Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Gemeente Den Bosch, Brabant Water en waterschappen ondertekenen same..

Datum nieuwsfeit: 13-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente 's-Hertogenbosch
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente 's-Hertogenbosch

13-02-2003

Gemeente 's-Hertogenbosch, Brabant Water en waterschappen ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Op maandag 10 februari hebben de gemeente 's-Hertogenbosch, Brabant Water, waterschap De Maaskant, waterschap De Dommel en waterschap De Aa het "Waterconvenant 's-Hertogenbosch" ondertekend. In dit convenant zijn afspraken gemaakt om de komende vier jaar een programma met verschillende waterprojecten in
's-Hertogenbosch uit te voeren. Uitgangspunt voor de waterprojecten is om anders om te gaan met water. De "waterpartijen" zijn van mening dat 's-Hertogenbosch goed moet worden beschermd tegen water en dat het water in de stad beter zichtbaar en bereikbaar moet worden gemaakt, zodat bewoners en bezoekers er meer van kunnen genieten. Het motto van het waterconvenant is: "Water als drijvende kracht". Daarom is het convenant drijvend in een boot op de Binnendieze ondertekend.

De gezamenlijke plannen zijn vastgelegd in het waterplan. Zo is er in dit plan onder meer aandacht voor de bescherming tegen hoog water. Vanwege de klimaatverandering is het noodzakelijk om daarmee ook in de toekomst op een verantwoorde manier om te gaan. In 's-Hertogenbosch is er in de wintermaanden regelmatig sprake van hoog water. Als het water van de Dommel en de Aa niet kan worden afgevoerd op de Maas, moet dit water tijdelijk worden opgevangen om wateroverlast in de stad te voorkomen. Om die reden is het Bossche Broek, na de wateroverlast in 1995, ingericht als inundatiegebied, om dit bij extreem hoog water te kunnen gebruiken als overloop. Een ander waterproject is het opstellen van een inrichtings- en beheersplan voor de Diezemonding.

Diezemonding
Voor het gebied de Diezemonding zijn er verschillende mogelijkheden:
- water in dit gebied de ruimte te geven waardoor een moerasgebied ontstaat;

- een helofytenfilter aanleggen achter het geloosde water van de waterzuivering om de kwaliteit van het water te verbeteren;
- barrières voor vissen verwijderen tussen de Maas en de Brabantse beken;

- het herstel van de historische poort Creveceour (De Waterpoort), waardoor de beroeps- en recreatievaart kunnen worden gescheiden. In 2003 zullen in zogeheten "huiskamergesprekken" en workshops de belanghebbenden in het gebied intensief worden betrokken bij de planvorming. Daarna wordt een inrichtings- en beheersplan gemaakt.

Regenwater niet in het riool
In nieuwe gebieden zoals Haverleij en het Westerpark, maar ook in De Groote Wielen, wordt het regenwater van de daken en de wegen niet meer in het riool geloosd, maar afgevoerd naar oppervlaktewater of het grondwater. In de bestaande stad ligt het lastiger, maar ook hier wordt gezocht naar mogelijkheden om het hemelwater af te koppelen van de riolering. Een voorbeeld daarvan is het project integraal waterbeheer de Vliert. Het komt neer op het doorzagen van de regenpijp, zodat het regenwater in de tuin kan lopen.

Waterrecreatie
Ook is er in het waterplan aandacht voor recreatie aan het water. Om tegemoet te komen aan de toegenomen behoefte aan recreatie op en aan het water (zwemmen, varen, vissen en beleven), worden plannen ontwikkeld voor recreatie bij de plassen. De Rosmalense Plas komt het eerste aan de beurt. Voor Kruiskamp zal een waterplan worden opgesteld, waarbij veel aandacht komt voor natuurvriendelijke oevers, speelelementen in de wijk en de beleving van water. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de burgers uit de wijk. Klachten van vissterfte als gevolg van een slechte waterkwaliteit komen vooral uit de Kruiskamp/Schutskamp. De oorzaak hiervan is gelegen in de slechte doorspoeling van de watergangen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie