Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Tweede tussenrapportage Javastraat Zeeburg

Datum nieuwsfeit: 07-03-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Stadsdeel Zeeburg
Zoek soortgelijke berichten

Stadsdeel Zeeburg

Tweede tussenrapportage Javastraat

Probleem-horeca aangepakt: panden gesloten of van eigenaar veranderd. Het probleem van de horecapanden waar in juni 2002 door het kernteam Javastraat over werd bericht, is aangepakt. Het kernteam van het project Javastraat bestaande uit stadsdeel Zeeburg, het Van Traateam en de politie Balistraat komt in haar tweede tussenrapportage tot de conclusie dat bij negen horecapanden van de destijds 13 percelen waar onregelmatigheden waren de situatie duidelijk is verbeterd door ingrijpen van het kernteam.

De concrete resultaten zijn dat in de Javastraat en omgeving twee café's en een snackbar op last van de burgemeester zijn gesloten en de vergunning is ingetrokken. Het betrof tweemaal de handel in drugs, één keer heling van paspoorten en gelegenheid geven tot mensensmokkel. Onder druk van een bestuurlijke waarschuwing wisselden een coffeeshop en twee café's van eigenaar. Twee café's kregen zelf een nieuwe eigenaar, waarbij het stadsdeel strengere afspraken maakte over het waarborgen van de openbare orde en de veiligheid. Zowel de politie als de straatmanager Javastraat zijn hierbij betrokken. Bij een ander horecapand was sprake van een illegale onderhuurder. Het pand is gesloten en staat nu nog leeg.
Een horecapand, dat destijds in juni 2002 nog het voordeel van de twijfel kreeg, werd toch nader onderzocht en bleek slechter dan in eerste instantie werd ingeschat. Het café bleek illegaal onderverhuurd en is direct gesloten.

Stadsdeelvoorzitter Tjeerd Herrema vindt het een bemoedigend resultaat, maar stelt ook dat dit pas het begin is. Herrema: "We zijn er nog lang niet, maar door de gezamenlijke aanpak van stadsdeel, politie, Van Traateam en straatmanager is dit gelukt. Het is wel zaak dat wij hiervoor blijvend aandacht hebben. Onze aanpak leidt tot sluitingen en ook het horecaberaad leidt tot extra controles en tot meer bestuurlijke waarschuwingen".

Uitbreiding project
Het project is na de eerste fase uitgebreid met een onderzoek naar 20 extra panden. Tot dit onderzoek behoren onder andere zeven horecapanden, vier belwinkels en enkele leegstaande panden. Concrete resultaten daarvan zijn dat een horecapand is gesloten. Twee panden zijn inmiddels veranderd van eigenaar en worden voorlopig positief beoordeeld. De overige panden worden nog onderzocht.

Belwinkels
In het project Javastraat en omgeving zijn vier belwinkels in kaart gebracht. Twee ervan waren bij de politie bekend. Eén beheerder van een belwinkel was bekend in verband met criminele activiteiten en de vierde was al bekend bij het stadsdeel vanwege overlastklachten. De resultaten van het onderzoek naar de belwinkels zijn ondergebracht in het Stedelijke Van Traa-project belwinkels. De eerste tussenrapportage hiervan wordt in april 2003 verwacht. Vooruitlopend op deze tussenrapportage wordt in Zeeburg een herziening van het bestemmingsplan voorbereid waarin vormen van persoonlijke dienstverlening zoals wisselkantoren, internetcafé's en belwinkels worden bevroren. Er worden geen nieuwe vergelijkbare vestigingen toegestaan.

Scherpere eisen aan horeca-exploitatie
Voor de gemeente Amsterdam en dus ook voor het stadsdeel Zeeburg is het niet altijd mogelijk een ondernemer een vergunning te weigeren als er gerede twijfels bestaan aan de betrouwbaarheid van de aanvrager. Binnen het project Javastraat en het stedelijk horeca-project wordt nu bezien of er meer eisen aan een exploitant kunnen worden gesteld. Men denkt dan aan scherpere eisen van bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zodanig aan te passen dat de wijze van bedrijfsvoering nog scherper getoetst wordt. Aanbevelingen voor aanpassing van de horecaregelgeving door het stedelijke horeca-project wordt rond de zomer 2003 verwacht.

Daarnaast wordt gedacht om pandeigenaren een modelcontract aan te bieden waarin ontbindingsfactoren worden opgenomen bij gedwongen sluiting van een horecapand. Met de huidige contracten kunnen pandeigenaren vaak niet voorkomen dat een ongewenste exploitant een nieuwe ongewenste huurder naar voren schuift. Over deze contracten wordt met de woningcorporaties onderhandeld.

Het wachten is ook op de Wet bevordering integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (wet BIBOB). In artikel 3 is een extra weigeringsgrond voor bestuursorganen opgenomen om vergunningen te weigeren wanneer er sprake is van ernstig gevaar voor strafbare feiten. Naar verwachting zal deze wet per 1 juni 2003 in werking treden. Het stadsdeel Zeeburg is betrokken bij de uitwerking.

De tussenrapportage Javastraat wordt maandag 17 maart in de commissie Algemene Zaken behandeld.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie