Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Omnizorgcentrum aan Stationsstraat in Apeldoorn

Datum nieuwsfeit: 14-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Apeldoorn
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Apeldoorn

Omnizorgcentrum aan Stationsstraat

Uitkomst van een ambtelijke studie geeft de locatie Stationsstraat, tussen de ANWB/VVV en de videoshop Tommarty, als mogelijke locatie voor het Omnizorgcentrum. Dit Omnizorgcentrum is een voorziening voor opvang en zorg aan daklozen, verslaafden en geestelijke gezondheidszorg-cliënten. Begin maart wordt de voorgestelde locatie voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.

Afgelopen maanden is ambtelijk gewerkt aan die inpassingsstudie waarbij ook organisaties als Regionale Instelling Beschermende Woonvormen (RIBW) Oost-Veluwe (sociaal pension), ARCURIS (dag- en nachtopvang dak- en thuislozen) en TACTUS (verslavingszorg) intensief betrokken zijn geweest. Ook de Adviesraad Opvang en Advies Centrum (OAC), waarin onder meer vertegenwoordigers van zorgaanbieders, cliënten, binnenstadsondernemers en wijkraad zitting hebben zijn geïnformeerd over de voortgang van de studie naar een geschikte locatie voor het Omnizorgcentrum.

Op een later moment worden ook de inwoners van Apeldoorn in de gelegenheid gesteld hun mening over de plannen te geven.

De gemeenteraad van Apeldoorn heeft op 28 februari 2002 gekozen voor de komst van het Omnizorgcentrum. Er waren indertijd twee locaties in beeld: Haven-Centrum en Kanaal Noord (naast de Lidl). Uiteindelijk sprak de raad zijn voorkeur uit voor de locatie Haven-Centrum.

Het gebied Haven-Centrum wordt begrensd door de Stationsstraat, de Molenstraat, de Molendwarsstraat en parkeergarage Koningshaven. Toen de raad vorig jaar voor deze locatie koos was daarmee de exacte plek voor het Omnizorgcentrum nog niet bepaald. Reden daarvoor was dat er op basis van de door de raad vastgestelde Binnenstadsvisie plannen bestonden om het hele gebied te vernieuwen en er een nieuwe invulling aan te geven met nieuwe bebouwing, straten en pleinen. Het college van burgemeester en wethouders kreeg van de raad het advies mee het Omnizorgcentrum in te passen naast de andere nieuwe bebouwing.

Het verdere besluitvormingstraject ziet er als volgt uit:


- De voorgestelde locatie Stationsstraat wordt voorgelegd aan het college van b. en w.

Periode: 1^e helft maart 2003


- Indien college deze locatie bekrachtigd zullen aansluitend bewoners en andere belanghebbenden geïnformeerd worden via een bewonersbrief, tevens wordt een inloopmiddag en avond georganiseerd om toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

Periode: 2^e helft maart 2003


- Indien college van b. en w. locatie overneemt dan volgt bespreking met de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling.

Periode: 1^e helft april


- Daarna, naar verwachting na de zomer, start het bestemmingsplantraject. In dit traject gelden de normale mogelijkheden voor inspraak en het indienen van zienswijzen bij de gemeenteraad. Deze laatste beslist uiteindelijk over de definitieve locatie.

Periode: 2^e helft 2003

© 1996-2003 - Gemeente Apeldoorn - Disclaimer
Webserver: 1

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie