Persberichten.nl

schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor internationale distributie.

Stimuleringsmaatregel vrijwilligerswerk 2004 Capelle

Datum nieuwsfeit: 12-03-2003
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Capelle a/d IJssel
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Capelle a/d IJssel

Stimuleringsmaatregel vrijwilligerswerk 2004

Capelse organisaties kunnen ook voor het jaar 2004 in aanmerking komen voor vergoedingen van de kosten van verzekeringen en/of de kosten van waarderingsactiviteiten voor vrijwilligers. Dit is geregeld in de Stimuleringsmaatregel vrijwilligerswerk 1998.

Wie komen in aanmerking?
Organisaties die een of meerdere activiteiten uitvoeren die samenvallen met de beleidsterreinen van het gemeentelijke welzijnsjaarprogramma en daarbij geholpen worden door vrijwilligers komen in aanmerking. De stimuleringsmaatregel is níet van toepassing op:

- organisaties met een politieke, levensbeschouwelijke of beroepsgerichte doelstelling, waarvan de activiteiten bedoeld zijn voor gelijkdenkenden;

- organisaties met een commerciële doelstelling;
- zorg- en opvangorganisaties, die AWBZ-gelden ontvangen.
Verdere regels
Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de kosten van verzekeringen en/of de kosten van waarderingsactiviteiten, gelden verder de volgende regels:
a. Een organisatie kan een vergoeding aanvragen voor de kosten van het verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, voor het verzekeren van de vrijwilligers tegen ongevallen en/of voor de kosten van een of meer waarderingsactiviteiten, die voor de vrijwilligers van die organisatie worden georganiseerd. b. Als voor de eerste keer een vergoeding voor de verzekering(en) zoals bedoeld in a. wordt aangevraagd, moet een kopie van de betreffende polis bij de aanvraag worden gevoegd. c. De vergoeding voor de waarderingsactiviteiten zoals bedoeld onder a. mag uitsluitend worden gebruikt voor het dekken van de onkosten van die activiteiten en bedraagt 46,-- per vrijwilliger. De vergoeding voor waarderingsactiviteiten van een organisatie met een recreatief of op ontspanning gericht doel wordt verstrekt voor het opgegeven aantal vrijwilligers met een maximum van 10% van het aantal bij de organisatie aangesloten personen. Als in twee opeenvolgende jaren in het ledenaantal van een dergelijke organisatie een verschil van meer dan 10 leden optreedt, moet dat verschil schriftelijk nader worden verklaard. d. Een aanvraag voor een vergoeding van de kosten van waarderingsactiviteiten als bedoeld onder a. moet voorzien zijn van een lijst met namen, adressen en een korte functieomschrijving van elke vrijwilliger, waarvoor een vergoeding wordt gevraagd. In de aanvraag is aangegeven hoe de organisatie invulling zal geven aan de waarderingsactiviteiten.
Een organisatie met een recreatief of op ontspanning gericht doel moet bij de aanvraag tevens vermelden hoeveel leden bij de organisatie zijn aangesloten.
e. De besteding van een vergoeding voor 50 of meer vrijwilligers moet afzonderlijk herkenbaar in de jaarstukken of in een ander schriftelijk document worden verantwoord.
f. De aanvragen voor deze stimuleringsmaatregel kunnen elk jaar afzonderlijk herkenbaar worden ingepast in de aanvraag voor een budgetsubsidie in het kader van het gemeentelijk welzijnsjaarprogramma. Als er geen aanvraag voor de budgetsubsidie wordt gedaan, kunnen vergoedingen in het kader van de stimuleringsregeling voor 2004 schriftelijk worden aangevraagd vóór 1 april 2003.
g. Nadat de gemeentebegroting voor 2004 is vastgesteld, beslist de gemeente binnen 30 dagen over de aanvraag.

Als u voor een bijdrage in het kader van de stimuleringsregeling in aanmerking wilt komen, kunt u voor 1 april 2003 een aanvraag indienen voor het jaar 2004. Aanvragen die de gemeente na deze datum ontvangt, worden niet meer behandeld.
Bij de aanvraag moet een lijst worden gevoegd met de namen, adressen en functies van de betreffende vrijwilligers. Tevens dient u hierbij een actuele ledenlijst te voegen.

Uw aanvraag kunt u zenden aan het college van burgemeester en wethouders, deelsector Welzijn en Educatie, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Voor informatie kunt u contact opnemen met Elly Dekker, telefoon 010-2848392.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie