Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Aanleg Leidsche Rijn park kan beginnen

Datum nieuwsfeit: 05-03-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Utrecht
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Utrecht

Aanleg leidsche rijn park kan beginnen

In het hart van Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn start binnenkort de aanleg van het 300 hectare grote Leidsche Rijn Park. De aanleg van dit bijzondere gebied is een grootschalige opgave. In de periode van nu tot 2025 zal het bestaande landschap stap voor stap veranderen in een gebied met ruimte voor natuur, recreatie, sport en spel.

Het ontwerp van het park is gemaakt door West 8 Landschapsarchitecten uit Rotterdam. Het bestaat uit vijf onderdelen: het Jac P. Thijsselint, het Sportbos, de Binnenhof, de Parkmuur en de Vikingrijn. Deze worden in twee fases uitgevoerd. Op korte termijn start de gemeente met de eerste fase, die doorloopt tot 2008. De eerste fase omvat de aanleg van het Jac. P. Thijsselint, het Sportbos, de aanplant van bomen in de Binnenhof en de verdere aankoop van alle gronden. De gemeente voert hiermee snel belangrijke onderdelen van het ontwerp uit. De Binnenhof wordt aangelegd met een omvang van 45 ha. De praktijk wijst uit dat dit in Nederland de maximale grootte is voor een goed functionerend en goed te beheren park.

Om een goede en snelle start te verzekeren is extra financiering nodig. Dit wordt verkregen door woningbouw binnen de grenzen van het park op te nemen. Inmiddels is ongeveer tweederde van de benodigde gronden in het park aangekocht door de gemeente.

In de periode 2008 tot 2025 is fase twee van het project gepland. Dan zijn de verdere inrichting van de Binnenhof en de aanleg van de Parkmuur en de Vikingrijn aan de beurt. De wijze waarop de tweede fase plaats gaat vinden is op dit moment onderwerp van studie.

Leidsche Rijn Park

Het college heeft het park de nieuwe naam Leidsche Rijn Park gegeven. Deze naam maakt duidelijk dat het park een deel van Utrecht en van Leidsche Rijn is. Het park wordt zo direct aan de nieuwe wijk gekoppeld en versterkt daarmee de veelzijdigheid van Leidsche Rijn. Het doet ook recht aan het feit dat dit park 'de groene longen' van de wijk vormt.

Aanleg van het park: 1e fase

De aanleg van het park start met de verplaatsing van een aantal in Utrecht en Vleuten-De Meern gelegen sportclubs (Desto, UVV en VV de Meern). Deze sportclubs hebben in de periode 2005/ 2006 hun nieuwe onderkomen in het Leidsche Rijn Park.

Vanaf 2004 zal de gemeente het Jac. P. Thijsselint aanleggen. Dit is een gemiddeld dertig meter brede en 12 kilometer lange groene zone, die het gehele park omzoomt. In het Jac. P. Thijsselint komt een (schelpen)pad voor wandelaars, joggers, fietsers en paardrijders. Volgens de planning zal het lint omstreeks 2008 voltooid zijn; dan is een compleet 'rondje' park te maken.

Verder is in de eerste fase een bedrag van vijf miljoen Euro uitgetrokken voor de aanplant van bomen en groen in het park, met name in de Binnenhof. De Binnenhof is het 45 hectare grote hart van het Leidsche Rijn Park. Het heeft de omvang van het Vondelpark in Amsterdam en moet in de verdere toekomst ook de sfeer van een echt park krijgen, bijvoorbeeld in de sfeer van Amelisweerd en Rhijnauwen. Hoewel het decennia duurt voordat de bomen groot zijn, wil de gemeente binnen de komende jaren al recreatie op kleine schaal in de Binnenhof mogelijk maken. Hierbij wordt geprofiteerd van de groene omgeving die er nu al is. Door hier nieuwe routes in aan te leggen en jonge bomen te planten moet het gebied zo snel mogelijk aantrekkelijk worden voor de bewoners.

Financiering

Het college wil spoedig starten met de aanleg van het Leidsche Rijn Park, zodat de snelgroeiende bevolking van Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern al snel van het park kan genieten. De eerste fase van de aanleg van het park kost ruim Euro 150 miljoen. Deze fase wordt grotendeels betaald uit de grondexploitatie van Leidsche Rijn. Maar er is extra financiering nodig. De extra inkomsten komen uit de bouw van woningen en andere voorzieningen aan de randen van het park en woningbouw in de Vleutense Wetering. De Vleutense Wetering ligt in het Leidsche Rijn Park, ten noorden van het spoor. Voor woningbouw op juist deze locatie is gekozen, omdat het een logische aanvulling vormt op de reeds aanwezige parkachtige woonomgeving in dat gebied. In De Binnenhof zal geen woningbouw plaats vinden. Voor de muur die dit centrale parkgebied gaat omheinen, vindt een studie plaats naar mogelijkheden voor zogenaamde muurwoningen.

Voor de financiering van fase 2 (verdere inrichting van de Binnenhof, de Parkmuur en de Vikingrijn; kosten Euro ongeveer 23 miljoen) vraagt de gemeente aanvullende bijdragen van financiers zoals de ministeries LNV en VROM. De overleggen hierover zijn inmiddels gestart. Ook gaat zij op zoek naar sponsoring van onderdelen van het park. De totale kosten voor de aanleg van het park bedragen Euro 173 miljoen.

Planning

Vanaf heden tot 12 april 2003 is inspraak mogelijk op het door het college vastgestelde Programma van Eisen van het Leidsche Rijn Park. De plannen zijn in te zien op het Wijkbureau Leidsche Rijn, Verlengde Vleutenseweg 32a en op het Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern, Dorpsstraat 9.

Op dinsdag 1 en donderdag 3 april worden inspraak- en informatiebijeenkomsten gehouden in het Informatiecentrum Leidsche Rijn. De eerste bijeenkomst is bedoeld voor direct belanghebbenden zoals de sportverenigingen en bewoners en ondernemers in het huidige parkgebied. De tweede bijeenkomst is bedoeld voor alle andere belangstellenden uit onder meer Leidsche Rijn, Vleuten, De Meern en de regio Utrecht. Naar verwachting vindt voor de zomer van 2003 besluitvorming door de Raad plaats. In 2004 staat de bestemmingsplanprocedure voor het park gepland.

De gemeente wil omwonenden, geïnteresseerden en belanghebbenden stimuleren om actief mee te denken over de ontwikkeling van het park en te ondernemen activiteiten in het gebied. Gedacht wordt onder meer aan een nog op te richten vereniging van "Vrienden van het Leidsche Rijn Park".

Utrecht, 5 maart 2003.

Bijlage bij het persbericht

Begraafplaats en PVCV

In het programma van eisen van het Leidsche Rijn Park zijn belangrijke keuzes gemaakt over de functies die al dan niet verplaatst dan wel geplaatst kunnen worden in het Leidsche Rijn Park. Voor een nieuwe begraafplaats heeft het college van B&W een locatie in onderzoek ten westen van Vleuten. Ten aanzien van de voetbalclub PVCV heeft het college vooralsnog het standpunt ingenomen dat handhaven van de huidige locatie van Fletiomare het meest verstandig is. Verder is het de bedoeling dat in het noordelijk deel van Fletiomare in de toekomst de nieuwbouw van het zwembad zal plaatsvinden in combinatie met een politiepost. De gemeente bekijkt in overleg met de overige sportverenigingen op Fletiomare de mogelijkheden voor verplaatsing, bij voorkeur binnen het park.

Archeologie en cultuurhistorie

Archeologie en cultuurhistorie nemen een bijzonder plaats in het park. In dat verband zijn er twee locaties aangewezen die vanuit de cutuurhistorisch en archeologisch perspectief bijzonder waardevol zijn. Het betreft de locatie de Hoge Woerd waar de restanten van een oud Romein castellum de kern en startpunt vormen van een mogelijke nieuwe ontwikkeling. Tweede locatie is het landgoed den Engh, waarvan verschillende delen onderdeel uitmaken van een Ridderhofstad uit de middeleeuwen. De ontwikkeling van den Engh zal vanuit dit perspectief via een openbare selectie van kandidaten nader vorm krijgen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie