Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Toekomstscenario voor Rotterdamse kunstsector

Datum nieuwsfeit: 07-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Rotterdam
Zoek soortgelijke berichten
Toekomstscenario voor Rotterdamse kunstsector
(31-01) GitpOrganisatieAdvies heeft in een advies aan het College van B. en W. over de besturingsstructuur van de Rotterdamse kunstsector een toekomstscenario voor de sector geschetst. Het College heeft ingestemd met de hoofdlijnen van dit advies.

De uitgangspunten voor het toekomstscenario zoals GitpOrganisatieAdvies dit voor de kunstsector schetst zijn: transparantie, duidelijke keuze, heldere rollen, aandacht voor buiten, aandacht voor vernieuwing en ontwikkeling en het op afstand plaatsen van enkele grote gevestigde instellingen. Deze uitgangspunten sluiten aan bij de nieuwe aanpak, zoals is verwoord in het collegeprogramma Het nieuwe elan voor Rotterdamen zo gaan we dat doen.

Tegen de achtergrond van deze uitgangspunten zijn bij het advies van GitpOrganisatieAdvies de vijf Rotterdamse kunstinstellingen betrokken die zowel een advies- als een subsidietaak hebben (Rotterdamse Kunststichting, Stichting Rotterdam Festivals, Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam, het Centrum Beeldende Kunst) Ook de afdeling Culturele Zaken van de Bestuursdienst was bij het onderzoek betrokken, mede vanwege de voorstellen voor een nieuwe Bestuursdienst. GitpOrganisatieAdvies heeft verder onderzocht wat de rol en positie zou kunnen zijn van een intendant en welke mogelijkheden "shared service centra" de gemeentelijke kunstinstellingen kunnen bieden. Ook is de gewenste mate van afstand tussen de gemeentelijke kunstinstellingen en het gemeentebestuur onderzocht.

Dienst kunst en cultuur

GitpOrganisatieAdvies komt tot de conclusie dat er een gemeentelijke dienst voor Kunst en Cultuur moet komen waarin de taken van de Rotterdamse Kunststichting, de stichting Rotterdam Festivals en de afdeling Culturele Zaken van de Bestuursdienst op het gebied van beleidsontwikkeling, subsidies, sectorale marketing en public relations en stimulering worden gebundeld.

Door de inrichting van een Dienst Kunst en Cultuur worden beleidsvoorbereiding en uitvoering op grotere afstand geplaatst. Om te waarborgen dat de sturingsmogelijkheden optimaal en effectief worden georganiseerd stelt Gitp OrganisatieAdvies voor een Rotterdamse Raad voor de Kunst in het leven te roepen.

Raad voor de kunst Rotterdam

De Rotterdamse Raad voor de Kunst moet een onafhankelijk orgaan worden dat de artistiek-inhoudelijke advisering verzorgt en een inhoudelijk kwaliteitsoordeel uitspreekt over het functioneren van de instellingen. De Raad bestaat uit aansprekende gezaghebbende personen uit een brede laag van bevolkingsgroepen. De leden zijn afkomstig uit meerdere disciplines en sectoren.

Verzelfstandiging en shared service

Per gemeentelijke kunstinstelling wordt bekeken of er door verzelfstandiging voordelen voor efficiency zijn te behalen. Gemeentelijke kunstinstellingen zijn: De Doelen, het Luxor Theater, Museum Boijmans Van Beuningen, Het Historisch Museum Rotterdam, het Wereldmuseum, Het Centrum Beeldende Kunst, de Rotterdamse Schouwburg, Theater Zuidplein en de Gemeentebibliotheek.

GitpOrganisatieAdvies maakt bij verzelfstandiging een uitzondering voor de Gemeentebibliotheek. In verband met activiteiten van de bibliotheek, die nauw verwant zijn aan de collegeprioriteiten, (onderwijs, jeugd en inburgering) wil het gemeentebestuur de bibliotheek direct kunnen blijven aansturen.

Verder wordt voorgesteld om enkele centra voor shared services in het leven te roepen waarin de kunstinstellingen hun ondersteunende functies kunnen bundelen, zodat er een hechtere basis is voor de bedrijfsvoering.

Intendant

Het College heeft besloten een intendant aan te stellen en volgt het advies van Gitp OrganisatieAdvies om hem/haar een afzonderlijke positie te geven. De intendant beheert een eigen budget en valt organisatorisch onder het hoofd van de Dienst Kunst en Cultuur. De functie is tijdelijk. Na vier jaar vindt een evaluatie plaats. De intendant stimuleert nieuwe samenwerkingsverbanden en spoort naar nieuwe initiatieven en lacunes in het huidige cultuuraanbod. De verbindingen met de wijken en het sociaal-cultureel werk zijn bijzondere aandachtspunten. Daarmee sluit de opdracht aan bij de doelstelling van het College om kunst en cultuur in de wijken te versterken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie