Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Gevolgen van vogelpest ook binnen gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 03-03-2003
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Ede

nummer 53 / Ede, 3 maart 2003

Opschorting door gemeente Ede van bijeenkomsten met agrariërs Gevolgen van vogelpest ook binnen gemeente Ede

De vermoedelijke uitbraak van klassieke vogelpest in enkele gemeenten in de Gelderse Vallei afgelopen weekeinde heeft ook grote gevolgen voor de pluimveesector binnen de gemeente Ede. Het gebied waarbinnen sinds zaterdag een vervoersbeperking voor pluimvee en pluimveeproducten geldt, omvat grote delen van Ede, Bennekom en Harskamp. Een van de pluimveebedrijven, die binnen een straal van 1 kilometer rond de verdachte bedrijven een dezer dagen preventief geruimd gaan worden, staat op Edes grondgebied. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) heeft maatregelen getroffen om het risico voor verdere verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden. Ook hobbyboeren en burgers die pluimvee houden wordt gevraagd de dieren op te hokken en zich streng aan de voorzorgsmaatregelen te houden.

Informatie bij Ministerie
Burgemeester R.C. Robbertsen is vanaf zaterdagmiddag 1 maart nauw betrokken bij het crisisoverleg van het ministerie van LNV, een aantal gemeenten in de Gelderse Vallei, de politie en de betrokken instanties. Maandagochtend heeft hij afstemmingsoverleg gevoerd met de wethouder en ambtelijke adviseurs voor het buitengebied in Ede. De gemeenten kunnen echter weinig ondernemen bij de bestrijding van de ziekte.

Wel zal de gemeente inwoners die meer willen weten over de vogelpest en de afgekondigde maatregelen, doorverwijzen naar de landelijke informatiekanalen. Afhankelijk van de ontwikkelingen, zo heeft het ministerie aangekondigd, kan de regelgeving snel veranderen.

Het ministerie van LNV heeft dagelijks tussen 8.30 en 22.00 uur een gratis, algemeen telefoonnummer opengesteld binnen het LNV-loket: 0800 22 333 22. Hier kan iedereen met specifieke vragen terecht. Ook kan men voor informatie over de Klassieke vogelpest en de maatregelen de website van het Ministerie inzien:
www.minlnv.nl

De burgemeester van Ede doet een oproep aan alle agrarische bedrijven, hobby-boeren, verenigingen van dierenhouders en iedereen die op de een of andere manier bij de pluimveesector is betrokken, om de maatregelen en voorschriften zo zorgvuldig mogelijk in acht te nemen. Voorkomen moet worden dat de ziekte overslaat naar nog meer bedrijven, want dat zal de toch al catastrofale gevolgen voor de pluimveesector alleen maar verergeren. De burgemeester heeft zijn medeleven met de gedupeerde betoond en hoopt dat de ruiming snel zal gebeuren.

Om het risico op verspreiding van het virus te verkleinen, heeft de gemeente Ede alle publieke bijeenkomsten afgelast of tot nader bericht opgeschort waarbij agrariërs vanuit de 10-km-zone betrokken zijn. Met name betreft dit de inloopavonden voor de structuurvisies Wekerom en Harskamp op 17 maart in Harskamp en op 19 maart in Wekerom. Zodra nieuwe data vastgesteld worden, zal de gemeente Ede dit bekend maken, onder andere via de Website
www.ede.nl Ook wil de gemeente alle pluimveehouders via een brief bereiken.

Regeling vervoersbeperking
Het ministerie van LNV kondigde zaterdag 1 maart en zondag 2 maart verschillende maatregelen af nadat op een aantal legkippenbedrijven in Barneveld, Scherpenzeel, Renswoude en later ook in Laren bij Lochem een ernstige verdenking van de aanwezigheid van aviaire influenza (klassieke vogelpest) bij pluimvee was geconstateerd. De maatregelen die op 2 maart om 21.00 uur van kracht werden, wordt `Regeling vervoersbeperkings-gebieden pluimvee 2003` genoemd. Om elk risico op verdere verspreiding van de ziekte te vermijden, is daarin een vervoersbeperking van circa 10 kilometer rond de verdachte bedrijven ingesteld. Binnen die gebieden is elk vervoer van pluimvee verboden. Dit vervoersverbod geldt ook voor gebruikt strooisel, mest van pluimvee en broedeieren, zowel vanuit het getroffen gebied als er naar toe. Consumptie-eieren mogen niet binnen en vanuit de betreffende gebieden vervoerd worden voor zover deze afkomstig zijn van bedrijven waar pluimvee wordt gehouden, pakstations en soortgelijke inrichtingen. Ook het verplaatsen van vervoermiddelen die gebruikt zijn of kennelijk bestemd zijn voor het vervoer van deze dieren en producten is vanuit, naar en binnen het gebied niet toegestaan.

Verder is bepaald dat alle houders van pluimvee elk contact tussen bezoekers en pluimvee moeten voorkomen, bijvoorbeeld door afscheidingen op hun bedrijf aan te brengen. De betrokken bedrijven mogen wel diensten voor noodhulp toelaten. De pluimveehouders moeten al het noodzakelijke doen of nalaten om te voorkomen dat zich besmetting met of verspreiding van het aviaire influenza-virus (AI-virus) voordoet. De eigenaar, houder of hoeder van pluimvee is verplicht het pluimvee op te sluiten. De dieren mogen hun verblijfplaats niet verlaten. Dit geldt dus niet alleen voor commercieel gehouden pluimvee maar ook voor hobbymatig gehouden pluimvee.

Klassieke vogelpest
De klassieke vogelpest wordt veroorzaakt door het AI-virus en staat te boek als zeer besmettelijk. Het is een meestal zeer acuut verlopende, ernstige ziekte van hoenderachtigen (kippen, eenden, en dergelijke) en kalkoenen. Volgens het ministerie is het virus niet gevaarlijk voor andere diersoorten en mensen. De ziekte bij pluimvee en vogels kent een korte incubatietijd; zieke dieren worden suf, eten minder, leggen minder eieren en hebben een `snotneus`. Op kop en hals komen zwellingen voor en de kam verkleurt. Er is sprake van een hoog sterftepercentage onder de dieren. Virusdragers van dit AI-virus komen vooral voor onder wilde watervogels. Besmette vogels scheiden het virus uit via de luchtwegen, oogvocht en via de mest. Verspreiding van de ziekte kan plaatsvinden via direct contact tussen vogels en pluimvee of indirect via de lucht of door blootstelling aan besmet materiaal (zoals mest, voer, kratten, andere transportmiddelen enzovoort).

Verder wordt onder andere geadviseerd mest af te dekken die afkomstig is van de Veluwe. Dit kan mogelijke verdere verspreiding van het virus door vogels voorkomen. Het AI-virus kan 30 dagen in mest overleven.

Gelderse Vallei
Een deel van de Gelderse Vallei waarvoor de regeling en vervoersbeperking geldt, bevindt zich binnen de gemeente Ede. Het gebied is aan de (noord)oostzijde begrensd door onder meer de Provinciale weg N310, Harderwijkerweg, Dorpsstraat, Otterloseweg, Harskamperweg (N310), Apeldoornseweg N304 en loopt verder in Ede en Bennekom via Raadhuisstraat, Klinkenbergerweg, Edeseweg, Dorpsstraat en Bovenweg. De grens van het gebied volgt verder o.m. in Wageningen Grintweg, Mansholtlaan, Ritzema Bosweg (N225), Lawickse Allee, Nude en Grebbeweg. Aan de (zuid)westzijde loopt de grens van het gebied met de vervoersbeperking onder andere door de gemeenten Rhenen, Woudenberg en Leusden tot aan de A28.

GLTO
Door de uitbraak van de klassieke vogelpest komen ook organisaties met leden en belanghebbenden in de gedupeerde sector in actie. Zo heeft de land- en tuinbouworganisatie LTO informatie op haar website geplaatst (www.ltonet.nl). De leden kunnen terecht bij een eigen informatiecentrum, telefoon 0900 2020550. Daarnaast komt er een apart telefoonnummer voor pluimveebedrijven in de toezichtsgebieden.

De organisatie roept pluimveehouders op hygiënemaatregelen strikt na te leven. Ook wordt geadviseerd voertuigen te ontsmetten, geen bezoekers toe te laten, ontsmettingsbakken en (schone) bedrijfskleding te gebruiken.

De afdelingen en vakgroepen binnen het gehele GLTO-gebied is opgeroepen ledenbijeenkomsten achterweg te laten of af te gelasten. Zo heeft de GLTO-afdeling Ede Zuidwest de jaarvergadering geannuleerd, die op dinsdagavond 4 maart in het Groenhorstcollege in Ede zou plaatsvinden. In deze bijeenkomst zou burgemeester R.C. Robbertsen een inleiding houden over `de toekomst van de agrarische sector in de gemeente Ede`. Inmiddels hebben de GLTO-afdelingen binnen de gemeente Ede afgesproken voorlopig geen andere bijeenkomsten met leden te houden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie