Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Punch International eindigt het jaar 2002 sterk met omzet van meer d..

Datum nieuwsfeit: 28-02-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Jaarresultaten - 03/03/2003

Punch International eindigt het jaar 2002 sterk met omzet van meer dan 172 miljoen EUR en een interne groei van 17%.

Persbericht 28 02 2003

Jaarresultaten 2003 Punch International p. 1

PERSBERICHT. EMBARGO tot 17.45 u.

Punch International eindigt het jaar 2002 sterk met omzet van meer dan 172 miljoen EUR en een interne groei van 17%.

Punch International bereikt eigen ambitieuze resultaten ondanks voortdurende wereldwijde recessie.

Lier, 28 februari 2003 - Punch International NV, EMS provider met hoofdzetel in Sint- Martens-Latem, kondigt vandaag aan dat het boekjaar 2002, ondanks de voortdurende economische recessie, positief werd afgesloten. Met 172 miljoen EUR realiseert Punch een omzetstijging van 57,5% en bevestigt zo de in het derde kwartaal vooropgestelde prognose. De interne groei voor 2002 bedraagt 17%, in lijn met de verwachtingen. De toegevoegde waarde steeg van 50 naar 57%.

Het boekjaar 2002 werd gekenmerkt door volgende markante gebeurtenissen:
* Februari 2002: officiële opening van de eerste campus te Namestovo, Slovakije. Met een productieruimte en kantooroppervlakte van 25.000 m² biedt deze site op datum van vandaag werkgelegenheid aan meer dan duizend ingenieurs, arbeiders en bedienden.

* April 2002: overname van de assets van het failliet verklaarde Xeikon NV. Naast de activiteiten in België, worden eveneens Xeikon Inc., het verkoops- en dienstencentrum van Xeikon in de VSA, en Xeikon Ltd., de verkoopsafdeling in Japan overgenomen. Sedert de overname zijn de R&D, marketing en sales en service activiteiten van Xeikon heropgestart in de nieuwe bedrijfsgebouwen in Lier waar naast R&D-, marketing en sales- en productie-afdelingen van Xeikon, ook de verschillende ondersteunende stafdiensten en andere activiteiten van Punch International -onder meer het hoofdkwartier van de business unit Global Display Systems -gehuisvest zijn. De productie activiteiten zullen in de loop van 2003 opnieuw hervat worden.
* Mei 2002: overname van MCMS Belgium Sprl in Colfontaine, de Belgische dochteronderneming van de Amerikaanse EMS groep MCMS, Inc. uit gerechtelijk akkoord. Na de overname zet de onderneming haar activiteiten verder onder de naam Punchtronics.

* Juli 2002: Punch verkoopt van 51% van haar participatie in Punch Méchanique.

* September 2002: succesvolle kapitaalsverhoging van 20 miljoen EUR ter versteviging van de balansstructuur, door middel van het omzetten van 9 miljoen EUR achtergestelde obligatielening en de inbreng van 11 miljoen EUR verse middelen. Deze kapitaalsverhoging werd onderschreven door de referentie aandeelhouder, Stichting Administratie Kantoor, Punch International en de Antwerpse investeerder Summa NV. Persbericht 28 02 2003 Jaarresultaten 2003 Punch International p. 2
* September 2002: Punch International sluit haar vestiging in Dufour nadat diverse pogingen om de rentabiliteit te verbeteren falen, o.a. omwille van de voortdurende malaise in de Franse technologiesector.
* Oktober 2002: Punch International beslist tot relocatie van de productie activiteiten van Advantra naar Punchtronics in Colfontaine. Door een logische bundeling van productieactiviteiten, hoopt Punch schaalvoordelen te realiseren.

* Eind oktober 2002: afronding van de sale-en-lease-back transactie voor de gebouwen van de Belgische productievestigingen te Brugge, Evergem, Heultje en Colfontaine. Hierdoor kon een meerwaarde van 8 miljoen gerealiseerd worden1. De ontvangen middelen werden aangewend, na terugbetaling van een aantal lange termijn kredieten, ter financiering van de overname van Xeikon.
Geconsolideerde kerncijfers (in '000 EUR)
2000 2001 2002 01 / 02
Omzet 110.734 109.291 172.091 57,5%
EBITDA (1) 12.811 16.932 20.384 20,4%
EBITDA marge 11,6% 15,5% 11,8%
Bedrijfsresultaat (EBIT) 5.531 7.644 8.987 17,6%
EBIT marge 5,0% 7,0% 5,2%
Financieel resultaat -2.035 -872 -4.599 427,1%
Courant resultaat voor belastingen (2) 4.219 8.513 7.254 -14,8% Resultaat uit de gewone
bedrijfsuitoefening 3.496 6.772 4.388 -35,2%
Uitzonderlijk resultaat 3.731 -602 8.703 -1545,6%
Winst voor belastingen 7.227 6.170 13.090 112,2%
Netto winst 6.127 4.616 10.340 124,0%
Netto cashflow (3) 13.041 12.831 21.614 68,5%
Netto resultaat voor afschrijving goodwill 6.850 6.357 13.206 107,7% (1) EBITDA = winst voor financiële lasten, belastingen, afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, geen uitzonderlijk resultaat inbegrepen. (2) Courant resultaat = resultaat voor belastingen, voor afschrijvingen goodwill en voor uitzonderlijk resultaat (3) Netto cashflow = geconsolideerde winst van het boekjaar + afschrijvingen op immateriële en materiële activa + afschrijvingen goodwill
De omzet steeg met ruim 57% ten opzichte van vorig boekjaar. De interne omzetgroei bedroeg 17%, de nieuwe overnames Xeikon en Punchtronics verklaren een externe groei van 40%.
De EBITDA steeg nominaal met 20,4%. De verandering van de consolidatiekring door de overnames van Xeikon en Punchtronics, veroorzaakte een sterke toename in de bedrijfskosten waardoor de EBITDA-marge daalde tot op het niveau van 2000. 1 Buiten-balans verrichting volgens Belgisch recht die o.m. toelaat om de schulden op de balans te verminderen. De verkoopprijs van de gebouwen bedroeg 23 miljoen EUR. De keerzijde van de meerwaarde is dat Punch over de volgende jaren een hogere huur zal moeten betalen; deze huurprijs is o.m. gebaseerd op de prijs waartegen de betrokken gebouwen verkocht werden. De "risks & rewards" blijven bij de leasingnemer. Persbericht 28 02 2003 Jaarresultaten 2003 Punch International p. 3 Het negatieve financiële resultaat is te wijten aan een belangrijke toename van de financiële kosten met name door een verhoogd gebruik van de kredietlijnen, de opname van een overbruggingskrediet voor de financiering van de overname van Xeikon, belangrijke wisselkoersverliezen op dollarposities uit activiteiten van de Amerikaanse dochters van de groep Advantra en Punch Components en het feit dat Advantra voor een volledig boekjaar in de resultaten werd opgenomen. Dit verklaart ook de daling van het courant resultaat voor belastingen en van het resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening met respectievelijk 14,8% en 35,2%. Het operationele resultaat daarentegen steeg met 17,6%. Dit toont duidelijk dat enkel de interne groei heeft bijgedragen.
Bij gelijkblijvende consolidatiekring zouden EBIT en EBITDA gestegen zijn met 4 miljoen EUR. Deze stijging is te danken aan de interne groei2 met name van de campus in Namestovo, Slovakije en China die in 2002 voor de eerste maal voor een volledig jaar bijdragen tot het resultaat.
Door de gerealiseerde meerwaarde in het kader van de sale-en-lease-back van de bedrijfsgebouwen in Brugge, Evergem, Heultje en Colfontaine liet zich een uitzonderlijk resultaat optekenen van 8 miljoen EUR. Hierdoor kende de groep een meer dan verdubbeling van de winst voor belastingen. Het uitzonderlijke resultaat omvat eveneens de sluitingskosten van de vestiging in Dufour en herstructureringskosten voor Xeikon. De kosten verbonden aan de relocatie van de productie activiteit van Advantra naar Colfontaine werden gecompenseerd door uitzonderlijke opbrengsten in het gerechtelijk akkoord van MCMS en de ontvangen schadevergoeding bij Punch Electronique (Frankrijk). Op de gerealiseerde meerwaarde werden de latente belastingen berekend. In Namestovo, Slovakije kan de groep rekenen op een belastingsvrijstelling in functie van de investeringen.
De netto cashflow inclusief uitzonderlijk resultaat vertoont een indrukwekkende stijging van 68,5%. Abstractie gemaakt van het uitzonderlijke resultaat blijft de netto cashflow constant.
Business Unit Display Systems
De business unit Display Systems zet zijn groei gestaag verder en zorgt voor ruim 50% van de totale groepsomzet.
De vestiging in Trnava (Slovakije) is verantwoordelijk voor een derde van de omzet van de business unit en draagt met een bijna verdubbeling van de omzet fors bij tot de gerealiseerde groei. De Punch campus in Namestovo (Slovakije) vertegenwoordigt per einde 2002 reeds 10% van de omzet van de business unit. De joint venture met het Chinese Jiin Hui Industry Co. Ltd., Nanjing lost de verwachtingen in; de omzet groeide in 2002 met 27%. Deze business unit levert de grootste bijdrage tot het resultaat van de groep (EBITDA = 15,3 miljoen EUR) Business Unit Graphic Systems
40% van de groepsomzet wordt gerealiseerd door de business unit Graphic Systems. Hiervan neemt Xeikon iets minder dan 2/3 voor haar rekening, Strobbe Graphics vertegenwoordigt meer dan 1/3 van de omzet. De reorganisatiekosten drukten op het resultaat van Xeikon. Over 2002 lieten de activiteiten van Xeikon een EBIT van -1,3 miljoen EUR optekenen, te wijten aan verdere herstructureringskosten. De grafische industrie wordt momenteel getroffen door een 2 Interne groei EBITDA 24%, interne groei EBIT 54% Persbericht 28 02 2003 Jaarresultaten 2003 Punch International p. 4 langdurige economische malaise, niet aflatende prijsdruk en overcapaciteit zorgen voor een moeilijk investeringsklimaat en algemeen wordt aangenomen dat hierin niet meteen verandering komt. Niettegenstaande het negatieve economische klimaat, slaagde Strobbe Graphics erin om een omzetgroei te realiseren van 8%, dankzij de lancering van een verbeterde versie van hun CtP3 machine in de loop van het tweede semester.
De positieve bijdrage tot het resultaat van deze business unit wordt gedrukt door het negatieve resultaat van Xeikon. De globale bijdrage van de business unit tot het resultaat (EBITDA) bedraagt 5,3 miljoen EUR.
Business Units Digital Consumer Electronics en Advantra In de loop van 2002 werd de strategische beslissing genomen om de bestukkingsactiviteiten te concentreren in Colfontaine (Punchtronics) en Namestovo (Punch Assemblies). Punchtronics - het vroegere MCMS - in Colfontaine kreeg tijdens de tweede helft van het jaar na de opstart tevens de integratie van de productie activiteiten van Advantra te verwerken. De vorig jaar aangekondigde joint venture met Philips Power Supplies werd niet gefinaliseerd. De productie van power supplies werd wel opgestart in Namestovo.
Advantra heeft het afgelopen jaar een aantal ontwikkelingsprojecten afgewerkt, goed voor een omzet van 3,8 miljoen EUR. Het contract voor de ontwikkeling van draadloze tweewegs-communicatie modules op Reflex® technologie voor interactieve televisie werd succesvol afgerond; de grote productievolumes bleven echter uit. Door het wegvallen van dit project, werd de focus verlegd naar de toepassing van draadloze tweewegs-communicatie modules op Reflex® technologie voor telemetrie en "tracking" voor de Amerikaanse markt. Deze modules zijn goedgekeurd door de netwerkuitbaters. Momenteel hebben een aantal bedrijven eerste proeforders geplaatst. Er werden reeds 10.000 modules en 300 ontwikkelingskits geleverd. De Raad van Bestuur heeft beslist om de afboeking van de goodwill op Advantra - momenteel nog 15,8 miljoen EUR- afhankelijk te maken van het succes van deze producten.
Deze business units hebben in 2002 nog geen positieve bijdrage geleverd tot het resultaat. (EBITDA = -272 kEUR)
3 Computer to Plate
Persbericht 28 02 2003 Jaarresultaten 2003 Punch International p. 5 Kerncijfers per aandeel (in EUR)
2000 2001 2002 01 / 02
aantal aandelen per einde boekjaar 1.264.420 1.264.420 1.919.892 netto cashflow per aandeel 10,31 10,15 11,26 10,9% winst voor belastingen per aandeel 5,72 4,88 6,82 39,7% courante winst per aandeel (1) 2,61 5,90 2,36 -60,0% netto winst per aandeel 4,85 3,65 5,39 47,5%
netto winst per aandeel, verwaterd (2) 4,70 3,54 5,28 49,1% (1) Berekend op basis van het courant resultaat na belastingen (2) Verwaterd, i.e. op basis van het aantal aandelen inclusief 40.000 warrants De netto cashflow per aandeel steeg van 10,15 EUR in 2001 tot 11,26 EUR in 2002. De winst voor belastingen per aandeel nam toe met 39,7% van 4,88 EUR per aandeel tot 6,82 EUR. De courante winst per aandeel daalde met 60% van 5,90 EUR tot 2,36 EUR. De nettowinst per aandeel steeg met 49,1% van 3,54 EUR tot 5,28 EUR (op basis van 1.959.892 aandelen).
De Raad van Bestuur zal voorstellen aan de algemene vergadering van aandeelhouders om ook dit jaar geen dividend uit te keren. Tijdens het boekjaar 2002 werden 3.754 eigen aandelen ingekocht. Op het einde van het boekjaar 2002 had Punch 24.870 eigen aandelen in portefeuille. Balans
De solvabiliteit* steeg sterk van 17% in 2001 tot 34% einde 2002. Deze stijging wordt verklaard door de kapitaalsverhoging afgerond in september, de winst van het huidige boekjaar inclusief de gerealiseerde meerwaarde door de sale-en-lease-back4 en de positieve consolidatieverschillen ontstaan bij de overname van MCMS en Xeikon. Hierdoor verbeterde eveneens de verhouding EV/VV. De financiële schulden op lange termijn werden afgebouwd tot 20 miljoen EUR. De toename van de post overige schulden wordt verklaard door de uitbreiding van de consolidatiekring (overname van Xeikon).

*: Solvabiliteit = (Eigen vermogen + Converteerbare Obligatieleningen - Goodwill - Immateriële vaste activa - Eigen aandelen)/(Balanstotaal - Goodwill -Immateriële vaste activa - Eigen aandelen ) 4 Buiten-balans verrichting volgens Belgisch recht Persbericht 28 02 2003 Jaarresultaten 2003 Punch International p. 6 2000 2001 2002
ACTIVA
Vaste Activa 47.354 89.809 86.393
I. Oprichtingskosten 719 371 187
II. Immateriële vaste activa 823 557 1.062
III. Goodwill 10.733 29.539 27.284
IV. Materiële vaste activa 33.778 58.169 56.394
V. Financiële vaste activa 1.300 1.172 1.467
Vlottende Activa 45.739 51.384 93.594
VI. Vorderingen op meer dan één jaar 0 0 482
VII. Voorraden en bestellingen in
uitvoering 12.312 13.637 35.906
VIII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 25.232 32.350 45.064 IX. Geldbeleggingen 1.365 756 729
X. Liquide middelen 6.192 4.341 10.088
XI. Overlopende rekeningen 637 300 1.325
Totale Activa 93.092 141.193 179.988
PASSIVA
Eigen vermogen 35.599 40.148 80.399
Belangen van derden 195 127 48
Voorzieningen en uitgestelde
belastingen 4.041 4.369 7.143
Schulden 53.257 96.548 92.399
X. Schulden op meer dan één jaar 17.577 37.323 20.151 XI. Schulden op ten hoogste één jaar 33.524 56.499 70.753 A. Schulden op meer dan één jaar die
binnen het jaar vervallen 3.939 6.838 5.071
B. Financiële schulden 8.627 23.502 26.356
C. Handelsschulden 13.477 15.854 21.626
D. Ontvangen vooruitbetalingen 57 1.659 549
E. Schulden m.b.t. belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten 6.245 6.079 7.303
F. Overige schulden 1.178 2.567 9.848
XII. Overlopende rekeningen 2.156 2.726 1.494
TOTAL LIABILITIES 93.092 141.193 179.988
Strategie
Punch volgt de markt op de voet en stuurt haar strategie bij in functie van de wijzigende marktomstandigheden en vereisten van de klant. De vier belangrijkste drijfveren die bepalend zijn de lange-termijn strategie van de groep zijn:
* Wereldwijde aanwezigheid (globalisering) en "niche" speler: vandaag is Punch actief in 8 verschillende landen wereldwijd, en kan dezelfde producten produceren en leveren op de drie continenten (omzetverdeling: Europa (92%), Azië (3%) en Amerika (5%))

* Top 3 spelers: Punch streeft ernaar om tot de top 3 te behoren binnen elk van de marktsegmenten waarin zij actief is, getuige Strobbe Graphics en Xeikon. Persbericht 28 02 2003 Jaarresultaten 2003 Punch International p. 7
* Innovatie: dankzij haar interne onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten is Punch in staat om snel in te spelen op nieuwe technologische ontwikkelingen en om bestaande technologieën voortdurend te optimaliseren.
* Op zoek naar recurrente inkomsten: de samenstelling van de groep en de verdere uitbouw van activiteiten zijn erop gericht om een vaste inkomsten stroom te verzekeren (vb. Verbruiksgoederen en onderhoudsdiensten voor de Xeikon machines)
Toekomstperspectieven
Gelet op de onzekere economische vooruitzichten, wordt 2003 voor de Punch groep veeleer een jaar van verdere consolidatie van de bestaande activiteiten en uitbouw en optimalisatie van de organisatie en systemen ter ondersteuning van de verschillende entiteiten binnen de groep.
In de loop van 2003 voorziet Punch de verplaatsing van de activiteiten van Punch Components in Lima, VSA naar de nieuwe vestiging in Mexico (investering machinepark 5 miljoen EUR).
Er werd tevens beslist om de extra productie voor de business unit Display Systems in te passen in de bestaande vestiging in Trnava in plaats van te investeren in de opstart van een nieuwe productie faciliteit in Tjechië. Ook wordt uitbreiding in China bestudeerd.
Voor 2003 streeft Punch naar een omzet van 200 miljoen EUR. Het verbeteren van de EBITDA- en EBIT-marges blijft een belangrijk aandachtspunt. Een belangrijke factor hierin is de verbetering van de rentabiliteit van de digitale printing activiteiten. "De commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden ten gronde zijn afgewerkt. De commissaris formuleert een voorbehoud voor de gebeurlijke noodzaak van een uitzonderlijke afschrijving op het positief consolidatieverschil geactiveerd op de Advantra vennootschappen. In ons verslag over de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2001 hebben wij in een toelichtende paragraaf gewezen op de onmogelijkheid om te oordelen of de toekomstige rentabiliteit van de in 2001 overgenomen Advantra vennootschappen voldoende zal zijn om de afschrijving van het consolidatieverschil van kEUR 19.320 te absorberen. Tijdens het boekjaar 2002 zijn de activiteiten van deze vennootschappen grotendeels ongewijzigd, hetgeen ons steeds niet toelaat te oordelen of hun toekomstige rentabiliteit wel degelijk voldoende zal zijn om de afschrijving van het huidig saldo van het consolidatieverschil kEUR 15.753 te absorberen. De Raad van Bestuur heeft nochthans geoordeeld geen uitzonderlijke afschrijvingen van voormeld consolidatieverschil te moeten toepassen ten laste van het geconsolideerd resultaat van het boekjaar 2002. De commissaris bevestigt dat zijn controlewerkzaamheden geen andere betekenisvolle correctie hebben aan het licht gebracht die in de boekhoudkundige informatie, opgenomen in het communiqué, zou moeten doorgevoerd worden."
Persbericht 28 02 2003 Jaarresultaten 2003 Punch International p. 8 Data en informatie
Algemene vergadering: 22 mei 2003
Alle persmededelingen en andere informatie zijn beschikbaar op www.punchinternational.com en www.euronext.com Voor meer informatie
Punch International
Jan Smits
Duwijckstraat 17
2500 Lier
Tel. 32 (0)3 443 19 11
Fax 32 (0)3 443 1906
(Investor.relations@punchinternational.com)

Bron: Punch International Provider: Euronext Brussels

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie