Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Achterstallig onderhoud in grond-, water- en wegenbouw

Datum nieuwsfeit: 26-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid

Persbericht

Onderhoud in de grond-, water- en wegenbouw

---

Achterstallig onderhoud grond-, water- en wegenbouwkundige voorzieningen

De afgelopen jaren is de onderhoudsmarkt in de grond-, water- en wegenbouw (gww) aanzienlijk toegenomen. Ondanks dit gegeven staat de kwaliteit van verschillende gww-voorzieningen onder druk door achterstallig onderhoud. Het gaat hierbij met name om spoorlijnen, rioleringen en vaarwegen. In 2003 zal de onderhoudsmarkt in de gww niet veranderen ten opzichte van 2002. De onderhoudsproductie blijft steken op 4,2 miljard. Op middellange termijn zal naar verwachting weer enige groei optreden. Dit blijkt uit het rapport Onderhoud in de grond-, water- en wegenbouw van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB).

De gww-onderhoudsproductie is in de periode 1995-2001 jaarlijks gemiddeld circa 7 procent gestegen. De productie daalde vervolgens in 2002 licht tot een niveau van naar schatting circa 4,2 miljard. In het gww-onderhoud zijn acht deelsectoren te onderscheiden waarvan er qua omvang vier domineren: droge waterbouw (23 procent), kabels en buizen (20 procent), wegenbouw (19 procent) en grondwerk (18 procent). Meer dan de helft van de onderhoudsmarkt wordt gerealiseerd in opdracht van de opdrachtgeverscategorie bedrijven. Het gaat hierbij voornamelijk om vervoerbedrijven (spoorlijnen), telecommunicatiebedrijven en nutsbedrijven (energienetten). De landelijke spoorlijnen kampen momenteel met achterstallig onderhoud. Een groot deel van het Nederlandse spoorwegnet is overbelast. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de eindverantwoordelijke voor de spoorinfrastructuur, erkent dat het probleem is onderschat. Provincies, gemeenten en waterschappen - samen de lagere overheden - zijn als opdrachtgever verantwoordelijk voor in totaal circa 30 procent van de gww-onderhoudsmarkt. Belangrijke beleidsgebieden voor de lagere overheden zijn wegen en rioleringen. Op het gebied van rioleringen is het gemeentelijke onderhoud de laatste jaren achtergebleven bij de onderhoudsbehoefte. Gemeenten beogen het achterstallige onderhoud de komende jaren weg te werken. De overige 20 procent van de gww-onderhoudsproductie komt tot stand in opdracht van het rijk. De grootste uitgavenposten van het rijk op het gebied van onderhoud betreffen wegen en vaarwegen. Veel vaarwegen zijn door achterstallig onderhoud in slechte staat van kwaliteit. Het rijk verhoogt pas vanaf 2005 structureel de budgetten om het achterstallige onderhoud aan te pakken.

In 2003 zal de omvang van de gww-onderhoudsmarkt niet veranderen ten opzichte van 2002. Een daling van de onderhoudsmarkt in opdracht van bedrijven zal naar verwachting worden gecompenseerd door een stijging bij het rijk en de lagere overheden. De daling bij bedrijven treedt vooral op bij nuts- en telecommunicatiebedrijven. Het rijk verhoogt op korte termijn de onderhoudsuitgaven aan wegen en waterkeringen. De lagere overheden leggen verhoogde prioriteit bij onderhoud van wegen en rioleringen. Op middellange termijn (de periode 2004-2008) zal de gww-onderhoudsmarkt groeien tot een niveau van circa 4,6 miljard (prijzen 2001). De groei zal naar verwachting optreden bij alle opdrachtgevers-categorieën.
Zie publicatie: Onderhoud in de grond-, water- en wegenbouw

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie