Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Agenda Raadsvergadering gemeente Zevenaar

Datum nieuwsfeit: 21-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Zevenaar
Zoek soortgelijke berichten

Infopagina week 4, 2003

INHOUD INFO WEEK 4 (19 t/m 25 januari 2003)

RAADSVERGADERING

De openbare vergadering van de RAAD van de gemeente Zevenaar wordt gehouden op 21 JANUARI 2003 in het gemeentehuis (raadzaal). Aanvang: 19.30 uur.
Agenda:

A. Vragenuur
1. Beantwoorden schriftelijke vragen
2. Mededelingen college
3. Lijst van ingekomen stukken
4. Onderwerpen raadsagenda

B. Onderwerpen
1. Notulen van de raadsvergadering van 18 december 2002 2. Benoeming mevrouw De Theije in bestuurscommissie openbaar onderwijs
3. Begroting 2003
4. Begrotingswijziging 2003
5. Integraal Jaarplan Openbare orde, Veiligheid en Leefbaarheid 2003
6. Wijziging begripsomschrijving bebouwde kom in de Algemene Plaatselijke Verordening 2000
Zevenaar
7. Aanwijzigingsbesluit uitvoeringsorganisatie W.I.W. 2003 8. Straatnaamgeving Stegeslag Noord
9. Vaststellen bebouwde kom grens
10. Verzoek om planschade door mevrouw Augustijn

STRAATSPEELDAG 2003

Op 4 juni is in 2003 de nationale straatspeeldag. Deze nationale straatspeeldag wordt landelijk ondersteund door 3VO en georganiseerd door de plaatselijke bewoners in de straat met ondersteuning van de Stichting Jeugd Activiteiten Zevenaar (JAZ) en Wijkbeheer Zevenaar.

Mevrouw Barbara Hall van de Stichting Jaz (tel: 332765 of 06-13037822 dinsdag t/m vrijdag) coördineert de straatspeeldag. Bewoners die in 2003 een straatspeeldag willen organiseren, kunnen met haar contact opnemen. De eerste vergadering is gepland op donderdag 6 februari a.s. om 19.00 uur in het Jongerencentrum aan de Babberichseweg 23 (Juvenaat).

STICHTING VRIJWILLIGERSCENTRALE ZEVENAAR

Wat doet de vrijwilligerscentrale, c.q. de vacaturebank in dit verband?


- Organisaties, zowel als vrijwilligers, worden kosteloos opgenomen in een bestand;


- Na inschrijving bemiddelt de vacaturebank;

- U kunt desgewenst informatie en advies krijgen;

- T.b.v. de vrijwilligersorganisaties worden advertenties in de media geplaatst (weekbladen,
lokale omroepen en internet).

U kunt bij de vacaturebank terecht van maandag tot en met vrijdag tussen 09.30 en 12.00 uur.

Loop eens binnen, of neem telefonisch contact op voor een afspraak;

kijk op internet: www.vrijwilligerscentrale.nl; of stuur een E-mail naar: (svcz@hetnet.nl)

STICHTING VRIJWILLIGERSCENTRALE ZEVENAAR

De Hooge Bongert 1b, 6903 DA Zevenaar; Tel. 0316 - 341410.

Het kantoor is gevestigd in het gebouw van de Bibliotheek; de ingang is aan de achterzijde.

OUD PAPIER

In Zevenaar wordt maandelijks huis-aan-huis papier ingezameld. Hieronder leest u wanneer er in uw wijk wordt ingezameld. De inzameling is overdag, tenzij anders is vermeld. Papier gebundeld aanbieden op de aanbiedplaatsen. Wilt u svp plastic folies verwijderen. Papier van bedrijven wordt niet meegenomen.

Datum

Wijk/Plaats

Inzamelaar

Zaterdag 25 januari

Zonnemaat Zuid/ Centrum/Molenwijk

supportersverenging DCS

Dinsdagavond 28 januari

Zonegge 1-6 15-24, Hooge Bongert/Meidoorn, Bergvrede en HAT-woningen Methen

CV De Griethtreejers

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Ingekomen bouwaanvragen week 1/2003:


- Slenterweg 4a, bouwen van een veldschuur

Ingekomen reguliere bouwaanvragen week 3/2003:


- Collenkamp 2, veranderen/uitbreiden woonhuis
Ingekomen sloopaanvragen week 3/2003:


- Sleeg 11, slopen van een werktuigenberging
De ingekomen aanvragen liggen bij de balie van de sector Grondgebied voor een ieder ter inzage. Tegen deze aanvragen kan geen bezwaar worden gemaakt. Belanghebbenden kunnen wel hun zienswijze kenbaar maken aan burgemeester en wethouders, Postbus 10, 6900 AA Zevenaar.

Hierbij wordt opgemerkt dat een bouwvergunning moet worden verleend als aan de wettelijke eisen wordt voldaan.

BESLUITEN

Verleende bouwvergunningen week 2/2003:


- Sleeg 31b, oprichten terras overkapping


- Oud Zevenaarseweg 48, oprichten/plaatsen hooiberg
Verleende bouwvergunningen week 3/2003:


- Spoorwegstraat 15, veranderen van een gevel

- Waldhoorn 39, uitbreiden van een woonhuis

- Oud Zevenaarseweg ongenummerd, het oprichten van geluidscherm oostelijke toerit tunnel

Verleende sloopvergunningen week 3/2003:


- Zonegge 24-3, slopen van een apotheek

Algemene Plaatselijke Verordening 2000 Zevenaar:


- PvdA afdeling De Liemers, ontheffing om met een geluidswagen door de gemeente Zevenaar te rijden op

zaterdag 18 januari 2003 tussen 10.00 en 17.00 uur;


- Amicon Zorgverzekeraar, vergunning om in het jaar 2003 op woensdag van 9.00 tot 10.00 uur een

standplaats in te nemen op het parkeerterrein van de voormalige Maria Koninginkerk aan het Noordeinde
te Zevenaar; hierbij wordt opgemerkt dat wanneer de werkzaamheden in verband met nieuwbouw ter
plaatse gestart worden, uitgezien wordt naar een andere geschikte locatie voor de standplaats;

Wegenverkeerwet:


- Mw. J.P. Peters-Weyenborg, gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij haar woning aan De Hooge

Bongert 21 te Zevenaar;


- Molenstraat 7, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in verband met overlijden van de

belanghebbende;


- Bergvrede 117, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in verband met overlijden van de

belanghebbende;

Tijdstip van de aanvraag kan met zich meebrengen dat een vergunning/ontheffing niet tijdig wordt gepubliceerd. Degene wiens belang rechtstreeks bij één van de bovengenoemde besluiten is betrokken, kan binnen 6 weken na de bekendmaking van het betreffende besluit daartegen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie