Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Factsheet archief Kabinet van de Minister-President

Datum nieuwsfeit: 03-03-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Het Nationaal Archief
Zoek soortgelijke berichten

Het Nationaal Archief


Factsheet archief Kabinet van de Minister-President Den Haag, 3 maart 2003
Volledige titel: archief van het Kabinet van de Minister-President Periode: 1942 tot en met 1979
Omvang: 340 meter
Toegang. : 2.03.01

Openbaarheid
Het archief is grotendeels openbaar. Slechts een klein deel is niet of onder bepaalde voorwaarden in te zien.
Exacte cijfers: 81,77% geheel openbaar; 10,82 % beperkt openbaar; 7,4 % nog niet openbaar.
(Dat voor sommige archiefstukken beperkende bepalingen gelden, heeft te maken met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (van nog levende personen); het belang van de staat en zijn bondgenoten; het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel derden).

Bewerking
Het Nationaal Archief en de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) hebben het archief bewerkt en geïnventariseerd. Dit proces heeft 10 jaar geduurd van 1993 tot en met januari 2003.

Zoeken en vinden
Iedereen die belangstelling heeft kan de inventaris van het archief inzien in de studiezaal van het Nationaal Archief. Openingstijden: dinsdag 9.00 21.00 uur; woensdag vrijdag 9.00 17.00 uur ; zaterdag 9.00
13.00 uur.
De inventaris van het archief KMP is ook te bekijken op de website www.nationaalarchief.nl. De inventaris is full text te doorzoeken aan de hand van (combinaties) van woorden. De digitale zoekgids is opgezet volgens de op XML gebaseerde internationale Encoded Archival Description (EAD) standaard. Het is de allergrootste inventaris op internet in Nederland.

Historie archief
Het archief is gevormd door twaalf ministers-presidenten en hun ambtelijke staf: Gerbrandy (1942-145); Schermerhorn (1945-1946); Beel (1946-1948 en 1958-1959); Drees (1948-1958); De Quay (1959-1963); Marijnen (1963-1965); Cals (1965-1966); Zijlstra (1966-1967); De Jong (1967-1971); Biesheuvel (1971-1973); Den Uyl (1973-1977); Van Agt (1977-1979).

Karakter archiefstukken
Documenten over alle onderwerpen die van 1942 tot en met 1979 op de agenda van de Ministerraad hebben gestaan

Rapporten en adviezen van de ambtelijke top van het eigen Ministerie van Algemene Zaken en alle andere departementen in het tijdvak

Stukken met betrekking tot de diensten waaraan de ministers-presidenten leiding geven zoals de RVD, de WRR en BID/IDB

29 commissie-archieven onder meer de Staatscommissie voor het Annexatievraagstuk 1945-1946 en het Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland (CVIN) 1957-heden

Archieven kabinets(in)formateurs bij de formaties 1959-1977 Brieven, aanbevelingen en verzoeken uit de Nederlandse bevolking voor zover bewaard gebleven

Belang van het archief
Met de overbrenging van het archief van het Kabinet van de Minister-President wordt opnieuw een belangwekkende bron voor de recente geschiedenis van Nederland aan de rijke collectie van het Nationaal Archief toegevoegd. Door de systematische ontsluiting van het archief krijgen onderzoekers toegang tot documenten die tot nu toe onbekend zijn gebleven. De vrijgekomen bronnen geven de gelegenheid om gebeurtenissen en ontwikkelingen in het naoorlogse Nederland in een nieuw licht te plaatsen en heersende opvattingen daarover bij te stellen.


Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie