Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Antwoord op kamervragen over Duitsland, ISAF en Irak

Datum nieuwsfeit: 28-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten


---

Kamervragen en antwoorden
---

Duitsland, ISAF en Irak.

28-02-2003

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, in bijlage de antwoorden aan op de vragen van het lid Karimi (2020307870, d.d. 25 februari jl.) over Duitsland, ISAF en Irak.

DE MINISTER VAN DEFENSIE,

H.G.J. Kamp

Antwoorden op vragen van het lid Karimi aan de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken over Duitsland, de ISAF en Irak (2020307870, d.d. 25 februari jl.).

Vraag 1. Heeft u kennisgenomen van het bericht dat de Duitse minister van Defensie, de heer Struck, heeft aangekondigd de Duitse troepen terug te willen trekken uit de International Security Assistance Force (ISAF), als de standpunten in Afghanistan zullen toenemen door een oorlog tegen Irak? (Radio 1 Nieuws, 21 februari jl., 12.00 uur).

Vraag 2. Is dit een gezamenlijk Duits-Nederlands standpunt? Spreekt de Duitse minister van Defensie namens Nederland, gezien het feit dat Duitsland en Nederland gezamenlijk het commando over ISAF voeren?

Vraag 3. Is de toename van de spanningen in Afghanistan met het oog op een eventuele Amerikaanse oorlog tegen Irak nu al zodanig voelbaar dat de Duitse minister aanleiding ziet voor een dergelijke uitspraak? Heeft u hierover contacten met uw Duitse collega? Wat is het standpunt van de Nederlandse regering inzake de uitspraken van de Duitse minister? Zijn er gezamenlijke voorbereidingen om op korte termijn Afghanistan te verlaten?

Vraag 4. De Duitse minister van Defensie spreekt van evacuatieplannen die er voor vertrek van Duitse militairen klaar liggen. Bent u op de hoogte van deze plannen? Heeft Nederland hieraan medewerking verleend?

Vraag 5. Wat zou een Duitse terugtrekking, al dan niet met Nederland gezamenlijk, gezien het feit dat Duitsland en Nederland het commando over het ISAF voeren, voor gevolgen hebben voor ISAF?

Vraag 6. Acht u, gezien de veiligheidssituatie in Afghanistan en de zeer fragiele politieke ontwikkelingen in Afghanistan in Afghanistan, een terugtrekking van Duitse troepen uit ISAF, al dan niet gezamenlijk met Nederland, verantwoord? Wat zullen de gevolgen van een dergelijke stap zijn voor de ontwikkelingen in Afghanistan?

Vraag 7. Heeft Duitsland dit voornemen, al dan niet in overleg met Nederland, ook aan de orde gesteld bij de Amerikaanse regering? Zo ja, wat is de reactie van deze regering hierop geweest? Is deze regering zich bewust van de toegenomen spanningen als gevolg van een eventuele oorlog tegen Irak in Afghanistan?

Antwoord vraag 1 t/m 7. Minister Struck heeft publiekelijk de berichtgeving naar aanleiding van zijn vermeende uitspraken tegengesproken. Hij had slechts gewezen op het u bekende feit dat er voor ISAF een extractieplan is uitgewerkt in overleg met de Amerikanen, dat dient als laatste middel indien door welke omstandigheid dan ook de veiligheidssituatie rondom ISAF dusdanig zou verslechteren dat de noodzaak ontstaat ISAF terug te trekken. Over de veiligheidsrisicos voor ISAF-personeel, inclusief de mogelijke effecten van een eventueel militair optreden tegen Irak op de veiligheidssituatie in Afghanistan, bent u laatstelijk geïnformeerd op 21 februari jl. De risicoanalyse wordt gemaakt in overleg met het Duitse ministerie van Defensie. Een terugtrekking van Duitse troepen uit ISAF is geheel niet aan de orde.

Vraag 8. Bent u bereid, gezien het politieke belang, deze vragen voor 26 februari te beantwoorden?

Antwoord 8 Ja.

Ministerie van Defensie


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie