Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Brief SZW inake Nulmeting UWV

Datum nieuwsfeit: 12-03-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 90801 2509 LV Den Haag der Staten-Generaal Anna van Hannoverstraat 4 Binnenhof 1a Telefoon (070) 333 44 44 2513 AA `s-GRAVENHAGE Telefax (070) 333 40 33

Uw brief Ons kenmerk W&I/IBA/03/21123

Onderwerp Datum nulmeting UWV 12 maart 2003

Met een brief van 28 juni 2002 heeft mijn ambtsvoorganger, Staatssecretaris Hoogervorst, u geïnformeerd over de door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) begin 2002 uitgevoerde nulmeting. Deze brief had voornamelijk een procedureel karakter. Vervolgens ben ik met een brief van 11 september 2002 nader ingegaan op de inhoud van de nulmeting. In Algemene Overleggen met de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 3 juli 2002 en 4 december 2002 zijn onderwerpen uit de nulmeting ter sprake gekomen.

Eén van de zaken die in de nulmeting wordt geconstateerd betreft de omvangrijke zogenaamde openstaande posten bij het UWV. Het gaat hierbij om ten onrechte betaalde uitkeringen en ten onrechte niet betaalde uitkeringen die alsnog ingevorderd, verrekend of uitgekeerd dienen te worden. Deze openstaande posten waren het omvangrijkst bij UWV-Gak. Recent heeft het UWV mij laten weten dat uit een eind 2002 door de accountantsdienst van het UWV uitgevoerd onderzoek is gebleken dat de situatie bij UWV-Cadans op het gebied van de openstaande posten niet onder controle was. De omvang van de openstaande posten bij UWV- Cadans is ultimo 2002 ruim 40 mln. hoger dan eerder door het UWV was aangenomen. Ook bij UWV-USZO is sprake van een hoger bedrag dan eerder door UWV was aangegeven.

Ik meen er goed aan te doen u hiervan in kennis te stellen.2

Met de Raad van Bestuur van het UWV heb ik reeds eerder afspraken gemaakt over het naar een aanvaardbaar niveau terug brengen van de openstaande posten. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Jaarplan 2003 van het UWV. Volgens het UWV blijkt dat de gehanteerde aanpak bij UWV- Gak zijn vruchten begint af te werpen. Bij UWV-Gak zijn de openstaande posten in de tweede helft van 2002 met 30 mln. afgenomen. Het UWV heeft de aanpak die voorheen voornamelijk gericht was op UWV-Gak inmiddels verbreed naar de andere UWV-onderdelen. Over de resultaten van deze aanpak verantwoordt het UWV zich via de kwartaalverslagen en het jaarverslag. Conform mijn toezegging tijdens het Algemeen Overleg van 17 december 2002 zend ik u deze verslagen, voorzien van mijn oordeel, vanaf het eerste kwartaal van 2003, toe.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(mr. A.J. de Geus)reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie