Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Kennisgevingen Gemeente Renswoude

Datum nieuwsfeit: 11-03-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Renswoude
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Renswoude


Gemeenteberichten

* Archief


* Burgerlijke stand

* Wet milieubeheer

* Bouwvergunningen

* Speelveldjes Spikhorst II

* Wijziging e-mailadres

* Afval zwerft

* Herstel brug

* Bouwvergunningen

* Bouwblok

* Sloopvergunningen

Burgerlijke stand
Datum: 10/03/2003 Bron: Heraut

Geboren:

* 21-02: Ian, zoon van E. van der Veer en J.I. Souisa;
* 21-02: Jacky, dochter van E. van der Veer en J.I. Souisa;
* 22-02: Marco, zoon van M. Thomassen en N. Drost;
* 23-02: Sven Arne, zoon van S. van Loon en J.M. Verdam.
Ondertrouwd:

* geen.

Gehuwd:

* 03-03: G.J.H. van de Pol en A. Schipper.
Overleden:

* geen.

Wet milieubeheer
Datum: 10/03/2003 Bron: Heraut

ONTWERPBESCHIKKING
Vanaf morgen ligt gedurende vier weken in het gemeentehuis, Dorpsstraat 4 te Renswoude, de volgende ontwerpbeschikking ingevolge de Wet milieubeheer ter inzage:

de heer J. van Maanen ten behoeve van het agrarisch bedrijf aan de Emminkhuizerlaan 6 te Renswoude.

Strekking van de ontwerpbeschikking: het onder voorwaarden verlenen van de gevraagde milieuvergunning.

De ontwerpbeschikking kan worden ingezien op werkdagen tijdens kantooruren (van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur) en, op verzoek (tel. 0318-578153), buiten kantooruren.

Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerpbesluit kunnen door een ieder gedurende de termijn van terinzageligging, derhalve tot 9 april 2003, schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. De ingekomen bedenkingen worden bij de andere stukken ter inzage gelegd.

MELDINGEN

Vanaf morgen liggen in het gemeentehuis de volgende meldingen op grond van de Wet milieubeheer ter inzage:

Øde heer E.A.S. Europe B.V. heeft een melding ingediend op grond van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer ten behoeve van het bedrijf aan De Hooge Hoek 19a te Renswoude;

ØBos Ruitersport V.O.F. heeft een melding ingediend op grond van het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer ten behoeve van het bedrijf aan de Hopeseweg 22 te Renswoude.

De meldingen kunnen worden ingezien op werkdagen tijdens kantooruren (van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur) en op afspraak, buiten kantooruren (tel.: 0318-578153).

Bezwaar tegen de melding kan door een ieder binnen zes weken, derhalve tot 30 april 2003, worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. Bouwvergunningen
Datum: 10/03/2003 Bron: Heraut

INGEKOMEN AANVRAGEN BOUWVERGUNNING

De volgende aanvragen voor een bouwvergunning zijn ingediend:

1.de heer L.A. Hannisse ten behoeve van de uitbreiding van de woning op het perceel Barneveldsestraat 1 te Renswoude;

2.de heer D.A. Verbeek ten behoeve van de bouw van een bedrijfshal op het perceel Molenstraat 37 te Renswoude;

3.de heer F. Scheper ten behoeve van de uitbreiding van de recreatiewoning De Kweek 13 te Renswoude;

4.de heer E.C.J. Vreeburg ten behoeve van de uitbreiding van de woning Wilgenlaan 38 te Renswoude;

5.de heer E.N.H. Schrijvershof ten behoeve van de bouw van een berging op het perceel Taets van Amerongenweg 5 te Renswoude;

6.de heer H.J. Hazeleger ten behoeve van de bouw van een berging op het perceel Van der Sevenderlaan 37 te Renswoude;

7.de heer E.J.W. van Veldhuisen ten behoeve van de bouw van een paardenstal/binnenbak op het perceel Wittenoordseweg 5 te Renswoude.

Ten behoeve van aanvraag 1 is het college van burgemeester en wethouders van Renswoude voornemens vrijstelling te verlenen van bestemmingsplan West 75 op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Dit heeft betrekking op het bouwen binnen 3 meter van de perceelsgrens. Tevens is het college van burgemeester en wethouders voornemens vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan West 75 op grond van artikel 15, lid 1 onder c. van de planvoorschriften. Dit heeft betrekking op de inhoud van de woning.

Ten behoeve van aanvraag 3 is het college van burgemeester en wethouders van Renswoude voornemens vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Beschermd Dorpsgezicht op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ten behoeve van aanvraag 4 is het college van burgemeester en wethouders van Renswoude voornemens vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Noord op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Bedenkingen tegen het verlenen van een vrijstelling kunnen gedurende de termijn van terinzageligging van het bouwplan, derhalve tot 8 april 2003, schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude.
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer Floor van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, tel.: 0318-578160.
VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN

Door het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende bouwvergunningen verleend:

1.de heer A. van Wolfswinkel ten behoeve van de uitbreiding van de woning Eikenlaan 4 te Renswoude;

2.de heer J. van Vlastuin ten behoeve van de bouw van een woning op het perceel Van Arckelweg 2 te Renswoude;

3.familie Hartevelt ten behoeve van de bouw van een erker aan de woning Molenstraat 1 te Renswoude;

4.de heer R. Beekman ten behoeve van de plaatsing van een dakkapel op de woning Dickerijst 6 te Renswoude;

5.de heer H. Boom ten behoeve van de plaatsing van een dakkapel op de woning Van Hamallaan 7 te Renswoude.

Een ieder, die door het verlenen van een bouwvergunning rechtstreeks in zijn/haar belangen meent te zijn getroffen kan daartegen binnen zes weken, derhalve tot 22 april2003, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude.

Binnen diezelfde termijn kan ook om schorsing van een bouwvergunning worden gevraagd bij de Voorzitter van de Sector Bestuursrecht van de Arrondissements-

rechtbank, Maliebaan 34, 3581 CR te Utrecht.
Speelveldjes Spikhorst II
Datum: 10/03/2003 Bron: Heraut

OPROEP VOOR DEELNAME AAN WERKGROEP SPEELVELDJES SPIKHORST II

Nu de eigenaren van de laatste nieuw te bouwen woningen in Spikhorst II bijna allemaal bekend zijn, wordt het tijd om invulling te gaan geven aan de inrichting van de twee speelveldjes die in de nieuwe wijk gepland zijn. Het college van burgemeester en wethouders wil dit graag in overleg met de bewoners van de wijk doen en hebben besloten daarvoor een werkgroep in te stellen die binnen een bepaald budget de speelveldjes mag gaan inrichten.

Van de kant van de gemeente zullen de heren Römers en Sukkel van Openbare Werken aan de werkgroep deelnemen. Diegenen van de bewoners van Spikhorst II, die belangstelling en tijd hebben om aan deze werkgroep mee te doen, worden verzocht zich vóór 18 maart a.s. op te geven bij de heer Römers, tel.nr.: 0318-578159. Wijziging e-mailadres
Datum: 26/02/2003

Het e-mailadres van de gemeente Renswoude is gewijzigd. Voortaan is de gemeente per e-mail te bereiken op: (info@renswoude.nl)
De berichten die op het oude adres
((gem.renswoude@wolmail.nl)) binnenkomen worden voorlopig nog doorgestuurd. Na enige tijd zal het adres komen te vervallen. Afval zwerft
Datum: 24/02/2003 Bron: De Heraut

AFVAL ZWERFT LANGER DAN U DENKT

Hoe lang duurt het voor iets vergaat of wat zijn de eventuele gevolgen.

Klokhuis van een appel: ongeveer 14 dagen.

Bananenschil: 1 tot 3 jaar, afhankelijk van het weer.

Blikje: staalgedeelte 1,5 jaar, maar er blijft nog ijzeroxidatie in de bodem achter en

later in het grondwater. Het aluminium deksel blijft eeuwig merkbaar.

Karton: minstens een half jaar en als er een plastic coating laagje in zit nog langer.

Kauwgom: 20 tot 25 jaar.

Krant: variërend van een paar dagen tot een half jaar.

Petfles: op schaduwrijke plekken 10 jaar, op zonnige plekken 5 jaar. Daarna valt die

uiteen in koolstof, waterstof en zuurstof.

Patatbakje: eeuwig.

PVC: variërend van 5 tot 10 jaar. Uiteindelijk ontleedt het zich in onder andere chloor,

wat schadelijk is voor het milieu.

Sigarettenpeuk: 2 jaar.

Herstel brug
Datum: 24/02/2003 Bron: De Heraut
HERSTEL LEUNING BRUG OVER VALLEIKANAAL BIJ SLAPERDIJK/KOOIWEG

Waterschap Vallei & Eem zal, in overleg met de aannemer, op woensdag 26 en donderdag 27 maart aanstaande, overgaan tot het vervangen van de leuning van de brug over het Valleikanaal bij de Slapendijk/Kooiweg.

Tijdens de werkzaamheden wordt de Slaperdijk voor alle gemotoriseerd verkeer afgesloten. Er is een omleiding via de Dwarsweg, de Heuvelsesteeg, de Parallelweg en de Kooiweg.

Ter plaatse zal door middel van tekstborden gewezen worden op de aanvang van de werkzaamheden terwijl ook omwonenden in kennis zijn gesteld.
Bouwvergunningen
Datum: 24/02/2003 Bron: Heraut

INGEKOMEN AANVRAGEN BOUWVERGUNNING
De volgende aanvragen voor een bouwvergunning zijn ingediend: 1. Rensveen BV ten behoeve van de aanpassing van de woning op bouwkavel 122 in de 3e fase van Spikhorst II te Renswoude; 2. de heer A. van de Glind ten behoeve van de bouw van een paardenstal op het perceel Groeperweg 9 te Renswoude; 3. de heer T. van den Brink ten behoeve van de uitbreiding van de woning Van Hamallaan 23 te Renswoude;
4. mevrouw G.C. van Egdom ten behoeve van de bouw van een berging/garage/ paardenstal op het perceel Woudegge 3 te Renswoude;
5. de heer L.A. Hannisse ten behoeve van de uitbreiding van de woning op het perceel Barneveldsestraat 1 te Renswoude.

Ten behoeve van aanvraag 5 is het college van burgemeester en wethouders van Renswoude voornemens vrijstelling te verlenen van bestemmingsplan West 75 op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Bedenkingen tegen het verlenen van een vrijstelling kunnen gedurende de termijn van terinzageligging van het bouwplan, derhalve tot 25 maart 2003, schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN
Door het college van burgemeester en wethouders zijn de volgende bouwvergunningen verleend:
1. de heer J. Vermeer ten behoeve van de bouw van een carport + dakkapel op het perceel Dorpsstraat 95 te Renswoude; 2. de heer P.M.I. Bernaert ten behoeve van de bouw van een garage/berging op het perceel Barneveldsestraat 1te Renswoude;

Een ieder, die door het verlenen van een bouwvergunning rechtstreeks in zijn/haar belangen meent te zijn getroffen kan daartegen binnen zes weken, derhalve tot 8 april 2003, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude.
Binnen diezelfde termijn kan ook om schorsing van een bouwvergunning worden gevraagd bij de Voorzitter van de Sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank, Maliebaan 34, 3581 CR te Utrecht.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer Floor van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, tel.: 0318-578160. Bouwblok
Datum: 24/02/2003 Bron: Heraut

WIJZIGING BOUWBLOK HOPESEWEG 26 TE RENSWOUDE

Burgemeester en wethouders maken bekend het voornemen te hebben met gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid van artikel 5, lid 13 onder c. de voorschriften van het Bestemmingsplan Buitengebied Renswoude 1995 het agrarische bouwblok van de heer W. van Duinkerken, Hopeseweg 26 te Renswoude te wijzigingen en als zodanig het bestemmingsplan te wijzigen.
De bij dit voornemen behorende kaart ligt vanaf morgen gedurende vier weken, derhalve tot 25 maart 2003, voor een ieder ter gemeentesecretarie ter inzage.
Gemotiveerde bedenkingen tegen dit voornemen kunnen gedurende de termijn van terinzageligging bij het college van burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL te Renswoude worden ingediend.
Sloopvergunningen
Datum: 24/02/2003 Bron: Heraut

INGEDIENDE AANVRAGEN SLOOPVERGUNNING

De volgende aanvragen voor een sloopvergunning zijn ingediend: 1. de heer A. van de Glind ten behoeve van de sloop van diverse stallen op het perceel Groeperweg 9 te Renswoude; 2. mevrouw G.C. van Egdom ten behoeve van de sloop van drie gebouwen op het perceel Woudegge 3 te Renswoude.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer Floor van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Renswoude, tel.0318-578160.

naar boven

© 2003 Gemeente Renswoude

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie