Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Centrale voor Kredieten aan Particulieren - Statistieken 2002

Datum nieuwsfeit: 07-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Nationale Bank van België
Zoek soortgelijke berichten

Nationale
Bank van
België

Perscommuniqué
Brussel, 20 januari 2003

Centrale voor Kredieten aan Particulieren - Statistieken 2002

De Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België registreert inlichtingen betreffende betalingsachterstallen inzake consumentenkredieten en hypothecaire leningen gesloten door natuurlijke personen voor privé-doeleinden; die registratie heeft tot doel de overmatige schuldenlast van particulieren af te remmen.

Eind 2002 waren bijna 403 000 personen en ongeveer 552 000 contracten in het gegevensbestand geregistreerd, hetgeen, in vergelijking met de toestand eind 2001, een stijging inhoudt met respectievelijk 1,3 en 1,9 pct. Die toename is aanzienlijk kleiner dan tijdens de voorgaande jaren en is zowel het gevolg van minder nieuwe registraties als van meer schrappingen van geregulariseerde contracten. De vermindering van het aantal nieuwe registraties in vergelijking met de voorgaande jaren kan in verband worden gebracht met de terugloop in de kredietverlening aan particulieren ingevolge de zwakke conjunctuur en het verslechterde vertrouwensklimaat bij de consumenten. Ook de verstrakking van het kredietbeleid heeft ongetwijfeld een rol gespeeld. Daarnaast hebben de kredietverstrekkers geanticipeerd op het gewijzigd wettelijk kader, hetgeen een toename van het aantal schrappingen tot gevolg heeft gehad: de voorbereidende werken in het kader van de "positieve" centrale en vooral de invoering van het "Fonds ter bestrijding van de Overmatige Schuldenlast" hebben de aan de Centrale deelnemende kredietverstrekkers er toe aangezet hun jarenlange rapporteringen te inventariseren en te controleren, hetgeen aanleiding heeft gegeven tot meer mededelingen van regularisaties in vergelijking tot de vorige jaren.

De aangroei tijdens het voorbije jaar van het aantal geregistreerde consumentenkredieten heeft uitsluitend betrekking op contracten die werden gesloten in de vorm van "kredietopeningen". Eind 2002 had één op drie geregistreerde contracten betrekking op een consumptieve kredietopening; vijf jaar geleden was dat nog één op vijf. Voor de consument bieden die kredietopeningen zeer soepele gebruiksmogelijkheden maar met de terugbetaling loopt het in meer en meer gevallen ernstig fout. Die evolutie is hoe langer hoe meer verontrustend voor de kredietopeningen toegekend door niet-bancaire kredietverstrekkers (financieringsmaatschappijen, grootwarenhuisketens, postorderbedrijven,...).

Door de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren wordt het gegevensbestand uitgebreid tot een positief registratiesysteem; daarin zullen, naast de betalingsachterstallen, eveneens de consumentenkredieten en hypothecaire leningen met een normaal verloop worden opgenomen. Die maatregel kadert in het door de Regering vooropgestelde preventieve beleid inzake de strijd tegen overkreditering. De gedetailleerde werkingsmodaliteiten van de positieve Centrale werden vastgelegd in het Koninklijk besluit van 7 juli 2002, dat eveneens de datum van inwerkingtreding bepaalt, namelijk op 1 juni 2003.

De brochure met de gedetailleerde cijfergegevens kan worden geraadpleegd op de website van de Bank (www.nbb.be) of bij haar dienst Documentatie worden aangevraagd.


---reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie