Horst, Imkerstraat 6 (ingang rechts van restaurant Berghe Struikskes) 9
Vrijetijdsaccommodatie Henriëtte Roelants, Keldermansstraat 43a 12 Zorgcentrum Den Eerdbrand, Waddenzeelaan 2 22 en 23 School, Leuvenlaan 23 27 en 28
Jurriaan Pels Wooncentrum, Geestakker 46 31
Service Verzorgingscentrum Brunswijck, Generaal Bradleylaan 1 34 en 35 Service Verzorgingscentrum Peppelrode, Ds. Theodor Fliednerstraat 5 38 Gemeenschapshuis De Landing, Tarwelaan 109 44, 45 en 46 Basisschool, Mainelaan 114 101
Stadsdeelkantoor Woensel-Noord, Ouverture 85 107 Acht Service Verzorgingscentrum Sint Antonius, Amstelstraat 112 21 en 102
Tongelre Huize Dommelhoef, Parklaan 97 (ingang Nachtegaallaan) 49 x Gebouw Rode Kruis, Willem van Konijnenburglaan 6 50 Stratum Service Verzorgingscentrum Wilgenhof, Gasthuisstraat 1 59 en 60
x Stadsdeelkantoor Stratum, Piuslaan 74a 61 en 62 Service Verzorgingscentrum Kortonjo, Herman Gorterlaan 1 73 Service Verzorgingscentrum Den Elzent, Alberdingk Thijmlaan 28 74 Gestel Service Verzorgingscentrum Ekelhof, Sint Claralaan 38 77 x Gemeenschapshuis De Nieuwe Ketting, Tinelstraat 3a 80 en 81 Service Verzorgingscentrum Gagelbosch, Gagelboschplein 1 82 Stadsdeelkantoor Gestel, Kastelenplein 168a 83 en 84 Service Verzorgingscentrum Genderhof, Sterkenburg 2 85 Zorgcentrum Engelsbergen, Maria van Bourgondiëlaan 8 88 Strijp Zorgcentrum Vonderhof, Bernhardplaats 1 (nabij Vonderweg) 89 en 90
x Stadsdeelkantoor Strijp, Sint Trudoplein 6 94 Service verzorgingscentrum Theresia, Bredalaan 77 98 en 99 Informatiecentrum Meerhoven, Zandkasteel 43 108 Indien u in een van voormelde stembureaus aan de verkiezing wilt deelnemen, maar in een ander stemdistrict bent geregistreerd, dan kunt u daartoe een verzoek indienen (schriftelijk tot uiterlijk 25 februari 2003 en persoonlijk tot en met 6 maart, bij de Stadsdeelkantoren en de sector Publiekszaken in het stadskantoor). De verstrekte oproepingskaart wordt dan omgezet in een zogenaamde kiezerspas. Ingekomen aanvragen lichte bouwvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomstkomst 03/0076 Maalakker 16, plaatsen van 2 dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 23.01.2003
03/0075 Atrechtlaan 11, uitbreiden van een woning 23.01.2003 03/0074 Pastoor Van Arsplein 30, bouwen van een berging 22.01.2003 03/0073 Roothaanstraat 6, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 22.01.2003
03/0068 Finisterelaan 46, plaatsen van een dakkapel in het zijgeveldakvlak 22.01.2003
03/0069 Gestelsestraat 184, aanbrengen van 2 reclameborden 22.01.2003 03/0078 Florapark 82, verbouwen en uitbreiden van een woning 24.01.2003
03/0081 Van Beethovenlaan 52, verbouwen en uitbreiden van een woning 24.01.2003
03/0082 Sartrelaan 16, uitbreiden van een woning d.m.v. een aanbouw 24.01.2003
03/0083 Sartrelaan 18, uitbreiden van een woning d.m.v. een aanbouw 24.01.2003
03/0085 Straatsburglaan 22, verbouwen en uitbreiden van een woning d.m.v. een serre 27.01.2003
03/0087 Dr. Cuyperslaan 136, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 27.01.2003
03/0093 Markt 19b, wijzigen van een voorgevel 27.01.2003 03/0094 Rielseweg 44, verbouwen en uitbreiden van een woning 27.01.2003
02/1947 Kievitlaan 1, verbouwen en uitbreiden van een woning 28.01.2003
02/1849 Aanschot 101, bouwen van een berging 28.01.2003 03/0101 Antonie Morostraat 17, bouwen van een berging 28.01.2003 03/0102 Zuidewijn 38, verbouwen en uitbreiden van een woning 28.01.2003
03/0103 Alenconlaan 5, verbouwen en uitbreiden van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 28.01.2003
Ingekomen aanvragen reguliere bouwvergunningen
03/0072 Boerhaavelaan 59, verbouwen en uitbreiden van een woning 22.01.2003
02/0671 plantsoen tussen de Kortonjolaan en Gaspeldoornlaan (ongenummerd), wijzigen bouwvergunning voor het tijdelijk bouwen van een schoolgebouw voor ongeveer 2 jaar 22.01.2003 03/0077 Assepoester 17, uitbreiden van een woning d.m.v. een zolderopbouw 23.01.2003
02/1742 Tarwelaan 78, uitbreiden van een supermarkt 23.01.2003 03/0079 Van Oldenbarneveltlaan (ongenummerd), tijdelijk plaatsen van units t.b.v. scouting 21.01.2003
02/1469 Vlokhovenseweg 88, verbouwen en uitbreiden van een woning 27.01.2003
02/1378 Nieuwpoortstraat 25, verbouwen begane grond t.b.v. praktijkruimte 23.01.2003
03/0028 unit 27, Flight Support, Flight Forum, verbouwen van een bedrijfsgebouw/unit 27.01.2003
03/0084 Pietersbergweg 27-29, verbouwen van een voorgevel van een autoshowroom 27.01.2003
03/0086 Voorterweg 229b, bouwen van een berging 27.01.2003 03/0089 Van Oldenbarneveltlaan 24, verbouwen en uitbreiden van een woning 27.01.2003
03/0095 Goorstraat 35-37, plaatsen van een lichtreclame 27.01.2003 02/1932 Wal 7, plaatsen van een lichtreclame 28.01.2003 03/0097 Achtseweg Noord 20, bouwen van een portiersloge 28.01.2003 03/0100 Barrierweg (ongenummerd), bouwen van 8 garageboxen 28.01.2003 02/1950 Hoefkestraat (ongenummerd), plaatsen van een broodautomaat 14.01.2003
01/0832 Stratumseind 38 en 40, wijzigen reguliere bouwvergunning m.b.t. vergroten bestaande doorbraak in café 29.01.2003 02/1785 Jacques Perkstraat 30, bouwen van een berging 29.01.2003 Ingekomen aanvragen reguliere bouwvergunningen eerste fase 03/0080 Tongelresestraat 318, verbouwen en uitbreiden van een woning 24.01.2003
03/0088 Rijnstraat 6, bouwen van een kantoor 27.01.2003 Ingekomen aanvragen reguliere bouwvergunningen tweede fase 01/1564 Sint Christoffelstraat 2, verbouwen en uitbreiden van een woning 28.01.2003
01/1563 Sint Christoffelstraat 1, verbouwen en uitbreiden van een woning 28.01.2003
Ingekomen sloopaanvraag
SL03/0001 Vestdijk 2, gedeeltelijk verwijderen van asbesthoudende tegels op dak 3e verdieping van een kantoorpand 29.01.2003 De ingekomen bouwaanvragen en sloopaanvraag zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen Te verlenen bouwvergunningen/vrijstellingen
Van 6 februari 2003 tot en met 19 februari 2003 liggen bij de dienst uitbreiden van een basisschool, Vitruviusweg 41 (02/0319). bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 35 van de voorschriften uit het bestemmingsplan Prinsejagt 1983. gelegenheid zijn/haar zienswijze met betrekking tot dit voornemen schriftelijk naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. bouwen folly met traforuimte, Meerhoven aan het eind van de Zandpluvier (ongenummerd) (02/1726).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 4.3 onder b van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Meerhoven. Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid zijn/haar zienswijze met betrekking tot dit voornemen schriftelijk naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en woningtoezicht, tijdelijk uitbreiden van een schoolgebouw, Reigerlaan 3 (02/0416). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Gedurende bovengenoemde termijn is een ieder in de gelegenheid om tegen dit voornemen schriftelijk bedenkingen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.
Van 6 februari 2003 tot en met 5 maart 2003 liggen bij de dienst bouwen van een kantoor met distributieloods en gasvulstation, de Keten (ongenummerd), distributiecentrum Acht (02/1672). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 2, lid 2.6 sub a van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Goederendistributiecentrum Acht.
Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid zijn/haar zienswijze met betrekking tot dit voornemen schriftelijk naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en woningtoezicht, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.
wijzigen gebruik bedrijfspand t.b.v. kantoren, magazijnen en personeelswinkel, Le Havre 1 (02/1989);
bouwen van een aanbouw/overkapping, Laagstraat 288a (02/1850); vrijstelling gebruik stomerij/chemische wasserij, Geldropseweg 126c (02/0565);
uitbreiden van een woning, Dordognelaan 26 (02/1324). Van 6 februari 2003 tot en met 5 maart 2003 liggen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor een ieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) alsmede de ruimtelijke onderbouwing behorende bij het plan tot het:
bouwen van een basisschool, Floralaan West 264 (01/1137). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Gedurende bovengenoemde termijn is een ieder in de gelegenheid om tegen dit voornemen schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven. Burgemeester en wethouders van Eindhoven maken bekend dat van 6 februari 2003 tot en met 19 februari 2003 bij de dienst Stedelijke uitbreiden van een herberg en kapel, Nuenenseweg 1a (MO03/0003). Verleende bouwvergunningen
02/1701 Klein Duimpje 5, uitbreiden van een woning d.m.v. een dakopbouw 23.01.2003
02/1700 Klein Duimpje 3, uitbreiden van een woning d.m.v. een dakopbouw 23.01.2003
02/1788 Kalverstraat 7, bouwen van een garage/berging 23.01.2003 02/1088 Hessen Kasselstraat 8, verbouwen van het Haarstylisten College 24.01.2003
02/1893 Kempensebaan hoek Rubensstraat (ongenummerd), tijdelijk plaatsen van een bouwbord voor maximaal 2,5 jaar 24.01.2003 02/1847 Vesaliuslaan 30, uitbreiden van een woning 24.01.2003 02/1351 Alard du Hamelstraat 29a, uitbreiden van een woning 24.01.2003

02/1732 Brahmslaan 8c, verbouwen en uitbreiden van een woning d.m.v. een erker 24.01.2003
02/1765 Tarantostraat 1, vervangen garagedeur door kozijn t.b.v. functiewijziging garage in speel-/werkkamer 27.01.2003 02/1907 Orleanshof 67, verbouwen van een achtergevel van een woning en het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 27.01.2003 02/1937 IJsselstraat 10, verbouwen van garage tot berging 27.01.2003 02/1998 Fransebaan 568, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 27.01.2003
02/0650 Emilie Wertheimlaan 13, bouwen van een dubbele garage 27.01.2003
02/1373 Turfveldenstraat 10, uitbreiden van een woning met kantoor/werkkamer 27.01.2003
02/0030 Meerhoven aan de Grasleeuwerik, kavel 455, bouwen van een woning 27.01.2003
02/1335 Michelangelolaan 2, plaatsen van een goederenheffer en aanpassen van de gevel 27.01.2003
02/1839 Alard du Hamelstraat 29, uitbreiden van een woning 27.01.2003 02/1974 Meerhoven aan het Grasklokje (ongenummerd), bouwkavel 49, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 27.01.2003 02/1982 Meerhoven aan het Grasklokje (ongenummerd), bouwkavel 59, verbouwen en uitbreiden van een woning 27.01.2003 02/1976 Meerhoven aan het Grasklokje (ongenummerd), bouwkavels 45, 53 en 57, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 27.01.2003 00/2067 Geldropseweg 43 t/m 47, uitbreiden van een kantoor 28.01.2003 02/1766 Sartrelaan 10, uitbreiden van een woning d.m.v. het aanbouwen van een bijkeuken/bergruimte 28.01.2003
02/1824 De Klerklaan 54, uitbreiden van een woning 28.01.2003 02/0664 Sjaak Kruijssenlaan 12, uitbreiden van een woning met kantoor 28.01.2003
02/0943 Da Costaweg 5, verbouwen en uitbreiden van een woning 28.01.2003
02/0995 Winkelcentrum Woensel (ongenummerd), bouwen van 35 appartementen en commerciële ruimten 29.01.2003 02/1795 Spaarnestraat 50, uitbreiden van een woning 29.01.2003 01/1616 Woenselse Markt (ongenummerd), plaatsen van een lichtreclame 29.01.2003
02/1876 Guy de Maupassantlaan 11, uitbreiden van een garage 29.01.2003

01/1808 Meerhoven in plan Zandrijk, kavel 277, bouwen van een woning 29.01.2003
Verleende lichte bouwvergunning
03/0003 Samuel Richardsonlaan 26, uitbreiden van een woning 30.01.2003 Niet in behandeling genomen bouwaanvraag
02/2087 Argostraat 48, uitbreiden van een woonhuis 24.01.2003 03/0041 Mathildelaan 81, plaatsen van een luifel 24.01.2003 Intrekken aanvraag bouwvergunningen
02/1122 Salvador Allendestraat 4, uitbreiden van een woning 28.01.2003 03/0036 Markt 8, tijdelijk plaatsen van een skihut i.v.m. carnaval 30.01.2003
02/0380 Leostraat 106, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 24.01.2003
00/1662 Generaal Des Tombepad 16, verbouwen en uitbreiden van een woning d.m.v. een dakopbouw 28.01.2003
01/1902 Meerhoven, deelplan 16, n-o Grasrijk (ongenummerd), bouwen van 12 om-en-om-woningen 30.01.2003
02/1912 Ganzebloemstraat 28, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 23.01.2003
01/1366 Zwanenven 25, bouwen van een berging 24.01.2003 02/1626 Newtonplein 14a, uitbreiden van een kantoor en woning 24.01.2003
02/1983 Hoppenkuil 6, plaatsen van een reclamezuil t.b.v. bedrijfsaanduiding 27.01.2003
02/1764 Bergen op Zoomstraat 90, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 28.01.2003
02/1546 t Hofke 52, verbouwen en uitbreiden van een woning m.b.t. de eerste verdieping 28.01.2003
02/1734 Parmentierweg 2, plaatsen van een kunstwerk, hekwerk, vlaggenmast en bankjes 28.01.2003
SL02/0137 De Koppele 1, slopen van een tandartsenpraktijk 27.01.2003 SL02/0126 Sliffertsestraat 50, gedeeltelijk slopen van een kippenhok 27.01.2003
Verleende monumentenvergunningen
MO02/0034 Keizersgracht 8, verbouwen en uitbreiden van een kantoorvilla 27.01.2003
MO00/0027 Stratumseind 2, verbouwen van de sacristie t.b.v. logistieke aanpassingen 27.01.2003
MO02/0023 Pastoor Van Arsplein 25, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 29.01.2003
Geweigerde monumentenvergunning
MO02/0039 Nuenenseweg 1a, uitbreiden van een herberg en kapel 29.01.2003
Verleende onttrekkingsvergunning
HV02/002 Hemelrijken 103,105,105a en 107 27.01.2003 Het openbare gedeelte begint om 13.30 uur en eindigt om 15.30 uur. De monumentencommissie komt op onderstaande data bijeen voor een openbare, voor publiek toegankelijke vergadering: 27 februari, 27 maart, 24 april, 22 mei, 26 juni, 24 juli, 28 augustus, 25 september, 30 oktober, 27 november en 18 december 2003.
Commissievergaderingen
De commissie Sociale pijler vergadert op dinsdag 11 februari a.s. om 20.00 uur in de Raadzaal van het Stadshuis.
De agenda vermeldt onder meer:

* raadsvoorstel inzake de nota Sport en recreatie 2003;
* raadsvoorstel tot het verhogen van het normbedrag voor nieuwbouw ten behoeve van de Evangelische School.

Secretaris: de heer M. Honing, tel. 238 24 88. De commissie Ruimtelijke pijler vergadert op woensdag 12 februari a.s. om 20.00 uur in de Raadzaal van het Stadshuis.
De agenda vermeldt onder meer:

* raadsvoorstel inzake het Milieuprogramma 2003;
* raadsvoorstel tot het vaststellen van de tweede herijking planexploitatie Meerhoven.

Secretaris: de heer M. Honing, tel. 238 24 88. De commissie Sociaal-Economische pijler vergadert op donderdag 13 februari a.s. om 20.00 uur in de Raadzaal van het Stadshuis.
De agenda vermeldt onder meer:

* raadsvoorstel tot de vorming van één gemeentelijk inkomensondersteuningsloket;

* raadsvoorstel inzake onderzoek woonlastenfonds.
Secretaris: de heer F. Biemans, tel. 238 24 89. De commissie Bestuurlijke pijler vergadert op maandag 17 februari a.s. om 16.00 uur in de commissiekamer in het Stadshuis.
De agenda vermeldt onder meer:

* raadsvoorstel tot het nemen van besluiten over het verder uitwerken van dualisme in Eindhoven;

* raadsvoorstel inzake het vaststellen van gedragscodes voor de leden van de raad en van het college van burgemeester en wethouders.

Secretaris: de heer M. Honing, tel. 238 24 88.

Welkom
Bent u geïnteresseerd in de behandeling van een agendapunt bij een openbare commissievergadering, dan bent u van harte welkom. Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht, meldt dan uw aanvraag twee dagen voor het begin van de vergadering bij de secretaris van de commissie. De commissie-agenda en notas liggen tijdens kantooruren in het Informatiecentrum van het Stadskantoor, Stadhuisplein 10.

Aanvragen exploitatievergunning

Ingevolge artikel 2.3.1.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven is een vergunning nodig van de burgemeester voor het exploiteren van een horecabedrijf.
De volgende aanvragen om een exploitatievergunning zijn ingediend:
* Luchthavenweg 155, voor een clublokaal ten name van Eindhovense Aero Club Motorvliegen;

* Professor Meyerslaan 2, voor een verversingskiosk ten name van mevrouw J.H.M. Louwers-Meijer;

* Hofstraat 85b, voor een café ten name van mevrouw C.M.M. Smith-van Schijndel;

* Hobbemastraat 17, voor een coffeeshop ten name van de heer S. Yesilyurt;

* Hastelweg 48, voor een café ten name van mevrouw M.J.P. van der Elst-Pijls;

* Aalsterweg 99a, voor een restaurant ten name van Dzjengis Khan V.O.F.;

* Jo Goudkuillaan 11, voor een restaurant ten name van Restaurant De Luytervelde B.V.;

* De Stoutheuvel 14, voor een Chinees-Indisch restaurant ten name van To-Kwok V.O.F.;

* Marconilaan 23c, voor een coffeeshop ten name van V.O.F. The Wall;
* Bosboomstraat 77, voor een coffeeshop ten name van V.O.F. Coffeeshop De Highlander;

* Roostenlaan 24b, voor een coffeeshop ten name van Times B.V.;
* Winkelcentrum Woensel 75a, voor een café ten name van mevrouw M.M. van Dongen-van de Moosdijk;

* Edisonstraat 91, voor een coffeeshop ten name van de heer D. Demirci;

* Stratumseind 28-30, voor een restaurant ten name van D.P. Henchy Holding B.V.;

* Generaal Pattonlaan 124, voor een gemeenschapshuis met bar ten name van Stichting Buurtwerk Rapenland De Uitwijk;
* Wilhelminaplein 7, voor een restaurant ten name van Café Wilhelmina B.V.;

* Franz Leharplein 23b, voor een Chinees-Indisch restaurant ten name van Nieuwe Chinese Muur V.O.F.;

* Barrierweg 229, voor een coffeeshop ten name van Coffeeshop Cool V.O.F.;

* Boschdijk 1035, voor een café ten name van Horecabedrijf Hof van Brabant V.O.F.;

* Winkelcentrum Woensel 3, voor een Chinees-Indisch Restaurant/Afhaalcentrum ten name van Fong-Man B.V.;
* Needestraat 24a, voor een restaurant ten name van Grillroom Eren V.O.F.;

* Zoutstraat 2, voor een kantine ten name van Stichting Pop-Ei.
De aanvragen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf heden, gedurende vier weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor, Stadhuisplein 10 te Eindhoven. Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens schriftelijk naar voren te brengen bij de burgemeester. Belanghebbenden kunnen desgewenst verzoeken om hun persoonlijke gegevens niet bekend te maken. De zienswijzen moeten worden gezonden aan het hoofd van de afdeling Binnenstadsmanagement, Dienst Algemene & Publiekszaken, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.


---

Wet bodembescherming

Ontwerp-beschikking ingevolge de artikelen 37, 38 en 39 Wbb Bij burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven is op 23 december 2002 een melding ingediend ingevolge artikel 28, lid 1 Wbb, met het voornemen de bodem te saneren. Met betrekking tot deze melding is door burgemeester en wethouders een ontwerpbeschikking vastgesteld.

Het betreft de onderstaande locatie.

* locatie: Joris Minnestraat 2;

melder: B.P. Nederland B.V. Ten aanzien van deze locatie is op 27 maart 1997 door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant reeds een beschikking in het kader van de Wet bodembescherming afgegeven. Daarbij is beschikt over de ernst en urgentie van de verontreiniging en is ingestemd met het destijds ingediende saneringsplan. In de huidige ontwerp-beschikking is door burgemeester en wethouders vastgesteld:

* dat de melder, in verband met onvoorziene omstandigheden, voornemens is geen verdere uitvoering te geven aan het saneringsplan waarmee in de beschikking van 27 maart 1997 (nummer 433380) door Gedeputeerde Staten van Noord Brabant is ingestemd;
* dat zij voornemens zijn om, onder voorwaarden, in te stemmen met het saneringsplan;

* dat zij voornemens zijn om in te stemmen met een gefaseerde uitvoering van het saneringsplan;

* dat met de eerste fase van het saneringsplan zo spoedig mogelijk moet worden aangevangen, maar uiterlijk binnen een jaar na de datum van deze beschikking;

* dat met de tweede fase dient te worden begonnen binnen een half jaar nadat de belemmeringen om te ontgraven zijn verwijderd;
* dat de start van de tweede fase aan hen gemeld dient te worden conform hetgeen in de aanvullende voorwaarden bij deze beschikking is gesteld;

* dat het treffen van tijdelijke beveiligingsmaatregelen, anders dan de maatregelen zoals omschreven voor fase 1 van de sanering, niet noodzakelijk is;

* dat wijzigingen van het gebruik van de bodem aan hen gemeld dienen te worden, totdat zij op grond van het evaluatierapport hebben beoordeeld dat het gehele geval van bodemverontreiniging multifunctioneel is gesaneerd.

Aanvraag, ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 5 februari 2003 gedurende vier weken ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven op werkdagen van 9 tot 17 uur. Ten aanzien van de ontwerp-beschikking kunnen belanghebbenden, gedurende de termijn van terinzagelegging, hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Postbus 435, 5600 AK Eindhoven. Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht, wordt een verslag gemaakt. Na de terinzagelegging zal de definitieve beschikking worden opgesteld en gedurende zes weken op de hierboven genoemde plaats ter inzage worden gelegd, waarbij de rechtsbeschermingsmogelijkheden zijn vermeld. Beschikking ingevolge de artikelen 29, 37, 38 en 39 Wbb Bij burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven is op 19 november 2002 door Rasenberg Milieutechniek B.V. een melding ingediend ingevolge artikel 28, lid 1 Wbb, met het voornemen de bodem te saneren op de locatie Tongelresestraat 446. Op verzoek van de melder is de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing verklaard conform artikel 3, eerste lid van de Verordening bodemsanering Eindhoven (VbE). De melding is gepubliceerd in Groot Eindhoven van 27 november 2002. Burgemeester en wethouders hebben op 5 februari 2003 de definitieve beschikking vastgesteld. In de definitieve beschikking is door burgemeester en wethouders vastgesteld:

* dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging;
* dat er geen sprake is van urgentie om het geval van bodemverontreiniging te saneren;

* dat zij voornemens zijn, onder voorwaarden, in te stemmen met het saneringsplan;

* dat wijzigingen van het gebruik van de bodem aan hen gemeld dienen te worden.

Aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 5 februari 2003 gedurende zes weken ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur. Binnen zes weken na de dag waarop de beschikking is bekend gemaakt, kunnen belanghebbenden tegen dit besluit op grond van artikel 87 Wbb juncto artikel 20.1 Wet milieubeheer juncto artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb), een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten:
* naam en adres van de indiener,

* de dagtekening,

* de gronden van het bezwaar.

Degene die gebruik maakt van de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen, kan op grond van artikel 8:81 Awb bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage, om een voorlopige voorziening verzoeken indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.


---

Bestemmingsplannen

Vrijstellingen: inspraak
Burgemeester en wethouders zijn voornemens met toepassing van artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplannen:

* Mensfort-Rapenland 1996 ten behoeve van de realisering van nieuwbouw van een zorgcentrum op de hoek Winston Churchilllaan/Generaal Bradleylaan;

* Uitbreidingsplan in Hoofdzaak der gemeente Son en Breugel ten behoeve van de bouw van een luifel bij een tankstation op het perceel Eindhovenseweg 37.

In dit kader liggen de ontwerpen van donderdag 6 februari 2003 tot en met woensdag 5 maart 2003 voor eenieder ter inzage ten behoeve van de inspraak. U kunt daarvoor op werkdagen tijdens openingsuren terecht bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), in het Informatiecentrum van het Stadskantoor, Stadhuisplein 10 en, v.w.b. van het bestemmingsplan Mensfort-Rapenland 1996, in het Stadsdeelkantoor Woensel Zuid, Kronehoefstraat 19.
Gedurende deze periode kunnen ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen tot en met woensdag 5 maart 2003 schriftelijk hun mening kenbaar maken bij de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven. Ontvangen meningen zullen worden betrokken bij de advisering aan het college van burgemeester en wethouders. Stadsdeel Stratum

* een boom in de Primulastraat i.v.m. schade en stormgevaar (herplant).

Verzenddatum vergunning 31 januari 2003.

Stadsdeel Woensel-Noord

* twee berken en twee eiken op het gemeentelijk sportpark Woensel: de bomen hebben stormschade opgelopen;

* een eik aan de Esp tegen over nummer 4b: de eik is aangetast door de tonderzwam.
Verzenddatum vergunningen 28 januari 2003.
betreffende Stadsdeelkantoor.
Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na de dag volgend op de verzenddatum van de betreffende vergunning, gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven. Dit bezwaar schorst niet het gebruik van de vergunning. Daarvoor moet de indiener van een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch. Eindhoven, 5 februari 2003

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie