Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Oranjewoud: Stand van zaken CAO

Datum nieuwsfeit: 06-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: De Unie
Zoek soortgelijke berichten

Oranjewoud: Stand van zaken CAO

6 februari 2003 - Het is tijd om u bij te praten over de ontwikkelingen rond de CAO Oranjewoud. De CAO was op 1 november 2002 al afgelopen. Nu, 4 maanden verder, zijn we nog geen centimeter opgeschoten. Er is ook geen enkel zicht op een akkoord. Wat is er nu precies aan de hand?

In feite wordt op dit moment alleen nog over de loonsverhoging gesproken. De bonden hebben hun looneisen al flink teruggeschroefd op basis van het Centraal Akkoord. In dat Centraal Akkoord hebben de overheid, werkgevers en bonden loonmatiging afgesproken. Die loonmatiging houdt in dat de lonen het komende jaar niet meer zullen stijgen dan de inflatie. De verwachte inflatie is 2,5%.

Oranjewoud stelt daartegenover geen ruimte te zien voor een structurele loonsverhoging. Daarnaast wil men ook de secundaire arbeidsvoorwaarden versoberen. Volgens uw werkgever is dat vanwege het feit dat het slechter zou gaan dan gemiddeld in Nederland. Er zou sprake zijn van veel leegloop en het missen van opdrachten vanwege de, te hoge, tarieven. De directie van Oranjewoud haalt daarbij voortdurend de situatie van het pensioenfonds aan. Een structurele loonsverhoging zou te veel op het pensioenfonds drukken.

De betrokken vakorganisaties hebben aangegeven de situatie van het pensioenfonds en van de onderneming bij hun leden te zullen nagaan, om vervolgens op 3 februari 2003 opnieuw te overleggen. Uit onze ledenraadpleging kwam naar voren dat de geschetste bedrijfssituatie niet wordt herkend: De begrote winst voor 2003 is ongeveer gelijk aan de gerealiseerde winst over 2002. In de jaren daarvoor waren er eenmalige baten die de directie nu probeert structureel mee te nemen. Kennelijk worden de werknemers verantwoordelijk gehouden voor het op peil houden van het rendement. Op enkele incidenten na werd ook het beeld van grote leegloop niet herkend. Het verbaasde de leden die onze vergadering hebben bijgewoond dat er geen ruimte zou zijn voor een normale inflatiecorrectie. Ook de situatie van het pensioenfonds wordt opzettelijk te negatief afgeschilderd en bovendien op een oneigenlijke manier als argument gebruikt om niets te bieden.

Wij hebben als bonden meegedeeld dat we wel degelijk ruimte zien voor een structurele loonsverhoging van 2,5% en hebben de directie gevraagd zich te beraden. De directie van Oranjewoud heeft hierop gereageerd door de afspraak van 3 februari jl. af te zeggen. Zij hebben tot 4 maart a.s. nodig om zich te beraden op een beter bod.....

De vraag dient zich dan aan in hoeverre de directie van Oranjewoud de CAO nog serieus neemt. De directie onderhandelt vanuit een onredelijk en onrealistisch startpunt en biedt vervolgens nauwelijks onderhandelingsruimte. Wat de bonden bijzonder stoort is dat alle mogelijkheden worden aangepakt om de onderhandelingen op de lange baan te schuiven. Kennelijk is de strategie om zo laat mogelijk te starten en zo lang mogelijk te rekken in de hoop dat loonsverhogingen dan ook later ingaan. Tijdens de ledenvergadering gaven werknemers aan dat dat spelletje nu maar eens afgelopen moet zijn.

Concreet kunnen we op dit moment weinig doen om het opschorten van het overleg tot 4 maart a.s. terug te draaien. Wel is duidelijk dat onze leden met deze houding van Oranjewoud ook de hakken steeds verder in het zand zetten. Na 4 maart a.s. zullen we u berichten of het directieberaad er toe geleid heeft dat er vanuit een redelijk bod van de werkgever kan worden onderhandeld.

Mocht dat niet het geval zijn dan zullen de gezamenlijke bonden door het hele land ledenvergaderingen organiseren. De vraag is dan ook in hoeverre werknemers achter een redelijk CAO resultaat gaan staan. Een CAO met weinig of geen loonsverhoging zal namelijk door de bonden niet worden getekend. De keuze is dan simpel: of geen CAO meer, of actievoeren om een redelijk resultaat af te dwingen.

Het is duidelijk dat we met meer vakbondsleden meer kunnen bereiken. Dit is dan ook het moment om uw collega's warm te maken voor het lidmaatschap van De Unie.
Een goed CAO resultaat bereik je met elkaar!

Met vriendelijke groet,

Bob Bergsma,
bestuurder


* Intropagina Architecten-, ingenieurs- en adviesbureaus
donderdag, 6 februari 2003

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie