Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Stimuleringsregeling Hoogwaardige Handhaving en Werkgelegenheid

Datum nieuwsfeit: 07-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Sociale Zaken Bijlage, als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Tijdelijke Accountantsverklaring stimuleringsregeling Hoogwaardige Handhaving en Werkgelegenheid

Datum ontvangst (niet invullen)

Periode x x x x «GEMEENTE» Documentnr. « D O C »

Gemeentenr. « U O » Rekeningnr. BNG « B N G »

Accountantsverklaring

Opdracht
Wij hebben de declaratie, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Tijdelijke stimuleringsregeling bevordering Hoogwaardige Handhaving, van de gemeente over de periode gecontroleerd. De declaratie is opgesteld onder verantwoordelijkheid van burgemeester en wethouders van de gemeente . Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de declaratie te verstrekken.

Werkzaamheden
Bij onze controle zijn wij nagegaan of de declaratie voldoet aan de volgende eisen:
* de declaratie (met bijlagen) geeft getrouw de geldbedragen weer; en
* de in de declaratie opgenomen bedragen en aantallen zijn tot stand gekomen in overeenstemming met het gestelde bij en krachtens de Tijdelijke stimuleringsregeling Hoogwaardige Handhaving.

Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controle-opdrachten. Voorts zijn de bepalingen en uitgangspunten in acht genomen van de Tijdelijke stimuleringsregeling Hoogwaardige Handhaving en de door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid terzake afgegeven beschikking tot subsidieverlening. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel (aan te kruisen door de accountant)
Op grond van ons onderzoek:
O zijn wij van oordeel dat de declaratie voldoet aan de daaraan gestelde eisen. O zijn wij van oordeel dat de declaratie voldoet aan de daaraan gestelde eisen, met uitzondering van de op het vervolgblad genoemde bevindingen.
O zijn wij van oordeel dat de declaratie voldoet aan de daaraan gestelde eisen, onder voorbehoud van de op het vervolgblad genoemde bevindingen.
O kunnen wij geen oordeel geven of de declaratie als geheel voldoet aan de daaraan gestelde eisen. O zijn wij van oordeel dat de declaratie niet voldoet aan de daaraan gestelde eisen en derhalve niet getrouw is.

O De toelichting/bevindingen met betrekking tot het oordeel is/zijn opgenomen op het vervolgblad.

De declaratie is door ons gewaarmerkt. Deze verklaring is door ons afgegeven ten behoeve van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en dient samen met (eventuele) bijlage(n) aan dit Ministerie te worden gezonden.

Strekking van deze accountantsverklaring
Aan te kruisen door de accountant

goedkeurend Naam accountantskantoor: verklaring met beperking(en) Naam accountant: oordeelonthouding Adres/plaats van vestiging: afkeurend Telefoon/fax: Datum: Ondertekening:


---

Zenden aan: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Agentschap, Postbus 90801, 2509 LV DEN HAAG van 2


Ministerie van Sociale Zaken Bijlage, als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Tijdelijke Accountantsverklaring stimuleringsregeling Hoogwaardige Handhaving en Werkgelegenheid

Datum ontvangst (niet invullen)

Periode x x x x «GEMEENTE» Documentnr. « D O C »

Gemeentenr. « U O » Rekeningnr. BNG « B N G »

Bijlage bij de accountantsverklaring (rapportage n.a.v. het accountantsonderzoek)

Toelichting bij het gegeven oordeel over de declaratie Tijdelijke stimuleringsregeling Hoogwaardige Handhaving.

Rapportage inzake de rechtmatigheid van de gedeclareerde subsidie met betrekking tot de Tijdelijke stimuleringsregeling Hoogwaardige Handhaving.


---

Zenden aan: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Agentschap, Postbus 90801, 2509 LV DEN HAAG van 2reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie