Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Verstrekking passagiersgegevens door luchtvaartmaatschappijen aan VS

Datum nieuwsfeit: 27-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: College Bescherming Persoonsgegevens
Zoek soortgelijke berichten

College Bescherming Persoonsgegevens


27 februari 2003

Verstrekking passagiersgegevens door luchtvaartmaatschappijen aan VS

Het College bescherming persoonsgegevens heeft deze week per brief de luchtvaartmaatschappijen die op de VS vliegen en de reisorganisaties, gewezen op de verplichting van de maatschappijen om hun klanten te informeren over de verstrekking van hun persoonsgegevens aan de Amerikaanse autoriteiten. Deze verplichting vloeit voort uit de Wet bescherming persoonsgegevens (artikelen 33 en 34).

De Amerikaanse overheid vraagt voor nationale-veiligheidsdoeleinden op grond van wettelijke verplichtingen aangenomen na de gebeurtenissen van 11 september 2001, vliegtuigmaatschappijen om passagiersgegevens te verstrekken uit de reserveringssystemen van de vluchten op de VS. Naast naam- en adresgegevens betreft het o.a. gegevens over reisroute, betaalwijze, credit card nummer, eventuele medische informatie en gegevens over deelname aan frequent flyer programma's. Tevens willen de autoriteiten toegang tot de reserveringssystemen op Europees grondgebied. Deze gegevens worden opgeslagen in een centrale database in de VS.

De privacywerkgroep van de Europese nationale toezichthouders, de Artikel 29-werkgroep, heeft in 2002 diverse problemen geconstateerd op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens rond deze verplichte verstrekking aan de Amerikaanse autoriteiten. Het CBP heeft enkele maanden geleden de Minister van Verkeer en Waterstaat gewezen op het advies van de werkgroep. Inmiddels hebben over de verstrekking gesprekken plaatsgevonden tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, waarbij het advies van de werkgroep een rol heeft gespeeld.

De Europese Commissie heeft in dit kader samen met de Amerikaanse autoriteiten een gezamenlijke verklaring gegeven die gericht is op het bereiken van een akkoord op grond waarvan het is toegestaan passagiersgegevens te verstrekken aan de Amerikaanse autoriteiten. Of een dergelijk akkoord adequaat is in het licht van de Europese regelgeving zal door de Artikel 29-werkgroep moeten worden beoordeeld in haar eerstvolgende bijeenkomst in maart.

Over het CBP
Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) houdt -onder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)- toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens rege-len. Bij het CBP moet het gebruik van persoonsgegevens worden gemeld, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt. Het CBP adviseert de regering en organisaties over de bescherming van persoonsgegevens en onderwerpen die daarmee samenhangen. Het CBP toetst gedragscodes en bemiddelt in geschillen tussen burgers en gebruikers van persoonsgegevens. Op eigen initiatief of op verzoek van een belanghebbende kan het CBP onderzoeken of de manier waarop persoonsgegevens in een bepaalde situatie zijn gebruikt, in overeenstemming is met de wet en daaraan zonodig gevolgen verbinden. Voor in gebreke blijven bij de melding kan een boete worden opgelegd. Bij overtreding van de wet of daarop gebaseerde regelingen kan het CBP overgaan tot bestuursdwang of een dwangsom opleggen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie