Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Arcares ondertekent convenant ID-banen

Datum nieuwsfeit: 06-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Arcares
Zoek soortgelijke berichten

Convenant Gesubsidieerde Arbeid Zorgsector

Arcares ondertekent convenant ID-banen

Op woensdag 5 februari 2003 heeft Arcares het Convenant Gesubsidieerde Arbeid Zorgsector ondertekend. Dit convenant is een uitwerking van het landelijke Convenant Gesubsidieerde Arbeid 2003. Op grond daarvan wordt met een tijdelijke stimuleringsmaatregel bevorderd dat er in 2003 10.000 ID-banen doorstromen naar reguliere banen. Hiervoor is 170 mln. uitgetrokken, hetgeen neerkomt op een subsidie van 17.000,- per doorstromende werknemer.

Voor de zorgsector is, op grond van het uitwerkingsconvenant, afgesproken dat het Ministerie van VWS vanaf 2004 structureel 30 mln. bijdraagt voor het omzetten van ID-banen in reguliere banen. Het bedrag van 30 mln. komt naast de subsidie van het landelijke Convenant, die voor alle sectoren geldt. De zorgsector is de eerste sector met zon uitwerkingsconvenant.

De jaarlijkse 30 mln. wordt op twee manieren ingezet. In de eerste plaats wordt volgend jaar éénmalig een bedrag van 3.500,- toegekend, bovenop de tijdelijke subsidie uit het landelijke Convenant, voor elke ID-baan die een werkgever in de zorg in 2003 omzet in een reguliere baan. Dit kent een maximum van 2.554 banen en er is in totaal maximaal een kleine 9 mln. mee gemoeid.

In de tweede plaats wordt vanaf volgend jaar een doorstroompremie toegekend van 12.000,- voor elke ID-baan die vanaf 2004 doorstroomt naar een reguliere, niet gesubsidieerde arbeidsplaats voor onbepaalde tijd. Eerstgenoemde regeling geldt alleen volgend jaar. Vanaf 2005 is het hele bedrag van 30 miljoen euro beschikbaar voor de doorstroompremie. Het streven is dat vanaf 2005 jaarlijks 2.500 gesubsidieerde medewerkers doorstromen naar een baan met een reguliere arbeidsovereenkomst in de zorgsector.

Het Convenant Gesubsidieerde Arbeid Zorgsector heeft, ten opzichte van het Strategisch akkoord en het landelijke Convenant, in een aantal opzichten geleid tot verbeteringen. Naast afspraken over aanvullende middelen specifiek voor de zorgsector, zijn er afspraken gemaakt over het behoud van een evenredig gedeelte aan volume én een evenredig aandeel van de middelen voor loonkostensubsidies voor gesubsidieerde banen. Hierdoor worden zowel het volume als de middelen voor de zorgsector zoveel mogelijk behouden.

Ook zijn op grond van het Convenant de condities inzake subsidiëring van scholing- en opleidingstrajecten ruimer, waardoor de kans op doorstroming groter is en er tevens ruimte wordt geboden voor behoud van bestaande banen.

Ten slotte voorziet het Convenant in arrangementen tussen werkgever en gemeente, op grond waarvan een balans kan worden bereikt tussen instroom, behoud en doorstroom. Nieuwe instroom kan bovendien via een veelheid aan vormen voorkomen, zoals tijdelijke contracten, leer/arbeidsovereenkomsten, stages en inlening.

Met het totaal van convenantmaatregelen is naar de mening van Arcares thans het hoogst haalbare bereikt. Desondanks blijft Arcares het betreuren dat de bezuinigingen, ondanks de Convenanten, leiden tot een verlaging van het volume en de daarbij behorende middelen. De afspraken zijn gesloten onder voorbehoud van wijzigingen in het beleid van het nieuwe Kabinet. Arcares zal de politiek en het nieuwe Kabinet nadrukkelijk confronteren met en aanspreken op de negatieve effecten die zich, ondanks de getroffen maatregelen, voordoen.

Zie voor de tekst van het convenant onderstaande link.

Datum: 06/02/2003

Meer informatie vindt u op:
www.minvws.nl/document.html?folder=393&page=19115

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie