Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Activiteiten-kalender B&W Rotterdam

Datum nieuwsfeit: 14-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Rotterdam
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Rotterdam

: Nieuwsberichten College: Burgemeester en de wethouders van 14 februari tot en met 21 februari 2003.
Wethouder Pastors neemt Manifest op Zuid in ontvangst Wethouder Marco Pastors (Fysieke Infrastructuur) neemt op vrijdag 14 februari om 12:30 uur in het informatiecentrum Hoogvliet aan de Sprong 10 het Manifest op Zuid in ontvangst, getiteld: "De zon komt op in Zuid." Het manifest is gemaakt door de corporaties die actief zijn in Rotterdam Zuid, de deelgemeenten Charlois, Hoogvliet en IJsselmonde. In dit document wordt omschreven hoe de bouwproductie de komende jaren wordt aangepakt en welke afspraken er onderling gemaakt gaan worden. Deze gezamenlijke aanpak is van belang omdat de Zuidelijke Tuinsteden voor een grote herstructureringsopgave staan. Doel is om kennis en ervaring te delen, om samen tempo te maken en om in Rotterdam Zuid een hoogwaardig woonniveau te creëren Na het officiële gedeelte is er tot 16.00 uur een informatiemarkt voor betrokken partijen.

Wethouder Van der Tak opent tentoonstelling Van arbeidsmigratie tot integratie

Wethouder Sjaak van der Tak (Sociale Integratie) opent op vrijdag 14 februari om 17.00 uur in de hal van het stadhuis de tentoonstelling Van arbeidsmigratie tot integratie van het Platform Buitenlanders Rijnmond (PBR). Deze fototentoonstelling geeft een overzicht van het leven van migranten in Nederland en hun invloed op de Nederlandse cultuur. De fotos zijn afkomstig uit de archieven van het Platform Buitenlanders Rijnmond en van haar leden, de migrantenzelforganisaties van de stad.

Het doel van de tentoonstelling is om mensen kennis te laten maken met de culturen van de migranten en te laten zien dat de integratie al aardig op weg is. Zo is het eten van de verschillende culturen geïntegreerd in de stad en zijn migranten al in veel maatschappelijke posities in de stad vertegenwoordigd. De fotos zijn tot 23 februari te bezichtigen op het stadhuis. Daarna begint de expositie aan een reis door de stad, die in elk geval gaat via de deelgemeenten Delfshaven, Noord, Feijenoord en Prins Alexander.

Wethouder Van der Tak reikt certificaten de kortste weg naar werk uit

Wethouder Sjaak van der Tak (Sociale Integratie) reikt op dinsdag 18 februari om 12.00 uur in het deelgemeentekantoor Delfshaven aan de Looiershof 1 certificaten uit aan de cursisten die de cursus de kortste weg naar werk met succes hebben afgesloten. De cursus over communicatie op de werkvloer van TMP bereidt kandidaten voor op de Nederlandse werkvloer. Een aantal kandidaten heeft een beperkte kennis van de gang van zaken en heeft daarnaast vaak een taalachterstand in het Nederlands. In een tien weken durende intensieve cursus krijgen de kandidaten de nodige kennis om te weten wat ze kunnen verwachten als ze aan een baan beginnen.

Wethouder Van der Tak opent afdeling Inburgering

Wethouder Sjaak van der Tak (Sociale integratie) opent op woensdag 19 februari om 12.30 uur de afdeling Inburgering van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) aan de Schiekade 30. Bij deze afdeling kunnen nieuwkomers terecht voor alle zaken die te maken hebben met het inburgeren in de Rotterdamse samenleving. De Vreemdelingenpolitie draagt bij de officiële opening het uitreiken van tijdelijke verblijfsvergunningen aan nieuwkomers over aan de afdeling Inburgering.

Burgemeester Opstelten opent Restaurant 70 Parkhotel

Burgemeester mr. Ivo Opstelten opent op woensdag 19 februari om 18.00 uur het Restaurant 70 in het Bilderberg Parkhotel aan de Westersingel 70. Onder de titel Een drieluik van smaken introduceert het hotel een nieuw restaurantconcept, dat wordt gekenmerkt door drie afzonderlijke à la carte kaarten, die als een drieluik worden gepresenteerd: New Style (innovatieve gerechten gebaseerd op een samenstelling van nieuwe en onbekende kooktechnieken), Global (internationale gerechten met authentieke ingrediënten) en Classic (klassieke gerechten uit de klassieke keuken). Gasten kunnen uit het drieluik een keuze maken tussen voor-, hoofd- en nagerechten binnen één stijl, maar men kan ook een selectie maken van de drie verschillende stijlen. Voor Restaurant 70 is een nieuw interieur ontworpen, waarin de open keuken een centrale plaats heeft.

Burgemeester Opstelten en wethouder Hulman bij Fileplanontbijt

Burgemeester mr. Ivo Opstelten en wethouder Stefan Hulman (o.m. Verkeer en Vervoer zijn, als resp. voorzitter en bestuurder van de stadsregio, op donderdag 20 februari vanaf 06.50 uur aanwezig bij het Fileplanontbijt, dat start op de Fast Ferry die vertrekt van de Willemskade. Het Fileplanontbijt is een ontmoetingsplek voor alle partners van het Fileplan, die gezamenlijk werken aan de bereikbaarheid van de regio Rotterdam.

Dit jaar staat het Fileplanontbijt in het teken van de ingebruikneming van het nieuwe ponton in de Stormpolder in Krimpen aan den IJssel, waardoor een nieuwe stopplaats toegevoegd wordt aan de dienstregeling van de Fast Ferry. Het motto van het Fileplanontbijt 2003 is: "Schakels in de mobiliteit". Na de opening van het nieuwe ponton start het programma in De Tuyter aan de Nachtegaalstraat 8, in Krimpen aan den IJssel, waar demissionair minister Roelf de Boer van Verkeer en Waterstaat de Fileplantrofee uitreikt. Daarna neemt hij met burgemeester Opstelten, portefeuille-houder Hulman, de wethouders verkeer en vervoer in de stadsregio en andere fileplan deelnemers deel aan het debat onder leiding van Felix Meurders.

Wethouder Janssens spreekt op congres beroepsvereniging toezichthouders

Wethouder Nico Janssens (o.m. Financiën) spreekt op donderdag 20 februari om 10.20 uur in het Kurhaus in Scheveningen op het jaarcongres van VIDE, de beroeps-vereniging voor toezichthouders, inspecteurs, handhavers en evaluatoren. Thema van het congres is Resultaatgerichte verantwoordelijkheid in de praktijk. Andere sprekers zijn o.a. dhr. Rist (Wereldbank), dhr. Doctors van Leeuwen (Autoriteit Financiële Markten) en de heer Mul (Rekenkamer Rotterdam).

Wethouder Van Sluis spreekt op Havendag Antwerpen

Havenwethouder Wim van Sluis spreekt op donderdag 20 februari om 13.50 uur tijdens de Rijn Schelde Delta Havendag in Antwerpen over de positie van Deltahavens in Europees perspectief. De havendag heeft als motto de mainportdelta als Europese uitdaging; de toegevoegde waarde van nu en straks. De Rijn Schelde Delta Samen-werkingsorganisatie (RSD) is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband waaraan onder andere deelnemen steden als Antwerpen, Bergen op Zoom, Breda, Gent , Brugge, Vlissingen, Terneuzen en Rotterdam, havenbedrijven en kamers van koophandel van deze Belgische en Nederlandse steden, provinciale vertegen-woordigers en natuur- en milieuorganisaties

Burgemeester en wethouders Bolsius en Pastors bij Kennisatelier Rotterdamse aanpak

Burgemeester mr. Ivo Opstelten opent op vrijdag 21 februari om 13.00 uur in Marine Safety Rotterdam op de Wilhelminapier op de Kop van Zuid het kennisatelier, dat is georganiseerd door het kenniscentrum Grote Steden in samenwerking met de gemeente Rotterdam. In het kader van het Grotestedenbeleid worden regelmatig kennisateliers gehouden over verschillende themas in wisselende steden. De ateliers zijn bedoeld voor beleidsmedewerkers van gemeenten, departementen, weten-schappers en adviseurs.

Het kennisatelier van 21 februari gaat over de Rotterdamse aanpak. Het gaat om scherpe keuzes, resultaat voorop, afspraak is afspraak, en voor en met Rotterdammers. Deze zaken staan tijdens het kennisatelier centraal. Na het welkom door de burgemeester geeft Lucas Bolsius, wethouder wijken en buitenruimte, een toelichting op de Rotterdamse aanpak. Vervolgens worden vanaf 14.00 uur diverse projecten bezocht. Tussen 15.45 en 17.00 uur vindt een terugkoppeling plaats, waarop Marco Pastors, wethouder Fysieke Infrastructuur en Leon van Halder, directeur-generaal bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie een reactie geven.

Burgemeester Opstelten opent lustrumjaar EUR

Burgemeester mr. Ivo Opstelten geeft op vrijdag 21 februari op 14.00 uur op het plein voor de Aula op de EUR-campus aan de Burgemeester Oudlaan 50 het startsein voor het 18e lustrum van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). In 2003 viert de Erasmus Universiteit Rotterdam met een reeks van activiteiten haar 90 jarig bestaan. Met het hijsen van de speciale lustrumvlag gaat een jaar van start waarin medewerkers en studenten onder het motto Spelen met Kennis uitkomen in tal van competities, verdeeld over vijf Ringen: Sport & Spel, Kunst en Kunstjes, Kennis en (On)kunde, Lof der Zotheid en De EUR presenteert. Bij de officiële opening arriveren om 14.00 uur de deelnemers medewerkers en studenten van de EUR aan de Erasmusrace op de Woudestein-campus. Zij hebben er dan een estafette op zitten die is gestart bij het Erasmus MC op de Hoboken-campus en via de Maasboulevard dwars door de stad loopt. De race is het eerste evenement uit de Ring Sport en Spel.

Burgemeester Opstelten reikt Rotterdam Promotie Prijs uit

Burgemeester mr. Ivo Opstelten reikt op vrijdag 21 februari om 16.00 uur in de Burgerzaal van het stadhuis de Rotterdam Promotie Prijs 2002 uit Cees en Rosalie Helder van restaurant Parkheuvel. De Stichting Rotterdam Promotie Prijs, in het leven geroepen door de Club 25, reikt jaarlijks een prijs uit aan een persoon of organisatie die op bijzondere wijze bijdraagt aan de promotie van de stad. De familie Helder heeft volgens de jury door het verkrijgen van de derde Michelinster voor Parkheuvel op unieke wijze bijgedragen aan de promotie van Rotterdam in Nederland en de rest van de wereld. De prijs wordt dit jaar voor de 31e keer uitgereikt.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie