Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Extra subsidiemogelijkheden voor Brunssumse verenigingen

Datum nieuwsfeit: 11-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Brunssum

Laatste wijziging 11 februari 2003 Publicaties - 11 februari 2003
Extra subsidiemogelijkheden voor Brunssumse verenigingen Waarom Sportgala op 29 maart Raadsvergadering op 11 februari 2003 Bouw Brede Maatschappelijke Voorziening binnenkort van start De gemeentepagina verhuist!
Alles wat u wilde weten over Brunssum Laat uw stem horen via het referendum
Nieuwbouw bibliotheek weer stap dichterbij Spreekuren wethouders "Liever praten dan bekeuren" "EEN EXPEDITIE NAAR 2015" Wijkatlas 2002 op internet
Stedelijke vernieuwing in Brunssum-Noord VERKEER/VERVOER: Een 7,3 voor wonen in Brunssum Aanleg van terrassen op Lindeplein Evenementenkalender 2003 Werkzaamheden Rimburgerweg Weekmarkt Verkeersspreekuur
BOUWEN IN BRUNSSUM: RECONSTRUCTIE BODEMPLEINROUTE: Nieuwe Woningwet per 1 januari 2003 Bodempleinroute open Bouwen zonder vergunning? Werkzaamheden Rimburgerweg Is mijn aan- of uitbouw vergunningsplichtig?
De behandeling van uw aanvraag bouwvergunning MILIEU: Commissie bewaakt het 'gezicht van Brunssum' Hou GFT apart! Vul uw bouwaanvraag goed in! Inleveren asbest
Heeft m'n buurman bouwplannen? Papier ophalen
DUALISME IN DE GEMEENTEPOLITIEK:
Dualisme in de gemeentepolitiek
Inspreekuur voor burgers

---

Extra subsidiemogelijkheden voor Brunssumse verenigingen

Brunssumse verenigingen die actief zijn op het gebied van kunst en cultuur kunnen sinds kort een beroep doen op extra subsidiemogelijkheden. De gemeenten die samenwerken in Parkstad Limburg (waaronder Brunssum) hebben besloten om extra bedragen vrij te maken voor cultuursubsidies. Het gaat in totaal om een bedrag van ongeveer 120.000 euro (0,45 eurocent per inwoner). De Provincie Limburg ondersteunt dit initiatief door elke uitgekeerde subsidie aan te vullen met eenzelfde bedrag. Hierdoor beschikt Parkstad Limburg over een cultuurbudget van circa 240.000 euro, bovenop de bedragen die de gemeenten al zelfstandig verstrekken aan culturele initiatieven.

In Parkstad Limburg wordt sinds enkele jaren door de deelnemende gemeenten nauw samengewerkt op vele terreinen: economie, ruimtelijke ordening, zorg, milieu, verkeer, werkgelegenheid... Ook op het gebied van kunst en cultuur willen de gemeenten in Parkstad Limburg de krachten en kennis bundelen. Het voordeel van die samenwerking is dat de gemeenten het cultuurbeleid beter op elkaar kunnen afstemmen, waarmee bijvoorbeeld wordt voorkomen dat mooie, nieuwe cultuurinitiatieven buiten de boot vallen.
Overigens bestaat het cultuurpotje van Parkstad Limburg uit extra gelden. Het gaat dus niet ten koste van bestaande gemeentelijke subsidies. Met het Parkstad Limburg-initiatief krijgt de wereld van kunst en cultuur in deze regio dus een flinke impuls.

Aanvragen?
Wie komen voor een subsidie in aanmerking? Eigenlijk iedere vereniging of ieder initiatief voor kunst en cultuur. Voorwaarde is wel dat de subsidie aangevraagd moet worden voor een cultureel evenement of idee dat 'verbredend' of 'vernieuwend' is. Met andere woorden: als uw vereniging honderd jaar bestaat en u wilt een tegemoetkoming in de kosten van het eeuwfeest, dan komt u natuurlijk níet in aanmerking voor de subsidie van Parkstad Limburg. Wilt uw vereniging daarentegen bijvoorbeeld een nieuw festival organiseren, dan maakt u mogelijk wél kans op een subsidie. Wilt u precies weten welke criteria er gelden voor toekenning van een subsidie, raadpleeg dan het aanvraagformulier. Voor meer informatie, of voor het aanvragen van een aanvraagformulier, kunt u contact opnemen met de gemeente Brunssum, Culturele Zaken, Ton Schoenmakers, telefoon (045) 527 84 13. Of bel met het Contactpunt Cultuur en Evenementen, mevrouw M. van der Weerden, telefoon (045) 560 45 48.

Subsidie in 2002
Overigens dit nog: de nieuwe regeling is ingegaan op 1 september 2002. Verenigingen die subsidies willen aanvragen voor initiatieven of projecten die in 2002 hebben gespeeld, kunnen dat tot uiterlijk 1 april 2003 nog doen.

---

Sportgala op 29 maart vanuit de Burgerzaal Brunssum zoekt kandidaten

De gemeente Brunssum is op zoek naar kandidaten die genomineerd kunnen worden voor de titel beste sportman, sportvrouw en sportploeg van het jaar 2002. Daarnaast worden kandidaten gezocht voor de titels sportbelofte van het jaar en de sportvrijwilliger van het jaar. Tijdens het jaarlijkse Sportgala van de gemeente Brunssum, op zaterdag 29 maart, worden de winnaars bekend gemaakt van de verschillende categorieën.

Iedereen in de gemeente Brunssum kan sporters voordragen die in 2002 een sportieve prestatie hebben geleverd op landelijk, provinciaal of lokaal niveau. Om dit te doen kunt u een nominatieformulier invullen en insturen. Dat kan nog tot en met 23 februari 2003. Dit formulier is verkrijgbaar aan de centrale balie van het bestuurscentrum aan het Lindeplein of is telefonisch aan te vragen bij de afdeling SRA, tel. 045 - 527 84 03.
E-mailen van genomineerden kan ook: (michel.broeders@brunssum.nl).

Selectie van de winnaars gebeurt door een deskundige jury.
---

Is mijn aan- of uitbouw vergunningsplichtig?

Vanaf 1 januari 2003 is een nieuwe Woningwet van kracht. Dat betekent dat als u wilt gaan (ver)bouwen, het aanvragen van een vergunning anders geregeld kan zijn - soms heeft u zelfs helemaal geen vergunning meer nodig. Maar wat houden die nieuwe regels precies in? Hieronder nemen we als voorbeeld het bouwen van aan- of uitbouw.

Een aan- of uitbouw is een bouwwerk dat u tegen uw bestaande woning aanbouwt en dat direct in verbinding staat met het woonhuis. Hieronder vallen dus bijvoorbeeld een garage, een berging, de uitbouw van uw woonkamer, of de uitbouw van uw keuken.
Voor een aan- of uitbouw aan een bestaande woning heeft u in principe altijd een (lichte) bouwvergunning nodig. Soms echter niet. Belangrijk is wáár u wilt gaan bouwen. Alle aan- of uitbouwen die grenzen aan de 'openbare ruimte' zijn meestal níet vergunningvrij - met andere woorden, voor elke aan- of uitbouw die te zien is vanaf de weg (of een pad of plantsoen) heeft u in een (lichte) bouwvergunning nodig. Daarom mag een aan- of uitbouw aan de voor- of zijkant van de woning meestal niet bouwvergunningsvrij worden gebouwd.

Let op: een aan- of uitbouw bij een bedrijf is nooit vergunningsvrij.

Vergunningsvrij
Wanneer is aan- of uitbouw dan wél vergunningsvrij. Als het bouwwerk voldoet aan álle van de volgende voorwaarden:

1. De aan- of uitbouw moet worden gebouwd aan een bestaande woning of een bestaand woongebouw.
2. De aan- of uitbouw moet op de grond staan.
3. De aan- of uitbouw mag niet groter zijn dan één bouwlaag. 4. Het gebruik van de aan- of uitbouw moet gerelateerd zijn aan het wonen.
5. Voor een aan- of uitbouw aan een oorspronkelijke achtergevel, moet de afstand tussen aan- of uitbouw en de weg of openbaar groen aan alle zijden meer dan 1 meter zijn.
6. Voor een aan- of uitbouw aan de oorspronkelijke zijgevel die niet naar de weg of het openbaar groen gekeerd is, moet de afstand tussen de aan- of uitbouw en het voorerf en het erf van uw buren minstens 1 meter zijn.
7. De aan- of uitbouw

- mag niet hoger dan 4 meter, gemeten vanaf het aansluitend terrein, zijn.

- mag niet hoger dan 0,25 cm boven de vloer van de eerste verdieping van uw woning zijn.

- mag niet hoger zijn dan de woning waar u tegenaan bouwt. 8. De aan- of uitbouw mag niet breder zijn dan de oorspronkelijke gevel waar deze tegenaan komt en mag niet ten opzichte van die gevel uitsteken.
9. De aan- of uitbouw is minder dan 2,5 meter diep, gemeten vanuit de oorspronkelijke gevel waar tegenaan wordt gebouwd. 10. Het bouwen van een aan- of uitbouw mag niet tot gevolg hebben dat het zij- of achtererf waarop u bouwt niet meer dan de helft is volgebouwd. Eventuele andere bouwwerken op het erf moeten hierbij worden meegerekend.
11. De aan- of uitbouw mag niet worden gebouwd aan een gevel van een tijdelijk bouwwerk. Tevens mag er geen aan- of uitbouw gebouwd worden aan de gevel van een vakantiehuisje of een ander bouwwerk dat niet permanent mag worden bewoond mag niet bouwvergunningsvrij een aan- of uitbouw worden gebouwd.
12. De aan- of uitbouw mag niet worden gebouwd bij een monument of een in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpgezicht.

Geen vergunning nodig?
Heeft u geen vergunning nodig? Hou er dan wél rekening mee dat er andere regels kunnen gelden. Bijvoorbeeld de regels met betrekking tot de veiligheid en gezondheid uit het Bouwbesluit en het burenrecht zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek voor u gelden. Neem daarom, als u gaat bouwen, altijd contact op met de gemeente. Daar kunnen ze u vertellen waar u allemaal rekening mee moet houden.

Wel een vergunning nodig?
Het aanvragen van een bouwvergunning gaat als volgt in zijn werk

Voor uw aanvraag is een speciaal, landelijk ontworpen aanvraagformulier beschikbaar, de 'aanvraag bouwvergunning'. Dit formulier dient u volledig en correct in te vullen. Wanneer uw aanvraag voor een bouwvergunning bij de gemeente binnenkomt, zal eerst worden beoordeeld of deze compleet is. Als niet alle gegevens of tekeningen binnen zijn, kan de gemeente u binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag in de gelegenheid stellen om alsnog de ontbrekende gegevens aan te leveren. Reageert u hier niet op, dan kan de gemeente beslissen om uw aanvraag níet in behandeling te nemen.

Het is, met andere woorden, belangrijk dat u uw aanvraag voor een bouwvergunning goed invult en onderbouwt. Het voorkomt vertragingen bij verlening van de bouwvergunning en daarmee mogelijk ook vertraging bij uitvoering van uw bouwplannen.
Er is nog een reden om uw aanvraag zorgvuldig in te vullen. Tegen een verleende bouwvergunning kunnen anderen bezwaar maken. Als blijkt dat een vergunning verleend is op basis van onjuiste of onvolledige gegevens, dan is de kans zeer groot dat bij het eerste het beste bezwaar de vergunning vernietigd wordt - met alle gevolgen voor uw bouwplannen.

Meer informatie
Bovenstaande informatie en formulieren zijn verkrijgbaar aan de balie van Ruimtelijke Ordening/Bouw- en Woningtoezicht in het Bestuurscentrum aan het Lindeplein 1 (openingstijden: maandag-vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur en op woensdagmiddag tevens tussen 13.30 en 17.00 uur). Of raadpleeg de internetsite van het ministerie van VROM op www.vrom.nl/woningwet.
Hieronder: Nieuwbouw in Brunssum-Noord
Bouw gaat dit jaar nog van start
Urban villa's vervangen Op de Waakboom
Dertig jaar lang domineerde de hoogbouwflat 'Op de Waakboom', gelegen op de hoek Europalaan/Kennedylaan, het aanzien van Brunssum-Noord. Verdeeld over 12 lagen waren hier 175 appartementen ondergebracht. Inmiddels staat 90 procent van de flat leeg en zijn de laatste dagen van Op de Waakboom aangebroken. In mei/juni gaat het gebouw tegen de grond. Na de sloop verrijzen op de fundamenten van de oude flat vijf urban villa's, goed voor zo'n 80 appartementen, van koop tot verschillende huurklassen. De plannen voor de nieuwbouw zijn ontwikkeld door verschillende partijen, waaronder Woonservice Het Adres en de gemeente Brunssum.

Directeur Hans Laudy van Het Adres: "De hoogbouwflat Op de Waakboom is ongeveer een jaar of 30 oud. Inmiddels voldoet dit type woning niet meer aan de eisen van deze tijd. De vraag naar hoogbouwflats is, laat ik het zo zeggen, niet meer zo heel groot. Dus ontwikkelen we andere woonvormen die beter inspelen op de ontwikkelingen op de woningmarkt." Overigens, zo zegt Laudy, is Op de Waakboom onderdeel van een brede kwaliteitsslag die in Brunssum-Noord plaatsvindt. "Zo zijn we momenteel bezig met het opknappen van de hoogbouwflat Achter de Locht." (zie ook de kadertekst elders op deze gemeentepagina).

Voorzieningen
De vijf nieuw te bouwen urban villa's in Brunssum-Noord bestaan uit 6 lagen. Twee urban villa's (ongeveer 30 appartementen) zijn koopappartementen van verschillende afmetingen, variërend van duurdere penthouses tot kleinere woningtypes (gemiddeld 100 tot 125 vierkante meter).
Nog eens twee urban villa's (ook circa 30 appartementen) zijn bestemd voor de duurdere huur. De vijfde urban villa (ongeveer 20 appartementen) is voor sociale huur. De huurwoningen in deze laatste urban villa zijn zodanig ingericht (geen drempels, ruime badkamers) dat ze ook geschikt zijn als zorgwoningen, dus voor mensen die moeilijk ter been zijn of om andere reden zorg- of hulpbehoevend zijn. Wethouder D. Akkermans van de gemeente Brunssum: "Op die manier spelen we in op een aantal belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Ik noem het toenemend aantal senioren in onze samenleving, ik noem de wens om mensen in zorginstellingen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. De gemeente Brunssum heeft in haar visiedocument voor de jaren tot 2015 duidelijk aangegeven dat we, speciaal voor de groepen kwetsbaren in onze gemeente, extra voorzieningen, waaronder kwalitatieve woonruimte, willen creëren. Ik ben blij dat we met een project als Op de Waakboom, maar ook met nieuwbouwplannen in de Gregoriuslaan en de Rembrandtstraat, invulling kunnen geven aan die ambitie."

De urban villa's komen te staan t.p.v. de fundamenten van de gesloopte Op de Waakboom. De twee urban villa's met koopwoningen worden langs de Europalaan gebouwd, de urban villa's met huurwoningen komen daar haaks op te staan. De nieuwe bewoners kunnen parkeren in het eigen gebouw, op de begane grond. Tussen de gebouwen komt groen. Op korte afstand van de nieuwe woningen liggen talloze voorzieningen: een school, een winkelcentrum, een muziekschool, een gemeenschapshuis en een sporthal. De vervanging van Op de Waakboom door de vijf urban villa's past in een trend om een mix te creëren van woningtypes -en daarmee groepen bewoners- in een wijk, zegt Hans Laudy. "Vroeger bestond een wijk vaak uit alleen koopwoningen, of alleen (sociale) huurwoningen. Dat leidde vaak tot een eenzijdige sociale samenstelling van bewoners en soms tot sociale problematiek. Door nu in Brunssum-Noord niet alleen voor sociale huur, maar ook voor duurdere huur en koop te bouwen, krijgen we op die plek meer diversiteit, wat de dynamiek, leefbaarheid en woonbeleving ten goede komt."

De bouw gebeurt waarschijnlijk in fases. Het Adres financiert de bouw van het totale complex, maar zal de exploitatie van de duurdere huurwoningen overlaten aan een andere partij. "Dure huur is ons segment nou eenmaal niet," zegt Hans Laudy.
De realisatie van de 5 urban villa's gebeurt in samenwerking met projectontwikkelaar Grouwels Daelmans. Architect van het gehele bouwplan is Architectenbureau Humblé Neuhof uit Maastricht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie