Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Raadsvergadering gemeente Nuth

Datum nieuwsfeit: 11-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Nuth
Zoek soortgelijke berichten

03-02-2003

Raadsvergadering

De raad vergadert op dinsdag 11 februari a.s. om 19.00 uur in het gemeentehuis.

De agenda is als volgt:

1. Opening

2. Vaststelling van de agenda.

3. Sprekerskwartier.

4. Vaststelling notulen/besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 juni 2002.

5. Ingekomen stukken en mededelingen.

Algemene en Bestuurlijke Zaken

6. Voorstel tot wijziging van de Commissiestructuur.

7. Voorstel tot:

a. het verlenen van ontslag aan de heer H.N.C. Meijers als waarnemend secretaris;

b. het met onmiddellijke ingang benoemen van de heer H.N.C. Meijers tot griffier.

8. Voorstel tot het vaststellen van de Instructie voor de griffier van de gemeente Nuth.

9. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning.

10. Voorstel betreffende de verdaging van de beslissing tot het vaststellen van:

a. een gedragscode voor de burgemeester, de wethouders en de raadsleden;

b. een verordening doelmatigheids- en doeltreffendheidonderzoeken van het college naar het collegebestuur.

Grondgebiedzaken

11. Voorstel inzake het Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) voor de periode 2003 tot en met 2012.

Economische Zaken, Handhaving en Intergemeentelijke Samenwerking

12. Voorstel aan de raad betreffende deelname aan de VVV Zuid-Limburg.

Welzijn

Financiën

13. Initiatiefvoorstel van de fractie Leefbaar Nuth betreffende de heroverweging van de commissiestructuur.

De stukken liggen in de leeskamer ter inzage gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie