Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

College van Zaanstad weer compleet

Datum nieuwsfeit: 06-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Zaanstad
Zoek soortgelijke berichten
College van Zaanstad weer compleet

donderdag 6 februari 2003

Formatie-opdracht dr. ir. Th. Quené succesvol afgerond Het College van Burgemeester en Wethouders van Zaanstad wordt verbreed met een wethouder van de PvdA.

De huidige collegepartijen VVD, CDA en GroenLinks stemmen in met de verbreding van het college. De PvdA heeft haar akkoordverklaring gegeven onder voorbehoud van instemming van haar ledenvergadering. Eerst in relatie hiermee wordt ook de PvdA wethouder genomineerd. Op 10 januari begon dr. ir. Th. Quené in opdracht van de gemeenteraad van Zaanstad aan een onderzoek om de mogelijkheden te bekijken tot verbreding van het college van vier wethouders, opdat het kon steunen op een meerderheid van de gemeenteraad.
Na aanvaarding van zijn opdracht heeft de heer Quené eerst alle partijen uit de gemeenteraad van Zaanstad geraadpleegd. Na deze consultatieronde is verder gesproken met de fractievoorzitters van VVD, PvdA, CDA, en GroenLinks.
Het overleg tussen deze vier partijen heeft geleid tot het voorstel om het college uit te breiden met een wethouder van de PvdA. Daarnaast heeft het overleg tussen de vier fractievoorzitters geleid tot een beperkte wijziging van het bestuursprogramma 2002-2006, een nieuwe portefeuilleverdeling tussen vijf wethouders en een voornemen tot versterking van de ambtelijke ondersteuning van de wethouders. De heer Quené heeft verslag uitgebracht aan burgemeester Vreeman. Na de ledenvergadering van de PvdA zal het verslag van de heer Quené in een daarop volgende raadsvergadering worden besproken.

Wijziging bestuursprogramma:
De vier partijen hebben overeenstemming bereikt het bestuursprogramma op drie punten aan te passen.
1. Gedoogbeleid
Het niveau van handhaving wordt op alle terreinen verhoogd. In dat kader dient het gedoogbeleid tegen het licht te worden gehouden. Uitgangspunt daarbij is dat de mogelijkheden van feitelijke beheersing van de problematiek in belangrijke mate leidraad zijn voor dit handhavingsbeleid.
2. ID/Melkertbanen
De Melkertregeling heeft zijn waarde voor vele Zaankanters bewezen. De landelijke ontwikkelingen rondom deze regeling zullen daarom nauwlettend worden gevolgd. Wanneer de regeling onverhoopt mocht ophouden te bestaan, dan zal Zaanstad onderzoeken welke financiële verplichtingen ontstaan als de gemeente de regeling overneemt.
3. Vakleerkrachten lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs Lichamelijke opvoeding draagt in belangrijke mate bij aan het welzijn van de jeugd. Daarom wordt onderzocht of het financieel mogelijk is de vakleerkracht lichamelijke opvoeding terug te laten keren in het basisonderwijs.

Portefeuilleverdeling nieuwe college

Burgemeester dr. R.L. Vreeman

* Algemeen bestuur

* Openbare orde en veiligheid

* Personeel en organisatie

* Visie en strategie

* Statistiek en onderzoek

* Communicatie

Mevr. J. Schouten-Burger (VVD)

* Welzijn

* Cultuur

* Mediabeleid

* Jeugdbeleid

* Volksgezondheid

* Wijk Zaanstad Zuidoost

* Grote Steden Beleid

* Bestuurlijke organisatie

* 1e loco burgemeester

Dhr. C.J. Loggen (VVD)

* Financiën

* ROA-dagelijks bestuur

* Sport

* Stadsbeheer

* Integraal veiligheidsbeleid

* Stadsbedrijf sector Facilitaire Zaken

* Stadsbedrijf sector Uitvoering

* Informatie- en automatiseringsaangelegenheden
* Havens en markten

* Project A8-zone

* Wijk Zaanstad Zuidwest

PvdA wethouder

* Sociale Zaken (waaronder AZC)

* Sociale werkvoorziening

* IKTC

* Economische Zaken

* Monumenten (waaronder het Jonge Schaap)
* Toerisme en recreatie

* Wijkbeheer

* Project Kanaalzone

* Wijk Zaanstad Midden

Mevr. P.J.M. Kroesen-van Gelderen (CDA)

* Bouwen en wonen

* Ruimtelijke Ordening

* Publieke dienstverlening

* Internationale betrekkingen

* Project Inverdan

* Project Zaanoevers

Dhr. R. J. Linnekamp (GroenLinks)

* Milieu en afvalstoffen

* Onderwijs

* Verkeer en vervoer

* Grondbedrijf

* Coördinatie minderheden

* Wijk Zaanstad Noord

* Project Saendelft

Versterking ambtelijke ondersteuning
De keuze voor een college met vijf wethouders betekent een verzwaring van de portefeuille van elk van de wethouders. In het overleg is gezamenlijk uitgesproken, dat dit vraagt om versterking van de ondersteuning van de wethouders. Nader is vastgesteld, dat deze versterking zou moeten gebeuren in de vorm van ambtelijke professionele ondersteuning; in het algemeen geeft men daaraan de voorkeur boven politieke assistentie buiten het reguliere ambtelijke apparaat.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie