Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Voortgang in uitvoering projecten Masterplan Binnenstad Goes

Datum nieuwsfeit: 27-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Goes
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Goes

Persbericht

Voortgang in uitvoering projecten Masterplan Binnenstad

Tijdens de commissie Grondgebied op maandag 24 februari zijn de vervolgstappen gepresenteerd die het college wil zetten als verdere concretisering van het Masterplan Binnenstad. De vervolgstappen bestaan uit twee projecten. Het eerste is de nieuw te bouwen parkeergarage aan het Bleekveld in combinatie met de herinrichting van het hier te creëren Theaterplein en de reconstructie van het Kolveniershof. Het tweede project is de start van een onderzoek ten behoeve van de invoering van baatbelasting.

Parkeren bij Theater De Mythe
Het huidige Bleekveld vóór De Mythe wordt omgevormd tot een Theaterplein, aan één zijde begrensd door de nieuwe parkeergarage. Aan de andere zijden komen kantoren, ateliers of commerciële ruimten in combinatie met stadswoningen op de bovenverdieping. Op dit moment liggen er drie varianten voor een parkeergarage op de plaats van het voormalige arbeidsbureau. Het gemeentebestuur wil de garage omkleden met andere functies. De zijgevels van de garage die aan de stadskant liggen, lenen zich uitstekend voor winkels op de begane grond met appartementen erboven. De parkeergarage bij Theater De Mythe krijgt mogelijk drie tot vijf lagen, waarvan één laag onder de grond. De uiteindelijke capaciteit is afhankelijk van een aantal keuzes die het college nog moet maken, maar zal liggen tussen de 300 en 550 parkeerplaatsen.

Invoering baatbelasting
Voor de medefinanciering van de projecten uit het Masterplan Binnenstad is het heffen van baatbelasting het uitgangspunt. De invoering van baatbelasting is van groot belang voor het realiseren van de diverse Binnenstadsprojecten. Inmiddels loopt er een haalbaarheidsonderzoek naar de invoering van de baatbelasting. Baatbelasting is een heffing die het gemeentebestuur oplegt aan de eigenaren van panden binnen de grenzen van het nader te bepalen baatgebied. De gedachte is dat het redelijk is dat degenen die profijt van de verbeteringen in de binnenstad hebben, ook bijdragen in de kosten. De gemeente hoopt dan ook in goed overleg tot een acceptabel bedrag te komen waar iedereen mee kan leven. In de praktijk blijkt dat in vergelijkbare projecten in Nederland het deel dat door baatbelasting wordt gefinancierd, varieert tussen de 25 en 40% van het totaalbedrag. Het zijn de eigenaren van panden die voor de baatbelasting worden aangeslagen.

Er zijn nog heel wat stappen te nemen voor er daadwerkelijk sprake is van heffing van baatbelasting. De gemeenteraad moet eerst het bekostigingsbesluit vaststellen en dat kan pas als er goed inzicht is in alle kosten. Aansluitend moet de gemeente de verordening baatbelasting uitvaardigen. Daarna moet binnen drie jaar de belasting daadwerkelijk geheven zijn. Het tijdstip waarop het traject in gang wordt gezet, is belangrijk. Dit heeft zowel te maken met het draagvlak bij de pandeigenaren of huurders als met juridische haken en ogen bij het te vroeg of te laat uitvaardigen van maatregelen. Er moet antwoord komen op vragen als: moet het bedrag ineens of gespreid worden geheven? Na aanvang van de werkzaamheden of na de voltooiing? Willen de pandeigenaren de belasting vrijwillig bijdragen? Als het college positief besluit over de invoering van baatbelasting, stelt de gemeente een juridisch stappenplan op om er zeker van te zijn dat het bestuur zorgvuldig handelt bij een eventuele heffing van baatbelasting.

Eerste nieuwsbrief
Het Masterplan Binnenstad is ontstaan in samenspraak met geïnteresseerde inwoners van Goes en andere belanghebbenden (zoals de Ondernemers Organisatie Goes en Horeca Goes). Die communicatie heeft veel ideeën opgeleverd. Dit is een reden te meer om de bewoners en ondernemers van Goes op de hoogte te blijven houden van de vervolgstappen. Op dinsdag 25 en woensdag 26 februari verspreiden we de eerste nieuwsbrief Masterplan Binnenstad huis-aan-huis in de binnenstad. Bewoners van andere wijken van Goes die eerder hebben gereageerd, krijgen de nieuwsbrief per post. Geïnteresseerden kunnen de nieuwsbrief raadplegen op de website
www.masterplanbinnenstadgoes.nl. Ook in de komende nummers van Samenspel besteden we aandacht aan de verdere uitvoering van de projecten uit het Masterplan als er nieuws te melden is.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie