Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

CG-Raad en FvO stemmen activiteiten af rondom de formatie

Datum nieuwsfeit: 07-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
6 februari 2003

Ná de verkiezingen

Hoe gaat het nu verder na de verkiezingen?

CG-Raad en FvO hebben afgesproken dat beide organisaties hun activiteiten rondom de formatie zullen afstemmen. Besloten is dat waar mogelijk dezelfde onderwerpen onder de aandacht van de fractieleiders en informateurs zullen worden gebracht. Waarbij uiteraard, gezien het verschil in achterban eigen accenten worden gelegd. Daarnaast is met de NPCF afgesproken dat de FvO eind februari/begin maart deelneemt aan de kennismakingsbijeenkomst die voor de kamerleden Volksgezondheid wordt georganiseerd.

Samenvatting FvO-brief

Regeerakkoord
Mensen met een verstandelijke handicap mogen niet ontbreken in een regeerakkoord. De Federatie van Ouderverenigingen heeft daarom een brief gestuurd naar de heren Balkenende en Bos. Wij hebben duidelijk gemaakt dat wij ons ernstig zorgen maken over de positie van mensen met een verstandelijke handicap. Bij de huidige ontwikkelingen komt de kwaliteit van hun bestaan steeds meer in gevaar en staat hun positie in de samenleving onder druk.
Voor vijf aspecten heeft de FvO aandacht gevraagd: modernisering AWBZ, kwaliteit van zorg, non-discriminatie en inkomenspositie.

Modernisering AWBZ
De huidige voorstellen voor de uitwerking van de modernisering van de AWBZ moeten aangepast. Er zijn geen waarborgen voor de cliënt als de door hem gewenste zorg niet gerealiseerd wordt. De uitwerking richt zich vooral op de posities van zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Voorwaarden en instrumenten voor vraagsturing en versterking van de positie van de cliënt ontbreken.

Kwaliteit van zorg
Zonder extra middelen verbetert de kwaliteit van zorg voor mensen met een verstandelijke handicap niet. Een kwaliteit die al jaren onder de maat is, zeker voor mensen met een ernstige verstandelijke handicap.

Gelijke rechten, gelijke kansen
Aangedrongen is op een snelle realisatie van non-discriminatie wetgeving voor mensen met een handicap op alle levensterreinen.

Inkomen
Veel mensen met een verstandelijke handicap leven al langdurig op het sociaal minimum. Gepleit is voor een adequate compensatieregeling voor meerkosten die de handicap met zich brengt.

Minister voor gehandicaptenbeleid
De FvO juicht het voornemen van de PvdA toe om te komen tot een minister voor gehandicaptenbeleid. Een coördinerend bewindspersoon die denkt en handelt vanuit mensen met een handicap kan samenhang aanbrengen.

De Federatie van Ouderverenigingen hoopt dat de extra aandacht die wij vragen, zijn weerslag zal vinden in een Regeerakkoord. De brieven aan de fractievoorzitters zijn op te vragen bij het secretariaat van de FvO.
Reageren
Ander onderwerp

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie