Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Randvoorwaarden herontwikkeling Hembrugterrein Zaanstad onderzocht

Datum nieuwsfeit: 12-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Zaanstad
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Zaanstad

Randvoorwaarden herontwikkeling Hembrugterrein onderzocht

woensdag 12 februari 2003

In opdracht van de Gemeente Zaanstad zijn twee onderzoeken verricht, die de randvoorwaarden aangeven voor de herontwikkeling van het Hembrugterrein. De onderzoeken zijn mede begeleid door het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, het Projectbureau Masterplan Noordzeekanaalgebied en de Kamer van Koophandel.

Het milieuonderzoek naar de effecten van geur, geluid, stof en externe veiligheid laat zien dat grootschalige woningbouw vooralsnog wordt bemoeilijkt door de wettelijke geluidscontour van 55 dBA en overlast door fijn stof. Het onderzoek naar ruimte voor bedrijvigheid laat zien dat er voldoende vraag is het Hembrugterrein te benutten als kleinschalig droog gemengd bedrijventerrein.

De consequenties van deze onderzoeksresultaten worden de komende periode uitgewerkt in het zogeheten Programma-Atelier Hembrug-terrein. Hierin werkt de Gemeente Zaanstad en de Rijksgebouwendienst, met ondersteuning van het Atelier Rijksbouwmeester, samen aan het stedenbouwkundig programma. Dit is een bouwsteen voor het bestemmingsplan Hembrugterrein.

Het milieuonderzoek

Voor geluid geldt dat er behoudens in het noord-oostelijk deel van het terrein op korte termijn beperkingen zijn om woningbouw te realiseren op basis van de huidige geluidscontouren en vergunde ruimte voor omliggende Zaanse bedrijven en bedrijven uit Westpoort. De invloed van fijn stof (verontreiniging) op het woon- en leefmilieu is volgens de onderzoekers hoog en zal niet binnen afzienbare tijd drastisch afnemen. Mogelijk ontstaan door het doen van aanvullende metingen en stedenbouwkundige maatregelen meer ontwikkelingsmogelijkheden voor met name woningbouw. Deze keuze zal mede afhangen van de uitkomsten van het onderzoek naar bodemverontreiniging op het terrein.

Onderzoek ruimte voor bedrijvigheid

Het Hembrugterrein is geschikt als gemengd droog bedrijventerrein. Verwacht wordt dat vooral kleinschalige bedrijven in de handel, industrie en diensten, de bouw, vervoer en communicatie belangstelling zullen hebben voor het Hembrugterrein. Een dergelijke locatie voor kleinschalige bedrijvigheid ontbreekt vooralsnog in de gemeente. Zodoende sluit de invulling van het Hembrugterrein voor kleinschalige bedrijvigheid samen met de komst van een justitiële inrichting aan bij de door de Gemeente Zaanstad gewenste economische structuurversterking.

Programma-Atelier Hembrugterrein

De consequenties van deze onderzoeksresultaten worden uitgewerkt in het zogeheten Programma-Atelier Hembrugterrein. Hierin werkt de gemeente Zaanstad en de Rijksgebouwendienst, met ondersteuning van het Atelier Rijksbouwmeester, samen aan het stedenbouwkundig programma. Resultaten worden in tweede helft van maart verwacht. Dit vormt een belangrijke bouwsteen voor het nieuwe bestemmingsplan Hembrugterrein. Naast de vestiging van een justitiële inrichting zijn de monumentale gebouwen en het Kleibos programmaonderdelen van het Programma Atelier.

Het stedenbouwkundig programma wordt eind maart 2003 ter besluitvorming voorgelegd aan het College van Burgemeester en Wethouders en vervolgens aan de Gemeenteraad. Ook de betrokken rijkspartners (Rijksgebouwendienst, het Ministerie van Justitie en de Dienst Domeinen) zullen hier, voor wat betreft hun aandeel, hun goedkeuring aan moeten geven. Een en ander past in de totaalplanning om eind 2003 het voorontwerp bestemmingsplan Hembrugterrein ter besluitvorming te kunnen voorleggen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie