Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Vrijstelling bestemmingsplan De Nieuweling in Duiven

Datum nieuwsfeit: 07-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Duiven
Zoek soortgelijke berichten

Nieuwsberichten

07-02-2003
Vrijstelling van bestemmingsplan "De Nieuweling, herziening ex artikel 30 WRO" voor grondoppervlakte bijgebouwen


Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven maken hierbij bekend, dat vanaf 5 februari 2003 voor iedereen gedurende 4 weken de plannen betreffende een vrijstelling van de maximaal toegestane grondoppervlakte voor bijgebouwen ter inzage ligt. Het betreft een vrijstelling die uitsluitend wordt verleend voor de oprichting van een woning op de kavel met nummer N80 aan de Heiliglandsestraat te Duiven.

De bouw van de woning is in strijd met het vigerende bestemmingsplan "De Nieuweling, herziening ex artikel 30 WRO", althans enkel en alleen voor wat betreft de oppervlakte aan bijgebouwen die de initiatiefnemer wil realiseren. Het vigerende plan staat 100 m2 aan bijgebouwen toe terwijl de initiatiefnemer 144 m2 wil realiseren. Het bouwplan is wel in overeenstemming met een ruimtelijke onderbouwing die speciaal voor het oprichten van de woning is opgesteld. De ruimtelijke onderbouwing vormt dan ook de basis voor het verlenen van de vrijstelling. Burgemeester en wethouders zijn voornemens onder toepassing van artikel 19, lid 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoeve van de bouw van de woning vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan.

Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft aangegeven dat de ruimtelijke onderbouwing zoals hierboven bedoeld een goede basis kan vormen voor het verlenen van vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Gedurende de termijn dat het voornemen om vrijstelling te verlenen ter inzage ligt, dat wil zeggen tot 4 maart 2003, mag iedereen over de voorgenomen vrijstelling van het bestemmingsplan schriftelijk zijn zienswijze bekend maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven. U kunt uw zienswijze richten aan het college, Postbus 6, 6920 AA Duiven.

Voor inzage van de stukken en verdere informatie kan men zich wenden tot de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Grondzaken gevestigd in het gemeentehuis, Kastanjelaan 3 te Duiven. Deze afdeling is iedere werkdag geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie