Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Agenda vergadering gemeenteraad Leeuwarden

Datum nieuwsfeit: 10-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Leeuwarden
Zoek soortgelijke berichten
Op de Agenda ¦ Gemeenteraad ¦ Stukken voor de vergaderingen Gemeenteraad
Openbare vergadering op 10 februari 2003 om 19.30 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden. De publieke tribune is geopend vanaf 19.00 uur.

Op de agenda staat:
1. Vragenhalfuurtje voor burgers.
2. Vaststellen van het verslag van de raadsvergadering van 20 januari 2003
3. Mededelingen.
4. Ingekomen stukken.
5. Herstemming Onderzoeksvoorstel betreffende verkeer en vervoer Regiovisie.
6. Interpellatie van de heer Posthumus van de FNP-fractie en mevrouw Crijns van de D66-fractie inzake sportcomplex Blauw-Wit 34. 7. Vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoeve van de tweede fase van het bestemmingsplan Tusken Moark en Ie. 8. Verzoek om vergoeding voor geleden planschade ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van de eigenaar van de woning met adres Groningerstraatweg 237 te Leeuwarden. 9. Extra krediet voor het realiseren van een ruimte ten behoeve van kinderopvang in het nieuwe schoolgebouw van de katholieke basisschool Sint Paulus te Leeuwarden. 10. Vaststelling tweede wijziging van de Legesverordening. 11. Vaststellen bodemsaneringsverordening Bodemsanering gemeente Leeuwarden.
12. Vaststellen Verordening tot vaststelling van de deelsubsidie-verordening subsidie topsportevenementen. 13. Advies over beschikbaar stellen van middelen uit het ontwikkelingsdeel van het SIOF t.b.v. de Mata Hari Experience. 14. Wijzigen van de staturen van de Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis.
15. Vaststelling Kadernota Welstandsbeleid Leeuwarden. 16. a. Meerjaren InvesteringsProgramma (MIP) 2003 e.v. (inclusief het MeerjarenProgramma Infrastructuur (MPI) 2003 e.v. en de verdeling van de middelen van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) 2000 2005 en de Stads-vernieuwingsmiddelen) en het Strategisch Investerings- en OntwikkelingsFonds (SIOF). b. Raamkredietaanvraag voor de uitvoering van het Programma Infrastructuur 2003.
17. Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan.

De raadsvoorstellen die bij de agendapunten horen, liggen voor een ieder ter inzage bij de centrale balie in de stadshal van het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2 (openingstijden 09.00-16.00 uur) en in de Openbare Bibliotheek, Wirdumerdijk 34 (Beursgebouw).

Ook kunt u de stukken vinden op de internetsite van de gemeente www.leeuwarden.nl.

Vragen voor het vragenhalfuurtje kunnen tot de dag van de vergadering, 12.00 uur, aangemeld worden bij het secretariaat van de gemeentesecretaris op telefoonnummer 058-2338204. Er kunnen alleen vragen worden gesteld over zaken die geen betrekking hebben op de agendapunten.

Rechtstreekse radio-uitzending raadsvergadering.

Allen die aangesloten zijn op het Leeuwarder kabelnet van UPC kunnen via FM-kanaal 97.0 MHz de raadsvergaderingen beluisteren. Lokale omroep Mercurius verzorgt deze integrale uitzending. Via het etherkanaal 106.1 is de vergadering ook op uw draagbare radio en autoradio te ontvangen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie